Điều kiện tách thửa theo từng khu vực

10 8 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 16:32

Điều kiệện tách theo khu vực Tôi người ời bạn vừa mua lô đất Hắc Dịch, huyện Tân Thành Th với ới dt: 20x40m, 100m thổ cư Đất ợc chủ đất tự mở đường đ ờng 9m phân lô bán, đất có 20m mặt tiền đường ờng 9m tự mở Vậy luật sư s cho hỏi, ỏi, tách thửa, tách sổ llàm hai không ạ, thủ tục th nào? Tôi có nghe thông tin trường hợp không tách dính nghịị định 59 Nhưng Nh có tham khảo ảo nghị định 59/2015 th nói luật xây dựng Tôi xin chân thành cảm c ơn Về điều kiện để tách thửa, để ợc tách mảnh đất phải thỏa mãn điều kiện ện diện tích tối thiểu để tách theo quy định địa phương để đảm bảo quy định, ịnh, quy hoạch chung quỹ đất địa đ phương, không phạm vào trường hợp không tách địa phương quy định Căn vào quy định Quyết ết định 59/2014/UBND việc quy định diện tích tối thiểu sau tách đất địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sau: Điều kiện để thực việc tách a) Bảng quy định kích thước diện di tích tối thiểu sau tách đất: b) Thửa đất hình thành sau tách mà tạo lối chung: Đối với khu vực thuộc đô thị: Lối chung phải đảm bảo có bề rộng khu dân cư hữu không nhỏ 4m khu dân cư hữu có bề rộng không nhỏ 7m (bao gồm lòng đường vỉa hè), phải kết nối với hạ tầng hữu phù hợp quy hoạch xây dựng chi tiết khu vực Đối với thành phố Vũng Tàu thành phố Bà Rịa tuân theo Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị phê duyệt Đối với khu vực nông thôn: Lối chung phải đảm bảo có bề rộng không nhỏ 6m (không yêu cầu làm vỉa hè), phải kết nối với hạ tầng hữu phù hợp quy hoạch xây dựng chi tiết khu vực; c) Thửa đất tách phải có cạnh tiếp giáp với đường giao thông hữu phải tạo lối chung theo quy định trên.” Trong trường hợp bạn đủ điều kiện diện tích tối thiểu để tách mảnh đất bạn phải không thuộc trường hợp không tách quy định tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu sau: - Thửa đất có định thu hồi đất, thông báo thu hồi đất thể văn cấp có thẩm quyền - Thửa đất có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo quan có thẩm quyền thụ lý giải - Thửa đất, đất có tài sản gắn liền với đất bị quan có thẩm quyền kê biên để thực Quyết định, án có hiệu lực Tòa án - Thửa đất quan có thẩm quyền giao cho người sử dụng đất thuê để thực dự án người sử dụng đất không thực đầu tư dự án - Khu vực mà pháp luật có quy định phải bảo tồn Như vậy, bạn cần tìm hiểu xem mảnh đất có đáp ứng đầy đủ điều kiện không, đủ, bạn tiến hành làm thủ tục tách theo quy định pháp luật Thời gian giải thủ tục tách ? Cho em hỏi thủ tục thời gian đo đạc đất để tách Em nộp tiền xin đo để tách cán cửa tiến hành đo rồi, tới gần hai tháng mà không gọi xuống để làm thủ tục hết Em gọi nói đợi bên phận kế toán giải Nhưng gần hai tháng mà chưa động tĩnh hết Vậy cho em hỏi, thời gian đo đạc thủ tục cấp giấy tách bao lâu, em phải liên hệ với để giải Trình tự thủ tục tách quy định điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung khoản 49 điều Nghị định 01/2017/NĐ-CP sau: Điều 75 Trình tự, thủ tục thực tách hợp đất Người sử dụng đất nộp 01 hồ sơ đề nghị tách hợp Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực công việc sau: a) Đo đạc địa để chia tách đất; b) Lập hồ sơ trình quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đất tách, hợp thửa; c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, sở liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho người cấp gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao trường hợp nộp hồ sơ cấp xã 3 Trường hợp tách chuyển quyền sử dụng phần đất giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; xử lý hợp đồng chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau gọi chuyển quyền) Văn phòng đăng ký đất đai thực công việc sau: a) Đo đạc địa để chia tách đất chuyển Bản trích đo đất tách cho người sử dụng đất để thực ký kết hợp đồng, văn giao dịch quyền sử dụng phần đất tách; b) Thực thủ tục đăng ký biến động theo quy định Nghị định phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận cấp trình quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất phần diện tích lại đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, sở liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao trường hợp nộp hồ sơ cấp xã Trường hợp tách Nhà nước thu hồi phần đất quan tài nguyên môi trường có trách nhiệm đạo Văn phòng đăng ký đất đai định thu hồi quan nhà nước có thẩm quyền thực công việc sau: a) Đo đạc chỉnh lý đồ địa chính, hồ sơ địa sở liệu đất đai; b) Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận cấp trao cho người sử dụng đất gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao trường hợp nộp hồ sơ cấp xã Thời hạn giải không 20 ngày (điểm đ, khoản 2, Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP) Trong trường hợp bạn liên hệ tới Văn phòng đăng ký đất đai Ủy ban nhân dân cấp xã để giải trường hợp bạn nộp hồ sơ xã Điều kiện tách thửa? Tôi có mua 100 m2 đất thổ cư nhà hàng xóm (phần đất phía sau, giáp với sân sau tôi, nên ko có đường vào phần đất vừa mua) Vậy có tách phần 100 m2 ...Luận văn tốt nghiệp ____________________________________________________________________ Mục lục Lời nói đầu 4 Chơng I: Thực trạng sản xuất kinh doanh của ngành giấy khu vực châu á 6 I. Vai trò của ngành giấy trong nền kinh tế thị trờng 6 II. Thực trạng sản xuất kinh doanh của ngành giấy các nớc trong khu vực châu á 10 1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ mặt hàng giấy 10 2. Tình hình xuất nhập khẩu mặt hàng giấy 17 2.1. Thị trờng bột giấy 17 2.2. Thị trờng giấy loại 19 2.3. Thị trờng giấy thành phẩm 20 III. Dự báo nhu cầu của thế giới và khu vực đối với mặt hàng giấy trong thời gian tới 21 1. Thị trờng giấy 21 2. Thị trờng bột giấy 24 Chơng II: Thực trạng sản xuất kinh doanh của ngành giấy Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực 26 I. Vài nét khái quát về lịch sử phát triển của ngành giấy Việt Nam 26 1. Nghề làm giấy cổ truyền và những tiền đề để phát triển ngành giấy ở Việt Nam 26 2. Vài nét về công nghiệp giấy nớc ta 30 ____________________________________________________________________ 1 Luận văn tốt nghiệp ____________________________________________________________________ II. Tình hình sản xuất kinh doanh của ngành giấy Việt Nam trong những năm gần đây 33 1. Tình hình sản xuất các mặt hàng giấy của Việt Nam 33 2. Tình hình tiêu thụ các mặt hàng giấy của Việt Nam 38 2.1.Tình hình tiêu thụ trong nớc 38 2.2. Tình hình xuất khẩu ra nớc ngoài 40 3. Tình hình nhập khẩu các mặt hàng giấy từ nớc ngoài 41 3.1. Thị trờng nhập khẩu 41 3.2. Kim ngạch nhập khẩu 42 III. Những khó khăn và thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành giấy Việt Nam 44 1. Khó khăn 44 1.1. Còn quá nhiều bất cập trong việc cung cấp nguyên liệu cho ngành giấy 44 1.2. Công nghệ lạc hậu 48 1.3. Trình độ quản lý yếu kém 49 1.4. Khả năng cạnh tranh của sản phẩm thấp 50 1.5. Thủ tục phê duyệt dự án đầu t phức tạp và kéo dài 53 1.6. Quá trình cổ phần hoá diễn ra chậm chạp 54 2. Thuận lợi 55 2.1. Nhu cầu của thị trờng nội địa đối với mặt hàng giấy tơng đối lớn 55 2.2. Vùng nguyên liệu trong nớc rất rộng lớn 56 2.3. Đây là ngành đợc Nhà nớc quan tâm đầu t 59 ____________________________________________________________________ 2 Luận văn tốt nghiệp ____________________________________________________________________ Chơng III: Các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành giấy Việt Nam trớc những thách thức hội nhập kinh tế khu vực 61 I. Các cơ hội và thách thức đối với ngành giấy Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực 61 1. Quá trình hội nhập kinh tế khu vực của Việt Nam 61 2. Các cơ hội 64 3. Các thách thức 66 II. Các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành giấy Việt Nam 67 1. Về phía Nhà nớc 67 1.1. Xây dựng phơng án chủ động về nguyên liệu cho ngành giấy 67 1.2. Xúc tiến việc triển khai các dự án đầu t cho ngành giấy 74 1.3. Định hớng lại chiến lợc sản phẩm và chiến lợc thị trờng 75 1.4. Thúc đẩy quá trình cổ phần hoá ngành giấy 77 2. Về phía doanh nghiệp 78 2.1. Nâng cao trình độ công nghệ 78 2.2. Nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm 83 2.3. Nâng cao trình độ quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh 85 2.4. Tăng cờng các biện pháp xúc tiến thơng mại 86 kết luận 88 tài liệu tham khảo 90 ____________________________________________________________________ 3 Luận văn tốt nghiệp ____________________________________________________________________ lời nói đầu Trớc khi giấy viết ra đời, ngay từ thời cổ con ngời đã biết viết, biết vẽ trên nhiều chất liệu khác nhau nh đá, mai rùa, xơng thú vật, đất sét, đất nung, thẻ tre, nứa, trúc, lá cọ, lụa, đồng, Từ xa xa, ở nớc ta, cả ngời Kinh lẫn ngời Thái, Mờng, Tày, Nùng, Chăm, Khơmer, đều đã biết viết vẽ trên một số chất liệu nh vậy. Ngày nay, ngời ta đã khẳng định một ngời Trung Quốc tên là Thái Luân sống vào đầu thời Hán chính là ngời đầu tiên phát minh ra giấy. Ông đợc ngời Trung Quốc tôn làm ông Tổ của nghề làm giấy. Giấy viết ra đời thực sự đánh dấu một bớc phát triển cao của khoa học - kỹ thuật và đa loài ngời bớc vào kỷ nguyên văn minh. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC & MÔI TRƯỜNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: “Sử dụng mô hình Meti- lis đánh giá sự biến động ÔNKK theo ngày đêm và mùa của điều kiện khí hậu vùng núi khu vực khu vực Tây nguyên” GVHD: TS. Đàm Quang Thọ SVTH: Phùng Văn Hùng Lớp : MTK7.1  Ô nhiễm môi trường sống hiện nay đã trở thành vấn đề bức thiết được cả thế giới quan tâm.  Ô nhiễm môi trường bao gồm: ô nhiễm môi trường nước, không khí, đất.  Ô nhiễm không khí đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, và diễn ra nhanh chóng gây nhiều tác hại tới con người Lý do chọn đề tài  Có nhiều phương pháp được sử dụng nhằm đánh giá sự biến động ÔNKK, trong đó phương pháp sử dụng mô hình Meti – Lis cũng được sử dụng như một công cụ đánh giá sự biến động của ÔNKK. Lý do chọn đề tài “Sử dụng mô hình Meti- lis đánh giá sự biến động ÔNKK theo ngày đêm và mùa của điều kiện khí hậu vùng núi khu vực khu vực Tây nguyên” Từ những lý do trên tôi đã chọn đề tài: Nội Dung Giới thiệu mô hình Meti-lis Ô nhiễm không khí & sự biến động ô nhiễm Giới thiệu đề tài Bàn luận & đề xuất Khái quát về vùng nghiên cứu Khí hậu & đặc trưng  Tính cấp thiết của đề tài.  Mục tiêu của đề tài.  Giới hạn và phạm vi của đề tài.  Phương pháp thực hiện của đề tài. Giới thiệu đề tài.  Khắc phục nhược điểm của các phương pháp truyền thống;  Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu để đưa ra những biện pháp bảo vệ môi trường. 1. Tính cấp thiết của đề tài  Tạo cơ sở lý luận: - Mô hình giúp ta dễ mô tả hệ thống tương tác : Nguồn thải – ĐK MT - CLMT; - Mô hình mang tính đại diện các đặc điểm cơ bản nhất của MT; - Mô hình giúp ta đánh giá tính biến động một cách logic khi các tác động từ bên ngoài vào hoặc từ bên trong ra, tới hệ thống tương tác: Nguồn thải – ĐK MT - CL MT; 2. Mục tiêu của đề tài  Tiết kiệm chi phí và nhân lực  Mô hình giúp ta thêm thông tin cần thiết về diễn biến theo không gian thời gian CLMT;  Mô hình giúp giảm chi phí lấy mẫu, quan trắc đo đạc;  Mô hình cho phép thử nghiệm với các thay đổi theo ý muốn các yếu tố trong hệ tương tác Nguồn thải – ĐK MT- CL MT.  Phạm vi không gian: Là toàn bộ bầu không khí của khu vực Tây Nguyên.  Phạm vi thời gian: Số liệu quan trắc mặt đất ít nhất là 3 năm  Chất khí gây ô nhiễm phổ biến: SO2 3. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu Bản đồ khu vực Tây Nguyên [...]... trưng khí hậu của vùng a Khí hậu  Khí hậu ở Tây Nguyên là khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên thể hiện tính phi địa đới;  Khí hậu Tây Nguyên có sự phân hóa rõ rệt giữa hai mùa: một mùa mưa và một mùa khô b Đặc trưng khí hâu  Nhiệt độ: - Giảm theo độ cao - Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của điều kiện địa hình  Chế độ mưa: - Tại Tây Nguyên thì chế độ mưa là không đồng đều theo cả không gian và thời gian... - Khí thải phát sinh chủ yếu là CO, CO2, So2, CH4, NH3,… bụi và mùi hôi thối - Do quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng 3 Biến động ô nhiễm không khí theo thời tiết Nhiệt độ Độ ẩm không khí Biến động ÔNKK Gió 4 Biến động ô nhiễm không khí theo lượng thải Nhu cầu sử dụng năng lượng Hoạt động công nghiệp theo ca Hoạt động giao thông Ngày đêm Biến động ÔNKK Mô hình METI- LIS & vai trò trong đánh giá sự biến. .. rệt theo mùa  Chế độ gió: Thay đổi theo mùa và chịu ảnh hưởng lớn từ địa hình khu vực  Lượng bốc hơi: - Lượng bốc hơi trung bình năm thay đổi rõ rệt theo mùa và theo phân vùng lãnh thổ của các tỉnh trong khu vực Ô nhiễm không khí & sự biến động ô nhiễm 1 Khái niệm ô nhiễm không khí “Ô nhiễm không khí là sự thay đổi lớn trong thành phần của không khí hoặc có sự xuất hiện các khí lạ làm cho không khí. .. biến động ÔNKK      Chức năng của mô hình chất lượng ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ HÀ PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ KHU VỰC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ LUẬT HỌC Hà Nội, 2003 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ HÀ PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ KHU VỰC Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Luật học Chuyên ngành: Luật kinh tế Mã số: 5 05 15 Người hướng dẫn khoa học TS. Phạm Duy Nghĩa Hà Nội, 2003 MỤC LỤC Trang Phần mở đầu 1 Chƣơng 1 XU THẾ HỘI NHẬP KINH TẾ, YÊU CẦU VÀ ẢNH HƢỞNG ĐỐI VỚI PHÁP LUẬT ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI VIỆT NAM 5 1.1 Hội nhập kinh tế -xu hƣớng, yêu cầu, cơ hội và thách thức đối với Việt Nam 5 1.1.1 Khái niệm về hội nhập kinh tế 5 1.1.2 Hội nhập kinh tế một xu hƣớng phát triển khách quan 7 1.1.3 Những yêu cầu, cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực 10 1.2 Những ảnh hƣởng của Hội nhập kinh tế đối với Pháp luật về đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam 21 Chƣơng 2 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ KHU VỰC 25 2.1 Quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật đầu tƣ nƣớc ngoài Việt Nam 25 2.1.1 Khái niệm đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài 25 2.1.2 Sự ra đời và phát triển của Luật đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam 29 2.2 Thực trạng pháp luật đầu tƣ nƣớc ngoài Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực 37 2.2.1 Về hình thức, lĩnh vực và giới hạn đầu tƣ 37 2.2.2 Vấn đề cấp phép đầu tƣ và các thủ tục hành chính liên quan khác 45 2.2.3 Về quy trình góp vốn 50 2.2.4 Về quản lý dự án 54 2.2.5 Vấn đề thuế 58 2.3 Một số vấn đề tồn tại của hệ thống pháp luật đầu tƣ nƣớc ngoài Việt Nam trƣớc thách thức của hội nhập kinh tế 60 2.3.1 Tính minh bạch của Pháp luật 61 2.3.2 Yêu cầu đối xử quốc gia 63 2.3.3 Các cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Nhà nƣớc và nhà đầu tƣ 66 Chƣơng 3 PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ KHU VỰC 70 3.1 Nhận thức chính trị và chính sách về thu hút FDI 70 3.1.1 Nhận thức về bản chất, đặc điểm, vai trò của hoạt động FDI 70 3.1.2 Nhận thức về quản lý Nhà nƣớc trong hoạt động FDI ở tầm vĩ mô thông qua pháp luật, cơ chế, chính sách 75 3.2 Một số định hƣớng hoàn thiện pháp luật đầu tƣ nƣớc ngoài Việt Nam 77 3.2.1 Cải cách cơ chế xây dựng pháp luật 77 3.2.2 Phải thống nhất hóa khung pháp luật đầu tƣ nƣớc ngoài và đầu tƣ trong nƣớc 78 3.2.3 Tích cực tham gia vào các Điều ƣớc Quốc tế 79 3.3 Một số giải pháp hoàn thiện cụ thể 80 3.3.1 Đa dạng hóa hình thức đầu tƣ và mở rộng lĩnh vực thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài 80 3.3.2 Hoàn thiện thêm một bƣớc về luật pháp, cơ chế chính sách về đầu tƣ nƣớc ngoài 82 3.3.3 Cải tiến thủ tục hành chính 83 3.3.4 Cải cách hệ thống về thuế liên quan đến đầu tƣ nƣớc ngoài trong điều kiện hội nhập 84 3.3.5 Tiếp tục chủ trƣơng phân cấp quản lý Nhà nƣớc 84 3.3.6 Vấn đề tài chính, tín dụng, ngoại hối 85 Kết luận 87 Tài liệu tham khảo 89 Phụ lục 93 CÁC TỪ VIẾT TẮT ASEAN The Association of South-East Asian Nations (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) AFTA Asean Free Trade Area (Khu vực mậu dịch tự do ASEAN) AIA ASEAN Investment Area (Khu vực đầu tư ASEAN) APEC Asean-Pacific Economic Conference (Diễn đàn kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương) BTO Build, Transfer, Operate (Xây dựng - chuyển giao- kinh doanh) BOT Build, Operate, Transfer (Xây dựng-Kinh doanh- Chuyển giao) BT Buid, Transfer ( Xây dựng- Chuyển giao) CEPT Common Effective Prerential Tariffs (Chương trình thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung) COMECOM Council for Mutual ... phương mảnh đất bạn có đủ điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất hay không.Về điều kiện để tách thửa, để tách mảnh đất phải thỏa mãn điều kiện diện tích tối thiểu để tách theo quy định địa phương... tiền không, diện tích tối thiểu mảnh chia Về điều kiện để tách thửa, để tách lô đất gia đình bạn phải thỏa mãn điều kiện diện tích tối thiểu để tách theo quy định địa phương để đảm bảo quy định,... dựng chi tiết khu vực; c) Thửa đất tách phải có cạnh tiếp giáp với đường giao thông hữu phải tạo lối chung theo quy định trên.” Trong trường hợp bạn đủ điều kiện diện tích tối thiểu để tách mảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều kiện tách thửa theo từng khu vực, Điều kiện tách thửa theo từng khu vực, Điều kiện tách thửa theo từng khu vực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay