Tích hợp GIS và thuật toán AHP đánh giá thích nghi cây điều tại huyện bù gia mập tỉnh bình phước

24 60 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 15:19

L/O/G/O BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN ĐỀ TÀI: TÍCH HỢP GIS THUẬT TOÁN AHP ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI CÂY ĐIỀU TẠI HUYỆN GIA MẬP TỈNH BÌNH PHƯỚC GVHD: ThS NGÔ MINH THỤY SVTH: THƯỢNG NGỌC THẢO NỘI DUNG LUẬN VĂN Mở Đầu Tổng Quan Nghiên Cứu Phương Pháp - Kết Quả Nghiên Cứu Kết Luận – Kiến Nghị MỞ ĐẦU ĐẶT VẤN ĐỀ Đánh giá thích nghi điều Huyện Gia Mập Đề tài Đề xuất phương án quy hoạch vùng trồng điều theo hướng ổn định, bền vững Tích hợp GIS thuật toán AHP đánh giá thích nghi điều huyện Gia Mập tỉnh Bình Phước MỞ ĐẦU MỤC TIÊU ĐỀ TÀI TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU • Nằm phía Bắc tỉnh Bình Phước, thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam • Nhiệt độ : cao quanh năm cao 270C, thấp 23,90C • Địa hình : thung lũng (2,68%), đồi núi (93,41%) • Thổ nhưỡng : nhóm đất đen, nhóm đất xám, nhóm đất đỏ vàng, nhóm đất dốc tụ nhóm đất khác VỊ TRÍ NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trang thiết bị phần mềm Xây dựng liệu Nguồn liệu : Tài nguyên đất, Bản đồ địa hình, Hiện trạng sử dụng đất, Số liệu kinh tế - xã hội Xây dựng đồ thích nghi đất đai NỘI DUNG NGHIÊN CỨU • Nghiên cứu sở lý thuyết có liên quan đến vấn đề nghiên cứu; • Nghiên cứu điều kiện kinh tế - xã hội vùng nghiên cứu; • Nghiên cứu phân tích đa tiêu chuẩn (MCA), tập trung nghiên cứu phân tích ứng dụng thuật toán AHP đánh giá thích nghi điều; • Đề xuất phương án quy hoạch vùng trồng điều theo hướng ổn định, bền vững PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Hình : Quy trình nghiên cứu KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thực trạng phát triển ngành nông nghiệp Hình 1: Cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp (Đơn vị : %) (Nguồn: Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Gia Mập) KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Phân tích hiệu kinh tế điều Hình : Hiện trạng sử dụng đất năm 2010 (Nguồn: Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Gia Mập) KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Phân tích hiệu kinh tế điều Bảng : Phân tích hiệu kinh tế bình quân ha/năm thu hoạch Thành tiền STT Chỉ tiêu kinh tế I Chi phí sản xuất (đồng) 4.233.000 Chi phí vật chất 2.217.000 1.1 Phân bón 1.885.000 1.2 Thuốc bảo vệ thực vật 1.3 Vật tư khác Chi phí lao động Khấu hao trồng kiến thiết Chi khác 31.000 II Hiệu   Giá trị sản phẩm Lãi trước thuế (GTSP – chi phí) 7.072.000 Thu nhập (lãi + LĐ gia đình) 8.152.000 (Nguồn: Điều tra nông hộ - Đơn giá xuất tính theo Vụ kế hoạch, Bộ Nông nghiệp) 314.000 18.000 1.710.000 275.000 11.305.000 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Ứng dụng GIS AHP đánh giá thích nghi Bảng : Yêu cầu sử dụng đất điều Yêu cầu sử dụng đất điều Chất lượng đặc S1 S2 S3 điểm đất đai Độ cao tuyệt đối N  
- Xem thêm -

Xem thêm: Tích hợp GIS và thuật toán AHP đánh giá thích nghi cây điều tại huyện bù gia mập tỉnh bình phước , Tích hợp GIS và thuật toán AHP đánh giá thích nghi cây điều tại huyện bù gia mập tỉnh bình phước , Tích hợp GIS và thuật toán AHP đánh giá thích nghi cây điều tại huyện bù gia mập tỉnh bình phước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay