Khóa luận tốt ngiệp ỨNG DỤNG GIS và GOOGLE SKETCHUP xây DỰNG mô HÌNH 3d TRƯỜNG đại học NÔNG lâm TP hồ CHÍ MINH

26 50 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 15:18

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN ỨNG DỤNG GIS GOOGLE SKETCHUP XÂY DỰNG HÌNH 3D TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH GVHD: ThS TRẦN ĐẮC PHI HÙNG SVTH: NGUYỄN LÊ TẤN ĐẠT NỘI DUNG KHÓA LUẬN CHƯƠNG MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ MỞ ĐẦU 3D GIS ĐẶT VẤN ĐỀ Ứng dụng GIS Google Sketchup xây dựng hình 3D trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí3 Minh MỞ ĐẦU Mục tiêu cụ thể TỔNG QUAN MỘT SỐ PHẦN MỀM 3DGIS MapSite GIS Bentley 3D GIS CityEngine TỔNG QUAN KHU VỰC NGHIÊN CỨU 6 TỔNG QUAN KHU VỰC NGHIÊN CỨU Dữ liệu xanh Dữ liệu Ảnh Google Earth Giảng đường, tòa nhà, địa vật điểm khống chế ảnh liệu ảnh tòa nhà PHƯƠNGQUY TRÌNH XÂY DỰNG HÌNH BẢN ĐỒ PHÁP Dữ Dữ Dữ Dữ Chọn liệu thu thập GPS liệu giao thông liệu sở hạ tầng ArcMap Google Sketchup Biên tập, xử lý liệu Xây dựng hình 3D ArcCatalog Tổ chức sở liệu hình Collada hình giảng đường, tòa nhà, xanh 3D ArcScene Kết hợp đồ 2D hình 3D KẾT QUẢ THIẾT KẾ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU Personal Geodatabase Feature Dataset Feature Class Feature Class Feature Dataset Feature Class Feature Class Feature Dataset Feature Class Feature Class Thu thập liệu KẾT QUẢ XÂY DỰNG LỚP DỮ LIỆU VỀ CÂY XANH xanh TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG Ví dụ Tên trường ID 001 KHUVUC Khoa MT CAY Hoàng Nam XUATXU Đài Loan CHATLUONG Tốt DUONGKINHTAN 150 DUONGKINHTHAN 40 CHIEUCAO 12 LONG 106,78838 LAT 10,78190 Thông tin tên (tên cây, xuất xứ) Thông tin thuộc tính (chất lượng, đường kính thân, tán cây, chiều cao) Thông tin vị trí (khu vực, kinh độ, vĩ độ) Excel Xây dựng bảng thuộc tính liệu ArcMap Tạo liệu không gian lớp xanh 10 KẾT QUẢ HỆ THỐNG GIAO THÔNG NỘI BỘ KHUÔN VIÊN TRƯỜNG 12 KẾT QUẢ MỨC Độ chi tiếtĐỘ cấpCHI TIẾT CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG Độ chi tiết cấp Độ chi tiết cấp 14 KẾT QUẢ XÂY DỰNG HÌNH VỚI ĐỘ CHI TIẾT CẤP 15 KẾT QUẢ LOẠI BỎ CÁC CHI TIẾT BÊN TRONG CÁC HÌNH CẤP 16 KẾT QUẢ HÌNH 3D MỘT SỐ TÒA NHÀ TRÊN ARCSCENE 18 KẾT QUẢ MỘT SỐ GÓC NHÌN TỪ ARCSCENE 19 KẾT QUẢ MỘT SỐ GÓC NHÌN TỪ ARCSCENE 20 KẾT QUẢ MỘT SỐ GÓC NHÌN TỪ ARCSCENE 21 KẾT QUẢ MỘT SỐ GÓC NHÌN TỪ ARCSCENE 22 KẾT QUẢ MỘT SỐ GÓC NHÌN TỪ ARCSCENE 23 KẾT QUẢ MỘT SỐ GÓC NHÌN TỪ ARCSCENE 24 KẾT QUẢ MỘT SỐ GÓC NHÌN TỪ ARCSCENE 25 CHƯƠNG •Thể mức độ chi tiết giảng đường KẾT LUẬN •Chuyển đổi liệu liên kết Google Sketchup ArcScene •Xây dựng thành công hình 3D trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh •Tạo sở liệu hoàn chỉnh 26 CHƯƠNG KIẾN NGHỊ 27 CẢM ƠN THẦY CÔ CÁC BẠN ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI ! 28 ... KẾT LUẬN •Chuyển đổi liệu liên kết Google Sketchup ArcScene Xây dựng thành công mô hình 3D trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh •Tạo sở liệu hoàn chỉnh 26 CHƯƠNG KIẾN NGHỊ 27 CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ... ArcMap Google Sketchup Biên tập, xử lý liệu Xây dựng mô hình 3D ArcCatalog Tổ chức sở liệu Mô hình Collada Mô hình giảng đường, tòa nhà, xanh 3D ArcScene Kết hợp đồ 2D mô hình 3D KẾT QUẢ THIẾT KẾ MÔ... GIS Google Sketchup xây dựng mô hình 3D trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí3 Minh MỞ ĐẦU Mục tiêu cụ thể TỔNG QUAN MỘT SỐ PHẦN MỀM 3DGIS MapSite GIS Bentley 3D GIS CityEngine TỔNG QUAN KHU VỰC
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt ngiệp ỨNG DỤNG GIS và GOOGLE SKETCHUP xây DỰNG mô HÌNH 3d TRƯỜNG đại học NÔNG lâm TP hồ CHÍ MINH , Khóa luận tốt ngiệp ỨNG DỤNG GIS và GOOGLE SKETCHUP xây DỰNG mô HÌNH 3d TRƯỜNG đại học NÔNG lâm TP hồ CHÍ MINH , Khóa luận tốt ngiệp ỨNG DỤNG GIS và GOOGLE SKETCHUP xây DỰNG mô HÌNH 3d TRƯỜNG đại học NÔNG lâm TP hồ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay