Hệ tọa độ trong không gian oxyz

81 99 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 15:36

TỌA ĐỘ OXYZ + ÔN TẬP 22/01/2016 – 29/01/2015 29/01/2016 – 02/02/2015 Bài kiểm tra vào ngày 29/01/2016 NỘI DUNG CẦN ĐẠT     ĂN TẾT TẤT NIÊN Điểm thi Đại học đạt tốt thiểu 5/10 Hoàn thành số lượng tập giao ( TH nợ ) Có thu hoạch tổng quan phần học Vẽ hệ thống lại sơ đồ đường phần học Cha đẻ hình học tọa độ Hệ gồm trục tọa độ Ox : Biểu thị giá trị theo trục ngang Oy : Biểu thị giá trị theo trục dọc Oz : Biểu thị giá trị trục đứng O WHAT ? TÌM ĐIỂM PT ĐƯỜNG THẲNG MẶT CẦU PT MẶT PHẲNG BẢN CHẤT TƯ DUY PHẦN HỌC HOW oxy oxyz Biến Biến Điểm M( ; ) GIẢI PHƯƠNG TRÌNH SỰ TƯƠNG GIAO Giá trị hàm Đường thẳng với Đường thẳng Đường thẳng với mặt phẳng Đường thẳng với Mặt cầu Điểm M( ; ) Quy đổi Tỉ số k GIẢI PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ Đường thẳng với Đường thẳng Đường thẳng với mặt phẳng Đường thẳng với Mặt cầu Khoảng cách, véc tơ , tỉ số , … BẮC CẦU Đường thẳng với Đường thẳng Đường thẳng với mặt phẳng Đường thẳng với Mặt cầu ĐIỂM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG THAM SỐ R H ∆ O R H ∆ O R O H ∆ R H O ∆ R H O R ∆ TH 1: h > r (C O )r ∆ Nếu h > r đường thẳng ∆ mặt cầuh(S) H có điểm chung? VìP sao? TH 2: h = r (C ∆ O(S))r Nếu h = r đường thẳng ∆ mặt cầu h H P có điểm chung? Vì sao? TH 3: h < r (C A ) Điều kiệnsốcần đủ để đường thẳngthẳng xúc với ∆ tiếp Cho biết điểm chung đường rvà mặt h O∆ H B ∆ mặt cầukhi (S) htại< điểm cầu (S) r? H gì?P ∆ H O (C) r Ta kẻ tiếp tuyến mặt cầu điểm cho trước thuộc mặt cầu? Nhận xét: a) Qua điểm A nằm S(O; r) có vô số tiếp tuyến mặt cầu đó.Tất tiếp tuyến vuông góc với bán kính OA mặt cầu A nằm mp tiếp xúc với mặt cầu điểm A Có bao điểm nhiêuA tiếp với mặt mộttuyến điểm b) Qua nằm tuyến S(O, r) có cầu vô sốtừtiếp mặttrước cầu đó.Các tuyến tạo thành mặt nón đỉnh A cho nằm tiếp mặtnày cầu? Khi độ dài đoạn thẳng kẻ từ A đến tiếp điểm Cácbằng tiếpnhau tuyến có đặc điểm gì? Chú ý: +) Người ta nói: - Mặt cầu nội tiếp hình đa diện mặt cầu tiếp xúc với tất mặt hình đa diện, - Mặt cầu ngoại tiếp hình đa diện tất đỉnh hình đa diện nằm mặt cầu +) Khi mặt cầu nội tiếp (ngoại tiếp) hình đa diện, người ta nói hình đa diện ngoại tiếp (nội tiếp) mặt cầu Cho hình lập phương có cạnh a Hãy xác định tâm bán kính mặt cầu: a)Đi qua đỉnh hình lập phương b)Tiếp xúc với 12 cạnh hình lập Phương c)Tiếp xúc với mặt hình lập phương B’ C’ Gợi ý: Mặt cầu qua đỉnh H Hình lập phương hình A’ D’ hình lập phương, nhưđặc thếbiệt nào? Có cạnh, mặt cầu hình lập E O góc, mặt? Đường chéo hệ hình phương có quan vớivuông B C có cạnh baoYếu nhiêu? nhưathế nào? tố giúp ta tìm điều A D gì? Giải a) Mặt cầu qua đỉnh hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ nên ta có mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương Do tâm mặt cầu tâm O hình lập phương +) Bán kính r mặt cầu khoảng cách từ tâm O đến đỉnh hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ +) Xét tam giác vuông A’DC có: DC = a; A’D = a ⇒ A 'C = A 'D2 + DC2 (ĐL Pytago) a 2 ⇒ A 'C = a + 2a = 3a = a ⇒ r = OA ' = A 'C = 2 Vậy tâm mặt cầu (S) trùng với tâm hình lập phương a Bán kính r = V = πr Chú ý: a) Diện tích S mặt cầu bán kính r bốn lần diện tích hình tròn lớn mặt cầu b) Thể tích V khối cầu bán kính r thể tích khối chóp có diện tích đáy diện tích mặt cầu có chiều cao bán kính khối cầu ... lượng tập giao ( TH nợ ) Có thu hoạch tổng quan phần học Vẽ hệ thống lại sơ đồ đường phần học Cha đẻ hình học tọa độ Hệ gồm trục tọa độ Ox : Biểu thị giá trị theo trục ngang Oy : Biểu thị giá... thẳng không gian ? Dự đoán!  x = x0 + at   y = y0 + bt  z = z + ct  x − x0 y − y0 z − z0 = = a b c Ax + By + Cz + D = PT đường thẳng mặt phẳng Dự đoán sai ? Vì ? PT đường thẳng không gian. .. đường thẳng có giá song song nằm đường thẳng y r u ∆ z r u r u ∆ ur u' x O o y x Bài tốn : Trong khơngr gian Oxyz cho đường thẳng d qua điểm M0(x0,y0,z0) nhận u = (a1; a2 ; a3 ) làm VTCP Hãy tìm điền
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ tọa độ trong không gian oxyz , Hệ tọa độ trong không gian oxyz , Hệ tọa độ trong không gian oxyz

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay