Bộ Y tế quy chuẩn lại tên các loại sữa vì lợi ích người dùng

2 22 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 17:32

MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ……………………………………………………………… Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU……………………………………… 1.1. Định nghĩa thuốc thiết yếu………………………………………………. 1.2. Quan niệm về thuốc thiết yếu…………………………………………… 1.3. Sự hình thành và phát triển của thuốc thiết yếu…………………………. 1.4. Mục tiêu của chương trình thuốc thiết yếu……………………………… 1.5. Nội dung thuốc thiết yếu Việt Nam…………………………… 1.6. Phân loại thuốc thiết yếu tại tuyến y tế cơ sở…………………………… Chƣơng 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……… 2.1. Đối tượng nghiên cứu…………………………………………………… 2.2. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………… 2.3. Các bước tiến hành……………………………………………………… Chƣơng 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU………………………………… Chƣơng 4. BÀN LUẬN…………………………………………………… KẾT LUẬN………………………………………………………………… KIẾN NGHỊ…………………………………………………………………. TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1 3 3 3 4 5 6 8 13 13 17 18 20 30 39 40 PHỤ LỤC 1. Các quyết định. 1.1. Quyết định số 130/QĐ-BYT, ngày 23 tháng 5 năm 1985. 1.2. Quyết định số 548/QĐ-BYT, ngày 16 tháng 9 năm 1989. 1.3. Quyết định số 1904/QĐ-BYT, ngày 28 tháng 11 năm 1995. 1.4. Quyết định số 17/QĐ-BYT, ngày 01 tháng 7 năm 2005. 2. Danh mục thuốc tân dược trạm y tế phường Phú Bình. 3. Danh mục thuốc tân dược năm 2005 theo quy định của Bộ Y tế. 4. Bộ câu hỏi phỏng vấn. 5. Giấy xác nhận. 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Thuốc là một trong những yếu tố quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Những năm gần đây công nghiệp Dược ở nhiều nước và ở nước ta phát triển mạnh mẽ, số mặt hàng thuốc đưa ra thị trường và được sử dụng ngày càng nhiều trong điều trị cũng gây khó khăn cho việc quản lý thuốc. Chi phí thuốc ngày càng tăng trong ngân sách y tế, đặc biệt là các nước phát triển. Mỗi nước có những đặc điểm riêng về kinh tế xã hội và truyền thống văn hóa cho nên có những yêu cầu và giải pháp cụ thể giải quyết vấn đề thuốc cho nước mình [16]. Tổ chức y tế thế giới cũng khuyến cáo các nước đang phát triển cần có chính sách quốc gia về thuốc. Ở Việt Nam trong những năm qua Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản chính sách có liên quan đến thuốc nhưng còn chưa đồng bộ. Hiện nay, lượng thuốc chữa bệnh tăng lên nhiều, chủng loại rất phong phú, đa dạng, chất lượng có tiến bộ việc cung ứng thuốc cho dân do đó được cải thiện nhưng cũng còn một số mặt hạn chế, mạng lưới phân phối thuốc chưa đều khắp, tình trạng lạm dụng thuốc trong điều trị gây tốn kém và tác hại, công tác quản lý của Nhà nước chưa theo kịp yêu cầu của tình hình thực tế, [9], [11], [12]. vậy, chính phủ ban hành chính sách quốc gia về thuốc làm cơ sở cho ngành Dược nói riêng và ngành Y tế nói chung [14], [17], [27]. Bộ Y tế đã triển khai chương trình thuốc thiết yếu là một trong sáu chương trình y tế quốc gia nhằm thực hiện chiến lược về thuốc tại các tuyến y tế cơ sở. Thực hiện các biện pháp hỗ trợ để mọi người dân, kể cả người nghèo, người dân tộc ở các vùng sâu, vùng xa, miền núi đều được cung ứng đủ thuốc thiết yếu cho phòng bệnh và chữa bệnh [ 8 ], [10], [17]. 2 Việc ban hành danh mục thuốc quốc gia dựa trên tiêu chí phù hợp với mô hình bệnh tật và phương pháp điều trị trong nước có hiệu quả cao, bảo đảm an toàn dễ sử dụng, phù hợp với yêu cầu điều trị ở mỗi tuyến. Thực hiện chương trình thuốc thiết yếu là nền tảng đảm bảo các mặt hoạt động cho tuyến y tế cơ sở [7 ], [15], [26]. Danh mục thuốc thiết yếu định kỳ 2-5 năm được Bộ Y tế xem xét bổ sung cho phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội Việt Nam với tiến bộ về khoa học và kỹ thuật còn là một trong những chương trình được Bộ Y tế quan tâm nhằm để thực hiện chiến lược sử dụng thuốc an toàn, hợp lý [2 ], [3], [4], [5], [6 ]. Khảo sát tình hình sử dụng thuốc theo danh mục thuốc thiết yếu dành cho tuyến cơ sở là một vấn đề cần thiết, do đó chúng tôi nghiên cứu đề tài: " Đánh giá tình Bộ Y tế quy chuẩn lại tên loại sữa lợi ích người dùng Sữa loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng Cũng giống loại thực phẩm thông thường khác để nhập vào Việt Nam hay bán thị trường doanh nghiệp sản xuất doanh nghiệp nhập cần phải tiến hành công bố thực phẩm nhập khẩu, công bố thực phẩm sản xuất nước theo quy chuẩn kỹ thuật quy định loại sữa Theo thói quen đại phận người dùng, mua sữa, thường mặc định loại sữa tiệt trùng thường sữa tươi Thế nhưng, thực tế, số có loại sữa bột pha lại Điều xuất phát từ cách đặt tên sữa nhà sản xuất Hiện nay, thị trường Việt Nam có loại sữa bị hiểu nhầm "sữa tươi", bao gồm: sữa tươi 100%, sữa tươi pha với sữa bột sữa bột pha hoàn toàn Ở nước giới, loại thứ thứ gọi sữa hoàn nguyên, Việt Nam bị hiểu nhầm ghi chung chung "sữa tiệt trùng" có người dùng để ý việc phân biệt sữa trùng sữa tiệt trùng Tuy nhiên, tới đây, Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia sữa dạng lỏng QCVN 5:1-2017/BYT Bộ Y Tế ban hành có hiệu lực với đầy đủ tên gọi loại sản phẩm sữa kèm với cách chế biến cụ thể doanh nghiệp phải rạch ròi cách đặt tên sữa Theo đó, Thông tư quy định rõ: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Các loại sữa phân chia thành nhóm rõ ràng: - Sữa tươi, - Sữa hoàn nguyên sữa hỗn hợp, - Sữa cô đặc cô đặc có đường - Nhóm sữa tươi phân thành dạng, gồm: + Sữa tươi nguyên chất trùng/tiệt trùng: sữa tươi hoàn toàn, không bổ sung thành phần khác + Sữa tươi nguyên chất tách béo trùng/tiệt trùng: sữa tươi không bổ sung thành phần khác tách béo + Sữa tươi trùng/tiệt trùng: sản phẩm chế biến chủ yếu từ sữa tươi nguyên liệu (chiếm 90%) + Sữa tươi tách béo trùng/tiệt trùng: sản phẩm chế biến chủ yếu từ sữa tươi nguyên liệu tách chất béo sữa - Nhóm sữa hoàn nguyên sữa hỗn hợp dùng thay cho nhóm sữa tiệt trùng trước kia, bao gồm: sữa hoàn nguyên trùng/tiệt trùng sữa hỗn hợp trùng/tiệt trùng - Nhóm sữa đặc gần nhiều thay đổi khác biệt Thông tư quy định nhóm sữa cô đặc cô đặc có đường gồm sữa cô đặc, sữa cô đặc có đường, sữa tách béo cô đặc bổ sung chất béo thực vật, sữa tách béo đặc có đường bổ sung chất béo thực vật Sự thay đổi vô có lợi người tiêu dùng, cần biết rằng, sản phẩm sữa dạng lỏng sữa tươi có giá trị dinh dưỡng Việc phân loại giúp người tiêu dùng lựa chọn loại sữa phù hợp với độ tuổi, nhu cầu, giải ổn thoả vấn đề giá chất lượng Dự kiến, Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia sữa dạng lỏng có hiệu lực từ 1/3/2018 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ DUNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ Y TẾ TUYẾN CƠ SỞ Ở TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ DUNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ Y TẾ TUYẾN CƠ SỞ Ở TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: GS.TS HỒ VĂN VĨNH THÁI NGUYÊN - 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán y tế tuyến sở tỉnh Vĩnh Phúc” công trình nghiên cứu riêng Số liệu sử dụng, kết nghiên cứu nêu luận văn dựa số liệu thực tế phản ánh trung thực, xác, rõ ràng Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Dung ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Khoa sau đại học, thầy, cô giáo trường Đại học kinh tế Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho trình học tập, nghiên cứu thực đề tài Trước hết xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Hồ Văn Vĩnh - người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ suốt trình nghiên cứu đóng góp nhiều ý kiến quý báu, giúp đỡ hoàn thành luận văn Cho phép tác giả gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, toàn thể cán Sở Y tế, trường Trung cấp Y tế tỉnh Vĩnh Phúc tạo điều kiện cung cấp số liệu, kiểm nghiệm kết nghiên cứu động viên tác giả suốt thời gian học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, đồng nghiệp, bạn bè động viên, chia sẻ, giúp đỡ, tạo động lực cho hoàn thành luận văn Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Dung iii MỤC LỤC Chỉ tiêu 35 2009 .35 Tỉnh Vĩnh Phúc .35 6,1 35 0,37 35 Chuẩn quốc gia 35 7,1 35 1,7 35 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt BS BSCKI BSCKII CBYT CSSKBĐ DSĐH ĐD KTV ĐH NHS NVYT TH TTYT TYT YTCS YTCC Nội dung Bác sỹ Bác sỹ chuyên khoa I Bác sỹ chuyên khoa II Cán y tế Chăm sóc sức khoẻ ban đầu Dược sỹ đại học Điều dưỡng Kỹ thuật viên Đại học Nữ hộ sinh Nhân viên y tế Trung học Trung tâm y tế Trạm y tế Y tế sở Y tế công cộng v DANH MỤC CÁC BẢNG Chỉ tiêu 35 2009 .35 Tỉnh Vĩnh Phúc .35 6,1 35 0,37 35 Chuẩn quốc gia 35 7,1 35 1,7 35 vi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ Biểu đồ Chỉ tiêu 35 2009 .35 Tỉnh Vĩnh Phúc .35 6,1 35 0,37 35 Chuẩn quốc gia 35 7,1 35 1,7 35 78 Trong số nhân viên điều dưỡng, nữ hộ sinh kỹ thuật viên y tế cần bổ sung, tập trung bổ sung loại hình nhân viên điều dưỡng kỹ thuật viên y tế số lượng nữ hộ sinh đáp ứng yêu cầu, đào tạo bổ sung thay số nghỉ hưu thuyên chuyển công tác - Duy trì chuẩn quốc gia y tế xã 100% xã, phường, thị trấn - Đến năm 2015, 40% NVYT thôn bản, 50% CBYT xã, 70% CBYT tuyến huyện tham gia dự tập huấn học tập dài hạn để nâng cao trình độ chuyên môn quản lý Đến năm 2020 tỷ lệ tương ứng 60%, 65% 85% - Đảm bảo tỷ lệ bác sỹ 10.000 người dân là: - Số dược sỹ đại học 10.000 dân là: - Duy trì 100% trạm y tế có bác sỹ - Tỷ lệ ĐD - NHS - KTV/ bác sỹ là: 3.5 - Tỷ lệ KTV, ĐD, NHS có trình độ đại học/cao đẳng - trung cấp 20% - Đảm bảo đủ cán dược cho đơn vị thiếu so với nhu cầu công tác Đến năm 2015, trung bình huyện có DS ĐH, tương ứng đến năm 2020 Cần bổ sung cho xã thiếu cán phụ trách dược chuẩn bị có cán phụ trách nghỉ chuyển công tác - Xây dựng đội ngũ cán kỹ thuật giỏi, có khả sử dụng thành thạo trang thiết bị y tế mới, đại, bao gồm việc tu, bảo dưỡng - Tăng tỷ lệ bác sỹ có trình độ sau đại học cho tất tuyến Phấn đấu đến năm 2015, 75% lãnh đạo bệnh viện huyện, Trung tâm Y học dự phòng, trưởng khoa có sau đại học - Tăng tỷ lệ đào tạo lại nhân viên y tế thôn lên 80% - Nâng cấp trường trung cấp y tế lên cao đẳng y tế giai đoạn tới để đáp ứng nhu cầu đào tạo cho tỉnh 79 4.3 Một số giải pháp 4.3.1 BỘ Y TẾ Số: CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc 46 /2007/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học hóa học thực phẩm” BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2003 Chính phủ việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Y tế; Căn Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26 tháng năm 2003 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Căn Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày tháng năm 2004 Chính phủ việc quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm; Xét đề nghị Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Y tế, QUYẾT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quyết định “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học hóa học thực phẩm” Điều Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo Bãi bỏ Quyết định số 867/1998/QĐ-BYT ngày tháng năm 1998 Bộ trưởng Bộ Y tế việc ban hành “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh lương thực, thực phẩm” Trong trường hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng ban hành giới hạn tối đa vi sinh vật tồn dư chất ô nhiễm thực phẩm thực theo Quy chuẩn kỹ thuật Điều Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ: Khoa học Đào tạo, Pháp chế - Bộ Y tế; Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Y tế Thủ trưởng Y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: - Như Điều 3; - BT Nguyễn Quốc Triệu (để b/c); - VPCP (Phòng Công báo 02 bản); - Bộ Tư pháp (Cục KTVB QPPL) ; - Các Bộ, ngành liên quan; - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Viện: DD, Pasteur Nha Trang, VSYTCC, VSDT Tây Nguyên; - Website: Chính phủ, Bộ Y tế; - Phòng QT-HCII Bộ Y tế; - Lưu: VT, ATTP, PC KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Cao Minh Quang HƯỚNG DẪN TRA CỨU Phụ lục DANH MỤC TRA CỨU THUỐC THÚ Y TRONG THỰC PHẨM TT Tên thuốc thú y Trang Abamectin Albeldazole Altrenogest Apramycin Azaperone Benzylpenicillin 7 Carazolol 8 Ceftiofur Chlortetracyline 10 Clorsulon 11 Closantel 12 Cyfluthrin 10 13 Cyhalothrin 10 14 Cypermethrin 11 15 Danofloxacin 11 16 Decoquinate 11 17 Deltamethrin 12 18 Dexamethazon 12 19 Diclazuril 13 20 Dicyclanil 13 21 Streptomycin 13 22 Diminazene 14 23 Doramectin 14 24 Eprinomectin 14 25 Enrofloxacin 15 26 Febantel 15 27 Florfenicol 15 28 Fluazuron 16 29 Flubendazole 16 30 Frumequine 16 31 Flunixin 17 32 Gentamicin 17 33 Imidocarb 17 34 Isometamidium 18 35 Ivermectin 18 36 Laidlomycin 18 37 Lasalocid 19 38 Levamisole 19 39 Lincomycin 19 40 Monensin 20 41 Moxidectin 20 42 Narasin 21 43 Neomycin 21 44 Nicarbazin 21 45 Phoxim 22 46 Pyrlimycin 22 47 Ractopamine 22 48 Sarafloxacin 23 49 Semduramicin 23 50 Spectinomycin 23 51 Spiramycin 24 52 Sulfadimidine 25 53 Thiabendazole 25 54 Tilmicosin 25 55 Trenbolone acetate 26 56 Triclabendazole 26 57 Triclorfon 27 58 Virginiamycin 27 59 Zeranol 27 Phụ lục DANH MỤC TRA CỨU KIM LOẠI TRONG THỰC PHẨM TT Tên kim loại Antimon Arsen Cadimi Chì Thủy ngân Thiếc Đồng Kẽm Trang 36 36 37 38 38 39 39 40 Phụ lục DANH MỤC TRA CỨU GIỚI HẠN VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM TT 10 11 12 Nhóm thực phẩm Sữa sản phẩm sữa Thịt sản phẩm thịt Cá thuỷ sản Trứng sản phẩm trứng Ngũ cốc sản phẩm ngũ cốc Rau, sản phẩm rau, Nước khoáng nước giải khát đóng chai Gia vị nước chấm Thức ăn đặc biệt Kem nước đá Đồ hộp Dầu mỡ Trang 41 44 46 47 48 49 50 51 52 52 53 53 Phụ lục DANH MỤC TRA CỨU CÁC CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRONG THỰC PHẨM TT Nhóm chất hỗ trợ chế biến Trang Cỏc tỏc nhõn chống tạo bọt 54 Cỏc chất xỳc tỏc 55 Cỏc tỏc nhõn làm trong/chất trợ lọc 56 Tỏc nhõn làm lạnh làm mỏt 57 Tác nhân làm khô/tác nhân chống đóng bánh 57 Chất tẩy rửa (làm ẩm) 57 Các tác nhân cố định enzim chất mang 57 Chế phẩm enzim (kể enzim đựoc cố định chất mang) 57 Cỏc tỏc nhõn keo tụ 60 10 Nhựa trao đổi ion, màng rây phân tử 60 11 Chất bôi trơn, tác nhân loại bỏ chống kẹt cứng, trợ khuôn 61 12 Tỏc nhõn khống chế vi sinh vật 61 GIỚI THIÊÊU THÔNG TƯ số 07/2011/TT-BYT Bộ trưởng Bộ Y tế: Hướng dẫn công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh bêÊnh viêÊn TRẦN QUANG HUY, CỤC QLKCB, BỘ Y TẾ LÝ DO XÂY DỰNG THÔNG TƯ (1) Yêu cầu chăm sóc cần chất lượng cao Theo Nghị định số: 24/2009/NĐ-CP Thủ tướng phủ hướng dẫn chi tiết thực ban hành văn quy phạm pháp luật thì quan cấp Bộ sẽ không ban hành quy chế mà ban hành thông tư thay Lý khác (Luật Khám bệnh chữa bệnh; nhiều văn bản, quy định có chồng chéo, không phù hợp) QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ TT số 07/2011/BYT-TT n ả b o ả th Ý kiến Thứ trưởng Góp ý Vụ, Cục, đăng Website Góp ý Sở Y tế, bệnh viện Ý kiến ban Soạn thảo Khung và thảo Thông tư QĐ số 1842 ngày 1/6/2010 Bộ trưởng Bộ Y tế Quy chế CSNBTD, Chỉ thị 05, chức trách cá nhân, tiêu chuẩn nghiệp vụ, Thông tư 08, Luật Khám chữa bệnh Những điểm Thông tư Cập nhật phù hợp với văn pháp luật, tình hình thực tế, nâng cao vị NN, bền vững Đặt công tác điều dưỡng mối quan hệ mang tính hệ thống Viết theo hướng mở để trao quyền cho đơn vị vận dụng cho linh hoạt (tổ chức quản lý điều dưỡng, nhân lực chăm sóc, phân công chăm sóc, theo dõi người bệnh, công tác TD, ghi chép hồ sơ ) Quy định cụ thể nhiệm vụ chăm sóc nhiệm vụ, trang bị phục vụ chăm sóc, sinh hoạt người bệnh, nhân viên điều dưỡng CẤU TRÚC CỦA THÔNG TƯ CHƯƠNG I: Quy định chung (3 điều) CHƯƠNG II: Nhiệm vụ chuyên môn chăm sóc người bệnh (12 điều) CHƯƠNG III: Điều kiện bảo đảm thực chăm sóc người bệnh (7 điều) CHƯƠNG IV: Trách nhiệm thực (7 điều) CHƯƠNG V: Điều khoản thi hành (3 điều) CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Điều Giải thích từ ngữ Điều Nguyên tắc chăm sóc người bệnh: Người bệnh trung tâm công tác chăm sóc nên phải được chăm sóc toàn diện, liên tục, bảo đảm hài lòng, chất lượng an toàn CHƯƠNG II: NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CSNB • 12 nhiệm vụ cụ thể (điều 4-15) bao gồm: + Tư vấn, hướng dẫn GDSK; + Chăm sóc thể chất; + Chăm sóc tinh thần; + Chăm sóc y tế; + Bảo đảm an toàn; + Ghi chép hồ sơ Điều Tư vấn, hướng dẫn GDSK Người bệnh nằm viện được DDV, HSV Tư vấn, GDSK, hướng dẫn tự chăm sóc Bệnh viện có trách nhiệm:  Ban hành văn quy định GDSK BV  Xây dựng tài liệu, trang bị phương tiện  Huấn luyện, đào tạo ĐDV, HSV  Tổ chức hình thức GDSK phù hợp (nói chuyện, tư vấn, loa đài/băng hình, câu lạc bộ)  Giám sát thực Điều Chăm sóc phục hồi chức Người bệnh được ĐDV, HSV hướng dẫn, hỗ trợ luyện tập PHCN sớm để đề phòng biến chứng phục hồi chức thể Bệnh viện có trách nhiệm:  Xây dựng tài liệu, trang bị phương tiện;  Huấn luyện, đào tạo ĐDV, HSV Điều 13 Theo dõi, đánh giá người bệnh * Tại phòng khám: Người bệnh được đánh giá ban đầu để xếp khám theo mức độ ưu tiên theo TT * ĐDV/HSV phối hợp với bác sĩ đánh giá, phân cấp chăm sóc thực chăm sóc, theo dõi phù hợp * Bệnh viện có quy định cụ thể theo dõi, ghi kết theo dõi dấu hiệu sinh tồn can thiệp điều dưỡng phù hợp với tính chất chuyên môn yêu cầu chuyên khoa Tổ chức thực  Thực cải tiến biểu mẫu theo dõi, chăm sóc phù hợp nguyên tắc bảo đảm khoa học, xác, không trùng lặp, thuận tiện cho ghi chép: * Xây dựng biểu mẫu * Thông qua Hội đồng Khoa học bệnh viện, áp dụng thử, tổ chức đánh giá, điều chỉnh cần thiết trước thức ban hành CHƯƠNG III: CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CÔNG TÁC CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH Điều (16 – 22) bao gồm: - Hệ thống tổ chức quản lý chăm sóc; - Nhân lực chăm sóc người bệnh; - Tổ chức làm việc; - Trang thiết bị phục vụ chăm sóc người bệnh; - Nguồn tài cho công tác chăm sóc; - Đào tạo, cập nhật kiến thức y khoa liên tục Điều 16 Hệ thống tổ chức chăm sóc người bệnh • Tổ chức quản lý điều dưỡng cấp bệnh viện • Tổ chức quản lý điều dưỡng cấp khoa Tổ chức thực hiện: Thành lập Hội đồng Điều dưỡng: Thành lập phòng điều dưỡng/tổ Điều dưỡng tùy theo quy mô (bệnh viện Công lập) tùy theo điều kiện (các bệnh viện khác) Phòng Điều dưỡng có Trưởng phòng, Phó trưởng phòng phụ trách khối Điều 17 Nhân lực chăm sóc người bệnh * Bảo đảm đủ nhân lực TỔ CHỨC TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THÔNG TƯ số 07/2011/TT-BYT Bộ trưởng Bộ Y tế: Hướng dẫn công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh bệnh viện TỔ CHỨC THỰC HIỆN Thành lập ban đạo/phân công người chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai Phổ biến, nghiên cứu/học tập Thông tư Xây dựng kế hoạch triển khai (Hoạt động; Nhân lực; Vật lực; Tài lực; Tiến độ;Người phụ trách ) TỔ CHỨC THỰC HIỆN (Tiếp) Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát - Xây dựng/áp dụng số đánh giá thực TT Định kỳ đánh giá Báo cáo kết - Đánh giá hàng năm sở - Báo cáo kết với quản chủ quản DỰ THẢO KHUNG CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THÔNG TƯ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG KHUNG CHỈ SỐ Xây dựng thảo số đánh giá Lấy ý kiến đơn vị: - Gửi xin ý kiến 32 đơn vị (Sở Y tế, bệnh viện) - Tập hợp ý kiến (14 đơn vị phản hồi) Hoàn thiện thảo chí số đánh giá (bản thảo 3) KHUNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN TT Lĩnh vực đánh giá (4 lĩnh vực) Tiêu chuẩn (15 tiêu chuẩn:2 + + 7+ 3) Tiêu chí (68 tiêu chí: + + 29 + 25) Phương pháp đánh giá (Quan sát; lấy số liệu sẵn có; vấn ) LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ (1) Phổ biến, tuyên truyền học tập nội dung thông tư Xây dựng kế hoạch triển khai thực Thông tư, kế hoạch kiểm tra giám sát, đánh giá thực Thông tư LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ (2) Bảo đảm điều kiện thiết yếu thực Thông tư Thực nội dung hoạt động chuyên môn chăm sóc theo quy định Thông tư: Lĩnh vực 1: Phổ biến tuyên truyền nội dung thông tư 1.1 Thông tư tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ, viên chức bệnh viện 1.2 Thông tư tuyên truyển, phổ biến tới người bệnh 1.1 Thông tư tuyên truyển, phổ biến tới cán bộ, viên chức bệnh viện Nội dung đánh giá PP Đánh giá - Bản Thông tư phát lưu giữ Quan sát tất khoa, phòng - Có kế hoạch biên buổi học, phổ biến Thông tư Lấy số liệu sẵn có Phỏng vấn nhân viên - Nhân viên bệnh viện nói tên nội Phỏng vấn nhân viên dung Thông tư - ĐDV/HSV khoa lâm sàng kể nguyên tắc CSNB Phỏng vấn nhân viên - ĐDV/HSV khoa lâm sàng nêu tóm Phỏng vấn nhân viên tắt 12 điều quy định nhiệm vụ chăm sóc người bệnh (Chương II Thông tư) Lĩnh vực 2: Xây dựng kế hoạch, kiểm tra giám sát, đánh giá thực Thông tư 2.1 Xây dựng kế hoạch khả thi triển khai thực Thông tư thực theo kế hoạch 2.2 Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thực Thông tư thực theo kế hoạch 2.1 Xây dựng kế hoạch khả thi triển khai thực Thông tư thực theo kế hoạch Nội dung đánh giá PP Đánh giá - Bản kế hoạch đầy đủ Quan sát/lấy số liệu (hoạt động, thời gian, trách liệu sẵn có nhiệm, kinh phí, số đánh giá) lãnh đạo bệnh viện phê duyệt lưu giữ phòng có liên quan khoa - Các hoạt động triển khai theo kế hoạch Đối chiếu thực tế với KH - Có báo cáo tiến độ thực Số liệu sẵn có Lĩnh vực 3: Bảo đảm các điều kiện thiết yếu thực Thông tư 3.1 Thành lập đưa Hội đồng Điều dưỡng vào hoạt động theo quy định Thông tư 3.2 Củng cố đưa hệ thống quản lý điều dưỡng cấp bệnh viện vào hoạt động 3.3 Củng cố đưa hệ thống quản lý điều dưỡng cấp khoa vào hoạt động 3.4 Đầu tư nguồn nhân lực 3.5 Đầu tư nguồn vật lực 3.6 Tổ chức chăm sóc, dịch vụ chăm sóc phù hợp bảo đảm nguyên tắc: lấy người bệnh làm trung tâm; chăm sóc toàn diện liên tục 3.1 Thành lập đưa Hội đồng Điều dưỡng vào hoạt động theo quy định Thông tư - Có định thành lập Hội đồng Lấy số liệu sẵn có Điều dưỡng lãnh đạo đơn vị phê duyệt - Có quy chế/quy định hoạt động hội đồng lãnh đạo đơn vị phê duyệt Lấy số liệu sẵn có - Hội đồng có kế hoạch hoạt động lãnh đạo đơn vị phê duyệt Lấy số liệu sẵn có - Hội đồng hoạt động theo kế hoạch Lấy số liệu sẵn có phê duyệt 3.5 Đầu tư nguồn vật lực - Xây dựng danh mục dụng cụ, hàng Lấy số liệu sẵn có tiêu hao thiết yếu - Các khoa trang bị dụng cụ, hàng tiêu hao theo danh mục phê duyệt Lấy số liệu sẵn có + Quan sát - Các khoa trang bị dụng Quan sát cụ phục vụ chăm sóc, sinh hoạt, người bệnh theo danh mục phê duyệt - Phòng bệnh bảo đảm tiện nghi, an Quan sát toàn 3.6 Tổ chức chăm sóc, dịch vụ chăm sóc phù hợp - Có Quy định tổ chức phân công chăm sóc phù hợp phê duyệt Lấy số liệu sẵn có kiểm tra thực tế - Có Quy định tổ chức làm việc (theo Lấy số liệu sẵn có ca/trực) phù hợp phê duyệt kiểm tra thực tế ... chủ y u từ sữa tươi nguyên liệu (chiếm 90%) + Sữa tươi tách béo trùng/tiệt trùng: sản phẩm chế biến chủ y u từ sữa tươi nguyên liệu tách chất béo sữa - Nhóm sữa hoàn nguyên sữa hỗn hợp dùng thay.. .Các loại sữa phân chia thành nhóm rõ ràng: - Sữa tươi, - Sữa hoàn nguyên sữa hỗn hợp, - Sữa cô đặc cô đặc có đường - Nhóm sữa tươi phân thành dạng, gồm: + Sữa tươi nguyên chất trùng/tiệt... sản phẩm sữa dạng lỏng sữa tươi có giá trị dinh dưỡng Việc phân loại giúp người tiêu dùng lựa chọn loại sữa phù hợp với độ tuổi, nhu cầu, giải ổn thoả vấn đề giá chất lượng Dự kiến, Quy chuẩn Kỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ Y tế quy chuẩn lại tên các loại sữa vì lợi ích người dùng, Bộ Y tế quy chuẩn lại tên các loại sữa vì lợi ích người dùng, Bộ Y tế quy chuẩn lại tên các loại sữa vì lợi ích người dùng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay