Khóa luận tốt ngiệp ỨNG DỤNG GIS và THUẬT TOÁN nội SUY ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG môi TRƯỜNG KHÔNG KHÍ tại TỈNH ĐỒNG NAI

20 51 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 15:19

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG GIS THUẬT TOÁN NỘI SUY ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TẠI TỈNH ĐỒNG NAI GVHD: TS TRẦN THÁI BÌNH SVTH: NGUYỄN THỊ KIM OANH NỘI DUNG KHÓA LUẬN MỞ ĐẦU TỔNG QUAN TÀI LIỆU DỮ LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ MỞ ĐẦU Kinh tế phát triển Ô nhiễm không khí Ứng dụng công nghệ GIS Đề tài thực MỞ ĐẦU Đánh giá thuật toán nội suy hệ số tương quan R2 số Nash – Sutcliffe (NSI) Chọn phương pháp nội suy tối ưu cho việc thành lập đồ phân vùng mức độ ô nhiễm không khí địa bàn tỉnh Đồng Nai Đánh giá chất lượng không khí tỉnh Đồng Nai thông qua đồ phân vùng chất lượng không khí thành lập TỔNG QUAN DỮ LIỆU Đioxit Sunfua (SO2) Độc hại sức khoẻ người sinh vật, gây bệnh phổi khí phế quản Gây tượng mưa axit, Nitơ oxit (NOx) Cacbon monoxit (CO) Gây hiệu ứng nhà kính Con người tiếp xúc với NO2 khoảng 0.06 ppm bị trầm trọng thêm bệnh phổi Bị ngộ độc CO mãn tính ảnh hưởng đến ngực, phổi, tuyến giáp tâm thần Bụi Bụi vào phổi gây kích thích học, xơ hóa phổi dẫn đến bệnh hô hấp khó thở, ho khạc đờm, ho máu, đau ngực TỔNG QUAN TÀI LIỆU Kriging Spline IDW TỔNG QUAN TÀI LIỆU Spline IDW Kriging - Giúp đơn giản tính - Tối ưu với - Giá trị nội suy có phức tạp đồ bề mặt thay đổi tính tương quan - Tối ưu với tập - Giá trị dự đoán - Là phương pháp điểm dày đặc vượt nội suy có độ phân bố rộng giá trị thực đo xác cao chóng, - Phù hợp nội suy đơn giản, dễ thực yếu tố khí hậu tháng năm - Nhanh - Tìm điểm chung cho bề mặt TỔNG QUAN TÀI LIỆU Sẽ không tạo giá trị ước tính đo bên Sử dụng rào cản IDW Không thích hợp có biến đổi lớn bề mặt Spline Đòi hỏi nhiều đáng kể thời gian tính toán Phụ thuộc vào mối quan hệ không gian Kriging TỔNG QUAN TÀI LIỆU Khu công nghiệp Khu chôn lấp- XLCTR Khu dân cư- đô thị Khu vực giao thông KHU VỰC NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN TÀI LIỆU Chất hưởng Chỉ Khoảng số chất lượnglượng không khí (viết Ảnh tắt AQI) số Màu giá trị AQItoán từ thông số quan sứctrắc khỏecác chất ô tính không khí nhiễm không khí nhằm cho biết tình trạng chất –không 50 Tốt mức độ ảnh Không lượng khí hưởng đến sứcXanh khỏe người, biểu diễncảm, qua Nhóm nhạy đôi nênthang giới 51 – 100 Trung bình Vàng điểm hạn thời gian bên 101 – 200 Kém Nhóm nhạy cảm nên hạn chế Da thời gian cam Nhóm nhạy cảm tránh 201 – 300 Xấu Những người khác nên hạn chế Đỏ hời gian Trên 300 Nguy hại Mọi người nên nhà Nâu DỮ LIỆU & PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Dữ liệu thuộc tính (dạng Excel) Các số ô nhiễm không khí quan trắc Bản đồ tỉnh Đồng Nai Thực tính toán số AQI chất SO2, NO2, CO bụi Nội suy tiêu môi trường theo phương pháp nội suy (IDW, Spline, Kriging) Thực đánh giá độ xác (R2 NSI) So sánh phương pháp nội suy Chọn phương pháp nội suy tối ưu Biên tập hiển thị đồ phân vùng không khí DỮ LIỆU & PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU •Phân tích liệu KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU • Thực nội suy đánh giá KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Bảng: So sánh R2 NSI phương pháp nội suy số AQI tháng 2/2012   Bụi SO2 NO2 CO IDW Spline Kriging NSI 0,70 0,129 0,70 R2 0,71 0,18 0,70 NSI 0,19 0,11 0,35 R2 0,72 0,32 0,74 NSI 0,87 0,59 0,87 R2 0,88 0,67 0,89 NSI 0,91 0,87 0,90 R2 0,93 0,90 0,93 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Bảng: Phương pháp nội suy cho số AQI năm 2012 Sử dụng chức năngAQIMaximum công cụ SO AQI NO   AQI Bụi AQI CO Cell Statistics ArcGis để chọn số Tháng IDW IDW AQI lớn từngKriging thông số.Kriging 2 Tháng IDW IDW IDW Kriging Tháng IDW Kriging Kriging IDW Tháng IDW IDW Kriging Kriging IDW IDW IDW IDW IDW IDW Kriging IDW Tháng 10 Tháng 12 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Cách tiếp cận ứng dụng GIS thuật toán nội suy không gian phương pháp hiệu cao, phù hợp với đặc điểm địa bàn tỉnh Đồng Nai Bằng công nghệ GIS, đồ trạng môi trường không khí mô tả tranh tổng hợp chất lượng không khí tỉnh Đồng Nai Hỗ trợ cho tỉnh Đồng Nai trình quản lí, giám sát qui hoạch môi trường KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Tiếp tục sử dụng phương pháp nội suy nhiên cần hướng đến yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng không khí Hướng đến dùng mô hình toán sử dụng yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng không khí CẢM ƠN THẦY CÔ CÁC BẠN ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI ! ... KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Cách tiếp cận ứng dụng GIS thuật toán nội suy không gian phương pháp hiệu cao, phù hợp với đặc điểm địa bàn tỉnh Đồng Nai Bằng công nghệ GIS, đồ trạng môi trường không khí. .. tranh tổng hợp chất lượng không khí tỉnh Đồng Nai Hỗ trợ cho tỉnh Đồng Nai trình quản lí, giám sát qui hoạch môi trường KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Tiếp tục sử dụng phương pháp nội suy nhiên cần hướng... Các số ô nhiễm không khí quan trắc Bản đồ tỉnh Đồng Nai Thực tính toán số AQI chất SO2, NO2, CO bụi Nội suy tiêu môi trường theo phương pháp nội suy (IDW, Spline, Kriging) Thực đánh giá độ xác (R2
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt ngiệp ỨNG DỤNG GIS và THUẬT TOÁN nội SUY ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG môi TRƯỜNG KHÔNG KHÍ tại TỈNH ĐỒNG NAI , Khóa luận tốt ngiệp ỨNG DỤNG GIS và THUẬT TOÁN nội SUY ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG môi TRƯỜNG KHÔNG KHÍ tại TỈNH ĐỒNG NAI , Khóa luận tốt ngiệp ỨNG DỤNG GIS và THUẬT TOÁN nội SUY ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG môi TRƯỜNG KHÔNG KHÍ tại TỈNH ĐỒNG NAI , BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay