Hướng dẫn thực hiện quy trình sinh hoạt lớp

2 24 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 17:29

PHÒNG GD&ĐT THÁP MƯỜI TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thạnh Lợi, ngày 18 tháng năm 2015 HƯỚNG DẪN (Về việc hướng dẫn thực hiện quy trình sinh hoạt lớp) I Mục đích yêu cầu: Thực hiện và hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực Tạo nền tảng vững chắc và môi trường kỷ luật, tự quản học sinh Học sinh cần chú ý tự bồi dưỡng đạo đức, không thực hiện những hành vi đa nghiêm cấm, phát huy những việc làm tốt II Quy trình thực hiện: Chuẩn bị sở vật chất, có sự chỉ đạo của giáo viên chủ nhiệm Phân công thư ký ghi chép biên bản sinh hoạt lớp Tổ chức văn nghệ, chơi trò chơi tạo không khí vui tươi cho lớp Báo cáo của Ban cán sự lớp - Báo cáo của các tổ trưởng - Báo cáo của thủ quỹ lớp - Báo cáo của các lớp phó - Báo cáo của lớp trưởng - Ý kiến, đề xuất, kiến nghị của học sinh - Thư ký tổng hợp thi đua - Phương hướng của lớp trưởng - Thông qua biên bản làm việc Nhận xét, tuyên dương, phê bình và góp ý phương hướng chung của giáo viên chủ nhiệm Tổ chức hoạt động vui chơi, trò chơi giải trí giúp các em học sinh tham gia hoạt động tập thể, xây dựng mối quan hệ thân ái, đoàn kết Kết thúc./ TỔ TRƯỞNG NHẬN XÉT VỀ NỘI DUNG Cách bố trí sắp xếp và phân bố thời gian, tiến trình: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Báo cáo kết quả hoạt động của lớp: (So sánh với kế hoạch hoạt động của trường CTCT Đội và PTTN) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Phương hướng hoạt động tuần tới: (So sánh với kế hoạch hoạt động của trường CTCT Đội và PTTN) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hướng phát huy điểm mạnh: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hướng khắc phục điểm yếu: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Rút kinh nghiệm chung (Giải pháp cải tiến): ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Báo cáo kết quả hoạt động của lớp: (So sánh với kế hoạch hoạt động của trường CTCT Đội và PTTN) ………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Phương hướng hoạt động tuần tới: (So sánh với kế hoạch hoạt động của trường CTCT Đội và PTTN) ………………………………………………………………………………………...NHẬN XÉT VỀ NỘI DUNG Cách bố trí sắp xếp và phân bố thời gian, tiến trình: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn thực hiện quy trình sinh hoạt lớp, Hướng dẫn thực hiện quy trình sinh hoạt lớp, Hướng dẫn thực hiện quy trình sinh hoạt lớp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay