BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2015 2016

6 47 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 17:23

PHÒNG GD&ĐT THÁP MƯỜI TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI Số: /BC-HĐT THCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thạnh Lợi, ngày 20 tháng năm 2016 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2015-2016 Căn Luật giáo dục số 38/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005; Căn Luật số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều luật giáo dục Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 Giáo dục Đào tạo việc Ban hành Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học; Căn Quyết định số 66/QĐ-PGDĐT, ngày 28/1/2013 Phòng Giáo dục Đào tạo Tháp Mười, V/v thành lập Hội đồng Trường THCS Thạnh Lợi; Căn Kế hoạch hoạt động Hội trường THCS Thạnh Lợi năm học 2015 – 2016; Hội đồng Trường THCS Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười báo cáo kết hoạt động năm học 2015-2016 sau: I Đánh giá chung: Quán triệt chủ trương, đường lối, sách Đảng; Pháp luật nhà nước tới tập thể, cá nhân CB-CC-VC học sinh góp phần nâng cao nhận thức hành động đúng, nhằm thực mục tiêu, nhiệm vụ GD&ĐT theo cấp học đáp ứng yêu cầu cách mạng CNH-HĐH đất nước Chi nhà trường quan tâm đến việc thực Nghị hàng tháng, hàng quý Hội đồng trường có điều kiện xây dựng kế hoạch thực nhiệm vụ, chức theo luật định Nhà trường tổ chức liên quan vào thực nhiệm vụ, mục tiêu năm 2015-2016 với tinh thần trách nhiệm cao Nhà trường, cấp có thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi thời gian, kinh phí để thành viên Hội đồng trường hoạt động, thực nhiệm vụ giao đạt hiệu Xem xét, phê chuẩn mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương, kế hoạch, biện pháp, giải pháp nhà trường năm học đạt yêu cầu xác, phù hợp, sát thực, hiệu Từ thức đẩy tập thể, cá nhân CB-CC-VC phải tích cực chủ động tham gia đầy đủ, nghiệm túc đạt kết cao Hội đồng trường tuân thủ tuyệt đối, toàn diện lãnh đạo Đảng ủy, quyền, ngành, Chi nhà trường; Quyết định thực mục tiêu Hội đồng trường phê chuẩn II Kết cụ thể: Hội đồng trường THCS Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười phấn đấu thực tiêu năm học 2015-2016 kết cụ thể sau: 2.1 Học sinh: a Huy động trì sĩ số: - Huy động học sinh: 99,67% - Tỉ lệ học sinh bỏ học: 00% b Chất lượng giáo dục: - Xếp loại hạnh kiểm: 100% từ TB trở lên - Xếp loại học lực: + Loại TB trở lên chiếm 99,62%, khá, giỏi chiếm 59.16% + Loại yếu: 0,38% + Loại kém: 0% - Tỉ lệ tốt nghiệp THCS: 100% - Học sinh giỏi môn văn hóa, hội thi: tăng cao (Huyện 30 giải, tỉnh giải có nhiều giải cao) 2.2 Xây dựng đội ngũ: a Đánh giá chất lượng đội ngũ: * Xếp loại viên chức cuối năm: - Hoàn thành xuất sắc: 23,08% Thấp so với chi tiêu năm qua - Hoàn thành tốt: 69,23% Tăng cao - Hoàn thành nhiệm vụ: 7.69% (0%) * Đáng giá theo chuẩn nghề nghiệp: - Xuất sắc: CBQL 100% Giáo viên 23,08% - Khá: CBQL 00% Giáo viên 69,23% * Đánh giá lực: (Theo 07/KH-UBND huyện) Xếp loại từ trở lên 100% b Danh hiệu thi đua cuối năm: - Cá nhân: + Đạt LĐTT: Số lượng: 24, tỉ lệ: 80%; + Đạt CSTĐ cấp sở: Số lượng: 03, tỉ lệ 16,67%; + Đạt CSTĐ cấp tỉnh: Số lượng: 01, tỉ lệ 6,67%; + Đạt CSTĐ cấp toàn quốc: Số lượng: 0, tỉ lệ 0%; - Tập thể: + Tập thể LĐTT: 01 + Tập thể LĐXS: 01 - Khen thưởng: + Bằng khen: * UBND tỉnh: Số lượng cá nhân: 02 * UBND huyện: 00 - Liên đội: Manh - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Vững mạnh - Công đoàn sở: Vững mạnh xuất sắc - Chi bộ: Trong vững mạnh - Nhà trường đạt chuẩn cấp quốc gia, chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp, chuẩn thư viện đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục - Hội đồng trường bước nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng HSG, chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên đạt tỉ lệ 80% chuẩn Công tác xây dựng đoàn thể, công tác XHHGD tổ chức liên quan Hội đồng trường chủ động tham mưu với Đảng ủy, HĐND, Phòng Giáo dục, phối hợp với trường đóng địa bàn, đoàn thể hữu quan xúc tiến mạnh mẽ công tác XHHGD Trường THCS Thạnh Lợi có vai trò trách nhiệm chủ đạo hưởng ứng tích cực công tác XHHGD, động viên CB-CC-VC học sinh tham gia thường xuyên, hiệu Tổ chức hội nghị phụ huynh, Đại hội cha mẹ học sinh, lồng ghép phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” để đạt kết cao Huy động đóng góp tập thể CB-CC-VC, phụ huynh học sinh, tập thể cá nhân liên quan Hỗ trợ sức người, sức của, củng cố CSVC phòng học, lớp học, khuôn viên nhà trường Kết quả: Công tác xã hội hóa năm học qua: Tổng số tiền cho cả năm học tương đương 26,185,000 đồng 4 Về việc huy động nguồn lực cho nhà trường - Xây dựng cảnh quan sư phạm; bảo vệ, cảnh đẹp - Xây dựng đan thêm cho sân trường - Bổ sung tài liệu, sách tham khảo - Xây dựng điểm nhấn tạo nét sáng cho cảnh quan, khuôn viên nhà trường Về huy động tài chính, tài sản nhà trường Kế toán, thủ quỹ làm quy trình, nguyên tắc thu – chi, dân chủ, công khai, công bằng, hiệu quy định pháp luật Không xãy sai sót Về công tác tổ chức nhân sự: Hội đồng trường đồng ý định phê chuẩn Nghị hội nghị CB-CCVC việc phân công giao nhiệm vụ cho tập thể cá nhân Cần lưu ý: BGH phải thường xuyên làm tốt quy trình dân chủ, công khai, công bằng, định hướng: Sức khỏe, phẩm chất, lực trình độ chuyên môn Đồng thời BGH phải kết hợp với tổ chuyên môn, Ban tra nhân dân thường xuyên theo dõi, kiểm tra có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ Hội đồng trường đề nghị BGH, tổ chức chuyên môn, hội đồng tư vấn phối hợp với đoàn thể tuyên truyền, động viên cho cá nhân CB-CC-VC HS nâng cao nhận thức trách nhiệm tự học, tự rèn, áp dụng công nghệ thông tin, đổi phương pháp dạy – học nhằm đạt tiêu lên lớp đại trà, HSG, GV dạy giỏi, HS tốt nghiệp THCS đỗ vào lớp 10 Kết quả: - Số học sinh tham gia thi tuyển đạt 49,09% thấp so với yêu cầu.Nhưng số học sinh đăng ký tham gia học TC nghề nghề địa phương 16 HS nên tỷ lệ tham gia học nghề THPT 43/55 (78,18%) - Không có học sinh đạt điểm - Độ chênh lệch giửa tỷ lệ số học sinh giỏi cuối năm tham gia dự thi so với tỷ lệ HS thi tuyển có tổng điểm môn 15 điểm 7,41%, tỷ lệ đạt so với tiêu (không 10%) - HS đạt điểm 10 chiếm tỷ lệ: 3.7% - Tổng điểm môn thi không tính hệ số 15 điểm: tỷ lệ 62,96%, xếp thứ I huyện thứ IV tỉnh - Điểm thi môn Toán Ngữ văn điểm lần lược xếp I II huyện Ngoài ra, BGH xây dựng kế hoạch tạo nguồn, xây dựng đội ngũ CB-CCVC kế cận theo yêu cầu tại, trước mắt lâu dài; hướng, kế hoạch, người, đối tượng kế tục nghiệp GD&ĐT 7 Giám sát thực nghị Hội đồng trường: - 100% thành viên Hội đồng trường thường xuyên chủ động học tập, nghiên cứu chủ trương, đường lối, sách, pháp luật nhà nước, ngành GD&ĐT để nâng cao nhận thức, góp phần thực nghị Hội đồng trường đầy đủ, nghiêm túc - 100% thành viên tận tuỵ – tâm huyết – đoàn kết thực nhiệm vụ Hội đồng trường năm học 2015-2016 năm nhiệm kỳ - Hội đồng trường tổ chức xem xét việc tập thể, cá nhân CB-CC-VC HS thực nghị đề hay sai, rút học kinh nghiệm, phản ánh kịp thời để Ban lãnh đạo hội đồng xử lí, bổ sung đầy đủ, hiệu - Hội đồng trường có kế hoạch, phân công giao nhiệm vụ cho thành viên thực thi Nghị cụ thể chi tiết nhiên chưa đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ thành viên + Về quyền: Hội đồng thi đua – khen thưởng, kỷ luật, hội đồng tư vấn, tổ chuyên môn, đoàn thể, CSVC, thu – chi tài chính, công tác tham mưu, đạo thầy Nguyễn Tấn Tài đảm nhiệm trực tiếp giao nhiệm vụ cho thành viên tổ chức thực (theo phân công giao nhiệm vụ hội nghị CB-CC-VC đưa vào nghị quyết) => Tuy nhiên công tác thi đua khen thưởng nhiều bất cập + Tổ chức đoàn thể: Do BCH Công đoàn chủ trì, đ/c Nguyễn Văn Nhường chịu trách nhiệm chính, tuyên truyền động viên thực chức giao => Tuy nhiên việc chăm lo đời sống cán giáo viên nhân viên chậm, chưa quan tâm sâu sắc + Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: Do đ/c Võ Võ Thị Kim Huệ - Bí thư Chi đoàn giáo viên, đ/c Nguyễn Thế Anh – TPT Đội đảm nhận trực tiếp tổ chức thực kế hoạch Đoàn – Đội theo chủ đề, chủ điểm đề đạt kết tốt + Các phận nhà trường hoạt động chưa thật hiệu quả, phối hợp chưa thật nhịp nhàn nên nhiều hạn chế hoạt động III Rút kinh nghiệm: - Động viên tuyên truyền CB-CC-VC, thành viên Hội đồng trường chủ động tích cực học hỏi nâng cao nhận thức tư tưởng, trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm để vào thực Nghị Hội đồng trường - Việc hội họp lệ Hội đồng trường cần thường xuyên, kịp thời nhằm đảm bảo chủ trương đường lối thực đắn - Hội đồng trường phải chủ động với tổ chức liên quan để thực quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ quy định đầy đủ, hiệu Chống biểu hình thức, ỷ lại, chủ quan, làm việc qua loa, đại khái chung chung - Phải làm tốt công tác tổ chức giám sát, thực nhiệm vụ, đảm bảo tính khách quan, chủ quan, công khai, công bằng, dân chủ, kịp thời, dứt điểm - Đặc biệt tìm tòi giải pháp kiểm tra, tra việc thực thi tập thể, cá nhân tiến hành đánh giá, xem xét đề nghị ban lãnh đạo hội đồng xem xét, xử lí Trên kết hoạt động thực nhiệm vụ trị Hội đồng trường THCS Thạnh Lợi năm học 2015-2016 / * Nơi nhận: - Các thành viên HĐT; - Lưu: (VT) T/M HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CHỦ TỊCH ... góp phần thực nghị Hội đồng trường đầy đủ, nghiêm túc - 100% thành viên tận tuỵ – tâm huyết – đoàn kết thực nhiệm vụ Hội đồng trường năm học 2015- 2016 năm nhiệm kỳ - Hội đồng trường tổ chức xem... ban lãnh đạo hội đồng xem xét, xử lí Trên kết hoạt động thực nhiệm vụ trị Hội đồng trường THCS Thạnh Lợi năm học 2015- 2016 / * Nơi nhận: - Các thành viên HĐT; - Lưu: (VT) T/M HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CHỦ... Chi nhà trường; Quyết định thực mục tiêu Hội đồng trường phê chuẩn II Kết cụ thể: Hội đồng trường THCS Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười phấn đấu thực tiêu năm học 2015- 2016 kết cụ thể sau: 2.1 Học sinh:
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2015 2016, BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2015 2016, BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2015 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay