BẢNG MÔ TẢ CHƯƠNG I HÓA HỌC LỚP 8

7 42 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 16:01

BẢNG TẢ CHƯƠNG I HÓA HỌC LỚP I.Mục tiêu: 1/Kiến thức: HS biết + Khái niệm chất số tính chất chất, chất nguyên chất hỗn hợp + Khái niệm nguyên tử, đơn chất, hợp chất ,phân tử,nguyên tử khối,phân tử khối, nguyên tố hóa học + Cách viết công thức hóa học đơn chất hợp chất,ý nghĩa công thức hóa học,quy tắc hóa trị + Hiểu vận dụng khái niệm 2/ Kĩ + Quan sát tượng xảy tong thí nghiệm rút nhận xét + Biểu diễn nguyên tố kí hiệu hóa học biểu diễn chất công thức hóa học + Phân biệt đơn chất hợp chất theo thành phần nguyên tố tạo nên chất + Nêu ý nghĩa công thức hóa học chất cụ thể + Lập công thức tính phân tử khối chất II Phát triển lực - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học - Năng lực thực hành hóa học - Năng lực tính toán - Năng lực giải vấn đề thông qua hóa học - Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào sống III.BẢNG TẢ CÁC MỨC YÊU CẦU CẦN ĐẠT Nội dung Chất, nguyên tử Loại câu hỏi/bài tập Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp -Khái niệm chất nguyên chất(tinh khiết) -Phân biệt chất nguyên hỗn hợp chất hỗn hợp dựa Câu hỏi / vào tính chất vật lí tập - Khái niệm nguyên tử - So sánh tính chất vật định tính - Cấu tạo nguyên tử lí số chất gần -Hạt nhân nguyên tử gũi sống Bài tập định lượng Nguyên tố Câu hỏi / hóa học, tập đơn chất, định tính hợp chất, phân tử -Tách chất khỏi hỗn hợp dựa vào tính chất vật lí Bài tập -Tách riêng chất từ hỗn thực hành / hợp muối ăn cát thí nghiệm - Khái niệm nguyên tố - Phân loại hợp chất, hóa học, đơn chất, hợp đơn chất theo thành chất,phân tử phần nguyên tố - Khái niệm nguyên tử khối, phân tử khối - Đọc tên số nguyên Vận dụng cao tố biết kí hiệu hóa học ngược lại Bài tập định lượng -So sánh nặng nhẹ -Tính phân tử khối nguyên tử,phân tử số phân tử -Tính phân tử khối chất(đơn chất,hợp số phân chất) tửchất( hợp chất có nhóm nguyên tử) Bài tập thực hành / thí nghiệm Công thức hóa học, Câu hỏi / hóa trị tập định tính Bài tập định lượng -Công thức đơn -Cách viết công thức hóa học đơn chất, chất,hợp chất -Ý nghĩa công thức hợp chất - Khái niệm hóa trị hóa học -Xác định hóa trị -Biết hóa trị H, O nguyên tố theo hóa -Quy tắc hóa trị trị H O -Tính hóa trị -Tính hóa trị nguyên tố theo công nguyên tố thức hóa học cụ thể nhóm nguyên tử -Lập công thức hóa theo công thức hóa học hợp học cụ thể chất hai nguyên tố -Lậpcông thức hóa học số chất (hợp chất có nhóm nguyên tử) Tính phân tử khối Bài tập thực hành / thí nghiệm IV Hệ thống câu hỏi/bài tập đánh giá theo mức tả A Biết 1/ Thế chất tinh khiết? 2/ Thế hỗn hợp? 3/Làm để tách riêng chất từ hỗn hợp muối ăn cát ? 4/ Nguyên tử gì? 5/ Nguyên tố hóa học gì? 6/ Nguyên tử khối gì? 7/ Đơn chất gì?có loại đơn chất? kể ra? 8/Khí oxi, khí hidro, khí clo,khí nitơ tạo nên từ nguyên tố nào? 9/Kim loại đồng ,sắt ,nhôm , kẽm tạo nên từ nguyên tố nào? 10/ Hợp chất gì? Có loại hợp chất? kể 11/ Phân tử gì? Phân tử khối gì? 12/Viết kí hiệu hóa học sắt, đồng, nhôm, lưu huỳnh, phôtpho,kẽm 13/Viết công thức hóa học khí hiđro, khí oxi, khí nitơ 14/Hóa trị nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) gì? 15/ Hóa trị H O bao nhiêu? B Hiểu 1/ Hãy so sánh tính chất: màu vị ,tính tan nước chất muối ăn,đường ,than 2/ Các cách viết 2C, 5O, 3Ca, 7Al, 5N, 6Cu ý gì? 3/ Những chất sau thuộc loại hợp chất, đơn chất? Na2O, Na, O2,H2O, K2O, NaOH, Fe, Ca(OH)2, Zn, H2 4/Cho ví dụ công thức hóa học đơn chất hợp chất 5/ Viết công thức hóa học chất sau gồm: a 1H 3N b 1C 4H c 1H 1N 3O d 2H, 1S 4O 6/Xác định hóa trị nguyên tố hợp chất: K2O, Na2O,CO2, CaO,H2S, FeO,CuO, HCl, HF 7/Các cách viết sau ý gì: 5Cu, 2NaCl, 3CaCO3 , 2H2O,5H2, 4O2 8/Dùng chữ số công thức hóa học để biểu đạt ý sau: ba phân tử oxi, hai phân tử hidro, nguyên tử nhôm,bốn phân tử khí clo C Vận dụng thấp 1/ Tính phân tử khối của: H2O, Na2O, N2, O2, Cl2 2/ Nêu ý nghĩa công thức: H2SO4, KNO3, H2CO3,CuSO4 ,Cl2,CH4 3/ Tính hóa trị Fe trong: FeCl2, FeCl3 Biết Cl có hóa trị I 4/Tính hóa trị Fe trong: FeO, Fe2O3 5/Tính hóa trị nguyên tố có hợp chất sau: K2S,MgS, FeS.Biết S hóa trị II 6/ Lập công thức hóa học hợp chất sau: a/P(II) H b/Al(III) O c/Fe(III) O d/C(IV) S (II) D Vận dụng cao 1/ Làm để tách hỗn hợp mạt sắt khỏi hỗn hợp mạt sắt lưu huỳnh 2/Hãy so sánh nguyên tử Magie nặng hay nhẹ hơn, lần so với: a/Nguyên tử Cacbon b/Nhuyên tử lưu huỳnh 3/Hãy so sánh nguyên tử oxi nặng hay nhẹ hơn, lần so với phân tử nước 4/ Viết công thức hóa học tính phân tử khối hợp chất sau: a/Canxioxit (vôi sống),biết phân tử có 1Ca 1O b/Amoniac,biết phân tử có 1N 3H c/Đồng sunfat,biết phân tử có 1Cu 1S,4O 5/ Lập công thức hóa học tính phân tử khối hợp chất sau: a/Fe(III) nhóm SO4 (II) b/Al(III) nhóm CO3(II) c/K(I) nhóm SO4 (II) d/Al(III) nhóm SO4 (II) e/Cu(II) nhóm SO4 (II) f/Ca(II) nhóm NO3 (I) g/Na(I) nhóm OH (I) HẾT ... học tính phân tử kh i hợp chất sau: a/Fe(III) nhóm SO4 (II) b/Al(III) nhóm CO3(II) c/K (I) nhóm SO4 (II) d/Al(III) nhóm SO4 (II) e/Cu(II) nhóm SO4 (II) f/Ca(II) nhóm NO3 (I) g/Na (I) nhóm OH (I) ... trong: FeO, Fe2O3 5/Tính hóa trị nguyên tố có hợp chất sau: K2S,MgS, FeS.Biết S hóa trị II 6/ Lập công thức hóa học hợp chất sau: a/P(II) H b/Al(III) O c/Fe(III) O d/C(IV) S (II) D Vận dụng cao 1/...III.BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC YÊU CẦU CẦN ĐẠT N i dung Chất, nguyên tử Lo i câu h i/ b i tập Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp -Kh i niệm chất nguyên chất(tinh khiết) -Phân biệt chất nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢNG MÔ TẢ CHƯƠNG I HÓA HỌC LỚP 8, BẢNG MÔ TẢ CHƯƠNG I HÓA HỌC LỚP 8, BẢNG MÔ TẢ CHƯƠNG I HÓA HỌC LỚP 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay