Đơn xin thay đổi thiết kế

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 14:01

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH Độc lập -Tự do- Hạnh phúc --------------------------------------- -------------------------------- ĐƠN XIN THAY ĐỔI VỊ TRÍ CÁC MÔN HỌC TRONG KẾ HOẠCH HỌC TẬP Kính gửi: Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh. Bộ môn: . Cố vấn học tập lớp . Tôi tên: . MSSV: .Lớp Lớp: Nay tôi làm đơn này xin thay đổi vị trí các môn học trong Kế hoạch học tập, cụ thể như sau: TT MSSH Tên Môn học Học kỳ/ năm học đã lên kế hoạch Học kỳ/ năm học đề nghị thay đổi 1. 2. 3. Lý do: Kính mong sự chấp thuận của Bộ môn và Cố vấn học tập. Ý Kiến Cố vấn học tập Cần Thơ, ngày .tháng .năm . Người viết đơn Ý kiến Bộ môn VnDoc.com - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN XIN THAY ĐỔI THIẾT KẾ Kính gửi: Tôi tên:3 CMND số: cấp ngày tháng năm Địa thường trú: - Số nhà: đường: Phường (xã, thị trấn): quận (huyện): - Số điện thoại: Là chủ đầu tư công trình: - Số nhà: đường: Phường (xã, thị trấn): quận (huyện): Đã (2) cấp Giấy phép xây dựng số: /GPXD ngày tháng năm Nay đề nghị thay đổi thiết kế duyệt kèm theo Giấy phép xây dựng số: /GPXD, nội dung đề nghị thay đổi: Thời gian hoàn thành công trình dự kiến tháng kể từ ngày khởi công xây dựng , ngày tháng năm Đính kèm: - Giấy phép xây dựng (bản chính) Người làm đơn (Ký tên) Dùng cho thay đổi thiết kế duyệt kèm giấy phép xây dựng Cơ quan cấp giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư Họ tên người cấp giấy phép xây dựng; doanh nghiệp ghi họ tên người đại diện doanh nghiệp theo pháp luật Xác nhận đơn xin thay đổi thiết kế giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, thị trấn Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định. 2. Bước 2 - Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). - Cán bộ địa chính xã, thị trấn kiểm tra tính đầy đủ + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho người nộp. + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ. 3. Bước 3 Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin thay đổi thiết kế. 2. Bản chính giấy phép xây dựng kèm bản vẽ được duyệt. 3. Bản vẽ thiết kế xin điều chỉnh theo quy định ( 02 bộ). Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu đơn xin thay đổi thiết kế (Mẫu số 7); Quyết định số 04/2006/QĐ- UBND Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Giấy Ủy quyền (nếu người khác đi nộp và nhận thay hồ sơ). Quyết định số 04/2006/QĐ- UBND Xác nhận đơn xin thay đổi thiết kế giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, thị trấn Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định. 2. Bước 2 - Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). - Cán bộ địa chính xã, thị trấn kiểm tra tính đầy đủ + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho người nộp. + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ. 3. Bước 3 Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến Tên bước Mô tả bước thứ sáu hàng tuần). Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin thay đổi thiết kế. 2. Bản chính giấy phép xây dựng kèm bản vẽ được duyệt. 3. Bản vẽ thiết kế xin điều chỉnh theo quy định ( 02 bộ). Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu đơn xin thay đổi thiết kế (Mẫu số Quyết định số 04/2006/QĐ- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 7); UBND Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Giấy Ủy quyền (nếu người khác đi nộp và nhận thay hồ sơ). Quyết định số 04/2006/QĐ- UBND VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN THAY ĐỔI THIẾT KẾ 1 Kính gửi: - 2 Tôi tên: 3 CMND số: do cấp ngày tháng năm Địa chỉ thường trú: - Số nhà: đường: Phường (xã, thị trấn): quận (huyện): - Số điện thoại: Là chủ đầu tư công trình: - Số nhà: đường: Phường (xã, thị trấn): quận (huyện): Đã được (2) cấp Giấy phép xây dựng số: /GPXD ngày tháng năm Nay tôi đề nghị được thay đổi thiết kế đã được duyệt kèm theo Giấy phép xây dựng số: /GPXD, nội dung đề nghị thay đổi: Thời gian hoàn thành công trình dự kiến là tháng kể từ ngày khởi công xây dựng. Đính kèm: , ngày tháng năm - Giấy phép xây dựng (bản chính) Người làm đơn (ký tên) 1 Dùng cho thay đổi thiết kế đã được duyệt kèm giấy phép xây dựng 2 Cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư. 3 Họ và tên của người được cấp giấy phép xây dựng; nếu là doanh nghiệp thì ghi họ và tên người đại diện doanh nghiệp theo pháp luật. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN XIN THAY ĐỔI THIẾT KẾ Kính gởi: - Tôi tên: CMND số do…………………………cấp ngày………………….tháng năm Địa thường trú: - Số nhà: đường: Phường (xã, thị trấn): quận (huyện): - Số điện thoại: Là chủ đầu tư công trình:………………….…………………………………… - Số nhà: đường: Phường (xã, thị trấn): quận (huyện): Đã ……………………………………………… cấp Giấy phép xây dựng số:……………… /GPXD ngày…………tháng………năm……… Nay đề nghị thay đổi thiết kế duyệt kèm theo Giấy phép xây dựng số:……………………….…./GPXD, nội dung đề nghị thay đổi: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Thời gian hoàn thành công trình dự kiến …………tháng kể từ ngày khởi công xây dựng Đính kèm: Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm - Giấy phép xây dựng (bản chính) Người làm đơn (ký tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đơn xin thay đổi thiết kế, Đơn xin thay đổi thiết kế, Đơn xin thay đổi thiết kế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay