Thông tư 32/2017/TT-BYT về tủ thuốc, trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế trên tàu biển

69 27 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 17:31

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH VƯỜN ƯƠM SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ X * W Chủ nhiệm đề tài: NGUYỄN CHÍ NHÂN Cơ quan chủ trì: TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ TP. Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2010 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ KIT AVR (M-DE1) VÀ MÔ HÌNH XE ĐUA TỰ HÀNH M M Ụ Ụ C C L L Ụ Ụ C C Trang Mục lục Lời giới thiệu 1 1. GIỚI THIỆU KIT AVR (M-DE1) 2 2. CÁC MÔĐUN CỦA KIT AVR 3 2.1. Đơn vị xử lý trung tâm 3 2.2. Các môđun giao tiếp vào ra 4 2.2.1. Các port của vi điều khiển Atmega32 4 2.2.2. Màn hình hiển thị-LCD 16x2 5 2.2.3. Led đơn 5 2.2.4. Led 7 đoạn (7-SEGMENT LED) 6 2.2.5. Switch DIP-8 7 2.2.6. Ma trận LED 5x7 7 2.3. Môđun giao tiếp theo chuẩn UART 7 2.4. Môđun điều khiển động cơ DC và động cơ bước 8 2.5. Môđun giao tiếp theo chuẩn I 2 C 9 2.6. Môđun bàn phím 9 2.7. Các môđun khác 10 3. TÀI LIỆU THIẾT KẾ VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG XE ĐUA TỰ HÀNH 13 3.1. Tài liệu thiết kế xe đua tự hành 13 3.2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng xe đua tự hành 19 1 Lời giới thiệu Sau khi đã tham khảo một số KIT thí nghiệm vi điều khiển có trên thị trường hiện nay và qua quá trình tìm hiểu và lựa chọn vi điểu khiển AVR, chúng tôi tiến hành thiết kế KIT thực tập trên vi điều khiển này. Với mục tiêu phục vụ cho sinh viên trong quá trình học tập, nghiên cứu về vi điều khiển nói chung, họ vi điều khiển AVR nói riêng, đồng thời phát triển các ứng dụng cụ thể dựa trên KIT này. Dưới đây là KIT AVR (M-DE1) hoàn chỉnh và mô hình xe đua tự hành: Kit AVR hoàn chỉnh Mô hình xe đua tự hành 2 1. Giới thiệu KIT AVR (M-DE1) Sơ đồ khối chức năng của KIT AVR mà chúng tôi tiến hành thiết kế. Hình 1: Sơ đồ khối chức năng của Kit AVR Hình 2: Sơ đồ khối kết nối giữa máy tính với Kit AVR Trong quá trình thiết kế kit chúng tôi sử dụng phương pháp thiết kết từng bước, chia các khối trên thành các môđun. Các bước thông thường để thiết kế một sản phẩm hoàn chỉnh là xuất phát từ ý tưởng ban đầu ta liệt kê ra những yêu cầu mà phần cứng cần phải đáp ứng, các linh kiện cần có, vẽ lưu đồ cho phần mềm, thực hiện việc thiết kế cuối cùng. Trước khi triển khai các ứng dụng chúng tôi sử dụng kỹ thuật mạch thử nghiệm. Việc xây dựng bản mẫu thử cho phép ta kiểm tra việc thiết kế mạch và đánh giá khả năng hoạt động được của bản thiết kế với một chi phí hợp lý và nhanh chóng. LCD 16x2 LED 7 đoạn ATMEL ATMEGA32 Matrix LED 5x7 SW DIP 8x2 5V Power connector I2C interface DS1307, 24C64 Debugger ISP Programer UART LED đơn Reset Button INT Button PORT A PORT B PORT C PORT D Cáp STK-500 (ISP Programer) KIT AVR 3 Những chuẩn bị cần thiết để thiết kế Kit AVR: a.Về phần cứng: - Chip vi điều khiển AVR (dòng Atmega). - Linh kiện lắp ráp Kit AVR và các linh kiện dự phòng. - Nguồn cung cấp, thiết bị đo và lắp ráp (Oscilloscope, đồng hồ đo, . . .). b. Về phần mềm: - Phần mềm Orcad dùng thiết kế sơ đồ mạch và layout board mạch. - Phần mềm Proteus để chạ y mô phỏng trước khi thiết kế mạch. - Trình biên dịch: CodeVisionAVR và Image Craft C (ICCIMAGE) để biên dịch chương trình và kiểm tra hoạt động của Kit. 2. CÁC MÔĐUN CỦA KIT AVR Kit AVR gồm các môđun sau: 2.1. Đơn vị xử lý trung tâm (CENTRAL PROCESSING UNIT) Môđun xử lý trung tâm được thiết kế gồm: - Vi điều khiển ATmega32 - Bộ tạo dao động ngoài (thạch anh 16MHz) - Các công tắc nhấn được nối với chân của vi điều BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 32/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017 THÔNG QUY ĐỊNH VỀ TỦ THUỐC, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ, TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN Y TẾ TRÊN TÀU BIỂN VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO Y TẾ Căn Bộ Luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015; Căn Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng năm 2017 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Y tế; Theo đề nghị Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh; Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông quy định tủ thuốc, trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế tàu biển biểu mẫu báo cáo Y tế Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Thông quy định tủ thuốc, trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế tàu biển biểu mẫu báo cáo y tế Thông áp dụng tàu biển Việt Nam theo quy định Điều 13 Bộ Luật hàng hải Việt Nam tổ chức cá nhân có liên quan Điều Quy định tủ thuốc trang thiết bị y tế tàu biển Tủ thuốc trang thiết bị y tế tàu biển nhằm phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh chăm sóc y tế cho thuyền viên tàu biển chưa tiếp cận sở khám bệnh, chữa bệnh đất liền Tủ thuốc, trang thiết bị y tế tàu biển phân loại sau: a) Tủ thuốc, trang thiết bị y tế cho tàu biển loại A tủ thuốc dành cho tàu biển có số sỹ quan thuyền viên 100 người, thực chuyến quốc tế dài 03 ngày VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí b) Tủ thuốc, trang thiết bị y tế cho tàu biển loại B tủ thuốc dành cho tàu biển có số sỹ quan thuyền viên 100 người, thực chuyến quốc tế từ 03 ngày trở xuống tàu biển có số sỹ quan thuyền viên từ 25 đến 100 người, thực chuyến quốc tế; c) Tủ thuốc, trang thiết bị y tế cho tàu biển loại C tủ thuốc dành cho tàu biển có số sỹ quan thuyền viên từ 15 đến 25 người, thực chuyến quốc tế; d) Tủ thuốc, trang thiết bị y tế cho tàu biển loại D tủ thuốc dành cho tàu biển thực chuyến nội địa tàu biển có số sỹ quan thuyền viên 15 người, thực chuyến quốc tế; đ) Tủ thuốc, trang thiết bị y tế cho tàu biển chở hàng nguy hiểm tủ thuốc dành cho tàu biển thiết kế đặc biệt dùng để chở hàng hóa có độ nguy hiểm cao môi trường, sức khỏe tính mạng người Danh mục thuốc tủ thuốc cho loại tàu biển thuộc Khoản Điều quy định Phụ lục ban hành kèm theo Thông Danh mục trang thiết bị y tế cho loại tàu biển thuộc Khoản Điều quy định Phụ lục ban hành kèm theo Thông Danh mục thuốc, trang thiết bị y tế cho phao bè cứu sinh tàu biển quy định Phụ lục ban hành kèm theo Thông Các loại tàu biển quy định Khoản Điều phải trang bị Hộp cấp cứu phản vệ thực quy định Bộ trưởng Bộ Y tế phòng xử trí sốc phản vệ Điều Quy định tài liệu hướng dẫn y tế tàu biển Tài liệu hướng dẫn y tế tàu biển quy định Phụ lục ban hành kèm theo Thông theo hướng dẫn chuyên môn Bộ Y tế Điều Quy định biểu mẫu báo cáo y tế tàu biển Biểu mẫu báo cáo y tế quy định Phụ lục ban hành kèm theo Thông Thuyền trưởng người phụ trách tủ thuốc chăm sóc y tế tàu biển có trách nhiệm lập biểu mẫu báo cáo y tế Biểu mẫu báo cáo y tế dùng để trao đổi thông tin với VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí sở khám bệnh, chữa bệnh bờ Thông tin biểu mẫu báo cáo y tế phải giữ mật sử dụng cho việc chẩn đoán, chăm sóc, điều trị theo quy định pháp luật khám bệnh, chữa bệnh Điều Quy định người phụ trách, hướng dẫn sử dụng bảo quản thuốc, trang thiết bị y tế tàu biển Người phụ trách tủ thuốc chăm sóc y tế tàu biển quy định Điểm a Khoản Điều Thông bác sỹ có chứng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Người phụ trách tủ thuốc chăm sóc y tế tàu biển quy định điểm b, c, d đ Khoản Điều Thông phải thuyền viên có chứng chăm sóc y tế, sơ cứu y tế theo quy định Công ước Quốc tế tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng trực ca thuyền viên (STCW78) sửa đổi Công ước, sở có chức đào tạo chuyên ngành y học biển hàng hải cấp Người phụ trách tủ thuốc chăm sóc y tế tàu biển có trách nhiệm bảo quản, cấp phát thuốc trang thiết bị y tế Người phụ trách tủ thuốc chăm sóc y tế tàu biển trước dùng thuốc, trang thiết bị y tế cho thuyền viên mắc bệnh bị tai nạn tàu phải khai thác tiền sử dị ứng thuốc thuyền viên ghi vào sổ khám bệnh nội dung sau: tên thuyền viên bị bệnh bị tai nạn, chẩn đoán, biện pháp sơ cứu, tên thuốc, số lượng thuốc, thời gian sử dụng thuốc, đường dùng Thuốc, trang thiết bị y tế tàu biển phải bảo quản tủ kín, gắn cố định nơi hợp vệ sinh, dễ thấy tàu có nhiệt độ, độ ẩm phù hợp điều kiện bảo quản ghi nhãn thuốc, trang thiết bị y tế Các ngăn tủ phải đủ rộng để lưu trữ thuốc, trang thiết bị y tế để nhận diện lấy sử dụng cần Những loại thuốc cấp cứu cần bảo quản ngăn riêng vị trí dễ dàng tiếp cận Việc bảo quản thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần tiền chất dùng làm thuốc thực theo quy định Bộ trưởng Bộ Y tế Thuốc hết hạn, thuốc không bảo đảm chất lượng phải bảo quản riêng, niêm phong có chữ ký thuyền trưởng người phụ trách tủ thuốc chăm sóc y tế tàu biển để xử lý theo quy định Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý chất lượng thuốc VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Thuyền trưởng, người phụ trách tủ thuốc chăm sóc y tế tàu biển có trách nhiệm lập Báo ...Chuyờn thc tt nghip Qun lý Bỏn hng MC LC Li núi u CHNG 1: TNG QUAN V CễNG TY TNHH BUSINESS STAR GROUP V CễNG TY TNHH CNH LOAN Error: Reference source not found 1.1 GII THIU CHUNG CễNG TY TNHH BUSINESS STAR GROUP( BSG) Error: Reference source not found 1.1.1 Vi nột v BSG: Error: Reference source not found 1.1.2 C cu t chc Error: Reference source not found 1.1.3 Quy trỡnh nghip v kinh doanh ca cụng ty BSG .Error: Reference source not found 1.1.4 Lu kinh doanh ca cụng ty BSG Error: Reference source not found 1.1.5 Quy trỡnh chuyn giao cụng ngh Error: Reference source not found 1.2 GII THIU CHUNG V CễNG TY TNHH CNH LOAN: .Error: Reference source not found 1.2.1 Chc nng nhim v ca cụng ty TNHH Cnh Loan.Error: Reference source not found 1.2.2 Thc trng ng dng cụng ngh thụng tin ti cụng ty TNHH Cnh Loan Error: Reference source not found 1.2.3 Chin lc phỏt trin h thng thụng tin ca cụng ty TNHH Cnh Loan Error: Reference source not found 1.2.4 Gii phỏp tin hc hoỏ quỏ trỡnh bỏn hng ca cụng ty TNHH Cnh Loan Error: Reference source not found CHNG 2: PHNG PHP LUN C BN PHT TRIN H THNG THễNG TIN QUN Lí BN HNG TI CễNG TY TNHH CNH LOAN Error: Reference source not found Nguyn Anh c Lp: Tin Hc Kinh T 46A Chuyờn thc tt nghip Qun lý Bỏn hng 2.1 MT S VN C BN V H THNG THễNG TIN QUN Lí Error: Reference source not found 2.1.1 Tng quan v HTTT qun lý Error: Reference source not found 2.1.2 Phõn loi h thng thụng tin mt t chc: Error: Reference source not found 2.2 PHT TRIN MT H THNG THễNG TIN .Error: Reference source not found Nguyn Anh c Lp: Tin Hc Kinh T 46A Chuyờn thc tt nghip Qun lý Bỏn hng 2.2.1 Nhng nguyờn nhõn dn n vic phỏt trin mt h thng thụng tin Error: Reference source not found 2.2.2 Cỏc cụng on ca phỏt trin h thng Error: Reference source not found 2.3 CC CễNG C Mễ HèNH HO H THNG THễNG TIN .Error: Reference source not found 2.3.1 S lung thụng tin (IFD Information Flow Data) Error: Reference source not found 2.3.2 S phõn ró chc nng (BFD Business Function Diagram) Error: Reference source not found 2.3.3 S lung d liu (DFD Data Flow Diagram) .Error: Reference source not found 2.3.4 Thit k c s d liu Error: Reference source not found CHNG 3: PHN TCH V THIT K PHN MM QUN L BN HNG CHO CễNG TY TNHH CNH LOAN Error: Reference source not found 3.1 YấU CU PHN TCH Error: Reference source not found 3.1.1 Kho sỏt v phõn tớch yờu cu chung .Error: Reference source not found 3.1.2 Bi toỏn t i vi vic xõy dng h thng thụng tin ti cụng ty TNHH Cnh Loan Error: Reference source not found 3.2 PHN TCH CHI TIT H THNG THễNG TIN QUN Lí BN HNG TI CễNG TY TNHH CNH LOAN Error: Reference source not found 3.2.2 Phõn tớch yờu cu ngi s dng: .Error: Reference source not found 3.2.3 Mụ hỡnh húa hot ng bỏn hng ti cụng ty TNHH Cnh Loan Error: Reference source not found Nguyn Anh c Lp: Tin Hc Kinh T 46A Chuyờn thc tt nghip Qun lý Bỏn hng 3.3 THIT K C S D LIU LOGIC H THNG THễNG TIN QUN Lí BN HNG CễNG TY TNHH CNH LOAN .Error: Reference source not found 3.3.1 Thit k d liu .Error: Reference source not found 3.3.2 Thit k th tc .Error: Reference source not found 3.3.3 Thit k giao din Error: Reference source not found Kt Lun Error: Reference source not found Danh Mc Ti Liu Tham Kho Error: Reference source not found Danh Mc Ti Liu Tham Kho Error: Reference source not found Ph Lc Error: Reference source not found Nguyn Anh c Lp: Tin Hc Kinh T 46A Chuyờn thc tt nghip Qun lý Bỏn hng Li núi u Vit Nam cng nh cỏc quc gia trờn th gii ang bc vo thi i cụng ngh thụng tin bựng n vi s phỏt trin mnh m nh v bóo ang to nhng bc tin thn kỡ khụng ch cho ngnh cụng ngh thụng tin m ó, ang tr nờn vụ cựng gn gi vi cỏc hot ng ca i sng ngi trờn tt c cỏc lnh vc:Vn hoỏ, kinh t, xó hi, buụn bỏn v hu ht cỏc ngnh ngh Trong ú tin hc hoỏ qun lý l mt vớ d in hỡnh Cú quỏ nhiu yu t nh hng n s phỏt trin ca mt doanh nghip: Th trng, sn phm, nhõn lc, trớ tu nhng nh ngi ta thng hay núi: Doanh nghip c qun lý tt thỡ hot ng s hiu qu Vi mt Đề tài: Trình bày CRM viết mô tả phân tích hệ thống thông tin quản lý cho doanh nghiệp kinh doanh khách sạn/ nhà hàng/ vật / trang thiết bị y tế/ cung ứng sản phẩm lương thực MỤC LỤC PHẦN MỘT: TRÌNH BÀY VỀ CRM Giới thiệu chung CRM CRM viết tắt từ Customer Relationship Management - Quản trị quan hệ khách hàng Đó chiến lược công ty việc phát triển quan hệ gắn bó với khách hàng qua nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng nhu cầu thói quen khách hàng, tiếp cận giao tiếp với khách hàng cách có hệ thống hiệu quả, quản lý thông tin khách hàng thông tin tài khoản, nhu cầu, liên lạc… nhằm phục vụ khách hàng tốt Mô hình CRM Xây dựng sở liệu Phân tích thống kê Lựa chọn khách hàng Xây dựng mối quan hệ Thu thập thông tin có liên quan đến khách hàng Đánh giá hiệu Chức CRM a Tự động hóa bán hàng Tự động hóa bán hàng hệ thống cung cấp công cụ quản lý trình bán hàng theo giai đoạn khác quản lý hoạt động nhân viên bán hàng Tự động hóa bán hàng cho phép theo dõi ghi lại giai đoạn trình bán hàng cho khách hàng tiềm năng, từ tiếp xúc ban đầu đến kết thúc thương vụ b Dịch vụ khách hàng hỗ trợ Dịch vụ khách hàng hỗ trợ hệ thống cho phép theo dõi quản lý hoạt động dịch vụ khách hàng vấn đề hỗ trợ Dịch vụ khách hàng khác biệt quan trọng doanh nghiệp, hệ thống phần mềm CRM giúp họ cải thiện kinh nghiệm phục vụ khách hàng, đồng thời tăng hiệu giảm chi phí c Tự động hóa tiếp thị Hệ thống tự động hóa tiếp thị giúp doanh nghiệp xác định nhắm đến khách hàng tốt nhất, sàng lọc đầu mối cho lực lượng bán hàng Một chức quan trọng tự động hóa tiếp thị quản lý đo lường hiệu chiến dịch tiếp thị qua email, thư tín, telemarketing hay chào bán cá nhân trực tiếp… Tự động hóa tiếp thị giúp quản lý, bổ sung nâng cao chất lượng khách hàng tiềm sở liệu d Các chức khác Hệ thống phần mềm CRM cung cấp loạt công cụ liên quan chức quản lý kho (giúp doanh nghiệp quản lý hàng tồn kho kho hàng, đảm bảo mua hàng đáng tin cậy hiệu từ nhà cung cấp giao hàng cho khách hàng), quản lý lịch làm việc, email, thư tín, điện thoại, báo giá, hóa đơn….quản lý bảo mật công cụ hữu ích cho doanh nghiệp Thực trạng triển khai Việt Nam CRM phổ biến giới, nhiên Việt Nam CRM chưa quan tâm phát triển mức Nhiều doanh nghiệp Việt nam nhận thức tầm quan trọng Quản lý quan hệ khách hàng, dừng lại đầu giải pháp công nghệ đơn Chỉ số DN áp dụng CRM cỡ DN, lại hầu hết áp dụng mức phòng ban kết hợp CRM vào hay nhiều dự án khác Một số doanh nghiệp chưa thật đặt khách hàng vị trí trung tâm Một số doanh nghiệp khác lại vội vàng trình triển khai CRM CRM chiến lược dài hạn giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu dài hạn Tuy nhiên áp dụng lại số doanh nghiệp thiếu kiên nhẫn, chưa trọng phần quan trọng DN Giải pháp tăng tính khả dụng CRM Việt Nam Để triển khai CRM thành công, doanh nghiệp nên ý điểm sau: - Yếu tố người đóng vai trò quan trọng Đầu tiên vai trò nhà lãnh đạo việc tâm triển khai CRM Tiếp đến vai trò nhân viên làm việc với phần mềm CRM Người lãnh đạo phải cho nhân viên thấy lợi ích mà CRM mang lại cho công việc tương lai, qua giúp nhân viên sẵn sàng đón nhận thay đổi! - Yếu tố văn hóa quy trình làm việc: Công ty cần xây dựng “văn hóa công ty” riêng mình, xem khách hàng trung tâm để phục vụ chăm sóc khách hàng riêng phòng kinh doanh mà toàn công ty phải thực hiện, từ ban giám đốc, kế toán, văn phòng đến thành viên khác Cần xây dựng quy trình công việc rõ ràng trước ứng dụng CRM - Yếu tố công nghệ Nên chọn CRM ứng dụng Web để triển khai Internet nhằm phục vụ công việc lúc, nơi, giảm thiểu việc bảo trì hệ thống - Xây dựng ngân hàng liệu khách hàng Ngân hàng liệu khách hàng xây dựng từ đầu giúp nhân viên công ty tiết kiệm thời gian, tiền bạc mà tập trung vào khai thác nguồn liệu khách hàng PHẦN HAI : XÂY DỰNG HTTT CHO BÀI TOÁN I Giới thiệu viết mô tả toán Giới thiệu Digiworld Công ty CP Thế Giới Số - Digiworld Corporation thành lập 1997, Nhà phân phối thức hãng Acer, HP, Fujitsu, Toshiba, DELL, Lexmark, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ TÀI NCKH VÀ CN CẤP TRƯỜNG ChẾ TẠO HỆ THỐNG ĐÁNH PAN - BIÊN SOẠN TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TRÊN ĐỘNG CƠ 1G-FE S K C 0 9 MÃ SỐ: T2010 - 64 S KC 0 Tp Hồ Chí Minh, 2011 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƢỜNG CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐÁNH PAN - BIÊN SOẠN TÀI LIỆU HƢỚNG DẪN THỰC TẬP TRÊN ĐỘNG CƠ 1G-FE NGUYỄN TẤN LỘC Tháng năm 2011 Hệ thống đánh pan – Tài liệu hướng dẫn thực tập động 1G-FE Trang: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường MỤC LỤC Trang Bảng tóm tắt kết nghiên cứu .3 I Tính cấp thiết đề tài II Mục tiêu đề tài III Cách tiếp cận đề tài .5 IV Phƣơng pháp nghiên cứu .5 V Phạm vi nghiên cứu .5 VI Nội dung nghiên cứu VI.1 Quy trình thực đề tài VI.2 Khái qt hệ thống điều khiển động Toyota 1G-FE .5 VI.3 Ý tƣởng chế tạo mơ hình .6 VI.4 Thi cơng, chế tạo mơ hình VI.5 Đặc điểm hệ thống điều khiển động 1G-FE .9 VI.5.1 Các tín hiệu đầu vào VI.5.2 Các tín hiệu điều khiển đầu 16 VI.5.3 Hệ thống đơn ngun thực hành 23 VII Kết nghiên cứu 52 VII.1 Tính khoa học 52 VII.2 Khả triển khai ứng dụng vào thực tiễn 52 VII.3 Hiệu kinh tế, xã hội 52 VIII Kết luận đề nghị 53 VIII.1 Kết luận 53 VIII.2 Đề nghị .53 Tài liệu tham khảo 54 Hệ thống đánh pan – Tài liệu hướng dẫn thực tập động 1G-FE Trang: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường TĨM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ CẤP TRƢỜNG Tên đề tài: Chế tạo hệ thống đánh pan biên soạn tài liệu hướng dẫn thực tập động TOYOTA 1G-FE Mã số: T2010-64 Chủ nhiệm đề tài: KS Nguyễn Tấn Lộc Đơn vị: Bộ mơn Động Cơ, khoa Khí Động Lực, ĐHSPKT TP.HCM Tel: 0913936044 E-mail: tanlocspkt@yahoo.com.vn Cơ quan chủ trì đề tài: Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM Cơ quan cá nhân phối hợp thực hiện: Thời gian thực hiện: 1/6/2010 đến 5/02/2011 Mục tiêu: Chế tạo hệ thống đánh Pan, biên soạn tài liệu hƣớng dẫn thực tập tìm pan động Toyota Lexus 1G-FE Nội dung chính: Thiết kế, chế tạo mơ hình động phun xăng 1G-FE Chế tạo hệ thống đánh pan mơ hình Biên soạn tài liệu hƣớng dẫn thực tập động Toyota 1G-FE Kết đạt (khoa học, ứng dụng, đào tạo, kinh tế – xã hội, v.v…) Chế tạo mơ hình động phun xăng Toyota 1G-FE Chế tạo hệ thống đánh Pan Tài liệu hƣớng dẫn thực tập động Toyota 1G-FE Điểm mới: Ngƣời nghiên cứu thiết kế thiết kế chế tạo mơ hình đa vừa trực quan, thẩm mỹ, vừa an tồn, dễ thao tác, tiện lợi, dễ di chuyển Hệ thống Pan giúp ngƣời học tự gặp trở ngại hệ thống điện điều khiển tự tìm ngun nhân hƣ hỏng qua nâng cao tƣ sáng tạo sinh viên Địa ứng dụng: Các xƣởng giảng dạy thực hành trƣờng đại học, cao đẳng nghề, THCN, trƣờng dạy nghề nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học sinh viên học sinh ngành ơtơ Các sở đào tạo nhân lực chổ cơng ty, xí nghiệp dịch vụ sửa chữa ơtơ Hệ thống đánh pan – Tài liệu hướng dẫn thực tập động 1G-FE Trang: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường I TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: Thế giới nói chung Việt Nam nói riêng sở hữu nhiều loại xe, Hãng xe Toyota Nhật đƣợc sử dụng phổ biến thị trƣờng Việt Nam Gần nhất, hãng sử dụng hệ thống phun xăng với hệ thống đánh lửa trực tiếp sử dụng hệ thống điều khiển xú pap thơng minh Việc cung cấp kiến thức cho sinh viên ngành khí ơtơ hệ thống phun xăng đánh lửa trực tiếp cách tìm pan quan trọng Xuất phát từ nhu cầu thực tế nhƣ ngƣời nghiên định thực đề tài “Chế tạo hệ thống đánh pan biên soạn tài liệu hướng dẫn thực tập động Toyota 1G-FE” với mong muốn tạo sản phẩm áp dụng vào giảng dạy học phần mà đảm trách Sản phẩm đề tài sau hồn thành cung cấp cho ngƣời học hệ thống đánh Pan-qui trình chẩn đốn hệ thống điều khiển động Qua ngƣời học hiểu rõ chi tiết hệ thống phƣơng điện cấu tạo, chức năng, ngun lý hoạt động phƣơng pháp kiểm tra thay sửa chữa II MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI: Nhằm phục vụ cho cơng tác giảng dạy tạo điều NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 Nghị định gồm: 11 chương 69 điều Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Điều Giải thích từ ngữ Điều Nguyên tắc quản lý trang thiết bị y tế Chương II PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Điều Loại trang thiết bị y tế Điều Nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế Điều Tổ chức thực việc phân loại trang thiết bị y tế Điều Điều kiện tổ chức thực việc phân loại TTBYT Điều Hồ sơ công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế Điều Thủ tục công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế Điều 10 Thừa nhận kết phân loại trang thiết bị y tế Nghị định quản lý trang thiết bị y tế Chương III SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Điều 11 Ưu đãi đầu hoạt động sản xuất trang thiết bị y tế Điều 12 Điều kiện nhân sở sản xuất trang thiết bị y tế Điều 13 Điều kiện sở vật chất, thiết bị quản lý chất lượng sở sản xuất trang thiết bị y tế Điều 14 Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Điều 15 Yêu cầu hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Điều 16 Thủ tục công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Nghị định quản lý trang thiết bị y tế Chương IV LƯU HÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Mục ĐIỀU KIỆN LƯU HÀNH, SỐ LƯU HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TỔ CHỨC ĐỨNG TÊN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG HOẶC ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH Điều 17 Điều kiện lưu hành trang thiết bị y tế Điều 18 Điều kiện để công bố tiêu chuẩn áp dụng cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế Điều 19 Trang thiết bị y tế miễn công bố tiêu chuẩn áp dụng miễn đăng ký lưu hành Điều 20 Số lưu hành trang thiết bị y tế Điều 21 Điều kiện tổ chức đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế Nghị định quản lý trang thiết bị y tế Mục CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI A Điều 22 Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng Điều 23 Yêu cầu hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng Điều 24 Thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng Mục ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI B, C, D Điều 25 Các hình thức đăng ký lưu hành Điều 26 Hồ sơ đề nghị cấp số lưu hành Điều 27 Hồ sơ cấp lại, gia hạn số lưu hành Điều 28 Yêu cầu hồ sơ đề nghị cấp mới, gia hạn số lưu hành Điều 29 Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp số lưu hành trang thiết bị y tế Nghị định quản lý trang thiết bị y tế Mục TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, XỬ LÝ, KHẮC PHỤC, ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH, THU HỒI ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LỖI VÀ XỬ LÝ ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC THÙ Điều 30 Truy xuất nguồn gốc TTBYT có lỗi Điều 31 Xử lý, khắc phục thu hồi TTBYT có lỗi Điều 32 Thủ tục đình lưu hành TTBYT có cảnh báo chủ sở hữu ... chuyến quốc tế; c) Tủ thuốc, trang thiết bị y tế cho tàu biển loại C tủ thuốc dành cho tàu biển có số sỹ quan thuyền viên từ 15 đến 25 người, thực chuyến quốc tế; d) Tủ thuốc, trang thiết bị y tế. .. chăm sóc sức khỏe cho thuyền viên làm việc tàu biển Bảo đảm đ y đủ thuốc, trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế tàu biển theo quy định Thông tư Bảo đảm cho thuyền viên khám bệnh, chữa... biển Tài liệu hướng dẫn y tế tàu biển quy định Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư theo hướng dẫn chuyên môn Bộ Y tế Điều Quy định biểu mẫu báo cáo y tế tàu biển Biểu mẫu báo cáo y tế quy định Phụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tư 32/2017/TT-BYT về tủ thuốc, trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế trên tàu biển, Thông tư 32/2017/TT-BYT về tủ thuốc, trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế trên tàu biển, Thông tư 32/2017/TT-BYT về tủ thuốc, trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế trên tàu biển

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay