Đề thi học sinh giỏi thí nghiệm thực hành môn Hóa học 9 cấp huyện kèm đáp án cực hay

3 435 12
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 17:05

UBND HUYỆN THÁP MƯỜI KỲ THI HỌC SINH GIỎI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH CẤP THCS, NĂM HỌC 2016-2017 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 09 tháng 10 năm 2016 Đề gồm có 01 trang ĐỀ CHÍNH THỨC Họ tên thí sinh: …………………………………… SBD: ……………… Bài I: (6,0 điểm) (4 điểm): Sử dụng dụng cụ hoá chất có sẵn, làm thí nghiệm chứng minh thở có khí cacbon oxit (CO 2) Nêu tóm tắt cách tiến hành, ghi nhận tượng viết phương trình hoá học xảy (2 điểm): Cho sơ đồ thí nghiệm điều chế thu khí H2 phòng thí nghiệm hình (1) Hỏi: H2 a) Hệ thống dụng cụ lắp ráp hình chưa? Nếu chưa phải điều chỉnh phận cho phù hợp? b) Ở phễu (1) bình (2) phải chứa chất nào? (2) (3) c) Trong dòng khí H2 thường có lẫn tạp chất O2 Làm để thử độ tinh khiết khí Hình H2? Làm để thu H2 tinh khiết hơn? Bài II: (6,0 điểm) (4 điểm): Bằng dụng cụ hoá chất có sẵn, làm thí nghiệm chứng minh vỏ trứng có thành phần canxi cacbonat (CaCO 3) Nêu tóm tắt cách tiến hành, ghi nhận tượng viết phương trình hoá học xãy (2 điểm): Hiện mưa axit nguyên nhân gây ô nhiễm số nơi Thế giới, gây hậu nghiêm trọng số nước phát triển Nguyên nhân chủ yếu đâu? Bằng kiến thức hóa học , em giải thích? Bài III: (8,0 điểm) (6,0 điểm): Bằng dụng cụ hoá chất có sẵn, làm thí n ghiệm nhận biết dung dịch không màu sau: NaOH, NaCl, H2SO4, BaCl2 Mô tả ngắn gọn cách làm ghi kết nhận biết (2 Điểm): Khi hoà tan chất tan nước đến bão hoà nhiệt độ t 01 sau đưa dung dịch bão hoà nhiệt độ t02, biết độ tan chất tan thí nghiệm nhiệt độ t01 lớn độ tan chất tan nhiệt độ t02 Dung dịch nhiệt độ t02 thuộc loại dung dịch ? có tượng xãy thí nghiệm không ? ? HẾT UBND HUYỆN THÁP MƯỜI KỲ THI HỌC SINH GIỎI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH CẤP THCS, NĂM HỌC 2016-2017 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN: HÓA HỌC ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM THỰC HÀNH Bài I (6,0 điểm) Câu Nội dung Điểm Cho vôi sống vào cốc nước cất, dùng đũa thuỷ tinh khuấy đều, 1,0 sau lọc qua giấy lọc thu dung dịch Ca(OH) Dùng ống thuỷ tinh thổi vào ống nghiệm đựng dung dịch lọc 1,0 (4 điểm) Hiện tượng: Dung dịch trở nên đục; chứng tỏ khí thởi có khí CO2 1,0 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O 1,0 a) chưa đúng, bình (3) phải đặt hướng miện bình xuống 0,5 b) phễu (1) chứa axit HCl H2SO4 loãng; bình (2) chứa kim loại 0,5 (Zn hay Al, Fe) 0,5 (2 điểm) c)Thu khí đốt thử, tiếng nổ H2 chưa tinh khuyết Để có H2 Tinh khiết cần để thời gian cho khí H cuống hết không 0,5 khí bình Bài II (6,0 điểm) Câu Nội dung Cho mẫu vỏ trứng vào ống nghiệm có chứa sẵn dung dịch HCl (H2SO4 loãng); nối nút có ống cao su dẫn vào ống nghiệm có nước vôi Hiện tượng: Mẫu vỏ trứng tan, sủi bọt, dung dịch nước vôi (4 điểm) đục; chứng tỏ vỏ trứng có thành phần muối cacbonat (CaCO3) CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O Khí thải công nghiệp khí thải động đốt (ô tô, xe máy) có chứa khí SO2, NO, NO2,… Các khí tác dụng với oxi O2 nước không khí nhờ xúc tác (2 điểm) oxit kim loại (có khói, bụi nhà máy) ozon tạo axit sunfuric H2SO4 2SO2 + O2 + 2H2O → 2H2SO4 Axit H2SO4 tan vào nước nguyên nhân gây mưa axit Điểm 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 Bài III (8,0 điểm) Câu (4 điểm) Nội dung Dùng phenolphtalein nhận NaOH Dùng dung dịch NaOH có màu đỏ nhận H2SO4 Dùng H2SO4 nhận BaCl2; Còn lại NaCl 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl Dung dịch bão hoà (2 điểm) Điểm 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 Hiện tượng kết tinh 0,5 Vì lượng chất tan dư dung dịch bão hoà bị tách khỏi dung dịch dạng tinh thể 1,0 DỤNG CỤ THI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH, NĂM HỌC 2016-2017 MÔN HOÁ HỌC TT 10 11 12 13 14 15 16 Dụng cụ Khai nhựa lớn Giá để ống nghiệm Ống nghiệm f18 Ống nghiệm f16 Cốc Lọ hoá chất Phiểu (thuỷ tinh hoăc nhựa) Dây nhựa có nút cao su Ống nhỏ giọt Đũa (hoặc muổng) thuỷ tinh Cọ rữa ống nghiệm Ống hút (ống hút nước uống) Giấy lọc Bút lông dầu Băng keo (bảng phân) Số lượng/hoc sinh 2 1 1 1 cuộn Số HS/nhóm Cộng 0 0 0 0 0 0 HOÁ CHẤT THI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH, NĂM HỌC 2016-2017 MÔN HOÁ HỌC TT Hoá chất Vôi sống (CaO) Nước cất HCl H2SO4 BaCl2 NaOH NaCl Phenolphatlein Số lượng/hoc sinh 1 Số HS/nhóm Cộng 0 1 0 1 0 ... dạng tinh thể 1,0 DỤNG CỤ THI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH, NĂM HỌC 2016-2017 MÔN HOÁ HỌC TT 10 11 12 13 14 15 16 Dụng cụ Khai nhựa lớn Giá để ống nghiệm Ống nghiệm f18 Ống nghiệm f16 Cốc Lọ hoá chất... nghiệm Ống hút (ống hút nước uống) Giấy lọc Bút lông dầu Băng keo (bảng phân) Số lượng/hoc sinh 2 1 1 1 cuộn Số HS/nhóm Cộng 0 0 0 0 0 0 HOÁ CHẤT THI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH, NĂM HỌC 2016-2017 MÔN...ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM THỰC HÀNH Bài I (6,0 điểm) Câu Nội dung Điểm Cho vôi sống vào cốc nước cất, dùng đũa thuỷ tinh khuấy đều, 1,0 sau lọc qua giấy lọc thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi thí nghiệm thực hành môn Hóa học 9 cấp huyện kèm đáp án cực hay, Đề thi học sinh giỏi thí nghiệm thực hành môn Hóa học 9 cấp huyện kèm đáp án cực hay, Đề thi học sinh giỏi thí nghiệm thực hành môn Hóa học 9 cấp huyện kèm đáp án cực hay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay