Nhiệm vụ của giáo viên mầm non mới nhất 2017

4 41 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 17:02

Sáng kiến kinh nghiệm PHN M U. 1. Lý do chn ti. Vn con ngi tuy l c xa, nhng li luụn mi m, thu hỳt s chỳ ý v tho lun ca nhiu nh khoa hc, nhiu nghnh khoa hc vỡ con ngi l ch th ca hot ng sỏng to, con ngi sỏng to ra mi ca ci vt cht nuụi sng mỡnh, duy trỡ s tn ti v phỏt trin ca XH, duy trỡ nũi ging v lc lng ci to xó hi. Song bn cht con ngi l mt thc th sinh hc xó hi, l sn phm cao nht,hon thin nht ca sinh gii.Tuy nhiờn con ngi ch cú th tip tc hon thin phự hp vi ch xó hi mi XHCN tin dn lờn XHCSCN khi con ngi c t trong mi quan h XHCN. T vic nm vng lý lun v con ngi,v v trớ tm quan trng ca nhõn t con ngi, cho nờn trong s nghip i mi ton din hin nay ng v Nh Nc ta ch trng t con ngi vo v trớ trung tõm ca s phỏt trin, l chin lc trung tõm Chin lc ca mi chin lc v mi chin lc phỏt trin kinh t xó hi l nhm phỏt huy nhõn t con ngi, to iu kin cho con ngi phỏt trin hi ho cú trớ tu v sc kho. lm c nh vy cn nhn thc c vai trũ ca cỏc yu t sinh hc xó hi trong qỳa trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca con ngi, t ú lm c s lý lun v thc tin trong vic ra nhng ch trng chớnh sỏch kp thi nhm bi dng phỏt huy nhõn t con ngi núi chung con ngi tht s tr thnh ch th ca quỏ trỡnh xõy dng xó hi mi. Chớnh vỡ th m ngh quyt i hi ng ton quc ln th VIII khi cp n vic tip tc la chn con ng i lờn CNXH ó t con ngi l vn ngun lc cú tớnh quyt nh, l vn quý a t nc i lờn CNXH v do vy vic o to con ngi l vn cú tớnh chin lc. Do vy cn nghiờn cu thy c nhim v ca giỏo viờn - GDCD trong nh trng ph thụng. 2.Mc ớch,nhim v ca ti. Ng ời thực hiện: Trần Thị Thu Trang GV THPT Minh Đài 1 Sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Mc ớch. T vic nghiờn cu lý lun v con ngi xỏc nh nhim v ca GV GDCD trong nh trng ph thụng, ỏp ng yờu cu ca s nghip CNH HH t nc núi chung v trc tip l s nghip giỏo dc min nỳi. 2.2. Nhim v. T vic nghiờn cu cỏc quan im v con ngi n vic tỡm hiu nhim v ca GV GDCD trong nh trng THPT. 3. i tng v phm vi nghiờn cu. 3.1 i tng. Trờn c s nghiờn cu cỏc quan im v con ngi qua cỏc hc thuyt v thc trng i ng GV GDCD trong nh trng PT. 3.2.Phm vi nghiờn cu. Xut phỏt t lý lun v con ngi i tỡm hiu thc trng ca i ng GV GDCD trong nh trng THPT trong thi gian qua tip tc hon chnh, ng b hn cỏc nhim v ca GV GDCD trong thi gian ti. 4. C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu. 4.1 C s lý lun. Trit hc Mỏc Lờnin v t tng H Chớ Minh v con ngi v bn cht ca con ngi tỡm hiu nhim v ca giỏo viờn GDCD. 4.2. Phng phỏp nghiờn cu. Kt hp nhiu phng phỏp: Phõn tớch, tng hp, khỏi quỏt, iu tra xó hi hc, logic v lch s, so sỏnh 5. úng gúp mi ca sỏng kin. Lm sỏng t lý lun ca ch ngha Mỏc Lờnin,t tng H Chớ Minh v con ngi v vic phỏt trin nhõn t con ngi.Trờn c s ú, bc u ỏnh giỏ thc trng v nguyờn nhõn mt manh, mt yu ca i ng GV GDCD trong nh Ng ời thực hiện: Trần Thị Thu Trang GV THPT Minh Đài 2 Sáng kiến kinh nghiệm trng ph thụng nhng nm va qua.Gúp phn tỡm ra nhng gii phỏp, xỳõt,kin ngh nhm xõy dng i ng GV GDCD cú phm cht, trớ tu, sc lc ỏp ng yờu cu ca cụng cuc xõy dng t nc hin nay. CHNG I: Tỡm hiu lý lun v con ngi. 1.1. Quan im ca ch ngha Mỏc Lờnin v bn cht con ngi. 1.1.1.Nhng quan im trc ch ngha Mỏc Lờnin v bn cht con ngi. H thng cỏc quan im trit hc trc Mỏc v bn cht con ngi, vai trũ, v trớ ca con ngi trong th gii c th hin vi hng lot cỏc quan im duy vt cú, duy tõm cú v thm trớ cú c nhng quan nim nh nguyờn. Quan nim duy tõm v bn cht con ngi: Quy c trng bn cht con ngi vo lnh vc ý thc, t tng hoc xem bn cht con ngi l cỏi gỡ ú c quy nh sn t lc lng siờu nhiờn * Theo Khng T thỡ ngay t khi c sinh ra con ngi ó bm sinh cỏi thin Nhiệm vụ giáo viên mầm non Hỏi: Tôi giáo viên mầm non trường mầm non thuộc Huyện Thanh Oai - Hà Nội Cho hỏi có luật lao động bắt giáo viên phải cho nhà trường vay tiền để nhà trường mua điều hòa cho trẻ không Khi giáo viên đưa ý kiến hiệu trưởng bác bỏ bảo giáo viên trách nhiệm công việc Vậy xin cho biết luật lao động cần có công việc để phải chịu trách nhiệm đảm bảo công việc tốt có trách nhiệm với nghành nghề mầm non Xin cảm ơn! VnDoc.com xin liệt kê tổng hợp nhiệm vụ giáo viên mầm non sau: Cơ sở pháp lý: Bộ luật lao động 2012 Văn hợp điều lệ trường mầm non Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non Nhiệm vụ giáo viên Hiện quy định BLLĐ 2012 quy định bắt giáo viên phải cho nhà trường vay tiền để nhà trường mua điều hòa cho trẻ Trong điều lệ trường mầm non VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí có quy định nhiệm vụ giáo viên sau: "Điều 35 Nhiệm vụ giáo viên Bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng trẻ em thời gian trẻ em nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Thực công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non: lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục; Xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Đánh giá quản lý trẻ em; Chịu trách nhiệm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tham gia hoạt động tổ chuyên môn, nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo; Gương mẫu, thương yêu trẻ em, đối xử công tôn trọng nhân cách trẻ em; Bảo vệ quyền lợi ích đáng trẻ em; Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực mục tiêu giáo dục trẻ em Rèn luyện sức khỏe; Học tập văn hóa; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em Thực nghĩa vụ công dân, quy định pháp luật ngành, quy định nhà trường, định Hiệu trưởng." Còn thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non có quy định sau: Điều Giáo viên mầm non hạng II - Mã số: V.07.02.04 Nhiệm vụ: Ngoài nhiệm vụ giáo viên mầm non hạng III, giáo viên mầm non hạng II phải thực nhiệm vụ sau: a) Tham gia biên tập biên soạn nội dung tài liệu bồi dưỡng giáo viên mầm non cấp huyện trở lên; b) Tham gia bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cấp trường trở lên; VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí c) Tham gia ban giám khảo hội thi, đánh giá sáng kiến kinh nghiệm cấp học Mầm non cấp huyện trở lên; d) Tham gia đoàn đánh giá ngoài, tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm từ cấp huyện trở lên Điều Giáo viên mầm non hạng III - Mã số: V.07.02.05 Nhiệm vụ: Ngoài nhiệm vụ giáo viên mầm non hạng IV, giáo viên mầm non hạng III phải thực nhiệm vụ sau: a) Làm báo cáo viên dạy minh họa lớp bồi dưỡng giáo viên mầm non cấp trường trở lên; hướng dẫn đồng nghiệp thực chương trình hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; b) Đề xuất nội dung bồi dưỡng sinh hoạt chuyên đề tổ (khối) chuyên môn; c) Tham gia ban giám khảo hội thi, đánh giá sáng kiến kinh nghiệm cấp học Mầm non cấp trường trở lên; d) Tham gia đoàn đánh giá ngoài, tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cấp trường trở lên; tham gia hướng dẫn, đánh giá thực tập sư phạm sinh viên (nếu có) Điều Giáo viên mầm non hạng IV - Mã số: V.07.02.06 Nhiệm vụ: a) Bảo vệ an toàn tuyệt đối sức khỏe, tính mạng trẻ thời gian trẻ nhóm (lớp) phân công phụ trách; b) Trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ chịu trách nhiệm chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nhóm, lớp phân công phụ trách; Thực công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo Chương trình giáo dục mầm non; c) Rèn luyện sức khỏe; hoàn thành chương trình bồi dưỡng; tự bồi dưỡng trau dồi đạo VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí đức, chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; tham gia hoạt động chuyên môn; bảo quản sử dụng thiết bị giáo dục giao; d) Phối hợp với gia đình cộng đồng việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; e) Thực nghĩa vụ công dân, quy định pháp luật ngành, quy định nhà trường, định Hiệu trưởng Như từ quy định quy định bắt giáo viên phải cho nhà trường vay tiền để nhà trường mua điều hòa cho trẻ Việc tay tài sản nhà trường giáo viên quan hệ dân xác lập dựa tự nguyện, bình đẳng bên VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Mối quan hệ stress với hành vi ứng xử giáo viên mầm non (trường tư thục) trẻ em thành phố Hồ Chí Minh TS Huỳnh Văn Sơn – Trường ĐHSP TP HCM TÓM TẮT Báo cáo đề cập đến mối quan hệ stress với hành vi ứng xử giáo viên mầm non (trường tư thục) trẻ em thành phố Hồ Chí Minh hay Kết nghiên cứu tiến hành 162 khách thể giáo viên mầm non công tác trường tư thục Nhận định chung cho thấy stress hành vi ứng xử giáo viênmối quan hệ với Đối với số giáo viên stress ảnh hưởng không nhỏ đến cách cô đối xử ĐẶT VẤN ĐỀ Trong hệ thống bậc học, giáo dục mầm non bậc học đầu tiên, đặt móng cho phát triển thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẫm mỹ trẻ Với chủ trương xã hội hóa giáo dục mầm non theo định 239/QĐ - TTg phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ tuổi giai đoạn 2010 - 2015, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu vào năm 2013 phải đạt 100% trẻ tuổi học buổi ngày Đây thách thức vô lớn thực tế giáo dục mầm non thiếu trường thiếu giáo viên [8, 10] Theo thống kê Sở Giáo Dục Đào Tạo Thành phố Hồ Chí Minh, đội ngũ giáo viên mầm non bị thiếu hụt nghiêm trọng, nhiều giáo viên bỏ nhiệm sở mức lương không tương xứng, số lượng giáo viên có trình độ chuyên môn đủ cung ứng cho trường mầm non công lập, có khoảng 1/3 học sinh mầm non học hệ công lập dẫn đến tình trạng trường tư thục phải tuyển giáo viên bảo mẫu đào tạo ngắn hạn để kịp thời đáp ứng nhu cầu cho năm học [10] Riêng khu công nghiệp, khu chế xuất chưa có trường mầm non quy phục vụ cho em công nhân lao động, điều tạo hội cho trường mầm non tư thục chất lượng mọc lên nấm sau mưa Đó khó khăn mà giáo dục mầm non Thành phố Hồ Chí Minh phải đối mặt Bên cạnh vấn đề nguồn nhân lực, sở giáo dục, vấn đề đáng báo động có ảnh hưởng không nhỏ đến nhìn xã hội vào công tác giáo dục bậc học mầm non chất lượng giáo viên mầm non trường tư thục địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh [10] Những hành động “lỡ dại”, hù dọa mang tính chất răn đe “một lần cho tởn tới già” gây bao chết thương tâm cho trẻ thơ vô tội ám ảnh khó xóa nhòa ký ức tuổi thơ Đơn cử vụgiáo Lê Vi, trường mầm non tư thục Thiên Thơ, quận Phú Nhuận dán băng keo vào miệng bé Bảo Trân bé không quấy khóc đâu ngờ hành động cướp mạng sống bé thơ vừa tròn 18 tháng Hay vụ bé Lê Quang Vinh tuổi, ngụ quận Tân Phú bị chấn thương đầu, xuất huyết vùng cổ mặt bị cô giáo nhốt vào thang máy để hù dọa bé hiếu động Còn nhiều, nhiều vụ án hãi hùng xảy trường mầm non tư thục tiếng trống kêu oan vội vã đánh vào tâm can người Phải áp lực hàng ngày mà công việc đem lại hay căng thẳng, rối nhiễu nảy sinh từ tiếng khóc đinh tai, nhức óc, trò đùa tinh quái hồn nhiên xuất phát từ tính hiếu động trẻ thơ mà cô giáo trường mầm non tư thục phải chịu đựng hàng ngày khiến họ có hành xử ứng xử [8] Đi tìm mối quan hệ stress với hành vi ứng xử giáo viên trẻ em trường mầm non tư thục thành phố Hồ Chí Minh hy vọng giúp tháo gỡ khúc mắc cho nguyên nhân việc thiếu giáo viên, lý cô bỏ nhiệm sở đặc biệt họ lại có hành vi bạo hành với trẻ Đó lý thúc nghiên cứu đề tài KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG 2.1 Thực trạng mối quan hệ stress với hành vi ứng xử giáo viên mầm non trẻ em Bảng Mối quan hệ stress với hành vi ứng xử giáo viên mầm non trẻ em Thông số Biều Biểu Stress Biểu hành vi ứng xử Điểm trung bình 1.75 1.49 Giá trị tương quan Xác xuất ý nghĩa 0.428 0.01 Kết luận Tương quan thuận có ý nghĩa Có thể kết luận rằng, stress hành vi ứng xử giáo viên mầm non (trường tư thục) trẻ em có mối quan hệ với Chỉ số tương quan 0.428 cho thấy mối tương quan stress với hành vi ứng xử giáo viên mức trung bình Như vậy, hành xử nông nỗi giáo viên mầm non trẻ em liên quan đến stress Nhưng rõ ràng stress có ảnh hưởng đến hành vi ứng xử giáo viên mầm non Nếu cộng thêm tác động từ số tác nhân khác có liên quan sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhiều thực tiễn giáo dục mầm non Kết vấn cô N cho biết: “Tôi thấy bị stress giáo viên mầm non dễ dàng có hành vi ứng xử sai trái trẻ như: bắt trẻ quỳ gối, cho trẻ ngậm thước thường hay đánh vào mông trẻ” Bảng Mối tương quan mức độ stress tự đánh giá hành vi ứng xử tự đánh giá giáo viên mầm non (trường tư ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết nghĩa vụ viên chức hoạt động nghề nghiệp quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) cho biết hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em quy định Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết kiến thức sở chuyên ngành bao gồm tiêu chí quy định Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết trách nhiệm quyền lợi viên chức đào tạo, bồi dưỡng quy định Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) cho biết giáo viên hệ thống hồ sơ, sổ sách phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em quy định Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết mục đích ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết việc viên chức không làm quy định Luật viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) cho biết nội dung đánh giá kết nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em quy định Quyết định số 14/2008/QĐBGDĐT ngày 07/4/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết việc chấp hành quy định ngành, quy định trường, kỷ luật lao động bao gồm tiêu chí quy định Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết chế độ tập viên chức quy định Luật viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) cho biết nhiệm vụ giáo viên quy định Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết kỹ tổ chức hoạt động giáo dục trẻ bao gồm tiêu chí quy định Quyết định số 02/2008/QĐBGDĐT ngày 22/01/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) cho biết trường hợp xử lý kỷ luật quy định Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 Quy định xử lý kỷ luật viên chức trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức ? (40 điểm) Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) cho biết quyền giáo viên nhân viên quy định Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Điều lệ trường mầm non ? (30 điểm) Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) cho biết kỹ lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ bao gồm tiêu chí quy định Quyết định số 02/2008/QĐBGDĐT ngày 22/01/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu 1: Theo quy định Luật viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ viên chức hoạt động nghề nghiệp quy định sau: Thực công việc nhiệm vụ giao bảo đảm yêu cầu thời gian chất lượng (05 điểm) Phối hợp tốt với đồng nghiệp thực công việc nhiệm vụ (05 điểm) Chấp hành phân công công tác người có thẩm quyền (05 điểm) Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ chuyên môn, nghiệp vụ (05 điểm) Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ quy định sau: (10 điểm) a) Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân; (2,5 điểm) b) Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn; (2,5 điểm) c) Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà nhân dân; (2,5 điểm) d) Chấp hành quy định đạo đức nghề nghiệp (2,5 điểm) Chịu trách nhiệm việc thực hoạt động nghề nghiệp (05 điểm) Thực nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật (05 điểm) Câu 2: Theo quy định Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Điều lệ trường mầm non, hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em quy định sau: Việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tiến hành thông qua hoạt động theo quy định chương trình giáo dục mầm non (06 điểm) Hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ bao gồm: chăm sóc dinh dưỡng; chăm sóc giấc ngủ; chăm sóc vệ sinh; chăm sóc sức khoẻ đảm bảo an toàn (06 điểm) Hoạt động giáo dục trẻ bao gồm: hoạt động chơi; hoạt động học; hoạt động lao động; hoạt động ngày hội, ngày lễ (06 điểm) Hoạt động giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật nhà trường, nhà trẻ tuân theo Quy định giáo dục trẻ em tàn tật, khuyết tật Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành (06 điểm) Việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ thông qua hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho cha mẹ trẻ cộng đồng (06 điểm) Câu 3: Theo quy định Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non kiến thức sở chuyên ngành bao gồm tiêu chí sau: a Kiến thức phát triển thể chất; (7,5 điểm) b Kiến thức hoạt động vui chơi; (7,5 điểm) c Kiến thức tạo hình, âm nhạc văn học; (7,5 điểm) d Có kiến thức môi trường tự nhiên, môi trường xã hội phát triển ngôn ngữ (7,5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02 CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non Câu 1: Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 trách nhiệm quyền lợi viên chức đào tạo, bồi dưỡng quy định sau: Viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo, bồi dưỡng chịu quản lý sở đào tạo, bồi dưỡng (10 điểm) Viên chức cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng hưởng tiền lương phụ cấp theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp công lập; thời gian đào tạo, bồi dưỡng tính thời gian công tác liên tục, xét nâng lương (15 điểm) Viên chức đơn vị nghiệp công lập cử đào tạo đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc tự ý bỏ việc phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định Chính phủ (15 điểm) Câu 2: Theo quy định Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Điều lệ trường mầm non quy định giáo viên hệ thống hồ sơ, sổ sách phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em quy định sau: a) Sổ kế hoạch giáo dục trẻ em; (7,5 điểm) b) Sổ theo dõi trẻ: điểm danh, khám sức khoẻ, theo dõi đánh giá trẻ; (7,5 điểm) c) Sổ chuyên môn: dự giờ, tham quan học tập, ghi chép nội dung sinh hoạt chuyên môn; (7,5 điểm) d) Sổ theo dõi tài sản nhóm trẻ, lớp mẫu giáo (7,5 điểm) Câu 3: Theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm ... nghiệp giáo viên mầm non có quy định sau: Điều Giáo viên mầm non hạng II - Mã số: V.07.02.04 Nhiệm vụ: Ngoài nhiệm vụ giáo viên mầm non hạng III, giáo viên mầm non hạng II phải thực nhiệm vụ sau:... V.07.02.05 Nhiệm vụ: Ngoài nhiệm vụ giáo viên mầm non hạng IV, giáo viên mầm non hạng III phải thực nhiệm vụ sau: a) Làm báo cáo viên dạy minh họa lớp bồi dưỡng giáo viên mầm non cấp trường trở lên;... học Mầm non cấp huyện trở lên; d) Tham gia đoàn đánh giá ngoài, tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm từ cấp huyện trở lên Điều Giáo viên mầm non hạng III - Mã số: V.07.02.05 Nhiệm vụ:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhiệm vụ của giáo viên mầm non mới nhất 2017, Nhiệm vụ của giáo viên mầm non mới nhất 2017, Nhiệm vụ của giáo viên mầm non mới nhất 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay