Mẫu giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 15:32

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÀI KHOẢN LƯU KÝ VÀ UỶ QUYỀN LÀM THỦ TỤC KÝ GỬI CHỨNG KHOÁN Kính gửi: - ………………………………(Tên TVLK nơi nhà đầu tư mở tài khoản) - ……………………………… (Tên TCPH) Họ tên nhà đầu tư: ………………………………………………………………… Số ĐKNSH*: ngày cấp*: nơi cấp: Địa chỉ: Thông tin về tài khoản lưu ký: - Số tài khoản: - Nơi mở: Thông tin về chứng khoán sở hữu: - Tên chứng khoán: - Số lượng sở hữu: + Tự do chuyển nhượng: + Hạn chế chuyển nhượng: Đề nghị: 1. Đề nghị Công ty/Ngân hàng……………………………………… xác nhận về việc tôi đã mở tài khoản lưu ký tại Công ty/Ngân hàng 2. Đề nghị Tổ chức phát hành, TVLK thay mặt tôi làm các thủ tục cần thiết với TTLKCK Việt Nam để ký gửi chứng khoán vào tài khoản lưu ký của tôi nêu trên Tôi xin cam kết các thông tin kê khai trên đây là chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm về các thông tin đề nghị này. … , ngày…… tháng………năm… Người đề nghị (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Ghi chú:* Thông tin nhận diện tổ chức, cá nhân bao gồm số ĐKNSH và ngày cấp. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIẤY ỦY QUYỀN Làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN I Người ủy quyền: Họ tên: , sinh ngày / / Số sổ BHXH/mã định danh: Loại chế độ hưởng: Số điện thoại: Số chứng minh thư/hộ chiếu/thẻ cước: cấp ngày ./ ./ Nơi cư trú(1): Số thẻ BHYT sử dụng (nếu có) II Người ủy quyền: Họ tên: ., sinh ngày / / Số chứng minh thư/hộ chiếu/thẻ cước: cấp ngày / ./ Tại Nơi cư trú(1): Số điện thoại: III Nội dung ủy quyền(2): IV: Thời hạn ủy quyền: Chúng cam kết chấp hành nội dung ủy quyền theo quy định pháp luật Trong trường hợp người ủy quyền (người hưởng chế độ) xuất cảnh trái phép bị Tòa án tuyên bố tích bị chết có xác định việc hưởng BHXH không quy định pháp luật người ủy quyền có trách nhiệm thông báo kịp thời cho đại diện chi trả BHXH cấp huyện, vi phạm phải trả lại số tiền nhận bị xử lý theo quy định pháp luật./ , ngày tháng năm Chứng thực chữ ký người ủy quyền (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) , ngày tháng năm Người ủy quyền (Ký, ghi rõ họ tên) ., ngày tháng năm Người ủy quyền (Ký, ghi rõ họ tên) Chứng thực Giấy ủy quyền làm thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc vào buổi sáng hoặc buổi chiều của ngày tiếp nhận yêu cầu hoặc thời hạn chứng thực không quá ba (03) ngày làm việc đối với ủy quyền đơn giản, không quá mười (10) ngày làm việc đối với ủy quyền phức tạp, không quá ba mươi (30) ngày ngày làm việc đối với ủy quyền đặc biệt phức tạp, kể từ khi thụ lý. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí chứng thực Giấy ủy quyền làm thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp 10.000 đồng/trường hợp Thông tư liên tịch số 93/2001 Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định. 2. Bước 2 - Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần). - Cán bộ Tổ tiếp nhận và trả kết quả phường – xã, thị trấn kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho người nộp. Tên bước Mô tả bước + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ. 3. Bước 3 Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần). Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Dự thảo giấy ủy quyền (nếu có); 2. Bản sao CMND/Hộ chiếu hoặc các giấy tờ tùy thân khác; 3. Tùy từng loại việc ủy quyền mà có thể yêu cầu cung cấp thêm một trong các loại giấy tờ liên quan khác theo quy định của pháp luật. Số bộ hồ sơ: 02 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu dự thảo giấy ủy quyền (Mẫu số: 28/CT-UQ) Quyết định số 123/2005/QĐ- UBN Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Người lập giấy ủy quyền phải đủ năng lực hành vi; Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 2. Người lập giấy ủy quyền phải có mặt tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước để ký vào văn bản trước mặt người chứng thực. Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 (Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán) Mẫu 08/LK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÀI KHOẢN LƯU KÝ VÀ UỶ QUYỀN LÀM THỦ TỤC KÝ GỬI CHỨNG KHOÁN Kính gửi: - ………………………………(Tên TVLK nơi nhà đầu tư mở tài khoản) - ……………………………… (Tên TCPH) Họ tên nhà đầu tư: ………………………………………………………………… Số ĐKNSH*: ngày cấp*: nơi cấp: Địa chỉ: Thông tin về tài khoản lưu ký: - Số tài khoản: - Nơi mở: Thông tin về chứng khoán sở hữu: - Tên chứng khoán: (Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán) Mẫu 08/LK - Số lượng sở hữu: + Tự do chuyển nhượng: + Hạn chế chuyển nhượng: Đề nghị: 1. Đề nghị Công ty/Ngân hàng……………………………………… xác nhận về việc tôi đã mở tài khoản lưu ký tại Công ty/Ngân hàng 2. Đề nghị Tổ chức phát hành, TVLK thay mặt tôi làm các thủ tục cần thiết với TTLKCK Việt Nam để ký gửi chứng khoán vào tài khoản lưu ký của tôi nêu trên Tôi xin cam kết các thông tin kê khai trên đây là chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm về các thông tin đề nghị này. … , ngày…… tháng………năm… Người đề nghị (Chữ ký, họ tên, con dấu) Ghi chú:* Thông tin nhận diện tổ chức, cá nhân bao gồm số ĐKNSH và ngày cấp. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC - Hải Phòng, ngày tháng năm 2013 THƯ ỦY QUYỀN Kính gửi : - CÁC CƠ QUAN HỮU QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU – VIETFRACHT HẢI PHÒNG Địa chỉ: 35 Minh Khai, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng Điện thoại: 31.3745529 - Fax : 31.3842276 Làm đại lý cho hãng tàu CMA-CGM Hải Phòng - xin trân trọng gửi lời chào tới Quý Cơ Quan Bằng thư xin ủy quyền cho: Công ty Cổ phần vận tải CMA-CGM Việt Nam – chi nhánh Hải Phòng Địa chỉ: Phòng 511, Tầng 5, Tòa nhà Havy, số Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng Điện thoại: 84 313 841-656 Được liên hệ với quan hữu quan thay mặt làm thủ tục chỉnh sửa Manifest cho lô hàng sau: Tàu: GALLANT WAVE chuyến 79R Cập cảng Tân Cảng ngày: 16/12/2012 Số B/L: CI1254254 Số lượng container: 06x20ST (chi tiết theo B/L) Được phép chỉnh sửa vận tải đơn (Bill of Lading) manifest, cụ thể sau: Gốc Sửa thành Port of Discharge: HAIPHONG C’nee: TO ORDER OF SHIPPER Notify Party: MY ANH TRANSPORT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY Add: 56 PHAM MINH DUC STR HAIPHONG HAIPHONG, VIETNAM Tell: 84 31 686501 Port of Discharge: HOCHIMINH C’nee: CTY TNHH SX VA TM DUONG THUAN Add: 701 LoA2 CHUNG cu 312 LAC LONG QUAN F5 Q11 TPHCM Tell: 0084989922333 Fax: 0084854067877 Notify Party: CTY TNHH SX VA TM DUONG THUAN Add: 701 LoA2 CHUNG cu 312 LAC LONG QUAN F5 Q11 TPHCM Tell: 0084989922333 Fax: 0084854067877 Ngoài chi tiết xin điều chỉnh trên, chi tiết khác giữ nguyên không thay đổi Kính mong nhận giúp đỡ hợp tác Quý quan Xin cảm ơn trân trọng kính chào CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ………….***………… GIẤY ỦY QUYỀN - Căn Bộ luật Dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Căn vào văn hiến pháp hành Hòa Bình, ngày 16 tháng 11năm 2015 gồm có: I- Bên Ủy Quyền: LÝ THỊ MINH Giới tính : Nữ Chức danh: Giám đốc Sinh ngày: 06/10/1989 Dân tộc: Dao Quốc tịch : Việt Nam CMND số: 131679657 Ngày cấp: 24/8/2004 Nơi cấp: công an tỉnh Phú Thọ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Cỏi, xã Xuân Sơn, huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ Chỗ ở hiện tại: Xóm Cỏi, xã Xuân Sơn, huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ Đại diện cho : CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM SẢN ĐÀ BẮC II- Bên ủy quyền: Bà Dương Thị Thanh Nga Chứng minh nhân dân số: 162557709 ; Ngày cấp: 28/2/2001; Nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định Hộ thường trú: Tổ 10, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Chỗ tại: Tổ 18, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Số điện thoại: 01688 995 998 III- Nội dung thời gian ủy quyền: - Bên ủy quyền thay mặt bên ủy quyền thực thủ tục thành lập doanh nghiệp, nộp khoản phí lệ phí, đăng báo thông báo mẫu dấu đồng thời nhận kết cho doanh nghiệp quan đăng ký kinh doanh - Thời gian ủy quyền từ 16/11/2015 đến giải xong công việc IV- CAM KẾT - Hai bên cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật thông tin ủy quyền - Mọi tranh chấp phát sinh bên ủy quyền bên ủy quyền hai bên tự giải Giấy ủy quyền lập thành 02 bản, bên giữ 01 bản./ Bên Ủy Quyền Bên Ủy Quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Mẫu giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Mẫu giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay