Khóa luận tốt ngiệp ỨNG DỤNG GIS PHÂN TÍCH KINH DOANH hệ THỐNG bán lẻ sản PHẨM VINAMILK TRÊN địa bàn QUẬN THỦ đức

29 51 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 15:18

Trường Đại học Nông Lâm TPHCM Khoa Tài nguyên Môi trường Bộ môn Tài Nguyên GIS BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ỨNG DỤNG GIS PHÂN TÍCH KINH DOANH HỆ THỐNG BÁN LẺ SẢN PHẨM VINAMILK TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC GVHD: ThS.KHƯU MINH CẢNH SVTH: THỊ DUNG 09/09/17 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP MỞ ĐẦU TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG KẾT QUẢ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 09/09/17 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐẶT VẤN ĐỀ 09/09/17 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Bài toán giả định đầu tư 09/09/17 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP MỤC TIÊU 1.Xây dựng CSDL cửa hàng sữa địa bàn quận Thủ Đức 2.Phân tích kinh doanh hệ thống cửa hàng bán lẻ sữa bột địa bàn quận 3.Giải toán giả định đầu tư 4.Xây dựng công cụ quản lí, hỗ trợ định cho nhà kinh doanh 09/09/17 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Khu vực nghiên cứu •Bao gồm 12 phường •Diện tích: 47,76 km2 •Dân số: 500.000 người •Thu nhập bình quân: 750 USD/ năm 09/09/17 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 09/09/17 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI Năm 2005, Ela Dramowicz cộng ứng dụng thành công mô hình Huff vào việc phân tích thị trường bán lẻ Năm 2007, hãng ESRI thức giới thiệu “ArcGis Business Analyst Tool”, công cụ phân tích Geomaketing hiệu TRONG NƯỚC Năm 2009, Nguyễn Văn Hiệp người Việt Nam ứng dụng GIS vào kinh tế Vào đầu tháng 03/2011 dịch vụ GeoMarketing lần Công ty Speed Media giới thiệu VN Trong hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2011, Trần Đắc Phi Hùng Trần Trọng ĐứcBÁOđãCÁObáo đề tài 09/09/17 TỐT cáo NGHIỆP Thu thập liệu 2.Phân tích kinh doanh - Câu hỏi khảo sát Khảo sát thực - Máy GPS cầm tay tế định xu cửa hướng Xác Phân nhóm hàngphát triển suất HUFF lựa chọn khách Xác Mô hình -hàng Mô hình MCI - Thị phần kinh doanh 3.Giải toán giả định đầu tư Xây dựng công cụ hỗ trợ 09/09/17 Xác định toán phương án tối ưu đặt - Thuật vét cạn cửa - Lýhàng thuyết tổ hợp - Cậptrình nhậttrong môi trường Lập - Tìm kiếm ArcMap - Thêm - Xây dựng hế thống bán lẻ BÁO CÁO TỐT NGHIỆP STT Tên trường liệu thu thập Diễn giải Tên đăng kí kinh doanh tên ghi Tên cửa hàng STT STT biển hiệu Câu hỏi Địa cửa hàng Bao gồm: số nhà, đường, phường, quận Loại cửa hàng Cửa hàng có biển hiệu, không biển hiệu Sản phẩm Sản phẩm cửa hàng kinh doanh chính: sữa Cửa hàng có khả phục vụ khách hàng/ ngày? Tọa độ Lat, Long Tọa độ vị trí cửa hàng Tên trường Diễn giải Cửa hàng hoạt động baoSốnhiêu năm? người phục vụ công việc bán hàng Số nhân viên Tên Phường Tên 12 phường thuộc Quận Thủ Đức Cónăm nhânkinh viêndoanh phục vụThời cửa gian hàng? cửa hàng kinh doanh sản phẩm Số hoạt động Dân số Dân số Phường tính đến năm 2012 sữa từ đâu? Nguồn lấy hàng cửa hàng bột, sữa nước, hay có mặt hàng khác Loại đường Đường chiều, chiều hay đường hẻm Nguồn hàng Từ công ty, siêu thị hay cửa hàng khác 09/09/17 10 Thông tin chủ cửa hàng BÁO CÁO TỐT HọNGHIỆP tên, tuổi, giới tính, thu nhập 10 Mô hình HUFF Trong đó: Pij : xác suất mà khách hàng i sẽ chọn lựa j Sij quy mô cửa hàng j Dij khoảng cách từ vị trí khách hàng i đến cửa hàng j 09/09/17 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Mô hình MCI Eij = (Pij )*(Bi) Trong đó: •Eij chi phí mua sắm khách hàng vị trí i cửa hàng j •Bi tổng chi phí có khách hàng i ( thu nhập bình quân đầu người ) 09/09/17 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP  Tổng doanh thu cửa hàng xác định tổng chi phí mua sắm hi vọng tất khách hàng vùng nghiên cứu Tij =  Thị phần cửa hàng vùng nghiên cứu sẽ tính sau: Mj = 09/09/17 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Lý thuyết tổ hợp Thuật toán vét cạn Giải toán giả định đầu tư 09/09/17 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP 09/09/17 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Phân tích kinh doanh KẾT QUẢ Công cụ hỗ trợ 09/09/17 Giải toán đầu tư BÁO CÁO TỐT NGHIỆP 20 Phân tích kinh doanh • Xu hướng phát triển • Xác suất lựa chọn • Thị phần 09/09/17 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP 09/09/17 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Công cụ hỗ trợ • • • • Kết nối liệu Thêm cửa hàng Cập nhật thông tin cửa hàng Tìm kiếm 09/09/17 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP 09/09/17 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP  Thêm lớp thửa vào liệu • Nguồn liệu chưa loại bỏ sai  Nghiên cứu hoàn thiện quy trình xử lý số số bổ sung thêm các chức khác liệu, • Tìm Khoảng cách lấybán theo  hiểu thêm cácchưa mô hình lẻ đường giao thông 09/09/17 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP 09/09/17 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP 09/09/17 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP • Với môi trường kinh doanh, tác động từ nhiều yếu tố khác Do đó, mô hình, điểm số cửa hàng tính theo hàm số yếu tố Tuy nhiên, việc khảo sát tất yếu tố khó để thực thời gian nghiên cứu ngắn liệu cần khảo sát cực lớn Khi đó, cần phương pháp đánh giá khảo sát khác thiên thống kê, mô hình • Do đó, việc giả định thang điểm 10 đề tài để đánh giá mang tính chất tượng trưng theo yếu tố dễ thấy phân loại 09/09/17 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Phương pháp nhằm phân chia liệu thành nhóm, tối thiểu hóa chênh lệch nhóm tối đa hóa chênh lệch nhóm Phương pháp hoạt động tốt với liệu phân bố không đồng không lệch điểm kết thúc bảng phân bố 09/09/17 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ... quận Thủ Đức 2 .Phân tích kinh doanh hệ thống cửa hàng bán lẻ sữa bột địa bàn quận 3.Giải toán giả định đầu tư 4.Xây dựng công cụ quản lí, hỗ trợ định cho nhà kinh doanh 09/09/17 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP... đầu tư 09/09/17 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP 09/09/17 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Phân tích kinh doanh KẾT QUẢ Công cụ hỗ trợ 09/09/17 Giải toán đầu tư BÁO CÁO TỐT NGHIỆP 20 Phân tích kinh doanh • Xu hướng phát triển... người phục vụ công việc bán hàng Số nhân viên Tên Phường Tên 12 phường thuộc Quận Thủ Đức Cónăm nhânkinh viêndoanh phục vụThời cửa gian hàng? cửa hàng kinh doanh sản phẩm Số hoạt động Dân số
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt ngiệp ỨNG DỤNG GIS PHÂN TÍCH KINH DOANH hệ THỐNG bán lẻ sản PHẨM VINAMILK TRÊN địa bàn QUẬN THỦ đức , Khóa luận tốt ngiệp ỨNG DỤNG GIS PHÂN TÍCH KINH DOANH hệ THỐNG bán lẻ sản PHẨM VINAMILK TRÊN địa bàn QUẬN THỦ đức , Khóa luận tốt ngiệp ỨNG DỤNG GIS PHÂN TÍCH KINH DOANH hệ THỐNG bán lẻ sản PHẨM VINAMILK TRÊN địa bàn QUẬN THỦ đức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay