BẢNG MÔ TẢ CHƯƠNG II HÓA HỌC LỚP 8

6 65 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 16:02

BẢNG TẢ CHƯƠNG II HÓA HỌC LỚP I Mục tiêu: Kiến thức - Hiện tượng vật lí tượng biến đổi chất thành chất khác - Hiện tượng hoá học tượng có biến đổi chất thành chất khác - Phản ứng hoá học trình biến đổi chất thành chất khác - Để xảy phản ứng hoá học, chất phản ứng phải tiếp xúc với nhau, cần thêm nhiệt độ cao, áp suất cao hay chất xúc tác - Để nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra, dựa vào số dấu hiệu có chất tạo thành mà ta quan sát thay đổi màu sắc, tạo kết tủa, khí thoát ra… - Hiểu được: Trong phản ứng hoá học, tổng khối lượng chất phản ứng tổng khối lượng sản phẩm - Phương trình hoá học biểu diển phản ứng hoá học - Các bước lập phương trình hoá học - ý nghĩa phương trình hoá học: Cho biết chất phản ứng sản phẩm, tỉ lệ số phân tử, số nguyên tử chất phản ứng Kĩ - Quan sát số tượng cụ thể, rút nhận xét tượng vật lí tượng hoá học - Phân biệt tượng vật lí tượng hoá học - Quan sát thí nghiệm, hình vẽ hình ảnh cụ thể, rút nhận xét phản ứng hoá học, điều kiện dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hoá học xảy - Viết phương trình hoá học chữ để biểu diển phản ứng hoá học - Xác định chất phản ứng (chất tham gia, chất ban đầu) sản phẩm (chất tạo thành) - Quan sát thí nghiệm cụ thể, nhận xét, rút kết luận bảo toàn khối lượng chất phản ứng hoá học - Viết biểu thức liên hệ khối lượng chất số phản ứng cụ thể - Tính khối lượng chất phản ứng biết khối lượng chất lại - Biết lập phương trình hoá học biết chất phản ứng (tham gia) sản phẩm - Xác định ý nghĩa số phương trình hoá học cụ thể Phát triển lực - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học - Năng lực tính toán - Năng lực giải vấn đề thông qua môn hóa học - Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tế sống II Bảng tả mức yêu cầu cần đạt cho loại câu hỏi/bài tập chủ đề: Nhận biết Nội dung (Mô tả yêu cầu cần đạt) - Sự biến Câu hỏi/ - Nêu khái niệm đổi chất Bài tập định tượng vật lí, - Phản ứng tính tượng hoá học hóa học - Nhận biết - Định luật số tượng vật lí, bảo toàn tượng hoá học khối lượng - Nhận biết - Phương trình biến đổi chất trình hóa thành chất khác học - Nêu điều kiện để phản ứng hóa học xảy - Nêu khái niệm chất tham gia sản phẩm phản ứng cho trước - Nêu định luật bảo toàn khối lượng - Viết số phương trình hóa học đơn giản biểu Loại câu hỏi/bài tập Thông hiểu (Mô tả yêu cầu cần đạt) - Phân biệt tượng vật lí, tượng hoá học - Giải thích số tượng vật lí, tượng hoá học - Xác định điều kiện để xảy phản ứng hóa học, chất ban đầu phải tiếp xúc với nhau, cần thêm nhiệt độ cao, áp suất cao chất xúc tác - Viết phương trình hóa học chữ để biểu diễn phản ứng hóa học - Viết biểu thức tính khối lượng áp dụng định luật bảo Vận dụng thấp (Mô tả yêu cầu cần đạt) - Dựa vào số dấu hiệu quan sát (thay đổi màu sắc, tạo kết tủa, khí thoát ra…) để xác định phản ứng hóa học xảy - Xác định chất phản ứngvà sản phẩm - Xác định ý nghĩa số phương trình hóa học cụ thể, tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử chúng - Rút ý nghĩa phương trình hóa học, cho biết chất phản ứng sản phẩm, tỉ lệ số nguyên Vận dụng cao (Mô tả yêu cầu cần đạt) - Dựa vào tượng thí nghiệm, hình vẽ,…xác định điều kiện dấu hiệu để nhận biết có xảy phản ứng hóa học hay không - Xác định số tượng tự nhiên tượng vật lí tượng hóa học diễn phản ứng hóa học giới thiệu toàn khối lượng - Xác định bước lập phương trình hóa học cho số hóa học cụ thể - Lập phương trình hóa học khí biết chất tham gia, sản phẩm Câu hỏi/ Bài tập định lượng Giải thích tượng thí nghiệm Bài tập thực hành/thí nghiệm gắn với tượng thực tiễn tử, số phân tử chúng Tính khối lượng chất phản ứng biết khối lượng chất lại Giải thích số tượng thí nghiệm liên quan đế thực tiễn - Giải thích số tượng thí nghiệm tượng tự nhiên bảo toàn khối lượng chất phản ứng hóa học - Viết số phương trình hóa học chữ, phương trình hóa học đơn giản xảy thực tiễn III Câu hỏi: Mức độ biết: Câu 1: Hiện tượng tượng hóa học số tượng cho đây? A Hòa tan thuốc tím vào nước tạo thành dung dịch thuốc tím B Làm bay dung dịch muối ăn tạo thành tinh thể muối ăn C Thủy tinh đun cho nóng chảy thổi thành bình cầu D Sắt để lâu không khí bị gỉ Câu 2: Trong tượng sau đây, tượng tượng vật lí? A Đun qúa lửa mỡ khét B Sự kết tinh muối ăn C Về mùa hè, thức ăn thường bị thiu D Khi đốt nóng sắt thấy khối lượng tăng lên Câu 3: Quá trình sau có phản ứng hóa học xảy ra? A Cồn để lọ không kín bị bay B Dây sắt cắt nhỏ thành đoạn tán thành đinh C Hoàn tan đường vào nước ta dung dịch nước đường D Đèn tín hiệu giao thông chuyển từ màu đỏ sang màu xanh Câu 4: Phát biểu sau nhất? A Trong phản ứng hóa học khối lượng chất không thay đổi B Trong phản ứng hóa học liên kết nguyên tử không thay đổi C Trong phản ứng hóa học số nguyên tử nguyên tố thay đổi D Trong phản ứng hóa học tổng khối lượng chất trước sau phản ứng không thay đổi Câu 5: Phương trình hóa học cho biết A Tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử chất cặp chất phản ứng B Số phân tử chất tham gia phản ứng C Số phân tử chất sản phẩm D Tỉ lệ khối lượng chất phản ứng → 2Al2O3 Tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử chất phản ứng lần Câu 6: Cho phương trình hóa học 4Al + 3O  lượt A 2:3:4 B 3:2:4 C 4:3:2 D 2:4:3 Câu 7: Lập phương trình hóa học cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giũa chất theo sơ đồ sau: a O2 + H2 − − − > H2O b Al + O2 − − − > Al2O3 c Na2CO3 + Ca(OH)2 − − − > CaCO3 + NaOH Mức độ thông hiểu: Câu 1: Các trình tượng hóa học hay tượng vật lý? Giải thích a Hòa tan mực vào nước b Khi đung ấm nước sôi thấy khói (hơi nước) bốc lên c Sắt để không khí lâu ngày bị gỉ sắt d Tách muối ăn từ nước biển Câu 2: Trong tiến hành thí nghiệm, dựa vào đâu mà em biết có phản ứng hóa học xảy ra? Câu 3: Khẳng định sau gồm ý: “Trong phản ứng hoá học, diễn thay đổi liên kết nguyên tử, nên tổng khối lượng chất bảo toàn” Hãy chọn phương án phương án sau: A Ý đúng, ý sai B Cả hai ý đúng, ý không giải thích cho ý C Ý sai, ý D Cả hai ý ý giải thích cho ý Câu 4: Viết phương trình chữ phản ứng sau: a Khí hiđro tác dụng với khí oxi tạo thành nước b Đốt khí axetylen không khí sinh khí cacbonic nước c Nung đá vôi chứa canxi cacbonat tạo thành vôi sống canxi oxit khí cacbonic d Đốt than (cacbon) không khí thu khí cacbonic Câu 5: Hoàn thành phương trình hóa học theo sơ đồ sau: a O2 + Na − − − > Na2O b Mg + O2 − − − > MgO c Al + Cl2 − − − > AlCl3 Vận dụng thấp: Câu 1: Sắt cháy oxi lửa, không khói sáng chói, tạo hạt nhỏ nóng chảy màu nâu oxit sắt từ Hãy ghi lại phương trình chữ nêu dấu hiệu xảy phản ứng ? Câu 2: Khi cho mẫu vôi sống (có tên canxi oxit) vào nước, thấy nước nóng lên, chí sôi lên sùng sục, mẩu vôi sống tan Theo em có phản ứng hóa học xảy không? Vì sao? Câu 3: Cho kim loại nhôm tác dụng với axit clohiđric HCl tạo nhôm clorua AlCl3 khí hiđro H2 a Lập phương trình hóa học phản ứng b Cho biết tỉ lệ số nguyên tữ nhôm với số phân tử ba chất phản ứng Câu 4: Một sắt nặng 56 gam để không khí bị khí oxi phản ứng tạo thành gỉ oxit sắt từ Fe3O4 Sau thời gian đem cân lại, thấy sắt ngặng 57,6 gam a Viết công thức khối lượng phản ứng xảy b Khí oxi phản ứng gam 4 Vận dụng cao: Câu 1: Khi đốt nến, nến chảy lỏng thấm vào bấc Sau đó, nến lỏng chuyển thành Hơi nến cháy không khí tạo cacbon đioxit nước Hãy phân tích giai đoạn trình tả rõ giai đoạn có tượng hóa học? Câu 2: Khi trời lạnh, thường thấy mỡ đóng thành váng Khi đun nóng, váng mỡ tan chảy Nếu đun lửa, phần mỡ hóa phần bị cháy đen Hãy đâu tượng vật lí, đâu tượng hóa học trình Câu 3: Trong trình thợ xây dựng hoàn thiện nhà gia đình bạn Tuấn Tuấn để ý quan sát thấy tượng xảy sau: Nước vôi (có chứa canxi hiđroxit) quét lên tường thời gian sau khô hóa rắn (chất canxi cacbonat) Em giúp bạn Tuấn trả lời câu hỏi sau a Dấu hiệu chứng tỏ có phản ứng hóa học xảy ra? b Viết phương trình chữ phản ứng, biết có chất khí cacbonic (có không khí) tham gia phản ứng sản phẩm chất rắn có nước (chất bay hơi)? Câu 4: Cho sơ đồ phản ứng sau: FexOy + H2SO4 − − − > Fex(SO4)y + H2O a Xác định x , y, biết x ≠ y b Lập phương trình hóa học c Tìm tỉ lệ số phân tử chất phản ứng hóa học ... hoá học cụ thể Phát triển lực - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học - Năng lực tính toán - Năng lực giải vấn đề thông qua môn hóa học - Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tế sống II Bảng. .. phản ứng hóa học hay không - Xác định số tượng tự nhiên tượng vật lí tượng hóa học diễn phản ứng hóa học giới thiệu toàn khối lượng - Xác định bước lập phương trình hóa học cho số hóa học cụ thể... khối lượng chất phản ứng hóa học - Viết số phương trình hóa học chữ, phương trình hóa học đơn giản xảy thực tiễn III Câu hỏi: Mức độ biết: Câu 1: Hiện tượng tượng hóa học số tượng cho đây? A
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢNG MÔ TẢ CHƯƠNG II HÓA HỌC LỚP 8, BẢNG MÔ TẢ CHƯƠNG II HÓA HỌC LỚP 8, BẢNG MÔ TẢ CHƯƠNG II HÓA HỌC LỚP 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay