Quyết định 3667/QĐ-BYT về Chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn

50 49 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 17:32

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/BỒI DƯỠNG/CÔNG TÁC Kính gửi: - Ban Giám hiệu - Phòng Quản trị Nhân sự; - Đơn vị……………………. Tôi tên:……………………………………… Đơn vị: …………………… . Tôi được cử tham gia học sau đại học theo Quyết định số ………….ngày ……………của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh . về việc……………… . ………………………… …………………………………………………………….… ……… Nay tôi kính đơn đến Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự và (Đơn vị) cho tôi được gia hạn thời gian đào tạo, do:………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… …………… (Đính kèm văn bản chấp thuận cho gia hạn thời gian đào tạo có xác nhận của cơ sở đào tạo) Với do nêu trên, tôi kính trình Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự và (đơn vị) chấp thuận cho tôi được gia hạn thời gian học…… . tháng (từ……… đến……….). Tôi cam kết sẽ cố gắng hoàn thành chương trình học theo thời gian nêu trên. Nếu không thực hiện đúng cam kết, tôi xin tự túc các phần kinh phí đối với những ngày vượt thời gian cho phép. Kính mong Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự và (đơn vị) xem xét, chấp thuận. Xin trân trọng kính chào! ., ngày tháng năm HIỆU TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ ĐƠN VỊ KÍNH ĐƠN n -Bộtrưởng(đểbáocáo) -SởY tếcáctỉnh,thànhphốtrựcthuộcTW ; -BQLDựánHPET Lê Quang Cường -Lưu:VT,TCCB CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ QUẢN Y TẾ CHO TRƯỞNG TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (Ban hành kèm theo Quyết định số 3667/QĐ-BYT ngày 14 tháng 08 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Y tế) Mục Lục CĂN CỨ ĐỀ XUẤT NHU CẦU VỀ NĂNG LỰC TRƯỞNG TRẠM Y TẾ XÃ 1.Cơsởpháplývàcácvănbảnphápquyđểxâydựngnhucầuvềnăngl ựctrưởng trạm ytế[6] .5 2.Tìnhhì nhhoạtđộngtrạm ytế .6 3.Tổngquanvềnănglựcchocánbộquảnlýyt ếtrênthếgiới .9 4.ĐiềutranhanhvềNănglựcquảnlýcơbảncánbộquản VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ệr củaphápluật[1].Sovớicácđơnvịytếkhác,ytếxã,phường,thịtrấnl àđơnvịkỹthuật ytếđầuti ênti ếpcậnvớingườidânnêngiữ vaitròđặcbiệtquantrọngtrongcôngtác chăm sóc,bảovệvànângcaosứckhỏenhândân Vềcơcấutổchứchoạtđộng,trạm ytếl àđơnvịytếthuộcTrungtâm ytếquận/huyện, chịusựquảnlývàđiềuhànhtrựcti ếpcủaTrungt âm ytếquận/huyện.Ngoàira,vềchính quyền,trạm ytếchịusựlãnhđạo,chỉđạocủaChủtịchỦybannhândâncấpxã,phường, thịtrấntrongviệcthựchiệncácnhiệm vụtheoquyđịnhcủaphápluật,trongcôngtácxây dựngkếhoạchvàt ổchứcthựchi ệnkếhoạchpháttriểncôngtácchăm sócvàbảovệsức quan khỏenhândân.Vềcácmốiquanhệvớibanngànhđoànthể,trạm yt ếcómối VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí t ạo,đápứngnhucầuvềcánbộytếphùhợpvớiquyhoạchpháttriểnngành;chútrọng đàotạocánbộquản l ý yt ế,nhấtlàcánbộquảnlýbệnh vi ện;xâydựng vàthựchiện chínhsáchđãingộhợplýđốivớicánbộ,nhânviênytế;thựchiệnvi ệcluânchuyểncán bộ;khuyếnkhíchthầythuốcvềcôngtácởmiềnnúi,vùngsâu,vùngxa, vùngcé VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Thôngtưsố16/2014/TT-BYT ngày22/5/2014củaBộY tếvềviệcHướngdẫnthíđiểm vềbácsĩgiađìnhvàphòngkhám bácsĩgiađình Thôngtư số27/2014/TT-BYT ngày14/8/2014củaBộY tếvềQuyđịnhhệthốngbiểu mẫuthốngkêytếápdụngđốivớicáccơsởytếtuyếnt ỉnh,huyệnvàxã Thôngtư 19/2014/TT-BNV ngày04/12/2014củaBộnộivụquyđịnh,hướngdẫncông t ácđàot ạo,bồidưỡngvi ênchức Thông t số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 củaBộ Y tếvềvi ệchướng dẫn chức năng,nhiệm vụcủatrạm ytếxã,phường,thịtrấn Thôngtư37/2016/TT-BYT ngày25/10/2016củaBộY tếvềviệchướngdẫnchứcnăng, nhi ệm vụ,quyềnhạnvàcơcấutổchứccủatrungtâm ytếhuyện,quận,thịxã,thànhphố thuộctỉ nh,thànhphốthuộcthànhphốtrựcthuộctrungương Quyếtđịnh75/2009/QĐ-TTgngày11/5/2009củaThủt ướngChínhphủvềviệcquyđịnh chếđộphụcấpđốivớinhânviênytếthôn,bản Quyếtđị nh số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 củaThủ tướng Chính phủ v+ m VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TheoTổngcụcthốngkê,vàonăm 2014,cảnướccó11 161xã,phường,thịtrấncótrạm y t ế[5],đượcphânbốnhưsau: Stt Khu vực Số trạm y tế ĐồngbằngSôngHồng 458 Trungduvàmi ềnnúiphíaBắc 566 BắcTrungbộvàDuyênhảimi ềnTrung 918 TâyNguyên 726 Đôngnam 872 ĐồngbằngsôngCửuLong 621 M ạngl ướiytế,đặcbiệtl àyt ếcơ sở từngbướcđượccủngcốvàpháttriển.Đếnnay, 100% sốxã,phường,thịtrấntrongtoànquốcđãcótrạm ytế,tỷlệtrạm ytếcóbácsĩlàm vi ệcchiếm 78, 0%;98, 2% trạm ytếcónữhộsinhhoặcysĩsảnnhi;50, 7% xã,phường, thịtrấnđạtChuẩnquốcgiavềytếxãgiaiđoạn2001-2010.Tỷl ệdânsốtham giabảo hi ểm yt ếchiếm 71, 0% [5].Cóthểkhẳngđịnh,nhữngkếtquảđạtđượccủangànhY tế nóichungvàc VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TheoQuyhoạchpháttriểnnhânl ựcyt ếgiaiđoạn2012-2020đượcBộY tếbanhành năm 2012đãnêurõtạimụctiêuthứ3lànângcaonăngl ựcquảnlýđiềuhànhcủanhân l ựcytế[7].Nhằm đạtđượcmụcti êu,giảiphápđưaral àtăngcườngđàotạo,xâydựng /cảithi ệnchươngtrì nhđàot ạo,pháttriểnt àili ệuđàotạovàcácphươngphápgiảngdạy t íchcựcdựatrênnhữngnănglựccơbảncầnthi ếtchocácđốitượngquảnlý.Đặcbiệtđối vớicánbộquảnl ýtuyếnxãlàđốit ượngítđượcquant âm trongviệctìm hiểunănglựccơ bảnđểcóthểquảnlýtrạm ytếđượctốthơn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí -Nhóm nănglựchiểubiếtvềhệthốngchăm sócsứckhỏe:nắm rõhệthốngyt ếđểthực hi ệnchứcnăngnhiệm vụcủamình -Kiếnthứcvàkỹnăngtrongkinhdoanh:làkhảnăngápdụngcácnguyênlýtrongviệc ềuhànhtổchứcvi ệckinhdoanh,bao gồm:(a)quảnlýtàichính;(b)quảnlýnguồn nhânlực;(c)điềuhànhtổchức;(d)tiếpthịvàl ậpkếhoạchchiếnlược;(e)quảnlýthông tin;(f)quảnlýnguycơ;(g)cảithiệntăngcườngchấtl ượng Tiếptheođó,năm 2014,AcademicW aleslàđơnvịđàotạovềlãnhđạo,quảnlýchocác đơnvịcôngcủachínhquyềnxứ W alesđãđưaranhữngnănglựccầnthi ếtchocánbộ quảnlývàcánbộgiám sáttrongngànhytế,đặcbiệtlàcácđơnvịlâm sàngtrongthếkỷ 21này.Cụthểđơnvịnàyđãđưa3nhóm nănglựcchínhyếuvàluônl ồngghépvàonhau đểthựchiệnnhi ệm vụcủanhàquảnlý/cánbộgiám sát[10],nhưsau: Nhóm lực yếu Năng lực cụ thể VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí khuvực,trạm yt ếxãvàtúiytếthônbảnbanhànhkèm theoquyếtđịnhsố437/QĐ-BYT ngày20/02/2002củaBộtrưởngBộY tế -Quyếtđị nhsố2271/2002/QĐ-BYT ngày17tháng6năm 2002củaBộY tếvềviệcban hànhTiêuchuẩnthiếtkếTrạm yt ếcơsở-Ti êuchuẩnngành -Quyếtđịnhsố4667/QĐ-BYT ngày07tháng11năm 2014củaBộY tếvềBộti êuchí quốcgiavềyt ếxãgiaiđoạnđến2020 ...1BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘITỖNG CỤC DẠY NGHỀCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ CHO GIÁO VIÊN DẠY NGHỀNGHỀ: CẮT GỌT KIM LOẠI(Thời gian đào tạo 480 giờ)Năm 2010CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ CHO GIÁO VIÊN DẠY NGHỀTên nghề: Cắt gọt kim loạiMã nghề: CGKL 03 00 00 (40 510 910)Đối tượng đào tạo: Tốt nghiệp Đại học Sư phạm kỹ thuật (Chương trình 480 giờ) Số lượng mô đun đào tạo: 09Chứng chỉ tốt nghiệp: Chứng chỉ đạt chuẩn kỹ năng nghề I. MỤC TIÊU:1. Mục tiêu chungĐào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề có trình độ kỹ năng nghề tương đương với kỹ năng nghề ở trình độ Cao đẳng nghề.2. Mục tiêu cụ thể2.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp- Kiến thức:- Trang bị các kiến thức về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ nhằm tránh gây những tổn thất cho con người và cho sản xuất, các biện pháp nhằm giảm cường độ lao động, tăng năng suất.- Trang bị kiến thức chung nhất về máy cắt, đồ gá, dao cắt, quy trình công nghệ, chế độ cắt, dung dịch làm nguội.- Hiểu được đặc tính kỹ thuật, cấu tạo, nguyên làm việc, phương pháp sử dụng và bảo quản các loại máy cắt kim loại, các dụng cụ: gá, cắt, kiểm tra.- Hiểu được các phương pháp gia công cơ bản trên máy tiện vạn năng, máy phay vạn năng, máy mài, máy doa, máy khoan - Trình bày được các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục. - Kỹ năng:- Thực hiện các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.- Sử dụng thành thạo các loại máy tiện vạn năng, máy phay, máy bào xọc, máy mài tròn ngoài, máy mài phẳng, máy mài hai đá, máy doa, máy khoan bàn.- Phát hiện và sửa chữa được các sai hỏng thông thường của máy, đồ gá và vật gia công.- Mài được các dụng cụ cắt đơn giản và phức tạp.2BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘITỖNG CỤC DẠY NGHỀCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc- Tiện được các chi tiết có mặt côn, có lỗ nông, lỗ suốt, tiện kết hợp với taro, mài trên máy tiện, tiện chi tiết lệch tâm, chi tiết định hình.- Phay được các dạng rãnh, chốt đuôi én, rãnh chữ T. - Bào xọc được các dạng mặt phẳng, góc, rãnh, bánh răng trụ răng thẳng, thanh răng và mặt định hình.- Mài được các loại rãnh, mặt phẳng, mặt định hình, mặt trụ và mặt côn trong, ngoài, mài các loại dụng cụ cắt.- Doa được lỗ trụ, lỗ bậc, ta rô lỗ ren trên máy khoan/taro vạn năng.- Dự đoán được các dạng sai hỏng khi gia công và biện pháp khắc phục. 2.2. Chính trị, đạo đức- Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng và phát triển đất nước, hiểu được pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong, luôn vươn lên và tự hoàn thiện.- Có tác phong công nghiệp- Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết công việc hợp lý.- Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ, kỹ năng để đáp ứng yêu cầu công việc.II. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ CHO GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ1. Chương trình tổng quátMã MĐ Tên mô đunThời gian đào tạo (giờ)Tổng sốTrong đóThời gian họcKiểm traI Mô đun kỹ năng nghề 480 448 32MĐ 1 Tiện lỗ 40 36 4MĐ 2 Tiện côn 32 28 4MĐ 3 Tiện định hình 56524MĐ 4 Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp 56524MĐ 5 Tiện nâng cao 92884MĐ 6 Phay rãnh, phay góc 44422MĐ 7 Phay nâng cao 92884MĐ 8 Gia công trên máy mài phẳng 36342MĐ 9Thực hành quy trình thiết kế, gia công trên trung tâm gia công cắt gọt kim loại CAD/ CAM - CNC40364II Thực tập sản xuấtTổng cộng (I +II) 480 448 3232. Chương Một số ý kiến nội dung “sửa bài” chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán biên tập- xuất Th.s Lê Thị Phúc - Khoa Xuất Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X rằng: ngành, cấp cần tích cực chủ động hội nhập quốc tế Ngành xuất có chuyển biến rõ rệt tâm thực nghị Đảng hội nhập, đặc biệt đất nước ta gia nhập WTO Trong năm 2006, số lượng chất lượng sản phẩm ngành xuất nâng cao Về số lượng, nước in phát hành gần 25.000 với gần 230 triệu sách Trong xu hội nhập, nhà xuất tích cực chủ động với chế mới, giữ vững ổn định bước phát triển Ấn phẩm có nội dung vi phạm kỷ luật tuyên truyền giảm hẳn Tình trạng in lậu kéo dài nhiều năm, gây xúc dư luận sử với chế tài mạnh nên chấn chỉnh phần vấn nạn Việc đổi phương pháp quảng cáo, phát hành giúp sách đến với người mua nhanh hơn, kịp thời Khoa Xuất bước cải tiến nội dung chương trình theo hướng đại hội nhập khu vực quốc tế Trong nhiều nội dung cần chỉnh sửa cho phù hợp với tiến trình hội nhập, đặc biệt sau Việt Nam gia nhập WTO, tập đoàn xuất nước chuẩn bị vào lập văn phòng đại diện Việt Nam, có vấn đề “dấu sửa bài” Dấu sửa phần nội dung quan trọng môn học Công nghệ in sửa Sinh viên xuất thực hành công việc lần thực tập khoá học (năm thứ 3) Các cử nhân xuất làm việc sở xuất sử dụng thành thạo dấu sửa sửa Ở lớp bồi dưỡng cho người làm việc nội dung sửa đáp ứng yêu cầu người học Nhà xuất Quân Đội nhân dân năm 2006 mở lớp riêng cho sửa Như khoa Xuất đảm đương phần nội dung nhiều năm qua Vấn đề nội dung quy định sửa cần thay đổi cho phù hợp với quy định quốc tế nhà nước cần bổ sung quy chế cho vấn đề Để góp phần ngành xuất tích cưc hội nhập, khoa Xuất thay đổi cách dạy dấu sửa cho phù hợp Điều đề nghị có nguyên Những năm qua, giáo trình khoa Xuất giữ nguyên nội dung “Dấu sửa quy định sử dụng dấu sửa bài” nhà nước (thông tư Bộ văn hoá ký ngày 26-3-1973) Quy định có điểm cần lưu ý sau: - Dùng dấu sửa để sửa bài, không tẩy xoá tờ - Dấu viết lần lần chỗ sai cần sửa, lần nhắc lại lề ngang dòng sai Bên phải dấu viết yêu cầu sửa - Nếu dòng có nhiều chỗ sai giống nhau, cần có dấu hiệu phụ Coi số thứ tự tránh sửa nhầm lẫn - Nếu chỗ sai lệch bên trái trang sửa bên trái, lệch bên phải sửa bên phải Từ đến 33 năm, quy định có tính chất cấp quốc gia trên, quy định khác hay bổ sung chỉnh nhữg nội dung quy định Sửa theo quy định này, thực tế gặp khó khăn sau: - Nhắc lại hai lần dấu nên sửa chậm - Khó phân biệt trái, phải tờ - Sử dụng dấu hiệu phụ để phụ để phân biệt chỗ sai giống dòng Từ đây, biết sửa theo quy định vừa chậm, vừa khó nhìn lỗi để sửa dễ nhầm lẫn Từ vài chục năm nay, cách sửa mà ngành Xuất Việt Nam làm cách sửa kéo dây lề Cách dùng phổ biến từ nam bắc, từ nhà xuất trung ương đến nhà xuất địa phương, sở báo tạp chí Do nghiên cứu thường xuyên thực tiễn ngành, giảng dạy, đề suất ý kiến bàng cách dạy hai cách: cách sửa quy định cách thực tiễn diễn ngành xuất Việc gỉảng dạy chấp nhận năm qua Tuy nhiên hội nhập Chẳng chóng chầy, theo luật pháp thông lệ quốc tế, tập đoàn xuất giới mở chi nhánh, đại văn phòng đại diện họ Việt Nam Vì xuất sách Việt Nam họ hợp tác với người Việt (điều làm giảm chi phí hoạt động đáng kể) Vấn đề sửa nào? Theo quy định quốc tế hay cách quen làm xưa Cần phải khẳng định nhắc nhở chung tất xuất tiến tiến giới, người ta sửa theo nguyên rắc chung, theo cách “ kéo dây” Chúng có tay nước Pháp, nước Đức dù tiếng song nhìn dấu biết họ sửa quan trọng họ sửa Biên tập xuất ngành liên quan trực tiếp đên chữ nghĩa nên yêu cầu phải cẩn trọng cung cách làm việc Những xuất tiên tiến giới hoạt động cách bản, chuyên nghiệp có truyền thống lâu đời Việc sửa không nguyên tắc chắn không họ công nhận Ở diễn đàn này, xin kiến nghị nhà nước nên xem xét để đề quy chế thức nguyên tắc sửa hệ thống dấu sửa chuẩn mực Trước đây, đồng chí Thư ký thường trực Hội xuất có phát biểu kiến nghị nhà nước ban hành quy định dùng dấu theo chuẩn quốc tế Hội tuyên truyền, giáo dục hội viên thực quy định trước thềm hội nhập Lời nói từ trước gia nhập WTO, từ đến vài năm, việc lại rơi vào yên lặng Có người nói để hội nhập, CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/BỒI DƯỠNG/CÔNG TÁC Kính gửi: - Ban Giám hiệu - Phòng Quản trị Nhân sự; - Đơn vị……………………. Tôi tên:……………………………………… Đơn vị: …………………… . Tôi được cử tham gia học sau đại học theo Quyết định số ………….ngày ……………của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh . về việc……………… . ………………………… …………………………………………………………….… ……… Nay tôi kính đơn đến Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự và (Đơn vị) cho tôi được gia hạn thời gian đào tạo, do:………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… …………… (Đính kèm văn bản chấp thuận cho gia hạn thời gian đào tạo có xác nhận của cơ sở đào tạo) Với do nêu trên, tôi kính trình Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự và (đơn vị) chấp thuận cho tôi được gia hạn thời gian học…… . tháng (từ……… đến……….). Tôi cam kết sẽ cố gắng hoàn thành chương trình học theo thời gian nêu trên. Nếu không thực hiện đúng cam kết, tôi xin tự túc các phần kinh phí đối với những ngày vượt thời gian cho phép. Kính mong Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự và (đơn vị) xem xét, chấp thuận. Xin trân trọng kính chào! ., ngày tháng năm HIỆU TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ ĐƠN VỊ KÍNH ĐƠN BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 1055/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 12 tháng năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn Luật bảo hiểm xã hội ngày 20/11/2014; Căn Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Lao động - Thương binh Xã hội; Căn Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 Chính phủ đào tạo, bồi dưỡng công chức; Căn Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 Bộ Nội vụ hướng dẫn thực số điều Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010; Xét đề nghị Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quyết định Chương trình đào tạo, bồi dưỡng bảo hiểm xã hội cán bộ, công chức, viên chức làm việc lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc ngành Lao động - Thương binh Xã hội; cán bộ, công chức, viên chức người lao động làm việc ngành khác có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng bảo hiểm xã hội người làm bảo hiểm xã hội doanh nghiệp Điều Giao Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán công chức lao động - xã hội phối hợp với đơn vị có liên quan xây dựng, biên soạn tài liệu giảng dạy Chương trình đào tạo, bồi dưỡng bảo hiểm xã hội Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Điều Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành định KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 4; - Lưu: VT, Vụ TCCB Doãn Mậu Diệp CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI (Kèm theo Quyết định số 1055/QĐ-LĐTBXH ngày 12 tháng năm 2016 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh Xã hội) I ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG - Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc lĩnh vực Bảo hiểm xã hội (BHXH) thuộc ngành Lao động - Thương binh Xã hội; - Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc ngành khác có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng BHXH người làm BHXH doanh nghiệp II MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG Mục tiêu chung - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công việc liên quan đến BHXH, hướng tới việc nâng cao chất chất lượng dịch vụ BHXH - Trang bị kiến thức, kỹ năng, hiểu biết tảng lĩnh vực BHXH quản nhà nước lĩnh vực BHXH để người học có hiểu biết tổng quan lĩnh vực BHXH Mục tiêu cụ thể - Cung cấp cập nhật cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc lĩnh vực BHXH thuộc ngành Lao động - Thương binh Xã hội số kiến thức tảng BHXH; nội dung quản nhà nước BHXH; tra, kiểm tra, xử vi phạm pháp luật BHXH; kỹ thống kê, thông tin, xây ...n -B trưởng( đểbáocáo) -S Y tếcáctỉnh,thànhphốtrựcthuộcTW ; -BQLDựánHPET Lê Quang Cường -Lưu:VT,TCCB CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ QUẢN LÝ Y TẾ CHO TRƯỞNG TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (Ban... từngbướcđượccủngcốvàpháttriển.Đếnnay, 100% sốxã,phường,thịtrấntrongtoànquốcđãc trạm ytế,tỷl trạm ytếcóbácsĩlàm vi ệcchiếm 78, 0%;98, 2% trạm ytếcónữhộsinhhoặcysĩsảnnhi;50, 7% xã ,phường, th trấn ạtChuẩnquốcgiavềytếxãgiaiđoạn2001-2010.Tỷl... x y dựng Chương trình đào tạo dựa lực quản lý cán quản lý tuyến xã” Saukhixâydựngcácnăngl ựccơbảncánbộquảnl trạm ytếcầnđạtđược,ViệnY tế côngcộngTp.HồChíM inht ổchứchộithảoxâydựng“Chươngtrìnhđàotạodựatrên
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định 3667/QĐ-BYT về Chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn, Quyết định 3667/QĐ-BYT về Chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn, Quyết định 3667/QĐ-BYT về Chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay