Khóa luận tốt ngiệp ứng dụng gis và swat hỗ trợ công tác đề xuất quy hoạch sử dụng đất cho lưu vực sông đak bla, kon tum

36 62 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 15:19

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên: Nguyễn Kiều Minh Thông Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Kim Lợi KS Lê Hoàng Tú 1 Quy hoạch sử dụng đất không hợp lý làm ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên đất, lưu lượng dòng chảy Khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên không hợp lý làm suy thoái lưu vực thêm trầm trọng Từ nguyên nhân gây ảnh hưởng đến suy thoái lưu vực, đặc biệt tượng xói mòn bồi lắng Vì cần có định hướng quy hoạch hợp lý bền vững để bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, chống suy thoái lưu vực MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN • Thuộc địa bàn tỉnh Kon Tum Nằm huyện Kon Plong, Kon Rẫy, Đăk Hà • Diện tích lưu vực 1.239 km² Chiều dài dòng chảy 110,6 km • Lượng mưa TB năm:2.121 mm Nhiệt độ dao động 9,7 – 32,1oC QuáXói trình bồiđất lắng mòn Mô hình SWAT TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU Ưu điểm Tính toán lượng xói mòn bồi lắng hậu Cho thấy ảnh hưởng sử dụng đất Kiểm chứng tính xác Hạn chế Đưa biện pháp chưa tính toán hiệu đưa phương án cụ thể Chưa nghiên cứu khoảng thời gian dài dự báo tương lai Dữ liệu đầu vào: DEM; thổ nhưỡng; thời tiết sử dụng đất Xây dựng kịch Chạy mô hình SWAT Lượng xói mòn bồi lắng cho kịch Đánh giá 10   Tổng lượng bồi lắng tăng từ 21.964.060, lên 509.959.470 (hơn 23 lần) Lượng bồi lắng tháng tăng từ – 80 lần 22 23 Kịch quy hoạch Diện tích rừng(ha) Lượng bồi lắng(tấn) Kịch gốc 73.375 509.959.470 Kịch giữ rừng 93.030 446.903.956 Kịch giữ rừng 111.913 kết hợp phủ xanh đất trống đồi trọc 426.474.852 24 Xây dựng ruộng bậc thang, canh tác theo đường đồng mức, đào mương, đắp đập 25 Xây dựng hồ chứa phụ hệ thống thủy lợi 26 Cải tạo làm diện tích đất bị xói mòn biện pháp như: bón vôi, bón phân, trồng loại để tạo thảm phủ, 27 Hướng dẫn người dân canh tác theo hướng bảo tồn đất 28  Lượng bồi lắng 2005 – 2010 2015 – 2020 2.516,47 tấn/ha/năm 68.008,07 tấn/ha/năm  Đề xuất số giải pháp việc quy hoạch sử dụng đất nhằm hạn chế bồi lắng xói mòn tương lai lưu vực như: Tăng diện tích rừng theo quy hoạch lên thêm 19.655 ha, giữ nguyên diện tích rừng đầu nguồn, phủ xanh vùng đất trống diện tích đất bị bỏ hoang với diện tích 18.883 29 KIẾN NGHỊ    Cần có theo dõi cập nhật số liệu thường xuyên Định hướng quy hoạch sử dụng đất cần dựa phát triển bền vững Tiếp tục nghiên cứu xói mòn bồi lắng dựa ứng dụng công nghệ GIS mô hình SWAT sử dụng liệu có độ tin cậy cao để nâng cao độ xác nghiên cứu 30 CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE!!! 31 Dữ liệu Nguồn Bản đồ thổ nhưỡng tỉnh Kon Tum Dữ liệu trạng sử dụng đất tỉnh Kon Tum năm 2010 Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất tỉnh Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Kon Tum(2011) Kon Tum năm 2020 -Đài khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum Dữ liệu khí tượng thủy văn tỉnh Kon (trạm Đak Tô, Kon Tum, Kon Plong) Tum từ năm 2000 - 2020 -Website: http://globalweather.tamu.edu/ 32 STT Trạm đo Vĩ độ Bắc(0) Kinh Đông(0) độ Cao độ(m) Yếu tố đo đạc Khoảng giá trị 1421081 14,200   108,000   673   P, T, S, W, H, E 1/1/2000 31/12/2010 – 1451081 14,600   108,000   1004   P, T, S, W, H, E 1/1/2000 31/12/2010 – 1481081 14,800   108,000   1339   P, T, S, W, H, E 1/1/2000 31/12/2010 – 1421084 14,206 108,438 1031 P, T, S, W, H, E 1/1/2000 31/12/2010 – 1451084 14,519 108,438 1095 P, T, S, W, H, E 1/1/2000 31/12/2010 – 1481084 14,831 108,438 359 P, T, S, W, H, E 1/1/2000 31/12/2010 – Kon Tum 14,347   108,033   527   P, T, S, W, H, E 1/1/2000 31/12/2011 – Kon Plong 14,470   108,180     TV 1/1/2000 31/12/2011 – Măng Đen 14,670 108,300 1178   P 1/1/2005 31/12/2011 – 10 1421081_2020 14,200   108,000   673   P, T, S, W, H, E 1/1/2013 -31/12/2020 11 1451081_2020 14,600   108,000   1004   P, T, S, W, H, E 1/1/2013 -31/12/2020 12 1481081_2020 14,800   108,000   1339   P, T, S, W, H, E 1/1/2013 -31/12/2020 Ghi chú: -P: Lượng mưa -T: Nhiệt độ -S: Nhật chiếu -W: Gió -H: Độ ẩm -E: Bốc -TV: Thủy văn 33  Nghiên cứu mô hình nên mô theo lưu vực yếu tố tự nhiên lưu vực đồng nên mô hình mô cho kết xác 34  NSI sử dụng nhiều tính xác cao, định lượng mô tả xác mô hình có kết mô đầu khác liệu quan trắc, cho kết tối ưu liệu có chênh lệch lớn 35  Trong mô hình lượng xói mòn bồi lắng tính chung Xói mòn diễn lưu vực, bồi lắng diễn dòng chảy Cuối tất tích tụ lại đầu lưu vực 36 ... số liệu thường xuyên Định hướng quy hoạch sử dụng đất cần dựa phát triển bền vững Tiếp tục nghiên cứu xói mòn bồi lắng dựa ứng dụng công nghệ GIS mô hình SWAT sử dụng liệu có độ tin cậy cao để... 156,18 Đất nâu đỏ Đất mùn vàng 25,69 đỏ núi 66,48 6,53 7,66 1,26 17 18 Chỉ số NSI mô hình 0,04 Biểu đồ kiểm chứng lưu lượng dòng chảy đầu lưu vực sông Đak Bla mô hình SWAT phần mềm SWAT – CUP 19... dẫn người dân canh tác theo hướng bảo tồn đất 28  Lượng bồi lắng 2005 – 2010 2015 – 2020 2.516,47 tấn/ha/năm 68.008,07 tấn/ha/năm  Đề xuất số giải pháp việc quy hoạch sử dụng đất nhằm hạn chế
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt ngiệp ứng dụng gis và swat hỗ trợ công tác đề xuất quy hoạch sử dụng đất cho lưu vực sông đak bla, kon tum , Khóa luận tốt ngiệp ứng dụng gis và swat hỗ trợ công tác đề xuất quy hoạch sử dụng đất cho lưu vực sông đak bla, kon tum , Khóa luận tốt ngiệp ứng dụng gis và swat hỗ trợ công tác đề xuất quy hoạch sử dụng đất cho lưu vực sông đak bla, kon tum

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay