Ôn luyện Toán cho kì Thi THQG Bài 2 TL

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 16:21

ÔN LUYỆN TRƯỚC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA Môn: TOÁN BÀI 02+03 Bài 02+03: Cực trị hàm số bậc ( Tự luận) Bài tập tự luyện Bài toán 1: Cho hàm số: y  x  m  1 x  9x  m Tìm m để hàm số cho đạt cực trị x ; x cho: x  x  Bài toán 2: Cho hàm số: y    x  m  x  m  4m  x , với m tham số thực   Gọi điểm cực trị x ; x Tìm Max biểu thức: A  x1.x  x1  x    Bài toán 3: Tìm m để hàm số: y  m  x  3x  mx  , với m tham số thực Tìm giá trị m để điểm cực đại, cực tiểu đồ thị hàm số cho có hoành độ số dương Bài toán 4: Cho hàm số: y  x  3x  mx  , với m tham số thực Xác định m để đồ thị hàm số có điểm cực đại cực tiểu cách đường thẳng y  x  Bài toán 5: Cho hàm số: y  x  3x  mx  , với m tham số thực Tìm m để đồ thị hàm số cho có điểm cực đại, cực tiểu đường thẳng qua điểm cực trị song song với đường thẳng d : y  4x  Bài toán 6: Cho hàm số: y  x  3x  mx  , với m tham số thực Tìm m để đồ thị hàm số có điểm cực đại, cực tiểu đường thẳng qua điểm cực trị tạo với đường thẳng d : x  4y   góc 45 Bài toán 7: Tìm m để hàm số: y  x  mx  m  m  1 x  đạt cực tiểu x  Bài toán 8: Tìm m để hàm số: y  m   x  3x  mx  có cực đại cực tiểu Bài toán 9: Cho hàm số: y  x  3x  mx  m  C m  , với m tham số thực Xác định m để đồ thị hàm số có điểm cực đại cực tiểu nằm hai phía trục hoành Bài toán 10: Cho hàm số: y  x  3x  m * Xác định m để đồ thị hàm số *  có hai điểm cực trị A; B cho AOB  120 Bài toán 11: Cho hàm số: y  x  3mx   m2  1 m  m3  m  *  , với m tham số thực  Tìm m để hàm số * có cực trị đồng thời khoảng cách từ điểm cực đại đồ thị hàm số đến gốc tọa độ O lần khoảng cách từ điểm cực tiểu đồ thị hàm số đến gốc tọa độ O Bài toán 12: Cho hàm số: y  x  3x  1  m  x   3m C m  Tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu, đồng thời điểm cực đại cực tiểu với gốc tọa độ O tạo thành tam giác có diện tích ... phía trục hoành Bài toán 10: Cho hàm số: y  x  3x  m * Xác định m để đồ thị hàm số *  có hai điểm cực trị A; B cho AOB  120  Bài toán 11: Cho hàm số: y  x  3mx   m2  1 m  m3 .. .Bài toán 8: Tìm m để hàm số: y  m   x  3x  mx  có cực đại cực tiểu Bài toán 9: Cho hàm số: y  x  3x  mx  m  C m  , với m tham... hàm số đến gốc tọa độ O lần khoảng cách từ điểm cực tiểu đồ thị hàm số đến gốc tọa độ O Bài toán 12: Cho hàm số: y  x  3x  1  m  x   3m C m  Tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu, đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn luyện Toán cho kì Thi THQG Bài 2 TL , Ôn luyện Toán cho kì Thi THQG Bài 2 TL , Ôn luyện Toán cho kì Thi THQG Bài 2 TL

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay