Nội quy học sinh trường trung học cơ sở Thạnh Lợi

3 71 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 17:25

PHÒNG GD&ĐT THÁP MƯỜI TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thạnh Lợi, ngày 26 tháng năm 2016 HƯỚNG DẪN (Về việc hướng dẫn thực hiện Nội quy học sinh trường THCS Thạnh Lợi) I Mục đích yêu cầu: Hướng dẫn chi tiết việc thực hiện nội quy học sinh nhằm tạo điều kiện cho các em uốn nắn, sửa chửa khuyết điểm, sủa chửa hành vi Hoàn thiện đạo đức, thực hiện kỷ luật, kỷ cương nhà trường Học sinh cần chú ý bồi dưỡng đạo đức, không thực hiện những hành vi đa nghiêm cấm II Hướng dẫn chi tiết: Yêu quí và tôn trọng giữ gìn Quốc kỳ, Quốc huy, ảnh Bác Hồ Hát đúng Quốc ca, nghiêm trang chào cờ Không được chơi đùa cầm Quốc kỳ, Quốc huy, ảnh Bác; phải nghiêm chỉnh, hát đúng Quốc ca; không đùa chào cờ Hiếu thảo với ông, bà, cha, mẹ, lễ độ với thầy và cán bộ, nhân viên nhà trường, thân ái với bạn bè Luôn lời ông, bà, hiếu thảo với cha, mẹ, lễ phép với thầy thưa về trình; tôn trọng bạn bè, thông cảm, yêu thương và chia sẽ với hoàn cảnh của bạn bè Ra trường không vi phạm luật giao thông Tôn trọng người già, người tàn tật, không hiếp đáp trẻ thơ, cư xử lịch sự với mọi người Biết ơn thương binh và gia đình liệt sĩ Nhiệt tình công tác xa hội địa phương yêu cầu Khi tham gia giao thông không vi phạm luật giao thông Lễ phép với người già, tôn trọng người tàn tật, không hiếp đáp trẻ thơ, cư xử lịch sự với mọi người Tổ chức thăm viếng mộ mẹ Việt Nam anh hùng Tham gia đầy đủ các buổi metting, phong trào nhà trường và địa phương yêu cầu Phấn đấu học tốt; luôn sách giáo khoa, nâng cao chất lượng tự học qua hoạt động câu lạc bộ học tập, tự nghiên cứu, chuẩn bị bài, thuộc bài và làm bài chu đáo Giữ gìn nền nếp kỉ cương nhà trường, không gây gổ đánh làm mất trật tự lớp, không quay cóp tài liệu làm bài Phải trung thực học tập và thi cử Tham gia đầy đủ các buổi lao động của lớp, của trường Bảo vệ tài sản, bàn ghế của nhà trường Bảo vệ chăm sóc trồng, hoa kiểng nhà trường, hoa màu của người khác Đi học đều đúng giờ Khi phải thưa, về phải trình ông bà, cha mẹ và những người lớn tuổi gia đình, mặc đồng phục theo qui định của nhà trường Khi nghỉ học phải xin phép nhà trường và phải ý kiến của cha mẹ Phải trình Sổ liên lạc Nhà trường – Gia đình về cho cha mẹ biết kết học tập tháng 8 là học sinh không hút thuốc, không uống rượu, không sử dụng ma túy và các chất kích thích khác, không nhuộm tóc khác thường đeo tai (đối với học sinh nam) Giữ vệ sinh và rèn luyện thân thể tốt Không được xem sách báo, phim ảnh đồi trụy, không tham gia tổ chức cờ bạc và mê tín dị đoan Thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ, mỹ thuật, xa hội Đội TNTP HCM, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường tổ chức Thường xuyên đọc thêm sách báo để nâng cao kiến thức phổ thông 10 Rèn luyện phấn đấu trở thành đội viên Đội TNTP và đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh gương mẫu, người học sinh giỏi toàn diện./ HIỆU TRƯỞNG NỘI QUI HỌC SINH (Ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-THCS.TL ngày 01/9/2011 của hiệu trưởng trường THCS Thạnh Lợi) Yêu quí và tôn trọng giữ gìn Quốc kỳ, Quốc huy, ảnh Bác Hồ Hát đúng Quốc ca, nghiêm trang chào cờ Hiếu thảo với ông, bà, cha, mẹ, lễ độ với thầy và cán bộ, nhân viên nhà trường, thân ái với bạn bè Ra trường không vi phạm luật giao thông Tôn trọng người già, người tàn tật, không hiếp đáp trẻ thơ, cư xử lịch sự với mọi người Biết ơn thương binh và gia đình liệt sĩ Nhiệt tình công tác xa hội địa phương yêu cầu Phấn đấu học tốt; luôn sách giáo khoa, nâng cao chất lượng tự học, tự nghiên cứu, chuẩn bị bài, thuộc bài và làm bài chu đáo Giữ gìn nền nếp kỉ cương nhà trường, không gây gổ đánh làm mất trật tự lớp, không quay cóp tài liệu làm bài Phải trung thực học tập và thi cử Yêu lao động Học cho được một nghề Bảo vệ tài sản, bàn ghế của nhà trường Bảo vệ tài sản, hoa màu của người khác Đi học đều đúng giờ Khi phải thưa, về phải trình ông bà, cha mẹ và những người lớn tuổi gia đình, mặc đồng phục theo qui định của nhà trường Khi nghỉ học phải xin phép nhà trường và phải ý kiến của cha mẹ Phải trình Sổ liên lạc Nhà trường – Gia đình về cho cha mẹ biết kết học tập tháng Không hút thuốc, không uống rượu, không sử dụng ma túy và các chất kích thích khác, không nhuộm tóc khác thường đeo tai (đối với học sinh nam) Giữ vệ sinh và rèn luyện thân thể tốt Không được xem sách báo, phim ảnh đồi trụy, không tham gia tổ chức cờ bạc và mê tín dị đoan Thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ, mỹ thuật, xa hội Đội TNTPHCM, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức nhà trường Thường xuyên đọc thêm sách báo để nâng cao kiến thức phổ thông 10 Rèn luyện phấn đấu trở thành đội viên Đội TNTP HCM và đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh gương mẫu, người học sinh giỏi toàn diện./ TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI ... mẫu, người học sinh giỏi toàn diện./ HIỆU TRƯỞNG NỘI QUI HỌC SINH (Ban hành kèm theo Quy ́t định số 17/QĐ-THCS.TL ngày 01/9/2011 của hiệu trưởng trường THCS Thạnh Lợi) Yêu quí và... viên Đội TNTP HCM và đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh gương mẫu, người học sinh giỏi toàn diện./ TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI ... thường đeo tai (đối với học sinh nam) Giữ vệ sinh và rèn luyện thân thể tốt Không được xem sách báo, phim ảnh đồi trụy, không tham gia tổ chức cơ bạc và mê tín dị đoan Thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Nội quy học sinh trường trung học cơ sở Thạnh Lợi, Nội quy học sinh trường trung học cơ sở Thạnh Lợi, Nội quy học sinh trường trung học cơ sở Thạnh Lợi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay