tìm hiểu về asean và qua trình ra nhap của VN

8 25 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 17:52

MỘT VÀI NÉT VỀ ASEAN HIỆN NAY ASEAN gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Singapore Diện tích toàn khối 4.492.443 km2, chiếm 14,1% lãnh thổ châu Á chiếm 3,3% diện tích toàn giới Quốc gia rộng Indonesia, tiếp đến Myanmar, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Philippines, Lào, Campuchia, Brunei, Singapore Dân số năm 2004 548,2 triệu người, chiếm dân số 14,1% châu Á gần 8,6% toàn giới; đông Indonesia, tiếp đến Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Lào, Singapore, Brunei Mật độ dân số đạt 122 người/km2, tương đương với châu Á gấp 2,6 lần giới Tỷ lệ dân số thành thị đạt 38,4%, xấp xỉ tỷ lệ châu Á thấp tỷ lệ 48% toàn giới; cao Singapore, tiếp đến Brunei, Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Việt Nam, Lào, Campuchia Tỷ lệ sinh đạt 2,2%, tỷ lệ chết 0,7%, tỷ lệ tăng tự nhiên 1,5%, cao tỷ lệ 1,3% châu Á tỷ lệ 1,2% toàn giới; thấp Singapore, tiếp đến Thái Lan, Myanmar, Việt Nam, Indonesia, Brunei, Philippines, Malaysia, Campuchia, Lào Tuổi thọ bình quân đạt 68, cao mức 67 châu Á thấp mức 69 toàn giới; cao Singapore, tiếp đến Brunei, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Indonesia, Myanmar, Campuchia, Lào GDP tính USD theo tỷ giá thực tế ASEAN năm 2003 đạt khoảng 687 tỷ USD, chiếm 1,9% toàn giới; bình quân đầu người đạt khoảng 1.253,2USD, thấp xa so với mức 5.684,2 USD toàn giới Nếu tính USD theo tỷ giá sức mua tương đương, GDP bình quân đầu người năm 2001 cuả nước khu vực sau: Singapore 22.680 USD, (năm 2002 24.040), tiếp đến Brunei 19.210, Malaysia 8.750 (năm 2002 đạt 9.120), Thái Lan 6.400, Philippines 3.840, Indonesia 2.940, Việt Nam khoảng 2.100, Campuchia 1.860, Lào 1.620 (năm 2002 đạt 1.720), Myanmar 1.027 Khu vực ASEAN khu vực có tốc độ tăng GDP cao giới Tổng dự trữ quốc tế số nước cao tăng lên ASEAN khu vực có kim ngạch xuất tương đối cao UBQG Việt Nam-ASEAN, 10 năm nhìn lại Ngày 28/7/1995, Việt Nam thức trở thành thành viên thứ Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Việc Việt Nam gia nhập ASEAN đánh dấu bước tiến trình hội nhập khu vực giới Trong 10 năm gia nhập, quan hệ Việt Nam ASEAN đạt nhiều kết phía, nhiều mặt kinh tế, văn hoá, ngoại giao, xã hội Trong này, điểm lại mặt kinh tế phía Việt Nam chủ yếu Một vài nét ASEAN ASEAN có 11 nước (Brunei, Campuchia, Đông Timo, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Singapore) Diện tích toàn khối 4.492.443 km2, chiếm 14,1% lãnh thổ châu Á chiếm 3,3% diện tích toàn giới Quốc gia rộng Indonesia, tiếp đến Myanmar, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Philippines, Lào, Campuchia, Đông Timo, Brunei, Singapore Dân số năm 2004 548,2 triệu người, chiếm dân số 14,1% châu Á gần 8,6% toàn giới; đông Indonesia, tiếp đến Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Lào, Singapore, Đông Timo, Brunei Mật độ dân số đạt 122 người/ km2, tương đương với châu Á gấp 2,6 lần giới Tỷ lệ dân số thành thị đạt 38,4%, xấp xỉ tỷ lệ châu Á thấp tỷ lệ 48% toàn giới; cao Singapore, tiếp đến Brunei, Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Việt Nam, Lào, Campuchia, Đông Timo Tỷ lệ sinh đạt 2,2%, tỷ lệ chết 0,7%, tỷ lệ tăng tự nhiên 1,5%, cao tỷ lệ 1,3% châu Á tỷ lệ 1,2% toàn giới; thấp Singapore, tiếp đến Thái Lan, Đông Timo, Myanmar, Việt Nam, Indonesia, Brunei, Philippines, Malaysia, Campuchia, Lào Tuổi thọ bình quân đạt 68, cao mức 67 châu Á thấp mức 69 toàn giới; cao Singapore, tiếp đến Brunei, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Indonesia, Myanmar, Campuchia, Lào, Đông Timo GDP tính USD theo tỷ giá thực tế ASEAN năm 2003 đạt khoảng 687 tỷ USD, chiếm 1,9% toàn giới; bình quân đầu người đạt khoảng 1.253,2USD, thấp xa so với mức 5.684,2 USD toàn giới Nếu tính USD theo tỷ giá sức mua tương đương, GDP bình quân đầu người năm 2001 cuả nước khu vực sau: Singapore 22.680 USD, (năm 2002 24.040), tiếp đến Brunei 19.210, Malaysia 8.750 (năm 2002 đạt 9.120), Thái Lan 6.400, Philippines 3.840, Indonesia 2.940, Việt Nam khoảng 2.100, Campuchia 1.860, Lào 1.620 (năm 2002 đạt 1.720), Myanmar 1.027 Khu vực ASEAN khu vực có tốc độ tăng GDP cao giới Tổng dự trữ quốc tế số nước đạt tăng lên Khu vực ASEAN khu vực có kim ngạch xuất khẩu, tỷ lệ xuất so với GDP, xuất bình quân đầu người Quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam – ASEAN Năm tháng đầu năm 2005, xuất sang thị trường tăng cao, lên tới 46,4% Tỷ trọng xuất vào ASEAN năm 2004 đạt 14,3% tổng số xuất Việt Nam Trong khu vực Đông Nam Á năm 2004, nước nhập từ Việt Nam tính từ cao xuống thấp là: - Singapore 1.370 triệu USD; - Malaysia 601,1 triệu USD; - Philippines 498,6 triệu USD; - Thái Lan 491 triệu USD; - Indonesia 446,6 triệu USD; - Campuchia 384,6 triệu USD; - Lào 68,5 triệu USD; - Myanmar 14,1 triệu USD; - Đông Timo 4,8 triệu USD (năm 2003); - Brunei 0,5 triệu USD (năm 2003); Tuy nhiên, nhập từ khu vực ASEAN lớn, nên quan hệ buôn bán với khu vực này, Việt Nam luôn vị nhập siêu với quy mô lớn tỷ lệ nhập siêu cao Nhập siêu năm 2004 lớn từ Singapore 2.248,5 triệu USD, tiếp đến Thái Lan 1.367,1 triệu USD, Malaysia 613,6 triệu USD, Indonesia 216,1 triệu USD, Việt Nam xuất siêu Philippines, Campuchia; xuất siêu không đáng kể Đông Timo, Brunei Đầu tư trực tiếp nước khu vực vào Việt Nam thời gian từ 1988 đến tháng 6/2005 sau: - Singapore có 424 dự án, vốn đăng ký đạt 9.037,4 triệu USD, ước thực đạt khoảng 3.613,4 triệu USD, 40% vốn đăng ký; hiệu lực 361 dự án, với số vốn 8.130 triệu USD; - Malaysia có 196 dự án, vốn đăng ký 1.616,7 triệu USD, ước thực khoảng 850 triệu USD, 50% vốn đăng ký; hiệu lực 171 dự án, với số vốn 1.438 triệu USD; - Thái Lan có 169 dự án, vốn đăng ký 1.593,5 triệu USD, ước thực khoảng 750 triệu USD, gần 50% vốn đăng ký; hiệu lực 120 dự án, với số vốn 1.432 triệu USD; - Philippines có 30 dự án, vốn đăng ký 265,7 triệu USD; hiệu lực 22 dự án, với số vốn 233,4 triệu USD; - Indonesia có 19 dự án, vốn đăng ký 253 triệu USD; hiệu lực 13 dự án, với số vốn 123,1 triệu USD - Lào có dự án, với 16,1 triệu USD đăng ký triệu USD thực hiện; - Brunei có dự án, với 10,4 triệu USD đăng ký; - Campuchia có dự án, với triệu USD đăng ký Lượng khách khu vực đến Việt Nam năm 2004 cao Campuchia 90,8 nghìn lượt người, tiếp đến Malaysia 55,7 nghìn lượt người, Thái Lan 53,7 nghìn lượt người, Singapore 50,9 nghìn lượt người, Lào 34,2 nghìn lượt người, Philippines 24,5 nghìn lượt người, Indonesia 18,5 nghìn lượt người, Myanmar 1,5 nghìn lượt người Sáu tháng đầu năm 2005, tăng trưởng so với kỳ năm trước số nước cao, Campuchia tăng 118,9%, Philippines tăng 79%, Myanmar tăng 74,9%, Singapore tăng 72,6%, Thái Lan tăng 55,7%, Malaysia tăng 44,3%, Lào tăng 36,1%, Indonesia tăng 26,1% Đó tốc độ tăng cao nhiều so với tốc độ chung (23,7%) Thời gian gia nhập chưa lâu, quan hệ Việt Nam-ASEAN phát triển nhanh hứa hẹn phát triển nhanh thời gian tới Quá trình gia nhập ASEAN Việt Nam Việt Nam gia nhập Hiệp hội nước ASEAN từ tháng 7/1995 bắt đầu thực Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) từ 1/1/1996, chương trình kết thúc vào 1/1/2006 Do trình độ phát triển kinh tế Việt Nam thấp so với số nước khu vực, lực cạnh tranh doanh nghiệp, nhiều ngành sản xuất dịch vụ yếu… thuế nhập nguồn thu cho ngân sách, nên chương trình cắt giảm thuế quan Việt Nam xây dựng dựa nguyên tắc sau: Không gây ảnh hưởng lớn đến nguồn thu ngân sách Bảo hộ hợp lý cho sản xuất nước Tạo điều kiện khuyến khích việc chuyển giao kỹ thuật, đổi công nghệ cho sản xuất nước Hợp tác với nước ASEAN sở quy định Hiệp định CEPT để tranh thủ ưu đãi, mở rộng thị trường cho xuất thu hút đầu tư nước Có thể kể số công việc mà Việt Nam thực hiện, là: (a) Xây dựng chương trình cắt giảm thuế quan Dựa theo nguyên tắc nêu trên, thời điểm gia nhập, Việt Nam đệ trình danh mục hàng hoá theo quy định Hiệp định CEPT sau: a) Danh mục loại trừ hoàn toàn: bao gồm 139 dòng thuế không tham gia AFTA, mặt hàng có ảnh hưởng đến: an ninh quốc gia, sức khỏe người, giá trị đạo đức, lịch sử, nghệ thuật, khảo cổ… theo quy định Hội đồng AFTA Ngoài Việt Nam đưa vào danh mục loại trừ hoàn toàn số mặt hàng mà Việt Nam phải nhập từ nước ASEAN song lại khả xuất khẩu, số mặt hàng có thuế suất cao biểu thuế nhập như: ô tô 16 chỗ ngồi, ô tô tay lái nghịch, chất phế thải, loại xăng dầu (trừ dầu thô Việt Nam xuất khẩu), đồ dùng qua sử dụng… b) Danh mục loại trừ tạm thời: Danh mục bao gồm 755 dòng thuế, xây dựng theo quy định CEPT quy hoạch phát triển đến năm 2010 ngành kinh tế nước, nhằm bảo hộ số ngành có tiềm phát triển, đồng thời không gây ảnh hưởng lớn đến nguồn thu ngân sách Danh mục chủ yếu gồm mặt hàng có thuế suất 20% số mặt hàng có thuế suất thấp 20% song bảo hộ biện pháp phi thuế quan như: loại xe máy, ô tô (trừ loại ô tô 16 chỗ ngồi nằm danh mục loại trừ hoàn toàn), loại sắt thép, sản phẩm khí thông dụng, loại mỹ phẩm đồ dùng không thiết yếu… Theo quy định Hội đồng AFTA mặt hàng đưa vào chương trình cắt giảm thuế hưởng thuế suất ưu đãi từ nước thành viên khác đồng thời phải loại bỏ hàng rào phi thuế quan vòng năm sau Do vậy, mặt hàng đưa vào danh mục loại trừ tạm thời có thêm thời gian để bảo hộ thông qua việc kéo dài thời hạn thực biện pháp phi thuế quan Cũng theo quy định CEPT mặt hàng thuộc danh mục TEL cần phải chuyển sang danh mục cắt giảm thuế (IL) vòng năm, thời hạn năm 2006 chúng phải đạt mức thuế quan ưu đãi chung từ 0-5% c) Danh mục cắt giảm thuế: Danh mục chủ yếu bao gồm mặt hàng có thuế suất 20%, tức mặt hàng thuộc diện áp dụng ưu đãi theo Hiệp định CEPT Ngoài danh mục bao gồm số mặt hàng có thuế suất cao Việt Nam mạnh xuất khẩu, việc đưa mặt hàng vào danh mục giảm thuế không gây ảnh hưởng nhiều đến nguồn thu ngân sách, ngược lại kích thích đẩy mạnh xuất thông qua việc hưởng thuế ưu đãi theo CEPT, hàng Việt Nam xuất qua nước thành viên d) Danh mục nông sản nhạy cảm: bao gồm 51 dòng thuế, mặt hàng nông sản chưa chế biến có yêu cầu bảo hộ cao như: loại thịt, trứng, gia cầm, động vật sống, thóc, gạo lức, đường mía… mặt hàng áp dụng biện pháp phi thuế quan quản lý theo hạn ngạch, quản lý Bộ chuyên ngành… Để làm điều chỉnh cấu nước định hướng cho doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp, năm 1997, Chính phủ Việt Nam phê duyệt Lịch trình cắt giảm thuế quan tổng thể thực AFTA/CEPT 1996-2006 Tiếp đó, theo công văn số 5408/VPCP-TCQT ngày 11/12/2000, Chính phủ thông qua Lịch trình cắt giảm thuế quan tổng thể giai đoạn 2001-2006 Dựa Lộ trình này, hàng năm Chính phủ đưa Danh mục hàng hóa thuế suất VN thực CEPT (gọi tắt Danh mục CEPT Nghị định CEPT) (b) Thực giảm thuế Dựa theo phân loại danh mục hàng hoá trên, tiến trình cắt giảm thuế Việt Nam tiến hành sau: Trong hai năm đầu 1996, 1997 Việt Nam chưa thực việc cắt giảm thuế mà đưa 875 danh mục mặt hàng có thuế nhập từ 0-5% vào danh sách giảm thuế, đáp ứng cách tự nhiên yêu cầu giảm thuế nhanh Hiệp định CEPT, chương trình giảm thuế bình thường bắt đầu thực kể từ 1/1/1998 Các bước thận trọng giúp cho Việt Nam có thêm thời gian cải tiến hệ thống thuế nội địa nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách góp phần bảo hộ kinh tế non trẻ Như vậy, từ năm 1998 Việt Nam thực bước cắt giảm thuế theo Nghị định 15/1998/NĐ-CP ngày 12/3/1998 Theo Nghị định năm 1998 đưa thêm 1.161 mặt hàng vào danh mục giảm thuế Sang năm 1999 theo Nghị định 14/1999/NĐ-CP ngày 23/3/1999 Việt Nam nâng danh mục mặt hàng giảm thuế lên đến 3.590 mặt hàng Và năm 2000, Chính phủ ban hành Nghị định 09/2000/NĐ-CP ngày 21/03/2000 danh mục mặt hàng giảm thuế theo chương trình CEPT Theo nghị định này, năm 2000, Nhà nước Việt Nam đưa thêm 640 dòng thuế từ danh mục mặt hàng loại trừ tạm thời sang danh mục giảm thuế, có 4.230/6.200 dòng thuế biểu thuế nhập đưa vào danh mục cắt giảm thuế Trong tổng 4.230 dòng thuế thực theo chương trình CEPT năm 2000 này, có khoảng 2.960 dòng thuế có mức thuế suất từ 0-5% (trong có khoảng 1.690 dòng thuế có thuế suất 0%), lại 1.270 dòng thuế có mức thuế suất 5-50% Như vậy, đa số mặt hàng danh mục giảm thuế năm 2000 mặt hàng có thuế suất 20%, có số có thuế suất 20% Những mặt hàng có thuế suất 20% mặt hàng nhiều quan hệ ngoại thương Việt Nam mặt hàng mà Việt Nam mạnh xuất Các mặt hàng cần bảo hộ sắt thép, phân bón, giấy, kính xây dựng, ô tô, xe gắn máy, đường… để danh mục TEL, GEL Đến năm 2002, Việt Nam chuyển 5.550 dòng thuế vào IL (ban hành theo Nghị định số 21/2002/NĐ-CP ngày 28/2/2002 Nghị định số 53/2002/NĐ-CP ngày 13/5/2002) (gọi tắt Danh mục CEPT 2002), chiếm 85% tổng số 6.523 dòng thuế biểu thuế nhập (Danh mục Thuế quan Hài hòa Chung ASEAN – (AHTN) 8.770 dòng) Toàn mặt hàng thuế suất 20% có lộ trình cắt giảm thời kỳ 2002-2006; số đó, 65% mức thuế 0-5% với mức thuế suất từ đến 20%, có khoảng 2/3 có mức thuế suất từ đến 5% Nhóm đến năm 2006 giảm mức thuế xuống - 5% Nhóm thứ hai, danh mục loại trừ tạm thời gồm 755 dòng thuế (theo AHTN 1.415 dòng thuế) chuyển sang danh mục cắt giảm IL từ 01/7/2003, dòng thuế có mức thuế cao đưa xuống 20% giảm dần xuống - 5% vào năm 2006 Danh mục bao gồm nhóm hàng dầu thực vật, bánh kẹo, rau chế biến, clinker, xi măng, thiết bị vệ sinh, giấy báo, giấy in, giấy vệ sinh, hóa chất, mỹ phẩm, kính xây dựng, điện tử, điện lạnh, quần áo, giày dép, Nhóm thứ ba, danh mục nhạy cảm gồm hàng nông sản chưa chế biến, chủ yếu cần bảo hộ cao, thịt, trứng gia cầm, động vật sống, thóc gạo lức, đường mía Nhóm có 53 dòng thuế (theo AHTN 89 dòng thuế) bắt đầu giảm thuế từ 01/01/2004 kết thúc vào 01/01/2013 với mức thuế cuối - 5% Riêng mặt hàng đường kết thúc vào 01/01/2010 Nhóm thứ tư, danh mục loại trừ hoàn toàn (GEL) gồm sản phẩm không cam kết AFTA lý an ninh quốc gia, đạo đức xã hội, bảo vệ sống người động thực vật, bảo vệ tác phẩm có giá trị nghệ thuật, lịch sử, khảo cổ học Việt Nam đưa vào số mặt hàng cần bảo hộ cao ô-tô, xe máy nguyên có dung tích 250cc Nhóm có 158 dòng thuế (AHTN 415 dòng) Như vậy, lộ trình cắt giảm theo danh mục phải cắt giảm IL danh mục loại trừ tạm thời, lộ trình Việt Nam chậm sáu nước thành viên cũ ba năm Hai nhóm nhạy cảm loại trừ hoàn toàn thời gian dài hơn, đến năm 2010 2015 Theo khuyến nghị ASEAN đẩy nhanh việc thực AFTA, Bộ Tài xây dựng Lịch trình đẩy nhanh CEPT giai đoạn 2003-2006 (CV 7955 TC/QHQT ngày 19/7/2002) Tại Hội nghị Hội đồng AFTA (16/9/2002 Brunei) cho phép nước khó khăn áp dụng chế linh hoạt việc thực đẩy nhanh AFTA/CEPT (đã HNCC ASEAN tháng 11/2002 thông qua) Do vậy, lịch trình cắt giảm thuế CEPT/AFTA giai đoạn 2003-2006 76% đạt thuế suất 05% vào 2003, 87% đạt thuế suất 0-5% vào 2005 100% đạt thuế suất 0-5% vào 2006 56% đạt 0% Việt Nam trí nguyên tắc giảm toàn thuế quan xuống 0% vào năm 2015 với số linh hoạt đến 2018 Ngoài ra, từ tháng 7/2003, Việt Nam cam kết áp dụng Danh mục Thuế quan Hài hòa Chung ASEAN (AHTN), Danh mục CEPT 2003 chuyển đổi theo biểu thuế nhập Việc chuyển sang Danh mục Thuế quan Hài hòa Chung ASEAN giúp doanh nghiệp dễ tra cứu mã số tên hàng hóa thực hoạt động xuất nhập với nước ASEAN (c) Áp dụng biện pháp phi thuế quan Bên cạnh việc cắt giảm hàng rào thuế quan Việt Nam chuẩn bị tiến tới việc cắt giảm hàng rào phi thuế quan theo quy định CEPT, việc mở cửa thị trường ý nghĩa hàng rào thuế quan cắt giảm song hệ thống phi thuế quan trì Cụ thể mặt hàng dù cam kết giảm thuế từ 100% xuống 0% kinh doanh bị áp đặt cấm nhập Hiện Việt Nam áp dụng biện pháp phi thuế như: hạn ngạch, giấy phép, phụ thu đến bảo hộ thị trường nội địa Các biện pháp không đạt hiệu cao số biện pháp khác mà nước thường sử dụng như: sử dụng quy định tiêu chuẩn vệ sinh, bao bì, mức độ gây ô nhiễn môi trường cho phép… Do vậy, việc dỡ bỏ hàng rào phi thuế quan phức tạp thực thông qua việc hài hoà hoá áp dụng tiêu chuẩn quốc tế chung hay công nhận tiêu chuẩn Hiện Việt Nam nước thành viên ASEAN khác tiến hành hài hòa hóa biện pháp phi thuế quan biện pháp mang tính kỹ thuật quản lý chất lượng (d) Cải tiến hệ thống hải quan Để thực tốt yêu cầu CEPT đẩy mạnh trình tự hoá thương mại nước thành viên thuộc ASEAN, việc cải tiến hệ thống hải quan có ý nghĩa quan trọng Chế độ hải quan Việt Nam có nhiều điểm cách biệt so với nước thành viên ASEAN, từ năm 1996 đến Hải quan Việt Nam phối hợp với nước thuộc ASEAN để giải vấn đề có liên quan tới Hải quan như: Thống danh mục biểu thuế quan nước ASEAN 2 Thống phương pháp xác định trị giá để tính thuế Thống thủ tục hải quan nước thành viên ASEAN Triển khai Hệ thống luồng xanh để nhanh chóng hoàn thành thủ tục hải quan cho sản phẩm chương trình CEPT Lập tờ khai hải quan chung Tóm lại, từ gia nhập ASEAN, Việt Nam thực bước quan trọng vừa đảm bảo tính thận trọng, tránh xáo trộn lớn hoạt động điều hành kinh tế, vừa nhanh chóng kịp thời thực lịch trình tham gia AFTA theo Hiệp định CEPT nhằm đảm bảo tham gia hội nhập cách có hiệu ... với nước thành viên ASEAN, từ năm 1996 đến Hải quan Việt Nam phối hợp với nước thuộc ASEAN để giải vấn đề có liên quan tới Hải quan như: Thống danh mục biểu thuế quan nước ASEAN 2 Thống phương... HNCC ASEAN tháng 11/2002 thông qua) Do vậy, lịch trình cắt giảm thuế CEPT/AFTA giai đoạn 2003-2006 76% đạt thuế suất 05% vào 2003, 87% đạt thuế suất 0-5% vào 2005 100% đạt thuế suất 0-5% vào 2006... Thuế quan Hài hòa Chung ASEAN giúp doanh nghiệp dễ tra cứu mã số tên hàng hóa thực hoạt động xuất nhập với nước ASEAN (c) Áp dụng biện pháp phi thuế quan Bên cạnh việc cắt giảm hàng rào thuế quan
- Xem thêm -

Xem thêm: tìm hiểu về asean và qua trình ra nhap của VN , tìm hiểu về asean và qua trình ra nhap của VN , tìm hiểu về asean và qua trình ra nhap của VN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay