Bảng chế độ công tác phí dành cho cán bộ, công chức, viên chức mới nhất

4 16 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 16:01

Chế độ phụ cấp ưu đãi cho cán bộ, viên chức ngành y tế Nguồn: vietbao.vn Thủ tướng vừa ký ban hành Quyết định số 276/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức trực tiếp làm chuyên môn y trong các cơ sở y tế của Nhà nước. Theo đó, mức phụ cấp 50% áp dụng đối với cán bộ, viên chức trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại các khoa, viện, bệnh viện chuyên khoa HIV/AIDS hay chuyên trách xét nghiệm HIV/AIDS. Mức phụ cấp 45% áp dụng đối với cán bộ, viên chức trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các trung tâm phòng, chống HIV/AIDS ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với cán bộ, viên chức trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các trung tâm phòng, chống HIV/AIDS ở đồng bằng, thành phố, thị xã. Cũng theo quyết định, mức phụ cấp 35% sẽ được áp dụng đối với cán bộ, viên chức trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh, tuyến huyện, các trung tâm phòng, chống sốt rét, phong, lao, tâm thần và trạm y tế xã ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại các khoa, viện, bệnh viện chuyên khoa: phong, lao, tâm thần, cấp cứu, điều trị tích cực, sơ sinh, chống độc, xạ trị . Bảng chế độ công tác phí dành cho cán bộ, công chức, viên chức Kể từ ngày 01/7/2017, tăng hoàng loạt công tác phí dành cho cán bộ, công chức Để cụ thể hóa nội dung nêu, VnDoc.com xin giới thiệu Bảng chế độ công tác phí đối tượng sau: - Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định pháp luật làm việc quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập, tổ chức trị, tổ chức trị xã hội, tổ chức hội sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ - Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tham gia hoạt động Hội đồng nhân dân Chế độ công tác phí Mức công tác phí Đối tượng áp dụng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao 200.000 đồng/ngày động công tác vùng có điều kiện bình thường Phụ cấp lưu trú 250.000 đồng/người/ngày thực tế biển, đảo Cán bộ, công chức, viên chức người lao động đất liền cử công tác làm nhiệm vụ biển, đảo Theo hình thức khoán Lãnh đạo cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng Tiền thuê 1.000.000 đồng/ngày/người phòng nghỉ chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên, không phân biệt nơi đến công tác nơi công tác Cán bộ, công chức, viên chức người lao 450.000 đồng/ngày/người động lại công tác quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc TW thành phố VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí đô thị loại I thuộc tỉnh Cán bộ, công chức, viên chức người lao động lại công tác huyện, thị xã 350.000 đồng/ngày/người thuộc thành phố trực thuộc TW, thị xã, thành phố lại thuộc tỉnh Cán bộ, công chức, viên chức người lao 300.000 đồng/ngày/người động lại công tác vùng lại Trả theo hóa đơn thực tế 2.500.000 đồng/ngày/phòng Lãnh đạo cấp Bộ trưởng chức danh theo tiêu chuẩn tương đương, không phân biệt nơi đến công người/1 phòng tác Thứ trưởng chức danh lãnh đạo có hệ 1.200.000 đồng/ngày/phòng số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3 công theo tiêu chuẩn tác quận, thành phố thuộc thành phố người/1 phòng trực thuộc TW thành phố đô thị loại I thuộc tỉnh 1.000.000 đồng/ngày/phòng Các đối tượng lại công tác theo tiêu chuẩn quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc người/phòng TW thành phố đô thị loại I thuộc tỉnh 1.100.000 đồng/ngày/phòng Thứ trưởng chức danh lãnh đạo có hệ theo tiêu chuẩn số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3 công người/1 phòng 700.000 theo tác vùng lại đồng/ngày/phòng tiêu người/phòng chuẩn Các đối tượng lại công tác vùng lại VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Theo hình thức khoán Thực theo quy định Thông tư số 159/2015/TT-BTC Các chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô công tác Cán bộ, công chức, viên chức tiêu chuẩn bố trí xe ô tô công tác, công tác cách trụ sở quan từ 10 km trở lên (đối với xã thuộc địa bàn 0,2 lít xăng/km kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo Quyết định Thủ tướng Chính phủ) từ 15 km trở lên (đối với xã lại) mà tự túc phương tiện cá nhân Tiền chi phí lại Theo hóa đơn thực tế - Chi phí chiều từ nhà quan đến sân bay, ga tàu, bến xe; vé máy bay, vé tàu, xe vận tải công cộng đến nơi công tác Tất đối tượng theo giá ghi vé, hoá đơn, chứng từ mua vé hợp pháp theo theo chiều ngược lại quy định pháp luật, giấy biên nhận - Chi phí lại địa phương nơi đến công tác: Từ chỗ nghỉ đến chỗ làm chủ phương tiện; giá vé không bao gồm chi phí dịch vụ khác như: Tham quan du lịch, dịch vụ đặc biệt theo yêu cầu việc, từ sân bay, ga tàu, bến xe nơi nghỉ (lượt lượt về) - Cước, phí di chuyển VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí phương tiện đường bộ, đường thủy, đường biển cho thân phương tiện người công tác - Cước tài liệu, thiết bị, dụng cụ, đạo cụ (nếu có) phục vụ trực tiếp cho chuyến công tác mà người công tác chi trả - Cước hành lý người công tác phương tiện máy bay trường hợp giá vé không bao gồm cước hành lý mang theo Cán cấp xã thường xuyên phải công Khoán công tác lưu động 10 ngày/tháng; cán tác phí theo 500.000 đồng/người/tháng thuộc quan, đơn vị lại phải tháng thường xuyên công tác lưu động 10 ngày/tháng Căn pháp lý: Thông tư 40/2017/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 01/7/2017) Bộ Tài quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Quyết định số 53/2005/QĐ-UB ngày 25/5/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP NGHỈ VIỆC CHO CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ. Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú. - Uỷ ban nhân dân ………………………………… Tên tôi là: ………………………………………… Sinh năm:……………. Chức danh công tác: ………………………………………………………… Đơn vị công tác: ……………………………………………………………. Nơi thường trú: ………………………………………………………… …… Đã có quyết định nghỉ việc số … /…. Kể từ ngày…………/………/……… Thời gian công tác từ: ………/……………đến………./…………. là …… năm……….tháng. Quá trình công tác: Thời gian công tác Từ tháng/năm Đến tháng/năm Chức danh, nghề nghiệp, đơn vị công tác Năm Tháng Cộng Căn cứ điểm 3 Điều 4 quy định về cán bộ không chuyên trách, xã, phường, thị trấn; Cán bộ không chuyên trách ở thôn, ấp, khu phố ban hành kèm theo Quyết định số 53/2005/QĐ-UB, ngày 25/5/2005 của UBND tỉnh Bình Phước. Để hưởng quyền lợi đối với cán bộ không chuyên trách sau khi nghỉ việc, nay tôi làm đơn kính đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện , Uỷ ban nhân ………….giải quyết chế độ trợ cấp nghỉ việc cho tôi theo quy định hiện hành. Mong được sự quan tâm giải quyết của quý cơ quan có thẩm quyền. ……, ngày …… tháng………năm 200 NGƯỜI VIẾT ĐƠN ……, ngày …… tháng………năm 200 XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ (THỊ TRẤN) ……………, ngày …… tháng………năm 200 XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG MÔI TRƢỜNG TÀI LIỆU BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG DÀNH CHO CÁN BỘ VÀ NHÂN VIÊN TRỰC TIẾP KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG HÀ NỘI, 2014 www.sosmoitruong.com 3 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 7 CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƢỜNG, CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG 8 I. TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG 8 1.1. Môi trường là gì? 8 1.2. Ô nhiễm môi trường là gì? 8 1.3. Các nguyên tắc cơ bản về bảo vệ môi trường 9 II. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG 10 2.1. Khái niệm chung về khí dầu mỏ hoá lỏng 10 2.2. Một số đặc tính kỹ thuật và tính chất vật lý của LPG thương mại 10 2.3. Tình hình chế biến và sử dụng LPG ở Việt Nam 12 CHƢƠNG 2. SỰ CỐ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG 15 I. SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG DO KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG 15 1.1. Sự cố môi trường 15 1.2. Phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 16 1.3. Sự cố do khí dầu mỏ hoá lỏng 17 II. NHỮNG TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI DO SỰ CỐ KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG GÂY RA 23 2.1. Những tác động tới môi trường do sự cố LPG gây ra 23 2.2. Các ảnh hưởng của sự cố LPG đối với sức khỏe con người 24 2.3. Cách xử lý các tai nạn khi tiếp xúc với LPG 27 III. XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP KHI SỬ DỤNG GAS 28 3.1. Nghi ngờ có rò rỉ gas - Chưa xác định được vị trí 28 3.2. Gas xì - Chưa phát hỏa 28 3.3. Bình gas bị đặt vào sức nóng quá mức 28 3.4. Thiết bị hoặc bình gas bị rò rỉ - Đã phát hỏa 28 3.5. Chỉ dẫn an toàn cho bình gas 29 3.6. Phòng chống rò rỉ, cháy nổ 30 CHƢƠNG 3. AN TOÀN TRONG QUÁ TRÌNH NẠP VÀ VẬ 32 I. AN TOÀN TRONG QUÁ TRÌNH NẠP KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG VÀO CHAI 32 1.1. An toàn trạm nạp LPG vào chai 32 www.sosmoitruong.com 4 1.2. An toàn cửa hàng LPG 37 II. AN TOÀN TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG 39 2.1. An toàn môi trường trong vận chuyển khí dầu mỏ hoá lỏng 40 2.2. An toàn trong việc sử dụng và vận chuyển chai chứa LPG 45 CHƢƠNG 4. QUẢN LÝ CHẤT THẢI TRONG KINH DOANH 49 I. QUẢN LÝ CHẤT THẢI 49 1.1. Khái niệm chung 49 1.2. Tình hình chung về quản lý chất thải 49 1.3. Một số quy định hiện hành về quản lý chất thải 50 II. CHẤT THẢI TRONG KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG 53 2.1. Chất thải từ các hoạt động của ngành dầu khí 53 2.2. Các loại chất thải từ hoạt động kinh doanh LPG 53 III. QUẢN LÝ CHẤT THẢI, GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 56 3.1. Kiểm soát khí thải 56 3.2. Kiểm soát ô nhiễm nước 57 3.3. Kiểm soát ô nhiễm do chất thải 58 3.4. Giảm thiểu các tác động khác 58 CHƢƠNG 5. HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG 60 I. MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG 60 1.1. Luật và Nghị định 60 1.2. Một số văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật bảo vệ môi trường kinh doanh hoá 60 1.3. Quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy 61 1.4. Quy định về an ninh cảng biển 61 1.5. Một số quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia 62 II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐỀN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG 63 2.1. Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 63 2.2. Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/2/2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền 64 2.3. Nghị định số 107/NĐ-CP n về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng 65 www.sosmoitruong.com 5 2.4. Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường 66 2.5. - hoá 67 2.6. Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh LPG 68 2.7. Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hoá lỏng, áp dụng đối TỔNG CỤC MÔI TRƢỜNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG MÔI TRƢỜNG TÀI LIỆU BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG DÀNH CHO CÁN BỘ VÀ NHÂN VIÊN TRỰC TIẾP KINH DOANH XĂNG DẦU HÀ NỘI, 2014 www.sosmoitruong.com 3 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 7 CHƢƠNG 1. XĂNG DẦU VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG 8 I. TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƢỜNG, Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG 8 1.1. Môi trƣờng là gì? 8 1.2. Ô nhiễm môi trƣờng là gì? 8 1.3. Các nguyên tắc cơ bản về bảo vệ môi trƣờng 9 II. Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU 10 2.1. Tổng quan về xăng dầu 10 2.2. Ô nhiễm môi trƣờng không khí từ hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu 10 2.3. Ô nhiễm môi trƣờng nƣớc mặt từ hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu 14 2.4. Ô nhiễm môi trƣờng đất từ hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu 19 III. ẢNH HƢỞNG CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG DO XĂNG DẦU TỚI SỨC KHỎE CON NGƢỜI 20 3.1. Sức khỏe môi trƣờng 20 3.2. Một số bệnh thƣờng gặp liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu 20 3.3. Các biện pháp phòng ngừa đối với ngƣời lao động 26 IV. KIỂM SOÁT VÀ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM DO XĂNG DẦU 27 4.1. Giảm thiểu ô nhiễm do xăng dầu 27 4.2. Kiểm soát ô nhiễm xăng dầu 28 4.3. Trách nhiệm bảo vệ môi trƣờng của ngƣời lao động 30 CHƢƠNG 2. SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG DO XĂNG DẦU VÀ BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ 31 I. SỰ CỐ TRÀN DẦU VÀ BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ 31 1.1. Sự cố tràn dầu 31 1.2. Các biện pháp ứng phó khi sự cố xảy ra 34 II. SỰ CỐ CHÁY, NỔ XĂNG DẦU VÀ BIỆN PHÁP PHÕNG CHỐNG 36 2.1. Nguyên nhân gây ra sự cố 36 2.2. Một số biện pháp phòng chống 37 CHƢƠNG 3. AN TOÀN MÔI TRƢỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN XĂNG DẦU 42 I. TỔNG QUAN VỀ VẬN CHUYỂN XĂNG DẦU 42 II. CÁC PHƢƠNG THỨC VẬN CHUYỂN XĂNG DẦU ĐẢM BẢO AN TOÀN VỀ MÔI TRƢỜNG 43 www.sosmoitruong.com 4 43 2.2. Vận chuyển bên ngoài phạm vi kho chứa 43 2.3. Quy định về giao nhận xăng dầu trên biển 47 CHƢƠNG 4. XỬ LÝ CHẤT THẢI TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU 49 I. XỬ LÝ NƢỚC THẢI NHIỄM DẦU 49 1.1. Các biện pháp giảm thiểu phát sinh nƣớc thải nhiễm dầu 49 1.2. Phân loại và xử lý sơ bộ nƣớc thải nhiễm dầu 49 1.3. Một số phƣơng pháp xử lý nƣớc thải nhiễm dầu 50 II. QUẢN LÝ, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN, CHẤT THẢI NGUY HẠI, CHẤT THẢI RẮN NHIỄM DẦU 55 2.1. Tổng quan về chất thải rắn 55 2.2. Chất thải rắn nhiễm dầu 57 2.3. Các phƣơng pháp xử lý chất thải rắn 58 2.4. Quản lý chất thải rắn 60 2.5. Quản lý, giảm thiểu chất thải rắn trong kinh doanh xăng dầu 61 CHƢƠNG 5. MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU 67 I. QUY PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU 67 1.1. Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu 67 1.2. Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27/08/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hoá lỏng 67 1.3. Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 quy định chi tiết Luật Thƣơng mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện 68 1.4. Thông tƣ số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trƣờng 69 1.5. Thông tƣ số 36/2009/TT-BCT ngày 14/12/2009 của Bộ Công Thƣơng về quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu 70 1.6. - Khoa học, Công nghệ và Môi trƣờng 72 - 72 1.8. Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ về Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu 72 www.sosmoitruong.com 5 II. QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU 74 2.1. Quy định về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng, cam kết bảo vệ môi trƣờng 74 2.2. Quy định về an toàn công trình dầu khí trên đất liền 74 2.3. Quy định về an toàn phòng cháy Chế độ phụ cấp ưu đãi cho cán bộ, viên chức ngành y tế Nguồn: vietbao.vn Thủ tướng vừa ký ban hành Quyết định số 276/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức trực tiếp làm chuyên môn y trong các cơ sở y tế của Nhà nước. Theo đó, mức phụ cấp 50% áp dụng đối với cán bộ, viên chức trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại các khoa, viện, bệnh viện chuyên khoa HIV/AIDS hay chuyên trách xét nghiệm HIV/AIDS. Mức phụ cấp 45% áp dụng đối với cán bộ, viên chức trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các trung tâm phòng, chống HIV/AIDS ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với cán bộ, viên chức trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các trung tâm phòng, chống HIV/AIDS ở đồng bằng, thành phố, thị xã. Cũng theo quyết định, mức phụ cấp 35% sẽ được áp dụng đối với cán bộ, viên chức trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh, tuyến huyện, các trung tâm phòng, chống sốt rét, phong, lao, tâm thần và trạm y tế xã ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại các khoa, viện, bệnh viện chuyên khoa: phong, lao, tâm thần, cấp cứu, điều trị tích cực, sơ sinh, chống độc, xạ trị . Bảng chế độ công tác phí dành cho cán bộ, công chức, viên chức Kể từ ngày 01/7/2017, tăng hoàng loạt công tác phí dành cho cán bộ, công chức Để cụ thể hóa nội dung nêu, VnDoc.com xin giới thiệu Bảng chế độ công tác phí đối tượng sau: - Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định pháp luật làm việc quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập, tổ chức trị, tổ chức trị xã hội, tổ chức hội sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ - Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tham gia hoạt động Hội đồng nhân dân Chế độ công tác phí Mức công tác phí Đối tượng áp dụng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao 200.000 đồng/ngày động công tác vùng có điều kiện bình thường Phụ cấp lưu trú 250.000 đồng/người/ngày thực tế biển, đảo Cán bộ, công chức, viên chức người lao động đất liền cử công tác làm nhiệm vụ biển, đảo Theo hình thức khoán Lãnh đạo cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng Tiền thuê 1.000.000 đồng/ngày/người phòng nghỉ chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên, không phân biệt nơi đến công tác nơi công tác Cán bộ, công chức, viên chức người lao 450.000 đồng/ngày/người động lại công tác quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc TW thành phố VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí đô thị loại I thuộc tỉnh Cán bộ, công chức, viên chức người lao động lại công tác huyện, thị xã 350.000 đồng/ngày/người thuộc thành phố trực thuộc TW, thị xã, thành phố lại thuộc tỉnh Cán bộ, công chức, viên chức người lao 300.000 đồng/ngày/người động lại công tác vùng lại Trả theo hóa đơn thực tế 2.500.000 đồng/ngày/phòng Lãnh đạo cấp Bộ trưởng chức danh theo tiêu chuẩn tương đương, không phân biệt nơi đến công người/1 phòng tác Thứ trưởng chức danh lãnh đạo có hệ 1.200.000 đồng/ngày/phòng số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3 công theo tiêu chuẩn tác quận, thành phố thuộc thành phố người/1 phòng trực thuộc TW ... tỉnh Cán bộ, công chức, viên chức người lao động lại công tác huyện, thị xã 350.000 đồng/ngày/người thuộc thành phố trực thuộc TW, thị xã, thành phố lại thuộc tỉnh Cán bộ, công chức, viên chức. .. miễn phí Theo hình thức khoán Thực theo quy định Thông tư số 159/2015/TT-BTC Các chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô công tác Cán bộ, công chức, viên chức tiêu chuẩn bố trí xe ô tô công. .. tiếp cho chuyến công tác mà người công tác chi trả - Cước hành lý người công tác phương tiện máy bay trường hợp giá vé không bao gồm cước hành lý mang theo Cán cấp xã thường xuyên phải công Khoán
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng chế độ công tác phí dành cho cán bộ, công chức, viên chức mới nhất, Bảng chế độ công tác phí dành cho cán bộ, công chức, viên chức mới nhất, Bảng chế độ công tác phí dành cho cán bộ, công chức, viên chức mới nhất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay