MẪU BẢN SƠ VẤN ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN BẢO HIỂM BẢO VIỆT MẪU 3

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 16:27

BẢN VẤN ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN Họ tên ứng viên:……………………………………………………………………………… Nam  Nữ  Giới tính: Tuổi:……………… Số di động: …………………………………… ĐT cố định: …………………………… Nghề nghiệp tại: ………………………………………………………… ……………… Tình trạng hôn nhân: Độc thân  Đã lập gia đình/ly dị/góa  Tình trạng gia đình: Có  Quan hệ ứng viên với người tuyển dụng: Bạn bè Đồng nghiệp cũ Họ hàng Khách YẾU TỐ THÀNH CÔNG CỦA ỨNG VIÊN ĐẠI LÝ BẢO HIỂM NHÂN TH Tiêu chí Điểm số (1-5) Đạo đức - Trung thực Khát vọng nâng cao thu nhập Nhạy bén kinh doanh Động thành đạt Nhiệt tình, chăm làm việc Hòa hợp với tập thể Tổng điểm: (Kỳ vọng điểm chuẩn tối thiểu: 18) /30 Tiêu chí nhân thân Điểm số Học vấn (THPT trở lên: 1; khác: 0) Kinh nghiệm làm việc: (Có 1, chưa: 0) Tuổi: (25-50 tuổi: 1, khác : 0) Tình trạng gia đình (Khác 1, độc thân 0) Tổng điểm: (Kỳ vọng điểm chuẩn tối thiểu: 2) /4 Tiêu chí khác Sức khỏe ứng viên qua quan sát tìm hiểu? 1.1 Màu sắc da (vàng, nhợt nhạt, tím tái…) 1.2 Giọng nói (câm, nói khó, méo miệng…) 1.3 Thị lực (Nhìn mờ, khiếm thị,…) 1.4 Thính lực (nghễnh ngãng, điếc…) 1.5 Vận động (dị tật tứ chi, run, giật, liệt…) 1.6 Hệ thần kinh (tâm thần, động kinh, nhận thức kém,…) Ứng viên hài lòng với công việc tại? Ứng viên có thái độ tích cực bảo hiểm nhân thọ? Ghi Kinh nghiệm làm việ Bán hàng: Lực lượng v Giáo viên: Viên chức nh Giám sát: Nhân viên tổ Quản lý: Tình nguyện Tự do: Đánh giá Tốt Bình thường K Có Khôn Có Khôn Có Khôn Có Khôn Có Khôn Có Khôn Có Không Có Không Có Không Ứng viên có sẵn thị trường? Số khách hàng tiềm năng: ……… Dự đoán kết làm việc 30 ngày đầu tiê Số hợp đồng:…… Doanh thu KTM:…… Có Có Có Có Ứng viên gia đình ủng hộ, khuyến khích? Ứng viên tham dự lớp Bảo Việt Lập Nghiệp? Ứng viên sẵn sàng với công việc mới? Ứng viên có khuynh hướng quản lý? Không Không Không Không Nhận xét chung người vấn:  Tôi trao đổi với ứng viên tình trạng sức khỏe đảm nhận công việc làm đại lý bảo hiểm  Tôi cho ứng viên thành công BVNT ……… , ngày……tháng……năm 20… Người tuyển dụng/giới thiệu (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) Mẫu áp dụng_Phiên 2_2014 Page
- Xem thêm -

Xem thêm: MẪU BẢN SƠ VẤN ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN BẢO HIỂM BẢO VIỆT MẪU 3, MẪU BẢN SƠ VẤN ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN BẢO HIỂM BẢO VIỆT MẪU 3, MẪU BẢN SƠ VẤN ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN BẢO HIỂM BẢO VIỆT MẪU 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay