Hướng dẫn thủ tục nhập học khi thất lạc giấy tờ

2 18 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 17:02

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH YÊN BÁITRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM Số: 236/CĐSP-CTHSSVVề việc thực hiện Nghị định 49/NĐ-CP của Chính phủ qui định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho sinh viênCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Yên Bái, ngày 25 tháng 12 năm 2010Kính gửi: - Các khoa; - Giáo viên chủ nhiệm các lớp.Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 15/11/2010 của liên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/NĐ-CP, ngày 14/5/2010 của Chính phủ qui định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015; Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái thông báo đến Ban chủ nhiệm các khoa,Giáo viên chủ nhiệm các lớp đào tạo chính quy về việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí đối với sinh viên như sau:I. Đối tượng được miễn, giảm học phí:1.Đối tượng được miễn học phí gồm:a) Sinh viên thuộc con thương binh, bệnh binh, liệt sỹ, nguời hưởng chính sách như thương binh, con người có công với cách mạng, người nhiễm chất độc hoá học. b) Sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (135). c) Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế. d) Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo 2. Đối tượng được giảm 50% học phí: Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.II. Quy trình thực hiện:Từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 sinh viên thuộc các đối tượng trên đến Phòng Công tác học sinh sinh viên lấy giấy xác nhận để về địa phương làm thủ tục xin cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí.Thời gian: Vào các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.Đối với 06 sinh viên lớp Tin học 08 và Tin học 09 đang được miễn giảm học phí tại trường nay phải đóng học phí theo quy định hiện hành của nhà nước và được cấp bù tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí tại địa phương kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011; III. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận của trường về địa phương để được cấp tiền hỗ Hướng dẫn thủ tục nhập học thất lạc giấy tờ Bộ Giáo dục Đào tạo giải đáp số thắc mắc thủ tục nhập học trường hợp thí sinh bị thất lạc Giấy chứng nhận kết thi, tốt nghiệp trung học phổ thông gốc Thí sinh Nguyễn Đặng Tuấn: Tôi gửi Giấy chứng nhận kết thi đến trường trúng tuyển bị thất lạc Xin hỏi cần làm để làm thủ tục nhập học? Bộ Giáo dục Đào tạo trả lời: Theo quy định Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng (ngành s VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trường hợp bị Hội đồng thi xác nhận lại kết thi, thí sinh Dương Ngọc Ánh nộp cho trường xét tuyển để xem xét giải Thí sinh Vũ Dương Nga: Tôi bị tốt nghiệp gốc cấp lại, c VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hướng dẫn thủ tục giải quyết khiếu nại bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu 1/ Người được bảo hiểm: - Khi có nguy cơ có thể dẫn đến tổn thất, Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (sau đây gọi là BIC) hoặc những người đại diện hoặc Đại lý của Công ty nơi gần nhất bằng điện thoại hoặc bằng Fax. - Khi xảy ra tổn thất, thông báo bằng điện thoại và fax Thông báo tổn thất theo Mẫu số 01-MCO cho BIC nơi gần nhất (trong vòng 24 giờ). - Khẩn trương tiến hành các biện pháp hạn chế tổn thất, đồng thời thông báo cho BIC bằng điện thoại để phối hợp giải quyết. - Thu thập toàn bộ các chứng từ liên quan đến hàng hoá tổn thất như: COR, ROROC, CSC… (như bộ hồ sơ khiếu nại nêu dưới đây). - Gửi bộ hồ sơ khiếu nại cho BIC Hồ sơ Khiếu nại Người được bảo hiểm phải cung cấp: (1) Đơn Khiếu nại bản chính theo Mẫu số 02-MCO. (2) Đơn/Giấy chứng nhận bảo hiểm bản chính (Cả mặt trước và mặt sau). (3) Hợp đồng mua bán/ Hợp đồng giao nhận vận chuyển. (4) Vận đơn B/L bản chính (Cả mặt trước và mặt sau). (5) Hoá đơn thương mại (Commercial Invoice). (6) Liệt kê hàng hoá đóng gói (Packing list). (7) Biên bản giám định hàng hoá bản chính (Surveyor’s Report). (8) Biên bản kết toán nhận hàng với tàu bản chính (ROROC) kèm Biên bản kiểm đếm hàng hoá (nếu có). (9) Biên bản xác nhận hàng hoá tổn thất bản chính (COR) (10) Giấy chứng nhận hàng thiếu bản chính (CSC). (11) Giấy Biên nhận và thế nhiệm (Receipt and Subrogation) theo Mẫu số 03 – MCO, khi BIC đã đồng ý bồi thường. Ngoài ra tùy thuộc loại hàng hoá và rủi ro bảo hiểm, người được bảo hiểm phải cung cấp thêm: (12) Chứng từ cân hàng (nếu có). (13) Biên bản bàn giao hàng (nếu có). (14) Các giấy tờ khác có liên quan đến tổn thất theo yêu cầu của BIC. 2/ Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam: - Cử giám định của mình hoặc uỷ quyền giám sát cho một công ty giám định độc lập tới hiện trường trong thời gian sớm nhất. - Tiến hành các thủ tục bắt giữ tàu (khi cần thhiết). - Có quyết định về việc bảo quản hoặc niêm phong hàng hỏng. - Phối hợp với giám định viên để đưa ra kết luận chính xác về tổn thất khiếu nại. - Đàm phán với Người được bảo hiểm các bước tiến hành tiếp theo như Bán cứu vớt, đòi người thứ ba, đòi tàu… - Từ chối khiếu nại bằng văn bản (nếu không thuộc phạm vi Đơn bảo hiểm) trong vòng 05 ngày. - Tiến hành các thủ tục bồi thường trong vòng 15 ngày khi nhận đủ hồ sơ khiếu nại của Người được bảo hiểm hoặc - Tiến hành các thủ tục pháp lý (nếu cần thiết Chấp thuận việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nội vụ Tôn giáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố có liên quan. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ này nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định 2. Bước 2 Nộp hồ sơ tại Văn phòng Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ Bình Định số 82 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn. - Nếu hồ sơ đầy đủ, đương sự nhận biên nhận và phiếu hẹn. - Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, đương sự được hướng dẫn bổ sung hồ sơ và nộp lại sau. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ), trong đó: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. Tên bước Mô tả bước 3. Bước 3 Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và UBND các huyện, thành phố có liên quan trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết. 4. Bước 4 Trả kết quả trả lời tại Văn phòng Ban hoặc qua đường Bưu điện. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị về việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo có các nội dung: - Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập; tên tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi sáp nhập, hợp nhất và dự kiến tên tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi sáp nhập, hợp nhất; - Lý do thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất - Số lượng tín đồ hiện có tại thời điểm thành lập; số lượng tín đồ trước và sau khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; - Phạm vi hoạt động tôn giáo; - Cơ sở vật chất, trụ sở của tổ chức. Số bộ hồ sơ: 1 (bộ). Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị về việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhập hộ khẩu tại Hà Nội Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương. Tại Điều 20, Luật cư trú năm 2006 quy định công dân thuộc các trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương: 1 . Có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản; 2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con; b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc chuyển về ở với anh, chị, em ruột; c) Người tàn tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ; d) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ; đ) Người thành niên độc thân về sống với ông, bà nội, ngoại; 3. Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản; 4. Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản. Thủ tục đăng ký thường trú: Tại Điều 21, Luật cư trú năm 2006 quy định: 1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan công an sau đây: a) Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã; b) Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 2. Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm: a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu; b) Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật này; c) Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này. 3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Tiến hành đăng ký thường trú tại cơ quan công an: a, Đối với các thành phố thuộc Trung ương, thì nộp hồ sơ tại công an quận, huyện, thị xã. b, Đối với cấp tỉnh thì nộp hồ sơ tại công an xã, thị trấn thuộc huyện, công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyển phải cấp sổ hộ khẩu BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH – HẢI QUAN KHOA KINH DOANH QUỐC TẾ  BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Thông tin có liên quan Sinh viên thực tập Họ và tên: Trịnh Công Anh Tuấn Lớp: 34E1 Khóa: 2009 - 2011 Ngành: Kinh doanh quốc tế. Chuyên ngành: Khai Hải quan Giáo viên hướng dẫn: Họ và tên: Nguyễn Quý Thắng Đơn vị: Khoa kinh doanh quốc tế Nội dung thực tập: Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng thương mại tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo - Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị. Tên đơn vị thực tập: 1) Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị Địa chỉ: 59 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị Điện thoại: 0533 856 770 2) Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo Địa chỉ: Lao Bảo – Hướng Hóa – Quảng Trị Điện thoại: 0533 877 224 Lời cám ơn Qua thời gian thực tập từ ngày 04/05/2010 đến ngày 11/06/2010 tại chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo – Cục Hải quan Quảng Trị , em đã rút ra được nhiều kinh nghiệm thực tế cũng như có cái nhìn tổng quát hơn mối quan hệ giữa lý thuyết học tại trường và thực tiễn công việc. Để có kiến thức và kết quả thực tập thành công ngày hôm nay, trước hết em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa Kinh doanh Quốc tế trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan đã giảng dạy và trang bị cho em những kiến thức cơ bản. Và nhất là thầy Phạm Quốc Cường đã tận tình hướng dẫn em trong quá trình thực tập. Bên cạnh đó, em xin gửi lời cám ơn chân thành đến Ban lãnh đạo, các anh chị chú bác trong đội nghiệp vụ nơi em trực tiếp thực tập và các anh chị trong chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong công tác nghiệp vụ lẫn đời sống giúp em hoàn thành tốt quá trình thực tập. Trong quá trình thực tập và làm báo cáo, do còn thiếu nhiều kinh nghiệm thực tế nên không tránh khỏi những sai sót. Em mong các thầy cô chỉ bảo thêm giúp em hoàn thành và đạt kết quả tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Trịnh Công Anh Tuấn Lớp: 34E1 LỜI NÓI ĐẦU Toàn cầu hóa và phát triển nhanh chóng của thương mại thế giới đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế tại nhiều vùng miền trên thế giới. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó và đang thực hiện định hướng xây dựng nền kinh tế hướng ra xuất khẩu và tham gia hội nhập sâu hơn về mọi mặt với khu vực và thế giới. Quá trình này mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế của Việt Nam. Kinh ngạch xuất nhập khẩu ngày càng tăng, các loại hình xuất nhập khẩu ngày càng phong phú, đa dạng. Để đáp ứng, theo kịp dòng chảy hội nhập thì Hải quan cần phải đổi mới, hoàn thiện theo hướng hiện đại hóa đảm bảo thực hiện thông suốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về Hải Quan. Thủ tục xuất nhập khẩu hiệu quả đóng vai trò then chốt trong tạo thuận lợi cho thương mại và tạo lập môi trường thuận lợi cho phát triển, tăng trưởng kinh tế và đầu tư trực tiếp. Một trong những nhiệm vụ cơ bản của Hải quan phải thực hiện là Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; mà tỉ trọng chủ yếu là thực hiện đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo hợp đồng thương mại. Chính vì thế quy trình thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo hợp đồng thương mại rất quan trọng. Nó có nhanh chóng, thuận tiện, chính xác hay không ảnh hưởng rất lớn đến việc lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại. Chi cục Hải quan Lao bảo - Cục Hải quan Quảng Trị là một chi cục tại cửa khẩu Quốc tế. Đây là một cửa khẩu trọng điểm nằm trên “hành lang kinh BỘ TÀI CHÍNH - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 5414/BTC-TCHQ V/v hướng dẫn thủ tục hải quan hàng cảnh hệ thống VNACCS có cố Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố Bộ Tài nhận báo cáo vướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục nhập học khi thất lạc giấy tờ, Hướng dẫn thủ tục nhập học khi thất lạc giấy tờ, Hướng dẫn thủ tục nhập học khi thất lạc giấy tờ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay