Bài tập tổng hợp hàm số + tích phân

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 15:34

BÀI TẬP TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐTÍCH PHÂN Bài 1: Chứng minh rằng: a) Hàm số y = x + đồng biến khoảng ( nghịch biến khoảng ( b) Hàm số y = nghịch biến khoảng ( đồng biến khoảng (5; Bài :Cho hàm số y = (m+1)x4 - 4x2 + có đồ thị (C) Tìm m để (C) cắt trục hoành : a) Ít điểm b) Bốn điểm phân biệt Bài 3: a) Tìm m để hàm số = có CĐ,CT nằm đường thẳng (d) : y = b) Tìm m để hàm số = đạt cực trị thỏa mãn =1 Bài 4: a) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số tiếp tuyến biết hệ số góc b) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số vuông góc với đường thẳng d: biết tiếp tuyến c) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số độ Bài 5: điểm có hoành x2 I =∫ I =∫ dx x − x + 12 a) (x + 4) I = ∫ x (1− x ) dx e) xdx (x + 1)3 1 c) I =∫ I =∫ dx b) d) 5x (x − 1)2 (2x + 1)4 I =∫ dx f) HÃY LÀM QUEN DẦN VỚI THÀNH CÔNG RỒI MÌNH SẼ DẦN LÀM BẠN NÓ !!! dx x + x+
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tổng hợp hàm số + tích phân , Bài tập tổng hợp hàm số + tích phân , Bài tập tổng hợp hàm số + tích phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay