Mẫu giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án xây dựng công trình riêng lẻ

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 14:02

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Chơng 1đặt vấn đềTrong tiến trình phát triển đi lên của đất nớc bớc vào thời kỳ CNH- HĐH có sự đóng góp không nhỏ của phát triển kinh tế xã hội các vùng nông thôn đặc biệt là các vùng nông thôn miền núi nớc ta hiện nay. Nói đến nông thôn miền núi là nói đến sản xuất lâm nghiệp, sự phát triển kinh tế xã hội nhìn chung là thấp và chậm. hơn các vùng khác. Do nhiều nguyên nhân khác nhau mà việc phát triển kinh tế, xã hội ở nông thôn miền núi còn thiếu đồng bộ, trình độ kỹ thuật sản xuất còn lạc hậu, phơng thức quản lý lỏng lẻo, công tác quy hoạch sử dụng đất lâm nông nghiệp vẫn còn những bất cập, thiếu chi tiết, cụ thể. Dẫn đến tài nguyên thiên nhiên ngày càng suy thoái cạn kiệt, đất đai bị xói mòn rửa trôi, số chất lợng rừng tăng lên không đáng kể thậm chí còn xu hớng giảm dần. Các sản phẩm thu đ-ợc từ rừng không đủ đáp ứng cho nhu cầu cuộc sống của ngời dân, đặc biệt là ngòi dân có cuộc sống dựa vào rừng, đời sống vật chất tinh thần của ngời dân không đ-ợc cải thiện. Trớc những thực trạng đó, trong nhiều năm qua Đảng và Nhà nớc đã ban hành nhiều chủ trơng, chính sách, văn bản pháp luật nh luật Đất đai sửa đổi năm 2003, luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 Điều đó đã góp phần ổn định phát triển kinh tế xã hội ở các vùng nông thôn miền núi, đặc biệt là nhằm phát triển sản xuất lâm, nông nghiệp, từ đó mà công tác quy hoạch ngày càng chi tiết, cụ thể đến các xã thậm trí đến cấp thôn bản.Với vai trò là đơn vị nhỏ nhất trong các đơn vị quản lý lãnh thổ hành chính và là đơn vị cơ bản quản lý và sản xuất lâm nghiệp của các thành phần kinh tế tập thể và t nhân, cấp xã ngày càng phát huy vai trò thế mạnh của mình trong việc phát triển kinh tế xã hội cũng nh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp vùng nông thôn miền núi. Công tác quy hoạch sử dụng đất cấp xã đã góp phần phân bổ đất đai một cách hợp lý phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phơng, phù hợp với mục đích sử dụng đất đai một cách bền vững, với mục tiêu, phơng hớng phát triển của các cấp quản lý trên cũng nh tâm t nguyện vọng của của ngời dân, đặc biệt là những ngời sống trong hoặc gần rừng. Không những thế nó còn góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho ngời dân nông thôn, đáp ứng nhu cầu của ngời dân 1Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368về lơng thực, thực phẩm, gỗ củi, sinh thái môi trờng Nh vậy, công tác quy hoạch sử dụng đất lâm, nông nghiệp đã đang và sẽ thu đợc những thành công to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn miền núi, đóng góp cho sự nghiệp chung của cả nớc.Xã Trung Minh là một xã trong nhiều năm qua đã có nhiều cố gắng trong việc phát triển sản xuất lâm, nông nghiệp, ổn định cuộc sống ngời dân, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội chung của cả xã. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, thiếu sót nh: tiềm năng đất đai còn bị bỏ phí, cha có quy hoạch cụ thể, chi tiết cho sản xuất lâm, nông nghiệp, các bản phơng hớng quy hoạch khác không đáp ứng đợc mục tiêu phát triển sản xuất Chính bởi vai trò to lớn đó của công tác quy hoạch sử dụng đất lâm, nông nghiệp, cũng nh qua tình hình thực tế ở địa phơng, tôi tiến hành nghiên cứu khoá luận Quy hoạch sử dụng đất lâm, nông nghiệp cho xã Trung Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất ổn định bền vững cho xã, đồng thời đóng góp cơ sở lý luận và thực tiễn (Trang 1) (Màu xanh - khổ A4) _ _ Số: Số: /GPQH (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ) _ Cấp cho chủ đầu tư: - Địa chỉ: - Số nhà: Đường Phường (xã): Tỉnh, thành phố: Nội dung cấp phép: - Tên dự án: - Địa điểm xây dựng: - Phạm vi ranh giới: - Diệ n tí ch lô đất: m2 - Mậ t độ xây dựng đối v ới lô đất: % - Chiề u cao công trình: m - Hệs ốs dụng đất đối v ới lô đất: (trang 2) - Khoả ng lùicông trình: m - Các yêu cầu v ềkiế n trúc công trình: - Các yêu cầu v ềhạ tầng kỹthuậ t v môi trường: 3.Thời hạn giấy phép quyhoạch: Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: Báo Cáo NCKT dự án xây lắp các công trình và hệ thống phụ trợ cho nhà máy cán nóng thép tấm tại cụm công nghiệp Tàu Thủy cái lân - quảng ninh ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Mục lục Sự cần thiết đầu t dự án xây lắp các công trình & hệ thống phụ trợ cho Nhà máy cán nóng thép tấm 18 1.1. Định hớng đầu t phát triển của ngành công nghiệp tàu thuỷ và tình hình sản xuất tiêu thụ thép tấm tại Việt Nam 18 1.2. Giới thiệu chung về nhà máy cán nóng thép tấm 19 1.3. Sự cần thiết đầu t xây lắp các công trình và hệ thống phụ trợ cho nhà máy cán nóng thép tấm .32 Giải pháp công nghệ .34 1.4. Hệ thống thiết bị nâng - vận chuyển cho nhà máy thép tấm .34 Loại máy trục : cầu lăn, 2 dầm; 35 Công dụng : vận chuyển phôi 35 Khu vực làm việc : khu vực chứa phôi (Khu vực vật liệu) 35 Đặc điểm của khu vực làm việc: khu vực này dùng để chứa các phôi nhập về cha cắt đợc cầu trục xếp đống vào bãi (trọng lợng phôi lên tới 30 tấn), ngoài ra cầu trục này còn có chức năng xếp phôi vào xe vận chuyển để vận chuyển phôi từ gian chứa phôi vào khu vực máy cắt đuốc, bãi phôi này đợc bảo quản ngoài trời, vì dây chuyền cán làm việc thờng xuyên nên việc vận chuyển phôi ở khu vực này cũng diễn ra thờng xuyên vì thế chế độ làm việc của cầu trục này ở chế độ nặng. Ngoài chức năng vận chuyển phôi thì cầu trục này còn có chức năng bảo dỡng, thay thế, lắp đặt các thiết bị thuộc dây chuyền cán khi cần thiết độ sâu của thiết bị trong dây chuyền tại khu vực này lên tới 4m vì vậy cần chiều cao nâng của cầu trục này là 12 m. .35 Loại máy trục : cầu lăn, 2 dầm 36 Công dụng : vận chuyển phôi .36 Khu vực làm việc : khu vực chứa phôi (Khu vực vật liệu) 36 Đặc điểm của khu vực làm việc: Khu vực này dùng để chứa phôi cha cắt trọng lợng phôi max là 30 tấn, đợc bảo quản ngoài trời, chức năng của cẩu là vận chuyển, xếp phôi lên máy cắt đuốc. Ngoài ra khi cầu trục vận chuyển phôi nạp lò có sự cố thì cầu trục trục này có chức năng vận chuyển phôi nạp lò, hơn nữa còn có ___________________________________________________________________________________ ________________ Chủ đầu t: Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam Đơn vị ủy quyền chủ đầu t: Công ty Công nghiệp Tàu thủy Cái Lân 1/208 Báo Cáo NCKT dự án xây lắp các công trình và hệ thống phụ trợ cho nhà máy cán nóng thép tấm tại cụm công nghiệp Tàu Thủy cái lân - quảng ninh ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ chức năng bảo dỡng thiết bị khi cần  TRNG I HC BÁCH KHOA TP. H CHÍ MINH KHOA MÔI TRNG o0o BÁO CÁO TIU LUN “QUY HOCH MÔI TRNG CHO  ÁN PHÁT TRIN CÔNG NGHIP KHÍ KHU VC ÔNG NAM BGIAI ON 2006-2015, NH HNG 2025” GV HNG DN: PGS.TS. PHÙNG CHÍ S NHÓM HV THC HIN: 1. DNG ÌNH NAM - MSHV: 10260576 2. HUNH TH THANH DIP - MSHV: 10260559 3. H LONG NG - MSHV: 10260564 4. TRN CAO HOÀNG VIT - MSHV: 10260597 5. CHONE XAYSANA - MSHV: 09263001 Tp.HCM, tháng 01 nm 2011 [1] MC LC CHNG 1: TNG QUAN  ÁN QUY HOCH CÔNG NGHIP KHÍ KHU VC ÔNG NAM B 1 1.1 Tính cp thit ca đ án 1 1.2 Phm vi ca đ án 1 CHNG 2: HIN TRNG VÀ QUY HOCH PHÁT TRIN KINH T - XÃ HI KHU VC ÔNG NAM B 3 2.1 Kinh t 3 2.1.1 Công nghip 3 2.1.2 Ng nghip 4 2.1.3 Nông nghip 4 2.1.4 Giao thông vn ti 4 2.2 Xã hi 5 2.2.1 Các công trình vn hóa xã hi 5 2.2.2 Các khu vc bo tn 6 CHNG 3: ÁNH GIÁ HIN TRNG VÀ D BÁO DIN BIN MÔI TRNG TI CÁC VÙNG NGHIÊN CU 7 3.1 ánh giá hin trng môi trng 7 3.1.1 Khu vc bin ông Nam 7 3.1.1.1 Cht lng nc 7 3.1.1.2 Cht lng trm tích 7 3.1.1.3 H thc vt ni 8 3.1.1.4 H đng vt ni 8 3.1.1.5 H thc vt đáy 8 3.1.1.6 H đng vt đáy 8 3.1.1.7 Ngun li thy sn 9 3.1.2 Khu vc ven b và trong b 9 3.1.2.1 Cht lng không khí 9 3.1.2.2 Cht lng nc ngm và nc mt 10 3.1.2.3 Cht lng đt 11 3.2 D báo bin đi môi trng trong vùng nghiên cu 12 3.2.1 Xu hng bin đi môi trng không khí 12 [2] 3.2.2 Xu hng bin đi cht lng nc 12 3.2.3 Xu hng bin đi môi trng đt 13 3.2.4 Xu hng bin đi tài nguyên sinh vt 13 CHNG 4:  XUT CHNG TRÌNH BO V MÔI TRNG CHO VÙNG PHÁT TRIN CÔNG NGHIP KHÍ 14 4.1 Mc tiêu và nhim v ca chng trình BVMT 14 4.2 Ni dung chính ca chng trình BVMT 14 4.2.1 Qun lý tác đng môi trng cho tng đ án riêng l 14 4.2.2 K thut gim thiu tác đng xu đn MT và KT-XH 15 4.2.3 Chng trình giám sát môi trng 18 CHNG 5: TRÁCH NHIM VÀ PHÂN CÔNG THC HIN QHBVMT 5.1 Trách nhim chung 20 5.2 Trách nhim và phân công công tác BVMT c th 20 TÀI LIU THAM KHO [3] DANH SÁCH CÁC CH VIT TT BVMT : Bo v môi trng CN Công Nghip CPSE : Trung tâm Nghiên cu và Phát trin, An toàn và Môi trng du khí – Vin Du khí Vit Nam MC : ánh giá môi trng chin lc NB : ông Nam B TM : ánh giá tác đng môi trng V : ng vt đáy FPSO : Tàu cha và xut du thô ni GSMT : Giám sát môi trng HSE : An toàn, sc khe, môi trng KCN : Khu công nghip KCNDVDK : Khu công nghip dch v du khí KHCN&MT : Khoa hc công ngh và môi trng MT Môi trng PVN : Tp đoàn Du khí Quc gia Vit Nam QHMT : Quy hoch môi trng QLMT : Qun lý môi trng QTMT : Quan trc môi trng ST/STV-R : M du S T en/S T Vàng – Rng ông TCVN : Tiêu chun Vit Nam TSS : Hàm lng cht rn l lng QHMT Công nghip khí ti khu vc ông Nam B, giai đon 2006 – 2015 & đnh hng 2025 Trang 1 CHNG 1 TNG QUAN  ÁN QUY HOCH CÔNG NGHIP KHÍ KHU VC ÔNG NAM B 1.1 TÍNH CP THIT CA  ÁN Khí du m đóng góp mt phn không nh vào ngun nng lng chung cho Vit Nam. Nhiu công trình s dng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________________________________ ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (Sử dụng cho công trình riêng lẻ ở đô thị) Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Tên chủ đầu tư: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Người đại diện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . - Địa chỉ liên hệ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Số nhà: . . . . . . . .Đường. . . . . . . . . . . . . Phường (xã). . . . . . . - Tỉnh, thành phố: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Số điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Địa điểm xây dựng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Lô đất số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Diện tích . . . . . . . . .m 2 . - Tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đường: . . . . . . . . . . . . . - Phường (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quận (huyện). . . . . . . . . - Tỉnh, thành phố. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Nguồn gốc đất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Nội dung xin phép: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Loại công trình: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cấp công trình:. . . . . . . . . . - Diện tích xây dựng tầng 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 2 . - Tổng diện tích sàn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 2 . - Chiều cao công trình: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m. - Số tầng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Đơn vị hoặc người thiết kế: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Địa chỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Điện thoại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Điện thoại . . . . . . . . . . . . . - Giấy phép hành nghề số : . . . . . . . . . . . . . . cấp ngày . . . . . . 6. Phương án phá dỡ, di dời : 7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: . . . . . . . tháng. 8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày tháng năm Người làm đơn (Ký ghi rõ họ tên) Phụ lục IV (Ban hành kèm theo Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng năm 2010 Chính phủ) _ Mẫu (Trang 1) (Màu xanh - khổ A4) UBND tỉnh, TP trực thuộc TW UBND quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh, thị xã _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ , ngày tháng năm Số: GIẤY PHÉP QUY HOẠCH Số: /GPQH (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ) _ Cấp cho chủ đầu tư: - Địa chỉ: - Số nhà: Đường Phường (xã): Tỉnh, thành phố: Nội dung cấp phép: - Tên dự án: - Địa điểm xây dựng: - Phạm vi ranh giới: - Diện tích lô đất: m2 - Mật độ xây dựng lô đất: % - Chiều cao công trình: m - Hệ số sử dụng đất lô đất: (trang 2) - Khoảng lùi công trình: m - Các yêu cầu kiến trúc công trình: - Các yêu cầu hạ tầng kỹ thuật môi trường: Thời hạn giấy phép quy hoạch: , ngày tháng năm Cơ quan cấp giấy phép quy hoạch (Ký tên, đóng dấu) Nơi nhận: - Như trên; - Lưu:
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án xây dựng công trình riêng lẻ, Mẫu giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án xây dựng công trình riêng lẻ, Mẫu giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án xây dựng công trình riêng lẻ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay