KẾ HOẠCH Về công tác phụ đạo học sinh yếu kém môn Hóa học năm học 2016 2017

6 37 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 17:46

TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI TỔ HÓA - SINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Thạnh Lợi, ngày 10 tháng 09 năm 2016 KẾ HOẠCH Về công tác phụ đạo học sinh yếu, năm học 2016 - 2017 Căn kế hoạch BGH nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 – 2017; Tổ HóaSinh đề kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu, với nội dung sau: NỘI DUNG KẾ HOẠCH I THỰC TRẠNG Thuận lợi: - Được quan tâm đạo sâu sát BGH trường từ đầu năm học qua nhận xét trình học tập học sinh từ năm học trước, GVBM lập danh sách học sinh yếu, lên kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, phụ đạo cho HS - Giáo viên tận tâm, nhiệt tình công tác bồi dưỡng HS yếu, Khó khăn: - Một số giáo viên đánh giá kết học sinh theo chủ quan chưa thực ý đến việc khuyến khích tiến học sinh - Giáo viên thời gian ôn tập bồi dưỡng cho học sinh, công tác chuyên môn nhiều - Học sinh yếu, có nhiều hoàn cảnh đặc biệt gia đình, thân nên việc tham gia lịch bồi dưỡng giáo viên không đầy đủ - Bản thân học sinh yếu, ý thức học tập kém, lười suy nghĩ, không làm tập, không chủ động việc học Một phận phụ huynh chưa thật quan tâm, chăm lo đôn đốc em học tập, phó thác cho nhà trường, cho thầy cô Nhận thức thái độ phụ huynh việc hợp tác với nhà trường chưa cao II MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ: Mục tiêu: - Phụ đạo cho học sinh yếu hoạt động thường xuyên thiếu công tác giáo dục nhà trường Đây nhiệm vụ trọng tâm năm học - Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng số lượng học sinh giỏi, giảm số lượng học sinh yếu, - Giúp cho học sinh yếu, củng cố kiến thức từ tiếp thu kiến thức tốt hơn, tự tin học tập - Giúp cho học sinh có thói quen độc lập suy nghĩ, tự giác học tập, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật - Nâng dần nhận thức đội ngũ giáo viên thực vận động "Hai không" với nội dung, coi trọng việc tìm tòi giải pháp, biện pháp thực phụ đạo học sinh yếu, tiết học khoá lớp - Từng bước giảm dần học sinh yếu kém, học sinh lại lớp Phấn đấu năm học 2016 - 2017 tỷ lệ học sinh yếu tổ 1,5% Nhiệm vụ: - Ưu tiên tập trung cho việc khắc phục tượng học sinh yếu, kém, học sinh ngồi nhầm lớp, nâng dần khả tiếp cận chương trình - Vận động phụ huynh học sinh tạo điều kiện cho học sinh tiếp tục theo học, kéo giảm tỉ lệ bỏ học học yếu, - Giáo viên môn phải giáo dục cho học sinh ý thức học tập môn, tạo cho học sinh hứng thú học tập, từ giúp cho em có ý thức vươn lên Trong tiết dạy giáo viên nên liên hệ nhiều kiến thức vào thực tế để học sinh thấy ứng dụng tầm quan trọng môn học thực tiễn - Đánh giá học sinh theo quan điểm nhìn nhận tiến để động viên khích lệ em trình học tập - Giao công việc phù hợp với khả em - Kết hợp với phụ huynh học sinh việc đôn đốc, kiểm tra thời gian học tập nhà thời gian học phụ đạo trường em - Đối với học sinh yếu, yêu cầu giáo viên dạy bám chuẩn kiến thức kỹ năng, có câu hỏi, yêu cầu phù hợp với trình độ em Các tiết phụ đạo giáo viên để phần lớn thời gian ôn tập, khắc sâu kiến thức cho em - Khuyến khích, động viên tạo điều kiện em học chuẩn bị tốt nhà, thực tốt kế hoạch phụ đạo, để có kết tốt học tập II CHỈ TIÊU VÀ GIẢI PHÁP Chỉ tiêu: Phấn đấu năm học 2016 -2017 giảm tối đa tỉ lệ học sinh yếu, theo tiêu đề tất lớp Môn Hóa Sinh: + 75 % HSYK đạt điểm thi từ điểm trở lên bồi dưỡng có tiến 2 Giải pháp: a Rà soát phân loại đối tượng học sinh: - Trước hết yêu cầu giáo viên môn rà soát, lập danh sách học sinh yếu, môn phụ trách thông qua trình giảng dạy qua kết kiểm tra đầu năm, phân loại nguyên nhân dẫn đến yếu, học sinh Từ xây dựng kế hoạch giải pháp phụ đạo cho phù hợp - Với đối tượng học sinhhọc tập dẫn đến yếu, GVBM với GVCN thông báo kết hợp với gia đình quản lý việc học tập nhà em, tìm hiểu tâm lý học sinh để động viên khích lệ em học tập - Những đối tượng yếu, khả thích ứng chưa tốt: Phối hợp với gia đình kèm em học tập, tạo hội để học sinh nói, phát biểu ý kiến xây dựng từ tìm lổ hổng kiến thức để kịp thời bổ khuyết * GVBM cần: - Lập danh sách HS yếu, theo mẫu đính kèm (mẫu M1 dành cho GVCN, mẫu M2 dành cho GVBM) xây dựng, nội dung kế hoạch phụ đạo cụ thể cho khối lớp đảm nhiệm - Xác định xem HS bị hỏng kiến thức chỗ bồi dưỡng chỗ - Tìm hiểu khả tiếp thu kiến thức HS mức độ nào, giáo viên phụ đạo vừa sức với HS theo khả tiếp thu em, không yêu cầu cao em không đủ khả tiếp nhận - GVBM phải tạo nề nếp học tập cho học sinh từ đầu: tập ghi chép, tập soạn bài,… - GVBM cần thường xuyên kiểm tra tập ghi học sinh - Đối với học sinh yếu kém, thi học kì giáo viên coi thi nên nhắc nhở học sinh vào phòng thi phải tập trung, cố gắng làm bài, không bỏ giấy trắng b Tổ chức phụ đạo cho đối tượng học sinh yếu, kém: - Phụ đạo trái buổi tất môn Hóa Sinh khối 6, 7, 8, có học sinh yếu, (đối với khối GVBM xếp phụ đạo cho học sinh vào tiết thứ tiết 4,5 vào thứ 7) - Học sinh có tên danh sách học sinh yếu, môn phải tham gia học phụ đạo theo kế hoạch giáo viên môn - Quá trình tổ chức phụ đạo học sinh yếu, thực xuyên suốt năm học III PHÂN CÔNG CỤ THỂ Nguyễn Hữu Thiện – phụ trách bồi dưỡng Hóa khối Lê Minh Tân – phụ trách bồi dưỡng môn Sinh khối 3 Nguyễn Thị Kim Cương – phụ trách bồi dưỡng môn Sinh khối IV NỘI DUNG BỒI DƯỠNG Ôn tập, củng cố bám sát kiến thức chương trình SGK chuẩn kiến thức kĩ V THỜI GIAN THỰC HIỆN Từ tháng năm 2016 đến ngày 10 tháng năm học 2016 -2017 VI ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ Ban giám hiệu: - Tạo điều kiện sở vật chất cho công tác bồi dưỡng HSYK Giáo viên bồi dưỡng: - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể, rõ ràng Cần thể mục tiêu, tiêu đề giải pháp thật cụ thể - Cần tận tâm, có trách nhiệm bồi dưỡng HSYK nhằm thực tốt kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2016 -2017 nhà trường ngành đề Giáo viên chủ nhiệm: - Phối hợp tốt với GVBM theo dõi việc tham gia học tập, bồi dưỡng học sinh lớp - Thường xuyên giáo dục, nhắc nhở HSYK lớp tham gia bồi dưỡng tiến theo lịch trình GVBM Trên Kế hoạch bồi dưỡng HSYK môn Ngữ văn tổ Hóa - Sinh năm học 20162017 đề nghị giáo viên môn có liên quan phối hợp thực theo nội dung kế hoạch./ DUYỆT CỦA BGH HIỆU TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG Nguyễn Hữu Thiện THỜI KHÓA BIỂU PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾUKÉM HỌC KÌ I – NĂM HỌC 20162017 Ngày/tháng Số tiết phụ đạo Môn Nội dung dạy Ghi ... giải pháp, biện pháp thực phụ đạo học sinh yếu, tiết học khoá lớp - Từng bước giảm dần học sinh yếu kém, học sinh lại lớp Phấn đấu năm học 2016 - 2017 tỷ lệ học sinh yếu tổ 1,5% Nhiệm vụ: - Ưu tiên... học sinh yếu, kém: - Phụ đạo trái buổi tất môn Hóa Sinh khối 6, 7, 8, có học sinh yếu, (đối với khối GVBM xếp phụ đạo cho học sinh vào tiết thứ tiết 4,5 vào thứ 7) - Học sinh có tên danh sách học. .. sách học sinh yếu, môn phải tham gia học phụ đạo theo kế hoạch giáo viên môn - Quá trình tổ chức phụ đạo học sinh yếu, thực xuyên suốt năm học III PHÂN CÔNG CỤ THỂ Nguyễn Hữu Thiện – phụ trách
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH Về công tác phụ đạo học sinh yếu kém môn Hóa học năm học 2016 2017, KẾ HOẠCH Về công tác phụ đạo học sinh yếu kém môn Hóa học năm học 2016 2017, KẾ HOẠCH Về công tác phụ đạo học sinh yếu kém môn Hóa học năm học 2016 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay