Bài tập tổng hợp hàm số + tích phân

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 15:34

Giáo viên Toán : Nguyễn Văn Sơn Facebook : https://www.facebook.com/thaynguyenvanson Youtube : Nguyễn Văn Sơn Website : nguyenvanson.vn BÀI TẬP TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐTÍCH PHÂN Bài 1: Chứng minh rằng: đồng biến khoảng ( a) Hàm số y = x +√ b) Hàm số y = √ (5; √ nghịch biến khoảng ( nghịch biến khoảng ( √ đồng biến khoảng Bài :Cho hàm số y = (m+1)x4 - 4x2 + có đồ thị (C) Tìm m để (C) cắt trục hoành : a) Ít điểm b) Bốn điểm phân biệt Bài 3: a) Tìm m để hàm số thẳng (d) : y = b) Tìm m để hàm số =1 có CĐ,CT nằm đường =2 đạt cực trị = thỏa mãn Bài 4: a) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số tiếp tuyến biết hệ số góc b) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số vuông góc với đường thẳng d: biết tiếp tuyến c) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số độ Bài 5: điểm có hoành a) I   1 x2 x  x  12 dx d) I   x (1  x )6 dx b) I   (x e) I   5x 2  4) ( x  1)2 (2 x  1)4 dx dx xdx ( x  1)3 1 c) I   f) HÃY LÀM QUEN DẦN VỚI THÀNH CÔNG RỒI MÌNH SẼ DẦN LÀM BẠN NÓ !!! I  x  x 1 dx
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tổng hợp hàm số + tích phân , Bài tập tổng hợp hàm số + tích phân , Bài tập tổng hợp hàm số + tích phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay