Đề thi học sinh giỏi thí nghiệm thực hành môn hóa học 9

2 65 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 17:01

TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI KỲ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH VÒNG TRƯỜNG, NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: HÓA HỌC (THỰC HÀNH) ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 27 tháng năm 2016 Đề gồm có 01 trang PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ: Câu 1: (15 phút – điểm) a) Từ dụng cụ hóa chất có sẵn, điều chế axit photphoric từ photpho đỏ nước b) Pha chế 50g dung dịch muối ăn 40% Câu 2: (15 phút – điểm) Từ hóa chất dụng cụ có sẵn chứng minh muối NaHCO3 có chứa khí cacbon đioxit Câu 3: (30 phút – điểm) a) Chỉ dùng quỳ tím nhận biết lọ nhãn đựng dung dịch không màu sau: BaCl2, H2SO4, NaCl, Na2SO4, Na2CO3 b) Tại ta dùng phèn chua để xử lí nước đục thành nước PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI KỲ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH VÒNG TRƯỜNG, NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: HÓA HỌC (THỰC HÀNH) ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM THỰC HÀNH Câu (6,0 điểm) a (4,0 điểm) Hóa chất Thao tác Kết Tường trình b (2,0 điểm) Hóa chất Thao tác Kết Tường trình Câu (6,0 điểm) Hoá chất Thao tác Nội dung Điểm Chọn hoá chất để tiến hành thí nghiệm: P đỏ, H2O - Khéo léo, nung xác, cho kết Sản phẩm trình điều chế làm quỳ tím hóa xanh Nêu tượng viết PTHH 0,5 x 2= 1,0 20g NaCl, 30g nước Khéo léo, biết tính toán pha chế chuẩn xác 50g dung dịch NaCl 40% Tính toán nêu cách tiến hành pha chế 0,25 x 2= 0,5 0, 0,5 0,5 Nội dung Chọn hoá chất để tiến hành thí nghiệm: NaHCO3, CaO, H2O - Khéo léo, nung xác, cho kết - Biết pha chế dung dich nước vôi từ CaO 0, 1,0 1,5 Điểm 0,5x3=1,5 1,0 1,0 Kết Tường trình Câu (8,0 điểm) a (7,0 điểm) Hoá chất Thao tác Kết Tường trình Sản phẩm trình nhiệt phân làm đục nước vôi Nêu tượng viết PTHH Nội dung Chọn hoá chất để tiến hành thí nghiệm - Khéo léo, nêu cách làm sơ đồ Ống 1: dung dịch H2SO4 Ống 2: dung dịch NaCl Ống 3: dung dịch BaCl2 Ống 4: dung dịch Na2SO4 Ống 5: dung dịch Na2CO3 Nêu cách làm hoạc sơ đồ, kết đúng, viết PTHH Lấy chất đem thử Cho quỳ tím vào mẫu thử: - Dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ, KL H2SO4 - Bốn ống nghiệm không làm quỳ tím đổi màu BaCl2, Na2SO4, NaCl, Na2CO3 Cho dd H2SO4 vừa tìm vào lọ không đổi màu trên: - Lọ có kết tủa trắng BaCl2 H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2HCl - Lọ có bọt khí Na2CO3 H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2 + H2O Cho dd H2SO4 vừa tìm vào lọ lại Na2SO4,NaCl - Lọ có kết tủa trắng Na2SO4 Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2NaCl - Lọ tượng NaCl 1,0 1,5 Điểm 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 b (1,0 điểm) Vì phèn chua phèn muối nhôm ta khuấy vào nước tạo kết tủa Al(OH)3 Kết tủa kéo theo chất rắn hòa tan nước chìm xuống đáy làm cho nước đục trở nên 1,0 ... Sản phẩm trình nhiệt phân làm đục nước vôi Nêu tượng viết PTHH Nội dung Chọn hoá chất để tiến hành thí nghiệm - Khéo léo, nêu cách làm sơ đồ Ống 1: dung dịch H2SO4 Ống 2: dung dịch NaCl Ống 3: dung... đúng, viết PTHH Lấy chất đem thử Cho quỳ tím vào mẫu thử: - Dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ, KL H2SO4 - Bốn ống nghiệm không làm quỳ tím đổi màu BaCl2, Na2SO4, NaCl, Na2CO3 Cho dd H2SO4 vừa tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi thí nghiệm thực hành môn hóa học 9, Đề thi học sinh giỏi thí nghiệm thực hành môn hóa học 9, Đề thi học sinh giỏi thí nghiệm thực hành môn hóa học 9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay