Khóa luận tốt ngiệp PHẦN mềm ỨNG DỤNG GIS hỗ TRỢ cấp GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN sử DỤNG đất tại TỈNH BÌNH DƯƠNG

21 40 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 15:18

LOGO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: PHẦN MỀM ỨNG DỤNG GIS HỖ TRỢ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Lớp: MSSV: ThS Lê Văn Phận KS Phan Văn Tự Trần Thị Thi Thi DH10GE 10162007 LOGO NỘI DUNG BÁO CÁO Mở đầu Dữ liệu phương pháp nghiên cứu Kết Kết luận kiến nghị LOGO MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết khóa luận Do yêu cầu thực tế cần xử lý thông tin không gian thuộc tính Description of the contents Do sách quản lý địa Nhà Nước thay đổi cần cập nhật Khóa luận thực LOGO MỞ ĐẦU (tt) 1.2 Mục tiêu khóa luận Text in here Xây dựng sở liệu không gian Xây dựng phần mềm LOGO MỞ ĐẦU (tt) 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu - Quy trình lưu trữ, xử lý thông tin - Xây dựng phần mềm Phạm vi nghiên cứu - Xã Vĩnh Tân xã Thượng Tân thuộc tỉnh Bình Dương - Phần mềm có chức DỮ LIỆU VÀ LOGO PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Dữ liệu Dữ liệu - Bản đồ địa - Thông tin người dân - Thông tin cấp giấy chứng nhận - Thông tin chuyển nhượng - Thông tin biến động Dữ liệu công cụ Công cụ - Hệ quản trị CSDL PostgreSQL, PostGIS - Phần mềm ArcGIS - Ngôn ngữ lập trình C# - WebGIS DỮ LIỆU VÀ LOGO PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2 Sơ đồ phương pháp nghiên cứu Thông tin biến động Bản đồ địa Dữ liệu   Thông tin hộ dân   Thông tin đất Xử lý     Biên tập liệu   Database Database PostgreSQL PostgreSQL Người dùng    Thiết kế    Thiết kế phần mềm Người dùng DỮ LIỆU VÀ LOGO PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3 Sơ đồ hoạt động phần mềm Tên đăng nhập Kiểm tra Mật Đúng Vào trang quản trị hệ thống   Sai Xử lý thông tin Quản lý thông tin   Nhập Lưu trữ CSDL DỮ LIỆU VÀ LOGO PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.4 Sơ đồ chức phần mềm Phần mềm Tương tác liệu không gian Hiển thị đồ Tách Tương tác liệu thuộc tính Geodatabase Gộp Sửa, xóa Nhập thêm Tìm kiếm   Thống kê   Biến động In GCN   KẾT QUẢ 3.1 Sơ đồ mô hình mức ý niệm LOGO KẾT QUẢ 3.2 Sơ đồ quan hệ LOGO KẾT QUẢ 3.3 Giao diện phần mềm LOGO KẾT QUẢ 3.4 Giao diện quản lý thông tin LOGO KẾT QUẢ 3.5 Giao diện tìm kiếm LOGO KẾT QUẢ 3.6 Giao diện biến động LOGO KẾT QUẢ 3.7 Giao diện thống kê LOGO KẾT QUẢ 3.8 Giao diện in GCN LOGO KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận: LOGO Liên kết liệu không gian liệu thuộc tính tập trung Xây dựng CSDL Hiển thị đồ trạng Sử dụng phương thức WebGIS tích hợp Chức quản lý người dùng Cung cấp chức nghiệp vụ xử lý biến động cấp GCN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ LOGO 4.1 Kết luận: Hạn chế tồn  Ngoài mục tiêu đạt phần mềm số hạn chế: • Description of the contents Giao diện chưa chuyên nghiệp • Description of the contents Phần mềm cần đưa vào kiểm thử thực tế điều chỉnh phù hợp KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.2 Kiến nghị Thử nghiệm phần mềm thực tế Xây dựng thêm công cụ hỗ trợ Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý CSDL tốt Nguồn liệu đầy đủ cập nhật thường xuyên Nghiên cứu ứng dụng WebGIS C# LOGO LOGO ... Thông tin cấp giấy chứng nhận - Thông tin chuyển nhượng - Thông tin biến động Dữ liệu công cụ Công cụ - Hệ quản trị CSDL PostgreSQL, PostGIS - Phần mềm ArcGIS - Ngôn ngữ lập trình C# - WebGIS DỮ... nghiên cứu - Quy trình lưu trữ, xử lý thông tin - Xây dựng phần mềm Phạm vi nghiên cứu - Xã Vĩnh Tân xã Thượng Tân thuộc tỉnh Bình Dương - Phần mềm có chức DỮ LIỆU VÀ LOGO PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1... Description of the contents Phần mềm cần đưa vào kiểm thử thực tế điều chỉnh phù hợp KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.2 Kiến nghị Thử nghiệm phần mềm thực tế Xây dựng thêm công cụ hỗ trợ Nghiên cứu xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt ngiệp PHẦN mềm ỨNG DỤNG GIS hỗ TRỢ cấp GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN sử DỤNG đất tại TỈNH BÌNH DƯƠNG , Khóa luận tốt ngiệp PHẦN mềm ỨNG DỤNG GIS hỗ TRỢ cấp GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN sử DỤNG đất tại TỈNH BÌNH DƯƠNG , Khóa luận tốt ngiệp PHẦN mềm ỨNG DỤNG GIS hỗ TRỢ cấp GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN sử DỤNG đất tại TỈNH BÌNH DƯƠNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay