Thủ tục đăng ký kiểm dịch thực vật xuất khẩu

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 16:02

Đăng kiểm dịch động vật nhập khẩu vào Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Thú y Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thú y Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Fax Thời hạn giải quyết:Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Doanh nghiệp gửi trước Đơn xin đăng kiểm dịch nhập khẩu động vật qua thư điện tử (E-mail) về Cục Thú y theo địa chỉ E- mail: kiemdich.cty@fpt.vn 2. Doanh nghiệp gửi toàn bộ hồ sơ gốc qua đường bưu điện về Cục Thú y. 3. Trong phạm vi 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Thú y sẽ kiểm tra và so sánh với các thông tin gửi qua Email, nếu các thông tin đó là trùng khớp và chính xác sẽ gửi Công văn hướng dẫn kiểm dịch nhập khẩu qua Email cho Doanh nghiệp để đăng kiểm dịch với cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu được Cục Thú y chỉ định để làm thủ tục kiểm dịch nhập khẩu; trong trường hợp những Doanh nghiệp chưa có Email, Cục Thú y sẽ Fax công văn hướng dẫn kiểm dịch cho doanh nghiệp để làm thủ tục kiểm dịch nhập khẩu. Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định. Việc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ có thể sử dụng bằng nhiều hình thức như trao đổi qua E-mail, điện thoại. Tên bước Mô tả bước 4. Đồng thời Cục Thú y gửi Công văn hướng kiểm dịch nhập khẩu qua E-mail cho các cơ quan kiểm dịch động vật được Cục Thú y chỉ định để thực hiện việc kiểm dịch. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn xin kiểm dịch nhập khẩu động vật (Mẫu 01 – KDĐV) 2. - Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (bản sao có công chứng) đối với đơn vị đăng kiểm dịch nhập khẩu lần đầu tiên hoặc sau khi bổ sung ngành nghề đăng kinh doanh; 3. - Giấy phép của các cơ quan khác có liên quan theo quy định: + Công văn đồng ý cho phép nhập khẩu con giống của Cục Chăn Nuôi - Bộ NN&PTNT (đối với động vật sử dụng làm con giống): bản sao có dấu xác nhận của đơn vị + Giấy chứng nhận CITES (đối với động vật hoang dã, quý hiếm): bản sao có dấu xác nhận của đơn vị hoặc công chứng. + Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y khu cách ly kiểm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Mẫu số 8 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------------- GIẤY ĐĂNG KIỂM DỊCH THỰC VẬT Kính gửi: Tên tổ chức, cá nhân đăng ký: Địa chỉ: Điện thoại : Tên hàng : Khối lượng tịnh : Khối lượng cả bì : . Số lượng và loại bao bì : . mã hiệu, số hợp đồng hoặc L/C : . Nơi sản xuất : . Số vận đơn : . Phương tiện chuyên chở : . Nước xuất hàng, người gửi : . Cửa khẩu đi : Nước nhập hàng, người nhận : Cửa khẩu đến : . Nơi hàng đến : . Mục đích sử dụng: Địa điểm gieo trồng (nếu là giống cây nhập khẩu) : Địa điểm kiểm dịch : Thời gian kiểm dịch : . Địa điểm, thời gian giám sát xử lý (nếu có): Số lượng giấy chứng nhận kiểm dịch: . Bản sao: Bản chính: Vào sổ số: .ngày / / Ngày .tháng năm Cán bộ nhận giấy đăng Người đăng (Ký tên) (Ký tên) Phí, lệ phí Kiểm dịch thực vật (KDTV): a) Lô hàng có khối lượng nhỏ: Số T.T CHỈ TIÊU Phí kiểm dịch (1.000 đồng) 1 Lô hàng thương phẩm: < 1 kg 10 1 - 10 kg 30 > 10 kg Theo mục b 2 Lô hàng dùng làm giống:  1 kg 90 > 1 kg Theo mục b 3 Đối với lô hàng là cây giống, cành ghép, mắt ghép, hom giống:  10 cá thể 15 11 - 100 cá thể 40 101 - 1.000 cá thể 80 > 1.000 cá thể 150 Ghi chú: - Lô hàng giống dùng cho nghiên cứu khoa học kỹ thuật được miễn bao gồm những trường hợp khối lượng:  01 kg (hạt giống),  10 cá thể (cành ghép, mắt ghép, hom giống, củ giống) đối với 1 chủng loại giống cho 1 lần nhập, xuất khẩu. - Lô hàng có khối lượng nhỏ  0,1 kg (hạt giống),  10 cá thể (cành ghép, mắt ghép, hom giống, củ giống bao gồm nhiều chủng loại giống khác nhau được tính phí KDTV tương đương với phí KDTV của 1 lô hàng. b) Lô hàng có khối lượng lớn: Mức thu (1.000 đồng) PHÂN TÍCH GIÁM ĐỊNH Tổng cộng Trọng lượng lô hàng (tấn, m 3 ) Giấy tờ Kiểm tra thu thập sinh vật gây hại Lấy mẫu Côn trùng NẤM Tuyến trùng Cỏ dại Vi khuẩn < 1 10 8 10 30 50 40 30 100 278 1 - 5 10 10 15 30 50 40 30 100 285 6 -10 10 12 20 30 50 40 30 100 292 11 - 15 10 14 25 30 50 40 30 100 299 16 - 20 10 16 30 30 50 40 30 100 306 21 - 25 10 18 35 30 50 40 30 100 313 26 - 30 10 20 40 30 50 40 30 100 320 31 - 35 10 22 45 30 50 40 30 100 327 36 - 40 10 24 50 30 50 40 30 100 334 41 - 45 10 26 55 30 50 40 30 100 341 46 - 50 10 28 60 30 50 40 30 100 348 51 - 60 10 35 70 30 50 40 30 100 365 61 - 70 10 40 75 30 50 40 30 100 375 71 - 80 10 45 80 30 50 40 30 100 385 81 - 90 10 50 85 30 50 40 30 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật ( xuất khẩu ). Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng, Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh , TP trực thuộc TW, nếu được Cục Bảo vệ thực vật uỷ quyềnx Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng, Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:24 giờ ( kể từ khi lấy mẫu). Nếu quá thời hạn thì phải thông báo trước với khách hàng. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. - Lệ phí giấy tờ 10 000 đ/ bộ Thông tư số 110/2003/TT-BTC n 2. - Phí KDTV Theo thông tư 110/ 2003/ TT – BTC. Thông tư số 110/2003/TT-BTC n Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. - Bộ phận Tiếp nhận Hồ sơ, trả kết quả (Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng hoặc Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu ) : Nhận hồ sơ . 2. - Phòng ( bộ phận) Kiểm dịch thực vật hàng hoá xuất nhập khẩu : Lấy mẫu . Tên bước Mô tả bước 3. - Phòng ( bộ phận), kỹ thuật : Phân tích giám đinh mẫu. 4. - Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật ( xuất khẩu) 5. - Bộ phận Tiếp nhận Hồ sơ, trả kết quả: Trả kết quả Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Giấy đăng kiểm dịch thực vật. 2. Hợp đồng , L/C ( nếu có ). 3. - Những giấy tờ liên quan khác ( nếu có): Packing list; In voi; Bill (đối với tàu biển) Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Giấy đăng kiểm dịch Quyết định số 16/2004/QĐ-BNN Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật ( xuất khẩu ). Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thônNông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng, Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh , TP trực thuộc TW, nếu được Cục Bảo vệ thực vật uỷ quyềnx Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng, Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:24 giờ ( kể từ khi lấy mẫu). Nếu quá thời hạn thì phải thông báo trước với khách hàng. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. - Lệ phí giấy tờ 10 000 đ/ bộ Thông tư số 110/2003/TT-BTC n 2. - Phí KDTV Theo thông tư 110/ 2003/ TT – BTC. Thông tư số 110/2003/TT-BTC n Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. - Bộ phận Tiếp nhận Hồ sơ, trả kết quả (Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng hoặc Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu ) : Nhận hồ sơ . 2. - Phòng ( bộ phận) Kiểm dịch thực vật hàng hoá xuất nhập khẩu : Lấy mẫu . Tên bước Mô tả bước 3. - Phòng ( bộ phận), kỹ thuật : Phân tích giám đinh mẫu. 4. - Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật ( xuất khẩu) 5. - Bộ phận Tiếp nhận Hồ sơ, trả kết quả: Trả kết quả Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Giấy đăng kiểm dịch thực vật. 2. Hợp đồng , L/C ( nếu có ). 3. - Những giấy tờ liên quan khác ( nếu có): Packing list; In voi; Bill (đối với tàu biển) Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Giấy đăng kiểm dịch Quyết định số 16/2004/QĐ-BNN Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu; mã số hồ sơ 020608 a) Trình tự thực hiện: + Làm thủ tục khai báo hàng hóa. + Kiểm tra, lập biên bản khám xét. + Cấp giấy chứng nhận. b) Cách thức thực hiện: Kiểm tra trực tiếp tại Trạm kiểm dịch cửa khẩu. c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 1. Thành phần hồ sơ: Giấy đăng kiểm dịch; Giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu; Biên bản kiểm dịch và lấy mẫu hàng thực vật; Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu. Giấy phép nhập khẩu. 2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ d) Thời hạn giải quyết: 24 giờ kể từ khi kiểm tra lấy mẫu. e) Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Cá nhân và Tổ chức f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục BVTV. 2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Trạm kiểm dịch thực vật cửa khẩu 3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trạm kiểm dịch thực vật cửa khẩu. 4. Cơ quan phối hợp: Chi cục Hải quan cửa khẩu. g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận. h) Lệ phí: Chi tiết cho từng lô hàng (tấn hoặc m3) theo Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003. i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng kiểm dịch theo Quyết định số 16/2004/QĐ-BNN-BVTV ngày 20/4/2004. k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Quyết định số 16/2004/QĐ-BNN-BVTV ngày 20/4/2004 của Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành quy định về các thủ tục kiểm tra vật thể và lập hồ sơ kiểm dịch thực vật. Có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. + Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc BVTV. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2003. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm GIẤY ĐĂNG KIỂM DỊCH (*) Kính gửi: (**) Tên tổ chức, cá nhân đăng ký: Địa chỉ Điện thoại Fax/E-Mail Đề nghị quý Cơ quan kiểm dịch lô hàng(***): (xuất khẩu, nhập khẩu) 1.Tên hàng 2. Nơi sản xuất 3. Số lượng 4. Kích cỡ cá thể (đối với hàng hoá là thuỷ sản) 5. Trọng lượng tịnh 6. Trọng lượng cả bì 7. Loại bao bì 8. Số Hợp đồng hoặc số chứng từ thanh toán ( L/C, TTr ) 9. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu 10. Nước xuất khẩu 11. Cửa khẩu xuất 12. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu 13. Nước nhập khẩu 14. Phương tiện vận chuyển 15. Cửa khẩu nhập 16. Mục đích sử dụng 17. Giấy cho phép kiểm dịch nhập khẩu (nếu có) 18. Địa điểm kiểm dịch 19. Địa điểm nuôi trồng (nếu có) 20. Thời gian kiểm dịch 21. Địa điểm giám sát (nếu có) 22. Thời gian giám sát 23. Số bản giấy chứng nhận kiểm dịch cần cấp Chúng tôi xin cam kết: Bảo quản nguyên trạng hàng hoá nhập khẩu, đưa về đúng địa điểm, đúng thời gian được đăng và chỉ đưa hàng hoá ra lưu thông sau khi được quý Cơ quan cấp Giấychứng nhận kiểm dịch (****). Tổ chức/cá nhân đăng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Xác nhận của Cơ quan Kiểm dịch: Đồng ý đưa hàng hoá về địa điểm để làm thủ tục kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủ tục đăng ký kiểm dịch thực vật xuất khẩu, Thủ tục đăng ký kiểm dịch thực vật xuất khẩu, Thủ tục đăng ký kiểm dịch thực vật xuất khẩu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay