Mẫu sớ cầu siêu

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 14:31

1MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MẪU Căn cứ nào sau đây được sử dụng để phân biệt thị trường vốn và thị trường tiền tệ? a. Thời hạn, phương thức chuyển giao vốn và các chủ thể tham gia b. Công cụ tài chính được sử dụng và lãi suất c. Thời hạn chuyển giao vốn d. Các chủ thể tham gia và lãi suất Chứng khoán là: a. Các giấy tờ có giá được mua trên thị trường tài chính b. Cổ phiếu và trái phiếu các loại c. Các giấy tờ có giá, mang lại thu nhập, quyền sở hữu hoặc đòi nợ, và được mua bán trên thị trường tài chính d. Tín phiếu kho bạc và các loại thương phiếu Chức năng cơ bản, quan trọng nhất của thị trường chứng khoán là: a. Cung cấp thông tin và định giá các doanh nghiệp b. Chuyển giao vốn, biến tiết kiệm thành đầu tư c. Dự báo “sức khoẻ” của nền kinh tế, kênh dẫn truyền vốn quan trọng nhất của nền kinh tế thị trường d. Định giá doanh nghiệp, cung cấp thông tin, nâng cao khả năng giám sát của Nhà nước Sự hình thành và tồn tại song song giữa hoạt động của hệ thống ngân hàng và thị trường chứng khoán là vì: a. Hai “kênh” dẫn truyền vốn này sẽ cạnh tranh tích cực với nhau, “kênh” có hiệu quả hơn sẽ được tồn tại và phát triển b. Hai “kênh” này sẽ bổ sung cho nhau và do vậy đáp ứng đầy đủ, tốt nhất nhu cầu về vốn đầu tư của công chúng c. Thị trường chứng khoán là đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường d. Các ngân hàng sẽ bị phá sản nếu không có hoạt động của thị trường chứng khoán và ngược lại. Nếu cung tiền tệ tăng, giả định các yếu tố khác không thay đổi, thị giá chứng khoán được dự đoán là sẽ: a. Tăng b. Giảm c. Không thay đổi Chứng khoán chiết khấu: a. Hoàn trả đầy đủ mệnh giá cùng với thặng dư vốn tại thời điểm đáo hạn b. Trả một khoản tiền cố định trong những khoảng thời gian nhất định cho đến khi khoản nợ được hoàn trả hết. c. Trả hết lãi và mệnh giá vào thời điểm đáo hạn d. Trả mệnh giá cho người cầm giữ vào thời điểm đáo hạn e. Trả cho người cầm giữ một khoản tiền nhất định trong mỗi kỳ và hoàn trả mệnh giá tại thời điểm đáo hạn Chứng khoán vô danh là loại chứng khoán có đặc điểm sau: a. người cầm giữ chứng khoán là người sở hữu chứng khoán b. khi mua bán, chuyển nhượng chứng khoán phải được sự chấp thuận của người phát hành chứng khoán c. khi mua bán chuyển nhượng chứng khoán, người bán chứng khoán phải ký hậu cho người mua chứng khoán d. cả ba đặc điểm trên Tính thanh khoản của trái phiếu công ty giảm sẽ làm giá của trái phiếu công ty … và lợi tức của trái phiếu kho bạc . . a. tăng ; giảm b. giảm ; tăng 2c. tăng ; tăng d. giảm ; giảm e. giảm ; không thay đổi Giá của chứng chỉ quỹ đầu tư . luôn bằng với giá trị tài sản ròng của chúng. a. mở b. đóng c. không có loại quỹ như thế Khi gửi . chủ tài khoản, nếu muốn, có thể được hưởng dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung cấp. a. tiền gửi không kỳ hạn b. tiền gửi tiết kiệm c. tiền gửi có kỳ hạn Các NHTM huy động các khoản tiền . và cho vay . . a. ngắn hạn; dài hạn b. dài hạn; ngắn hạn c. ngắn hạn; ngắn hạn Công ty tài chính . cung cấp tín dụng cho khách hàng mua hàng hoá, sản phẩm tiêu dùng của công ty mẹ. a. tiêu dùng b. bán hàng c. kinh doanh Sự sụp đổ của các công ty như Enron, Worldcom…v.v cho thấy : a. các quy định của chính phủ có thể làm giảm, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn vấn đề thông tin bất cân xứng b. các quy định của chính phủ có thể loại bỏ hoàn toàn vấn đề thông tin bất cân xứng c. các quy định của chính phủ làm trầm trọng hơn vấn đề thông tin bất cân xứng d. SỚ CẦU SIÊU Gia chủ người đại diện: Địa chỉ: Thành phố: Tiểu bang: Zip Code: Điện thoại: Hoặc số: HỌ VÀ TÊN NHỮNG THÂN NHÂN ÐỒNG CẦU NGUYỆN DÂNG SỚ TT HỌ VÀ TÊN PHÁP DANH LIÊN HỆ LIÊN SINH TUỔI 10 XIN CẦU SIÊU CHO HỌ VÀ TÊN PHÁP DANH NGÀY VÀ NƠI SINH NGÀY VÀ NƠI MẤT TUỔI Một số cấu trúc website mẫuCác trang mẫu web là các đơn vị tiêu biểu nhất của site được trình bày với nhiều hình thức hấp dẫn, đặc trưng và nhất quán với các hiệu ứng ấn tượng. Các trang mẫu được trình bày dựa trên sự kết hợp hài hoà với các trình bày tuỳ biến do các yếu tố tác động của khách hàng của bạn và người dùng Internet.a. Cửa hàng điện tử, siêu thị điện tử: Minh họa siêu thị điện tử của VDC (http://vdcsieuthi.vnn.vn/) Với mô hình siêu thị điện tử, website gồm các phần chính sau:• Thông tin hàng hóa: là cơ sở dữ liệu phân loại nhiều nhóm sản phẩm, sản phẩm mới, sản phẩm đang khuyến mãi v.v . Thông tin về từng sản phẩm gồm: hình, giá, giới thiệu ngắn, mô tả thông số, loại sản phẩm . • Thông tin giới thiệu, hướng dẫn: gồm những thông tin như: giới thiệu chủ sở hữu website, chính sách mua bán, giao hàng, trả lại hàng, hướng dẫn cách tìm kiếm hàng hóa v.v .• Công cụ mua hàng, thanh toán: nhất thiết phải có công cụ giỏ mua hàng (shopping cart), chức năng thanh toán (qua mạng, qua bưu điện, chuyển tiền, qua ATM, thanh toán khi giao hàng .). Nên có thông tin hướng dẫn các cách thức thanh toán khác nhau để người mua hiểu rõ và chọn lựa. • Chức năng thành viên dành cho người đã mua hàng để tiết kiệm thời gian nhập thông tin khi họ mua hàng những lần sau và để cung cấp thông tin lịch sử mua hàng, giới thiệu hàng hóa mới, hàng hóa khách hàng quan tâm . cho khách hàng. • Một số chức năng tự chọn khác như chức năng tìm kiếm sản phẩm trong siêu thị, chức năng nhận bản tin định kỳ . Cách thức triển khai thanh toán qua mạng cho siêu thị điện tử phục vụ thị trường trong nước, quốc tế sẽ được đề cập trong chương 5. b. Đấu giá trực tuyến: Với mô hình đấu giá trực tuyến, website gồm các phần chính sau:• Thông tin hàng hóa: là cơ sở dữ liệu phân loại nhiều nhóm sản phẩm. Thông tin về từng sản phẩm gồm: hình, giá, giới thiệu ngắn, nhóm sản phẩm, giá sàn, thời gian kết thúc đấu giá, giá hiện tại, điều khoản khác liên quan đến việc bán món hàng . • Thông tin giới thiệu, hướng dẫn: gồm những thông tin như: giới thiệu chủ sở hữu website, chính sách mua-bán, quy định tham gia đấu giá, quy định giao hàng, trả lại hàng, hướng dẫn cách tìm kiếm hàng hóa v.v .• Công cụ rao bán, công cụ chọn mua, công cụ hỗ trợ thanh toán, công cụ tìm kiếm hàng hóa . • Thành viên: để lưu thông tin thành viên tham gia mua, bán, đấu giá, phục vụ các mục tiêu: Xác nhận tư cách tham gia, Lưu thông tin lịch sử tham gia mua, bán, đấu giá, Phục vụ việc quản lý mối quan hệ khách hàng giữa thành viên và website .Minh họa website đấu giá trực tuyến nổi tiếng http://www.ebay.com/c. Sàn giao dịch B2B:Với mô hình sàn giao dịch B2B, website gồm các phần chính sau:• Thông tin hàng hóa: là cơ sở dữ liệu phân loại nhiều nhóm sản phẩm. Thông tin về từng sản phẩm gồm: hình, giá, giới thiệu ngắn, nhóm sản phẩm, nhà sản xuất . • Danh mục thông tin về doanh nghiệp: phân loại theo ngành nghề, theo quốc gia, địa phương, theo nhu cầu mua – bán – tìm đối tác . • Thông tin chào hàng (chào mua, chào bán): như rao vặt, phục vụ nhu cầu tìm kiếm đối tác của các doanh nghiệp.• Thông tin giới thiệu, hướng dẫn: gồm những thông tin như: giới thiệu chủ sở hữu website, chính sách mua-bán, quy định tham gia giới thiệu trên website, hướng dẫn cách sử dụng website v.v .• Những công cụ hỗ trợ như: đăng tải thông tin, tìm kiếm thông tin, hỏi thông tin, nhận bản tin định kỳ . • Thành viên: lưu thông tin thành viên tham gia phục vụ các mục tiêu: xác nhận tư cách tham gia; lưu thông tin lịch sử tham gia tạo sự tiện lợi cho thành viên khi cần truy xuất lịch sử tham gia; và phục vụ việc quản lý mối quan hệ khách hàng giữa thành viên và website. Minh họa MẪU SỐ 02/TP-LLTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ., ngày tháng . năm . ĐƠN YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh/thành phố Tôi là (họ và tên người làm đơn): Giới tính . Tên gọi khác (nếu có): Ngày, tháng, năm sinh: / ./ Nơi sinh (1): . Quê quán (2): . Dân tộc: . Quốc tịch . Nơi thường trú/Tạm trú (3): . Giấy CMND/Hộ chiếu (4): . Số . Cấp tại: Ngày tháng . năm . Nghề nghiệp: . Nơi làm việc: . Phần khai về cha, mẹ: Cha Mẹ Họ và tên Ngày, tháng năm sinh Quê quán Nơi thường trú/Tạm trú (3) PHẦN KHAI VỀ QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN TẠI VIỆT NAM (Tính từ khi đủ 14 tuổi) Từ tháng, năm đến tháng, năm Nơi thường trú/Tạm trú (3) Tình trạng tiền án (nếu có): . 1 Tôi làm đơn này đề nghị Sở Tư pháp Cấp cho tôi Phiếu lý lịch tư pháp để (ghi rõ mục đích sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp): . . . . ngày . tháng . năm . Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Chú thích: (1) Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố. (2) Ghi theo nơi sinh trưởng của cha đẻ; nếu không rõ cha đẻ là ai, thì theo nơi sinh trưởng của mẹ đẻ; trong trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ, thì ghi theo nơi sinh trưởng của người nuôi dưỡng từ nhỏ. (3) Ghi đúng theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; trong trường hợp không có nơi thường trú; thì ghi theo nơi tạm trú và ghi rõ "Tạm trú: ". (4) Đối với công dân Việt Nam, ghi giấy CMND; đối với người nước ngoài, thì ghi Hộ chiếu. 2 Mẫu số 01 BD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……………………, ngày ………. tháng …… năm ………… … ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại PHẦN GHI CỦA ĐĂNG KÝ VIÊN SỐ HỒ B D Số đơn B D Thời điểm nhận: _ _ _ giờ _ _ _ phút, ngày _ _ _ /_ _ _ / _ _ _ _ _ Đăng ký viên (ký và ghi rõ họ, tên): (Đề nghị đọc và kê khai theo Hướng dẫn kê khai. Đơn không kê khai theo đúng hướng dẫn tại những mục thuộc diện phải kê khai sẽ bị từ chối đăng ký hoặc thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm được xác định theo thời điểm nhận đơn yêu cầu sửa chữa sai sót, nếu có)  Thông tin chung 1.1. Loại giao dịch bảo đảm: Thế chấp Cầm cố Đặt cọc Ký cược Ký quỹ 1.2. Số hợp đồng bảo đảm: . ký ngày . tháng năm 1.3. Người yêu cầu đăng ký: Bên bảo đảm Bên nhận bảo đảm Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản Người được uỷ quyền Mã số KHTX (nếu thanh toán phí, lệ phí định kỳ hàng tháng): . 1.4. Nhận kết quả đăng ký (*) : Trực tiếp tại cơ quan đăng ký hoặc Qua đường bưu điện (ghi tên và địa chỉ người nhận): 1.5. Người để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết trong quá trình giải quyết đơn (*) : Họ và tên: . Số điện thoại: .  Bên bảo đảm 2.1. Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) .Mã số KHTX (nếu có): . 2.2. Địa chỉ . 2.3. Giấy tờ xác định tư cách pháp lý: CMND Hộ chiếu của người nước ngoài (đối với cá nhân) QĐ thành lập GCN Đăng ký kinh doanh GP đầu tư (đối với tổ chức) Giấy tờ khác (ghi cụ thể): Số . do . cấp ngày / / . 2.4. Yêu cầu cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm theo tên của bên bảo đảm với hình thức (*) : Danh mục các giao dịch bảo đảm Văn bản tổng hợp thông tin về các giao dịch bảo đảm  Bên nhận bảo đảm 3.1. Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) . .Mã số KHTX (nếu có): . 3.2. Địa chỉ . Mẫu số 01 HD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……………………, ngày ………. tháng …… năm ………… … ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại PHẦN GHI CỦA ĐĂNG KÝ VIÊN SỐ HỒ H D Số đơn H D Thời điểm nhận: _ _ _ giờ _ _ _ phút, ngày _ _ _ /_ _ _ / _ _ _ _ _ Đăng ký viên (ký và ghi rõ họ, tên): (Đề nghị đọc và kê khai theo Hướng dẫn kê khai. Đơn không kê khai theo đúng hướng dẫn tại những mục thuộc diện phải kê khai có thể bị từ chối đăng ký hoặc thời điểm đăng ký hợp đồng được xác định theo thời điểm nhận đơn yêu cầu sửa chữa sai sót, nếu có)  Thông tin chung 1.1. Loại hợp đồng: Mua trả chậm, trả dần có bảo lưu quyền sở hữu Thuê tài sản Chuyển giao quyền đòi nợ Cho thuê tài chính 1.2. Số hợp đồng: ký ngày tháng năm 1.3. Thời điểm hết hiệu lực của việc đăng ký do các bên xác định: ngày .tháng năm . 1.4. Người yêu cầu đăng ký: Bên mua Bên thuê tài sản/thuê tài chính Bên chuyển giao quyền đòi nợ Bên bán Bên cho thuê tài sản/cho thuê tài chính Bên nhận chuyển giao quyền đòi nợ Người được uỷ quyền Mã số KHTX của người nộp lệ phí, phí (trong trường hợp thanh toán định kỳ hàng tháng): . 1.5. Nhận kết quả đăng ký (*) : Trực tiếp tại cơ quan đăng ký hoặc Qua đường bưu điện (ghi tên và địa chỉ người nhận): 1.6. Người để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết trong quá trình giải quyết đơn (*) : Họ và tên: . Số điện thoại: .  Bên mua hoặc Bên thuê tài sản hoặc Bên thuê tài chính hoặc Bên chuyển giao quyền đòi nợ (gọi chung là bên A) 2.1. Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) .Mã số KHTX (nếu có): . 2.2. Địa chỉ . 2.3. Giấy tờ xác định tư cách pháp lý: CMND Hộ chiếu của người nước ngoài (đối với cá nhân) QĐ thành lập GCN Đăng ký kinh doanh GP đầu tư (đối với tổ chức) Giấy tờ khác (ghi cụ thể): Số . do . cấp ngày / / . 2.4. Yêu cầu cung cấp thông tin về hợp đồng theo tên của bên A với hình thức (*) : Danh mục các hợp đồng đã đăng ký; Văn bản tổng hợp thông tin về các hợp đồng đã đăng ký. Trang 1/……… (tổng số trang đơn) Mẫu số 01 HD  Bên bán hoặc Bên cho thuê TS hoặc Bên cho thuê tài chính hoặc Bên nhận chuyển giao quyền đòi nợ (gọi chung là bên B) 3.1. Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) . .Mã số KHTX (nếu có):
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu sớ cầu siêu, Mẫu sớ cầu siêu, Mẫu sớ cầu siêu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay