Thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh

1 39 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 15:02

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thẩm tra (thẩm tra ngành dịch vụ giám định thương mại) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định. 2. Bước 2 Nhà đầu tư đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. + Đối với người nộp hồ sơ: nếu không phải là thành viên sáng lập hoặc người đại diện pháp luật của công ty thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định) và Văn bản ủy quyền có xác Tên bước Mô tả bước nhận của chính quyền địa phương hoặc Công chứng nhà nước. + Thời gian nhận hồ sơ: Sáng: từ 7g30 đến 11g30 các ngày từ thứ hai đến thứ bảy; Chiều: từ 13g00 đến 17g00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu. + Cách thức nộp hồ sơ: Nhà đầu tư đến Phòng Đăng ký đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh nộp hồ sơ và chờ đến lượt được kiểm tra hồ sơ + Đối với chuyên viên tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra hồ sơ đăng ký đầu tư i) Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp Giấy Biên nhận cho nhà đầu tư. ii) Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn về những hồ sơ cấn thiết điều chỉnh hoặc bổ sung theo đúng quy định. 3. Bước 3 Căn cứ theo ngày hẹn trên Giấy Biên nhận, người có tên trên Giấy biên nhận, hoặc thành viên sáng lập, người đại diện pháp luật đến Phòng Đăng ký đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh để nhận kết quả giải quyết. + Thời gian trả kết quả: các ngày từ thứ hai đến thứ sáu Sáng: từ 7g30 đến 11g30; Chiều: từ 13g00 đến 17g00. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản đề nghị/đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư; 2. Báo cáo năng lực tài chính (do Nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm); 3. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của Nhà đầu tư: Đối với Nhà đầu tư là pháp nhân: Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác; Đối với Nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu); 4. Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền; 5. Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh về quốc tịch pháp nhân, hình thức đầu tư, dịch vụ kinh doanh, phạm vi hoạt động; 6. Bản đăng ký nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt Thành phần hồ sơ động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; 7. Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô địa điểm đầu tư; vốn đầu tư tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về mội trường (đối với dự án có quy mộ vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên); 8. Hợp đồng liên doanh Thủ tục Cấp giấy chứng nhận TB, Người hưởng sách NTB, Bệnh binh, liệt sỹ, người có công Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận TB, Người hưởng sách NTB, Bệnh binh, liệt sỹ, người có công Trình tự thực hiện: + Bước 1: Công dân hoàn thiện hồ sơ nộp Bộ phận tiếp nhận trả kết + Bước 2: Bộ phận tiếp nhận trả kết chuyển Phòng LĐTB&XH nghiên cứu giải theo thẩm quyền + Bước 3: Phòng LĐTB&XH chuyển kết Bộ phận tiếp nhận trả kết chuyển trả công dân Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp quan hành Nhà nước Công dân xuất trình giấy tờ sau để làm chứng minh bao gồm: + Sổ hộ giấy khai sinh đối tượng Thành phần, số lượng hồ + Thẻ thương binh, bệnh binh, giấy chứng nhận gia đình liệt sơ: sỹ giấy tờ khác có chứng minh đối tượng người có công + Số lượng hồ sơ: 01 Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc Đối tượng thực thủnhân tục hành chính: Cơ quan thực thủ tục UBND cấp huyện hành chính: Kết thực thủ tục Giấy chứng nhận nhận TB, Người hưởng sách hành chính: NTB, Bệnh binh, liệt sỹ, người có công Phí, Lệ phí (nếu có): Không Yêu cầu, điều kiện thực Không thủ tục hành (nếu có): + Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Số Căn pháp lý thủ 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005, có hiệu lực kể từ tục hành chính: ngày 01/10/2005 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thẩm tra (thẩm tra ngành nhượng quyền thương mại) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định. 2. Bước 2 Nhà đầu tư đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. + Đối với người nộp hồ sơ: nếu không phải là thành viên sáng lập hoặc người đại diện pháp luật của công ty thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định) và Văn bản ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc Công chứng nhà nước. + Thời gian nhận hồ sơ: Tên bước Mô tả bước Sáng: từ 7g30 đến 11g30 các ngày từ thứ hai đến thứ bảy; Chiều: từ 13g00 đến 17g00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu. + Cách thức nộp hồ sơ: Nhà đầu tư đến Phòng Đăng ký đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh nộp hồ sơ và chờ đến lượt được kiểm tra hồ sơ + Đối với chuyên viên tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra hồ sơ đăng ký đầu tư i) Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp Giấy Biên nhận cho nhà đầu tư. ii) Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn về những hồ sơ cấn thiết điều chỉnh hoặc bổ sung theo đúng quy định. 3. Bước 3 Căn cứ theo ngày hẹn trên Giấy Biên nhận, người có tên trên Giấy biên nhận, hoặc thành viên sáng lập, người đại diện pháp luật đến Phòng Đăng ký đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh để nhận kết quả giải quyết. + Thời gian trả kết quả: các ngày từ thứ hai đến thứ sáu Sáng: từ 7g30 đến 11g30; Chiều: từ 13g00 đến 17g00. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản đề nghị/đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư; 2. Báo cáo năng lực tài chính (do Nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm); 3. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của Nhà đầu tư: Đối với Nhà đầu tư là pháp nhân: Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác; Đối với Nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu); 4. Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền; 5. Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh về quốc tịch pháp nhân, hình thức đầu tư, dịch vụ kinh doanh, phạm vi hoạt động; 6. Bản đăng ký nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; Thành phần hồ sơ 7. Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô địa điểm đầu tư; vốn đầu tư tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về mội trường (đối với dự án có quy mộ vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên); 8. Hợp đồng liên doanh Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thẩm tra (thẩm tra ngành đại lý thương mại) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định. 2. Bước 2 Nhà đầu tư đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. + Đối với người nộp hồ sơ: nếu không phải là thành viên sáng lập hoặc người đại diện pháp luật của công ty thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định) và Văn bản ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc Công chứng nhà nước. + Thời gian nhận hồ sơ: Tên bước Mô tả bước Sáng: từ 7g30 đến 11g30 các ngày từ thứ hai đến thứ bảy; Chiều: từ 13g00 đến 17g00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu. + Cách thức nộp hồ sơ: Nhà đầu tư đến Phòng Đăng ký đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh nộp hồ sơ và chờ đến lượt được kiểm tra hồ sơ + Đối với chuyên viên tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra hồ sơ đăng ký đầu tư i) Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp Giấy Biên nhận cho nhà đầu tư. ii) Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn về những hồ sơ cấn thiết điều chỉnh hoặc bổ sung theo đúng quy định. 3. Bước 3 Căn cứ theo ngày hẹn trên Giấy Biên nhận, người có tên trên Giấy biên nhận, hoặc thành viên sáng lập, người đại diện pháp luật đến Phòng Đăng ký đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh để nhận kết quả giải quyết. + Thời gian trả kết quả: các ngày từ thứ hai đến thứ sáu Sáng: từ 7g30 đến 11g30; Chiều: từ 13g00 đến 17g00. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản đề nghị/đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư; 2. Báo cáo năng lực tài chính (do Nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm); 3. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của Nhà đầu tư: Đối với Nhà đầu tư là pháp nhân: Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác; Đối với Nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu); 4. Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền; 5. Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô địa điểm đầu tư; vốn đầu tư tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về mội trường (đối với dự án có quy mộ vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên); Thành phần hồ sơ 6. Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh về quốc tịch pháp nhân, hình thức đầu tư, dịch vụ kinh doanh, phạm vi hoạt động; 7. Bản đăng ký nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; 8. Hợp đồng liên doanh Cấp giấy chứng nhận con thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, người có công Thông tin Lĩnh vực thống kê: Người có công Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Lao động – Thương binh Xã hội huyện, thị xã. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh Xã hội huyện, thị xã. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 1 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: Đối tượng đề nghị cấp giấy chứng nhận con thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, người có công nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện, thị xã. + Nếu hồ sơ chưa đúng hoặc chưa đầy đủ theo quy định sẽ hướng dẫn bổ sung hồ sơ cho đầy đủ. + Nếu hồ sơ đúng theo quy định thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn. 2. Bước 2: Đến thời hạn hẹn trong phiếu, mang phiếu hẹn đến Phòng Lao động – Thương binh Xã hội huyện, thị xã nhận kết quả. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Sổ hộ khẩu của người có công hoặc giấy khai sinh của con người có công. 2. - Các giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, người có công. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Thủ tục Cấp giấy chứng nhận TB, Người hưởng sách NTB, Bệnh binh, liệt sỹ, người có công Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận TB, Người hưởng sách NTB, Bệnh binh, liệt sỹ, người có công Trình tự thực hiện: + Bước 1: Công dân hoàn thiện hồ sơ nộp Bộ phận tiếp nhận trả kết + Bước 2: Bộ phận tiếp nhận trả kết chuyển Phòng LĐTB&XH nghiên cứu giải theo thẩm quyền + Bước 3: Phòng LĐTB&XH chuyển kết Bộ phận tiếp nhận trả kết chuyển trả công dân Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp quan hành Nhà nước Thành phần, số lượng hồ Công dân xuất trình giấy tờ sau để làm chứng sơ: minh bao gồm: + Sổ hộ giấy khai sinh đối tượng + Thẻ thương binh, bệnh binh, giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ giấy tờ khác có chứng minh đối tượng người có công Số lượng hồ sơ: 01 Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc Đối tượng thực thủnhân tục hành chính: Cơ quan thực thủ tục UBND cấp huyện hành chính: Kết thực thủ tục Giấy chứng nhận nhận TB, Người hưởng sách hành chính: NTB, Bệnh binh, liệt sỹ, người có công Phí, Lệ phí (nếu có): Không Yêu cầu, điều kiện thực Không thủ tục hành (nếu có): Căn pháp lý thủ + Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Số tục hành chính: 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005, có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2005
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh, Thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh, Thủ tục cấp giấy chứng nhận con thương binh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay