Thông tư 34/2017/TT-BYT về tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh

7 23 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 17:32

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 34/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 18 tháng năm THÔNG HƯỚNG DẪN VẤN, SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TRƯỚC SINH SINH Căn Khoản Điều 97 Luật Hôn nhân gia đình ngày 19 tháng năm 2014; Căn Khoản Điều 84 Luật Trẻ em ngày 05 tháng năm 2016; Căn Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng năm 2017 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Y tế; Theo đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số; Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông Hướng dẫn vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh sinh Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Thông quy định vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh sinh Điều Giải thích từ ngữ Dị tật bào thai (còn gọi dị tật bẩm sinh hay bất thường bẩm sinh) bất thường cấu trúc chức (bao gồm bất thường chuyển hóa) xảy từ thời kỳ bào thai phát trước, sau sinh Sàng lọc trước sinh việc sử dụng kỹ thuật thời gian mang thai để phát nguy dị tật bào thai VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Sàng lọc sinh việc sử dụng kỹ thuật để phát trẻ sinh có nguy mắc bất thường bẩm sinh, bệnh lý liên quan đến rối loạn nội tiết - chuyển hóa - di truyền chưa có biểu lâm sàng giai đoạn sinh Chẩn đoán trước sinh việc sử dụng kỹ thuật đặc hiệu thời gian mang thai để chẩn đoán trường hợp nghi ngờ mắc dị tật bào thai phát qua sàng lọc trước sinh Chẩn đoán sinh việc sử dụng kỹ thuật đặc hiệu giai đoạn sinh để chẩn đoán trường hợp nguy mắc bất thường bẩm sinh, bệnh lý liên quan đến rối loạn nội tiết - chuyển hóa - di truyền phát qua sàng lọc sinh Điều Nguyên tắc vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh sinh Việc sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh sinh thực sở khám bệnh, chữa bệnh có giấy phép hoạt động phạm vi chuyên môn kỹ thuật phù hợp Việc sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh sinh thực tinh thần tự nguyện Riêng việc sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh người mang thai hộ mục đích nhân đạo quy định Khoản Điều 97 Luật Hôn nhân gia đình phải bắt buộc thực Việc vấn phải thực trước, sau sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh sinh Chương II VẤN, SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ TRƯỚC SINH SINH Điều Sàng lọc trước sinh sinh vấn trước sàng lọc: Nhân viên y tế vấn cho phụ nữ mang thai sàng lọc trước sinh; vấn cho cha mẹ người giám hộ sàng lọc sinh nội dung sau đây: a) Mục đích, ý nghĩa, lợi ích rủi ro xảy tiến hành kỹ thuật áp dụng sàng lọc; VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí b) Trình tự bước thực kỹ thuật áp dụng sàng lọc trường hợp cụ thể Sàng lọc: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng kỹ thuật sàng lọc theo hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật Bộ trưởng Bộ Y tế vấn sau sàng lọc trước sinh: Nhân viên y tế vấn cho phụ nữ mang thai sau sàng lọc trước sinh nội dung sau đây: a) Thông báo giải thích kết kỹ thuật sàng lọc; b) Hướng dẫn phụ nữ mang thai lựa chọn phương pháp theo dõi, chăm sóc thai nhi tiếp tục thực kỹ thuật đặc hiệu để chẩn đoán; c) Hướng dẫn, chuyển phụ nữ mang thai đến sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp để theo dõi, thực kỹ thuật chẩn đoán cần thiết vấn sau sàng lọc sinh: Nhân viên y tế vấn cho cha mẹ người giám hộ sau sàng lọc sinh nội dung sau đây: a) Thông báo giải thích kết kỹ thuật sàng lọc; b) Hướng dẫn cha mẹ người giám hộ đưa trẻ sinh đến sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp để thực kỹ thuật chẩn đoán xác định bệnh kết sàng lọc trẻ nguy mắc bất thường bẩm sinh, bệnh lý liên quan đến rối loạn nội tiết chuyển hóa - di truyền Điều Chẩn đoán trước sinh sinh vấn trước chẩn đoán: Nhân viên y tế vấn cho phụ nữ mang thai sàng lọc trước sinh; vấn cho cha mẹ người giám hộ sàng lọc sinh nội dung sau đây: a) Mục đích, ý nghĩa, lợi ích rủi ro xảy tiến hành kỹ thuật chẩn đoán; VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí b) Trình tự bước thực kỹ thuật chẩn đoán trường hợp cụ thể Chẩn đoán: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng kỹ thuật chẩn đoán theo hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật Bộ trưởng Bộ Y tế vấn sau chẩn đoán trước sinh: Nhân viên y tế vấn cho phụ nữ mang thai sau chẩn đoán trước sinh nội dung sau đây: a) Cung cấp thông tin dị tật bào thai chẩn đoán trước sinh; nguy cơ, hậu xảy việc giữ thai chấm dứt thai kỳ trường hợp cụ thể; b) vấn cho phụ nữ mang thai để lựa chọn giải pháp chăm sóc, xử trí phù hợp, bao gồm chấm dứt thai kỳ lý dị tật bào thai cần thiết vấn sau chẩn đoán sinh: Nhân viên y tế vấn cho cha mẹ người giám hộ sau sàng lọc sinh nội dung sau đây: a) Cung cấp thông tin bệnh lý, dị tật trẻ sinh sau chẩn đoán; hậu xảy không điều trị trường hợp cụ thể; b) vấn biện pháp theo dõi, chăm sóc, điều trị sinh trường hợp cụ thể; c) Hướng dẫn cha mẹ người giám hộ hợp pháp đưa trẻ sinh đến sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp để quản lý, theo dõi, chăm sóc điều trị Điều Điều trị trước sinh vấn trước điều trị: Nhân viên y tế vấn cho phụ nữ mang thai chồng (nếu có) nội dung sau đây: a) Trường hợp bào thai bình thường phụ ...QUAN NIỆM VỀ BỆNH TẬT & PHƯƠNG PHÁP CHẨN ÐOÁN ÐIỀU TRỊ ÐÔNG Y A. NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH : Trong y học cổ truyền chia làm 3 nguyên nhân gây bệnh : - Nội nhân : do thất tình : vui, giận, buồn, lo, nghĩ, kinh, sợ. - Ngoại nhân : do lục khí : phong, hàn, thử, thấp, táo, hoả. - Bất nội ngoại nhân : do té ngã, đả thương, trùng thú cắn. 1.Nội nhân : - Hỉ : (vui mừng) - Hại đến tâm khí. - Nộ : (giận) - Hại đến can khí. - Ưu, bi : (sầu, muộn) - Hại đến phế khí. - : (lo lắng) - Hại đến tỳ khí. - Khủng, kinh : (hoảng, sợ) - Hại đến thận khí. Bảy thứ tinh chí nói trên thực chất là những rối loạn về tâm lý xã hội đưa đến rối loạn chức phận của tinh thần, gây ảnh hưởng đến công năng hoạt động của các tạng phủ. 2. Ngoại nhân : - Phong : gió chủ khí mùa xuân , thường kết hợp với các khí khác như : phong hàn, phong nhiệt, phong thấp. - Hàn : lạnh chủ khí của mùa đông , hay làm tắc lại không ra mồ hôi, thường có phong hàn, hàn thấp. - Thử : nắng chủ khí về mùa hạ có đặc tính làm sốt cao, thường có : thương thử, trúng thử thấp thử. - Thấp : độ ẩm thấp trong không khí, có các triệu chứng về tiêu hoá, thường có phong thấp, thấp thử hàn thấp. - Táo : chủ khí của mùa thu, độ khô của không khí, thường gây những bệnh sốt cao, táo nhiệt. - Hoả : nhiệt, đặc tính của các bệnh dịch khí, lệ khí, truyền nhiễm. Thường có thấp nhiệt, phong nhiệt, thử nhiệt. 3.Bâ? nội ngoại nhân : Do sang chấn té ngã, đâm, chém, tai nạn, ăn uống, lao động, tình dục là những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến sức khoẻ. B. BÁT CƯƠNG, BÁT PHÁP : I. BÁT CƯƠNG : (8 cương lĩnh). Trước tình trạng diễn biến phức tạp của triệu chứng bệnh, người thầy thuốc cần phải dựa vào 8 cương lĩnh chung nhất để đánh giá tình trạng, phân tích qui nạp giúp cho việc chẩn đoán được chính xác. Tám cương lĩnh gồm : Âm , Dương, Biểu , Lý, Hàn, Nhiệt, Hư, Thực. 1. BIỂU LÝ : Là hai cương lĩnh phân tích đánh giá về mức độ nông sâu của bệnh. Biểu : bệnh còn ở bên ngoài, ngoại cảm, còn ở kinh lạc biệu hiện sự viêm long khởi phát sốt có mồ hôi hoặc không mồ hôi, đau đầu cứng gáy tuỳ mức độ hư thực. Chưa có những rối loạn cơ năng trầm trọng. Lý : bệnh đã vào bên trong cơ thểcác triệu chứng diễn biến toàn phát có kèm theo những biến loạn cơ năng về tạng phủ, cũng như về tinh thần. Trong thực tế có những bệnh diễn biến vẫn còn bên ngoài nhưng nguyên nhân bệnh đã có từ bên trong. Giữa biểu lý lại có triệu chứng bán biểu, bán lý như lúc nóng, lúc lạnh, ngực sườn đầy tức, buồn nôn, miệng đắng không thể giải biểu, không thể thanh lý, thanh nhiệt, mà phải dùng phương pháp hoà giải. 2. HÀN NHIỆT : Là hai cương lĩnh biểu hiện trạng thái khác nhau của bệnh tật. Trên lâm sàng thường có những triệu chứng hàn nhiệt lẫn lộn. Nên khi xét những biểu hiện ta cần chú ý đến các mặt sau đây : Hàn : sắc mặt trắng, rêu lưỡi trắng mỏng, chất lưỡi nhạt, người ít nói, co ro, không khát thích ấm, tiểu tiện trong dài, đại tiện lỏng nhão, tay chân lạnh. Nhiệt : sắc mặt đỏ, rêu lưỡi dày vàng, chất lưỡi đỏ, hay nói, miệng hôi, khát, thích uống mát, tiểu tiện sẻn, đỏ, rắt, táo bón, tay chân nóng. 2. HƯ THỰC : Là hai cương lĩnh đánh giá về chính khí tà khícủa cơ thểđể xem lại tác nhân gây bệnhvà sức chống lại của cơ thể. Về hư ta nhận xét âm hư, dương hư, khí hư, huyết hư. Về thực ta đánh giá mức độ khí trệ huyết ứ, thực nhiệt, thực hàn. 3 .ÂM DƯƠNG : Là hai cương lĩnh tổng quát, gọi là tổng cương dùng để đánh giá xu thế chung nhất của bệnh tật. Vì những triệu chứng biểu lý, hàn nhiệt, hư thực thường hay lẫn lộn. Biểu hiện lâm sàng của bệnh tật có thể âm thắng hay dương thắng. II. BÁT PHÁP : Là 8 phương pháp dùng thuốc uống trong y học cổ truyền gồm : THỰC HÀNH CỦA HỘI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG VỀ SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ Bảng hướng dẫn này đưa ra cuối năm 2007 để giúp cho bác sĩ, bệnh nhân, các nhà nghiên cứu, cơ quan bảo hiểm những ai muốn tìm hiểu về điều trị bệnh này biết được những thành phần của bệnh, mục tiêu điều trị dụng cụ đánh giá chất lượng điều trị. Tóm tắt bảng hướng dẫn : 1/ Thuốc chống tiểu cầu, bỏ hút thuốc, sàng lọc điều trị bệnh động mạch vành tim, bệnh thận, bệnh võng mạc, chăm sóc bàn chân, chuẩn bị cấp cứu, mức đường hạ thấp đều có trong bảng hướng dẫn này. 2/ Quản lý trẻ em thiếu niên, chăm sóc trước khi có thai người lớn tuổi gồm trong phần chăm sóc bệnh tiểu đường ở bệnh viện, trường học, trung tâm chăm sóc ban ngày, trung tâm chăm sóc bệnh tiểu đường cả các trại giam. 3/ FPG (mức glucose bụng đói) chứ không phải mức hemoglobin A1c, là xét nghiệm chẩn đoán bệnh tiểu đường được chuộng cho trẻ em người lớn không có thai. 4/ Sàng lọc tiền tiểu đường bệnh tiểu đường tip 2 ở người không có triệu chứng nên nghĩ đến cho bệnh nhân có BMI (chỉ số khối lượng cơ thể) 25 Kg/m2 hay hơn có 1 hay nhiều yếu tố nguy cơ. Những trường hợp khác, nên thử lúc 45 tuổi. Nếu kết quả bình thường, nên thử lại mỗi 3 năm hay có thể gần hơn. 5/ FPG hay thử nghiệm dung nạp đường sau khi uống 75 g glucose, hay cả 2, đều thích hợp để thử bệnh tiểu đường hay tiền tiểu đường. Thử nghiệm dung nạp đường uống có thể áp dụng cho người IFG (impaired glucose tolerance) dung nạp glucose bị trục trặc. 6/ Người tiền tiểu đường phải được đánh giá điều trị những yếu tố nguy cơ tim mạch khác 7/ Để ngăn ngừa hay làm chậm lại xuất hiện bệnh tiểu đường, bệnh nhân bị trục trặc dung nạp đường (IGT) hay mức glucose bụng đói trục trặc (IFG) phải giảm cân nặng từ 5 đến 10% tăng hoạt động thể lực lên 150 phút mỗi tuần hay hơn nữa cho những người ít hoạt động. vấn theo dõi bệnh nhân cải thiện kết quả bảo hiểm sức khỏe nên trả tiền cho dịch vụ này. 8/ Nên nghĩ đến điều trị metformin cho bệnh nhân có nguy cơ cao bệnh tiểu đường, dựa trên kết hợp IFG IGT những yếu tố nguy cơ khác, những người béo mập dưới 60 tuổi. 9/ Người tiền tiểu đường phải được theo dõi hàng năm để xem bệnh đã phát sinh chưa. 10/ A1c mục tiêu cho người không có thai thường <7% hay thấp hơn 6% mà không hạ đường quá đáng cho một số bệnh nhân chọn lọc. 11/ A1c mục tiêu ít nghiệm ngặt hơn có thể thích hợp cho trẻ em hay người lớn có bệnh sử hạ đường huyết trầm trọng, sống không bao lâu nữa, có thêm bệnh khác, bệnh tiểu đường lâu dài, biến chứng vi mạch ít hay ổn định. 12/ Những người tiền tiểu đường hay bệnh tiểu đường phải được điều trị dinh dưỡng y học (MNT: Medical Nutrition Treatment) cho mỗi cá thể khi cần để đạt mục tiêu điều trị, tốt nhất là do một chuyên viên dinh dưỡng có kiến thức về MNT cho bệnh tiểu đường. Bảo hiểm sức khỏe nên thanh toán dịch vụ này. 13/ MNT gồm quản lý cân bằng năng lượng (energy balance), dư cân (overweight), béo mập do dinh dưỡng, hoạt động thể lực, thay đổi thái độ (behavior modification); đề phòng chính bệnh tiểu đường cho bệnh nhân có nguy cơ cao, khuyến khích ăn chất xơ hạt chưa xay xát như gạo lức; kiểm soát chất béo ăn vào bằng cách giới hạn chất béo bảo hòa ăn vào <7% tổng số calo toàn phần giảm thiểu chất béo trans ; quản lý chất bột carbohydrate ăn vào. 14/ Theo dõi chất bột 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG XÂY DỰNG HỆ THỐNG VẤN BÀI VIẾT TRÊN FORUM CHO NGƯỜI DÙNG TRÊN CƠ SỞ CÔNG NGHỆ WEB Chuyên ngành : Công nghệ thông tin Mã ngành : D480201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS HÀ MẠNH ĐÀO HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan sản phẩm nghiên cứu thân, xuất phát từ yêu cầu toán phát sinh công việc để hình thành hướng nghiên cứu thực hướng dẫn giáo viên hướng dẫn TS.Hà Mạnh Đào Mọi tham khảo sử dụng đồ án trích dẫn nguồn tài liệu báo cáo danh mục tài liệu tham khảo Các chép không hợp lệ, vi phạm quy chế nhà trường, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Người cam đoan LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đồ án này, em xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội dạy dỗ em suốt bốn năm học vừa qua Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tời thầy TS Hà Mạnh Đào người trực tiếp hướng dẫn bảo tận tình em trình làm đồ án Em đặc biệt cảm ơn thầy truyền đạt cho em nhiều kiến thức kinh nghiệm qúa trình làm đồ án Em xin cảm ơn thầy tạo cho em điều kiện làm đồ án tốt Cuối cùng, em vô cảm ơn tất thành viên gia đình, tất bạn bè; người cho em động viên nhiệt tình trình làm đồ án Hà Nội, tháng 06 năm 2016 Nguyễn Thị Kiều Trang MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt CF CBF Từ đầy đủ Collaborative Filtering Content-Based Filtering CBR LDA Conten-Based Recommandation Latent Dirichlet Allocation LSA MAP pLSA Latent Semantic Analysis Mean Average Precision Probabilistic Latent Semantic Analysis SVM TF-IDF Support Vector Machine Term Frequently – Invert Document Frequently VSM Vector Space Model DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1 Kiến trúc cho xử lý câu hỏi factual-base Hình 2.2 Xác định loại câu hỏi sử dụng kĩ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên Hình 2.3 Ánh xạ từ trọng tâm vào Wordnet Hình 2.3 Mô hình Snowball Hình 3.2 Biểu đồ Use-case tổng quát Hình 3.3 Biểu đồ phân rã chức Quản trị Users Hình 3.4 Biểu đồ phân rã chức Đặt câu hỏi Hình 3.5 Biểu đồ phân rã chức trả lời câu hỏi Hình 3.6 Biểu đồ đăng ký User Hình 3.7 Biểu đồ đặt câu hỏi Hình 3.8 Biểu đồ trả lời câu hỏi Hình 3.9 Giao diện chương trình Hình 3.10 Giao diện viết bài/đặt câu hỏi Hình 3.11 Giao diện vấn/trả lời viết LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, với phổ biến mạng Internet máy tính cá nhân, hệ thống trang web trở thành công cụ hữu hiệu để thu thập thông tin Có nhiều nguồn thông tin hệ thống trang web như: website, blog, mạng xã hội, forum… Sự kiện quan trọng qua trình phát triển hệ thống web đời hệ thống web2.0 Đây hệ thống web mà nội dung tạo người dùng điểm đặc sắc Tuy nhiên, bùng nổ nguồn thông tin tạo người dùng đặt thách thức với việc tìm kiếm thu thập thông tin có ích hệ thống Web Bởi có hàng tỷ người dùng sử dụng internet ngày, lượng thông tin mà họ tạo vô lớn từ đoạn status, tweet mạng xã hội, hình ảnh, đoạn video trang chia sẻ ảnh, video, đến viết forum Một tác vụ quan trọng việc tìm kiếm thu thập thông tin việc vấn nội dung cần thiết cho người dùng internet Nhiệm vụ việc vấn đưa cho người dùng danh sách đối tượng mà người dùng quan tâm từ tập hợp đối tượng hỗn độn có từ trang web Đã có nhiều nghiên cứu thực để tìm phương pháp vấn hiệu Một số phương pháp tìm cho kết tốt như: phương TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN XÂY DỰNG HỆ THỐNG VẤN BÀI VIẾT TRÊN FORUM CHO NGƯỜI DÙNG TRÊN CƠ SỞ CÔNG NGHỆ WEB HÀ NỘI – 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG XÂY DỰNG HỆ THỐNG VẤN BÀI VIẾT TRÊN FORUM CHO NGƯỜI DÙNG TRÊN CƠ SỞ CÔNG NGHỆ WEB Chuyên ngành : Công nghệ thông tin Mã ngành : D480201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS Hà Mạnh Đào HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan sản phẩm nghiên cứu thân, xuất phát từ yêu cầu toán phát sinh công việc để hình thành hướng nghiên cứu thực hướng dẫn giáo viên hướng dẫn TS.Hà Mạnh Đào Mọi tham khảo sử dụng đồ án trích dẫn nguồn tài liệu báo cáo danh mục tài liệu tham khảo Các chép không hợp lệ, vi phạm quy chế nhà trường, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, tháng năm 2016 Người cam đoan LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đồ án này, em xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội dạy dỗ em suốt bốn năm học vừa qua Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tời thầy TS.Hà Mạnh Đào người trực tiếp hướng dẫn bảo tận tình em trình làm đồ án Em đặc biệt cảm ơn thầy truyền đạt cho em nhiều kiến thức kinh nghiệm qua trình làm đồ án Em xin cảm ơn thầy tạo cho em điều kiện làm đồ án tốt Cuối cùng, em vô cảm ơn tất thành viên gia đình, tất bạn bè; người cho em sư động viên nhiệt tình trình làm đồ án Hà Nội, tháng 06 năm 2016 Nguyễn Thị Kiều Trang MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ đầy đủ CF Collaborative Filtering CBF Content-Based Filtering CBR Conten-Based Recommandation LDA Latent Dirichlet Allocation LSA Latent Semantic Analysis MAP Mean Average Precision pLSA Probabilistic Latent Semantic Analysis SVM Support Vector Machine TF-IDF VSM Term Frequently – Invert Document Frequently Vector Space Model DANH SÁCH CÁC BẢNG DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, với phổ biến mạng Internet máy tính cá nhân, hệ thống trang web trở thành công cụ hữu hiệu để thu thập thông tin Có nhiều nguồn thông tin hệ thống trang web như: website, blog, mạng xã hội, forum… Sự kiện quan trọng qua trình phát triển hệ thống web đời hệ thống web2.0 Đây hệ thống web mà nội dung tạo người dùng điểm đặc sắc Tuy nhiên, bùng nổ nguồn thông tin tạo người dùng đặt thách thức với việc tìm kiếm thu thập thông tin có ích hệ thống Web Bởi có hàng tỷ người dùng sử dụng internet ngày, lượng thông tin mà họ tạo vô lớn từ đoạn status, tweet mạng xã hội, hình ảnh, đoạn video trang chia sẻ ảnh, video, đến viết forum Ngày với sử phổ biến mạng mays tính cá nhân hệ thống trang trở thành công cụ hữu hiệu để thu thập thong tin có nhiều nguồn thống tin hệ thống nhừn trang kiên quan trong trình phát trienr hệ thống nhiên bùng nổ nguồn thong tin tạo có hang tử người đùng sư dung Một tác vụ quan trọng việc tìm kiếm thu thập thông tin việc vấn nội dung cần thiết cho người dùng internet Nhiệm vụ việc vấn đưa cho người dùng danh sách đối tượng mà người dùng quan tâm từ tập hợp đối tượng hỗn độn có từ trang web Đã có nhiều nghiên cứu thực để tìm phương pháp vấn hiệu Một số phương pháp tìm cho kết tốt như: phương pháp lọc cộng tác, phương pháp lọc theo nội dung, phương pháp lọc dựa tri thức phương pháp lai phương pháp Hiện chưa có nghiên cứu cụ thể cho vấn đề vấn viết cho người dung forum, forum trước nguồn thông tin quan trọng phổ biến hệ thống website Ứng dụng kết trên, Đồ án xây dựng phương pháp vấn viết cho người dùng forum dựa nội dung, bên cạnh viết ứng dụng vấn viết cho người dùng forum Mốt tác vụ quan việc tìm kiếm th thập thong tin vấn nội dung cần thiết cho người dung nhiệm vụ việc tự vấn đưa nuy Do đó, nhiệm vụ cụ thể đồ án xây dựng phương pháp vấn viết cho người dùng forum: phân tích toán để hiểu việc cần làm, sau lựa chọn phương pháp vấn thích hợp cho hệ vấn cho viết, tiếp đến thu thập thông tin huấn luyện liệu, cuối tính toán đánh giá độ xác phương pháp vấn Kết đồ án xây dựng hệ thống vấn viết cho người dùng triển khai hệ thống thành ứng dụng cụ ... Việc tư vấn phải thực trước, sau sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh sơ sinh Chương II TƯ VẤN, SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH Điều Sàng lọc trước sinh sơ sinh Tư vấn trước. .. chẩn đoán, điều trị trước sinh sơ sinh Việc sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh sơ sinh thực sở khám bệnh, chữa bệnh có giấy phép hoạt động phạm vi chuyên môn kỹ thuật phù hợp Việc sàng lọc,. .. Việc sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh sơ sinh thực tinh thần tự nguyện Riêng việc sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh người mang thai hộ mục đích nhân đạo quy định Khoản Điều 97 Luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tư 34/2017/TT-BYT về tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh, Thông tư 34/2017/TT-BYT về tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh, Thông tư 34/2017/TT-BYT về tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay