TÓM tắt hình học không gian

3 28 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 15:36

Tính góc HÌNH HỌC Sự kết hợp yếu tố CẠNH Tính thể tích KHÔNG GIAN GÓC Tính khoảng cách Như nào? Dựng tính độ dài đường vuông góc chung Tính thể tích Dựng mp chứa đường thẳng a song song với đt b Khoảng cách Sau tính khoảng cách từ đường thẳng đến mp song song Trực tiếp Gián tiếp Giữa đường chéo Điểm đến mp Gắn hệ trục tọa độ Oxyz Xử dụng công thức ) Diện tích Khoảng cách Tỉ số thể tích Không đặc Điểm đặc biệt ( biệt   chân đường Gắn hệ trục tọa độ - cao) Phương pháp bao hình Tam giác Tứ giác … Dựa vào thể tích phương pháp xác định đường cao Đường thẳng vs đường thẳng Tính góc Đường thẳng vs mặt phẳng Bài Bài toán: toán: Khoảng Khoảng cách cách từ từ một điểm điểm đến đến một TỔNG QUAN CON ĐƯỜNG mặt phẳng   Điểm đặc biệt Khoảng cách từ A đến   B điểm đặc biệt ( A chân đường cao)   Điểm đặc biệt A điểm đặc biệt   ( A chân đường   Tỉ số đồng dạng cao)   S B   Nối A K   Xác định A B M H K => Bài toán   H C       Bài toán: Tính thể tích Đường cao cách xác định đường cao Trực tiếp Cạnh tam giác Diện tích đáy Góc tứ giác Chọn phương pháp VS A 'B 'C ' S A’ Gián tiếp Tỉ số cạnh Tỉ số B’ VS.ABC C’ A B thể tích C = SA ' SB ' SC ' SA SB SC
- Xem thêm -

Xem thêm: TÓM tắt hình học không gian , TÓM tắt hình học không gian , TÓM tắt hình học không gian

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay