Mẫu quyết định bán doanh nghiệp

2 17 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 13:02

http://www.ebook.edu.vn MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm gần đây, cùng với chức năng khai thác có tính chất tác nghiệp, việc khai thác các cơ sở dữ liệu phục vụ các yêu cầu trợ giúp quyết định ngày càng có ý nghĩa quan trọng và là nhu cầu to lớn trong mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh, quản lý kinh tế cũng như nghiên cứu khoa học, thống kê tình hình phát triển xã hội, dân số v.v… Dữ liệu được lưu trữ và thu thập ngày càng nhiều nhưng người ra quyết định trong quản lý, kinh doanh lại cần những thông tin dưới dạng “tri thức” rút ra từ những nguồn dữ liệu đó hơn là chính những dữ liệu đó cho việc ra quyết định. Quá trình ra quyết định cần có nhiều phương pháp hỗ trợ, trong số những phương pháp đó thì Dự báo là một phương pháp được sử dụng rất phổ biến và kết quả dự báo chính là đầu vào rất cần thiết trong quá trình đưa ra ý kiến chủ quan chung sau khi thảo luận. Việc ứng dụng các hệ hỗ trợ ra quyết định dựa trên các mô hình dự báo giúp các doanh nghiệp xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh đúng đắn của mình trong tương lai, mang lại hiệu quả to lớn cho doanh nghiệp, tổ chức, v.v . http://www.ebook.edu.vn Chương 1 - LÝ THUYẾT HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH 1.1. Lý thuyết ra quyết định Việc đưa ra quyết định đối với một vấn đề xuất hiện trong khắp các lĩnh vực, hoạt động sản xuất, đời sống con người, nghiên cứu, thống kê… mà đôi khi chúng ta không nhận ra. Từ những việc đơn giản như chọn một bộ quần áo để đi dự tiệc cho đến những việc lớn như phân bổ ngân sách vào các chương trình quốc gia đều là công việc đưa ra quyết định. Như vậy: 1.1.1. Quyết định là gì ? Đó là một lựa chọn về “đường lối hành động” (Simon 1960; Costello & Zalkind 1963; Churchman 1968), hay “chiến lược hành động” (Fishburn 1964) dẫn đến “một mục tiêu mong muốn” (Churchman 1968) 1.1.2. Ra quyết định là gì ? “Một quá trình lựa chọn có ý thức giữa hai hay nhiều phương án để chọn ra một phương án tạo ra được một kết quả mong muốn trong các điều kiện ràng buộc đã biết” Quyết định có thể là nhận thức ở dạng sự kiện, – “Chi $10,000 cho quảng cáo vào quý 3” Quyết định có thể là nhận thức ở dạng quá trình, – “Trước tiên thực hiện A, sau đó B hai lần và nếu có đáp ứng tốt hãy thực thi C” Quyết định có thể là một hoạt động giàu kiến thức, – Quyết định có kết luận nào thì hợp lý/hợp lệ trong hoàn cảnh nào ? http://www.ebook.edu.vn Quyết định có thể là những thay đổi trạng thái kiến thức – Quyết định có chấp nhận một kiến thức mới không ? 1.1.3. Tại sao phải hỗ trợ ra quyết định? • Nhu cầu hỗ trợ ra quyết định - Ra quyết định luôn cần xử lý kiến thức - Kiến thức là nguyên liệu và thành phẩm của ra quyết định, cần được sở hữu hoặc tích lũy bởi người ra quyết định • Giới hạn về nhận thức: trí nhớ con người là có hạn trong khi con người có vô vàn các mối quan hệ cần phải nhớ phải ra quyết định • Giới hạn về kinh tế: Do vấn đề kinh phí cho dự án luôn có hạn nên muốn có một dự án thành công thì cần phải có kế hoạch sử dụng kinh phí hợp lý. • Giới CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc THÔNG BÁO BÁN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN (ghi chữ in hoa) (nếu có) (nếu có) (ghi rõ loại tài sản, số lượng giá trị lại loại tài sản, lập thành danh mục riêng kèm theo Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh): (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định) (ghi rõ họ tên chữ in hoa) Mẫu 1.6 – Quyết định ( ban hành quy chế, quy định)TÊN CƠ QUAN……(1)……CỘNG HÒA XÃ HỘI NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: /20 (2) /QĐ…(3)……….(4)……, ngày tháng năm 20 (2) QUYẾT ĐỊNHBan hành ………………(5)………………THẨM QUYỀN BAN HÀNH (6) Căn cứ …………………………….….(7)………………………………………….;…………………………………………………………………………………………Theo đề nghị của …………………………………………………………………… ;QUYẾT ĐỊNH:Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này .…………………………………………………………………………………………………………………………………… Điều 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Điều ………… …….…………………………………………………………….… …………………………………………………………………………………………/.Nơi nhận:-…… ;-…… .;- Lưu: VT,…(10).A.XX(11).QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜi KÝ (9)(Chữ ký, dấu)Nguyễn Văn A ỏn mụn hc Qun tr Kinh doanh Lời nói đầu Ngày xửa ngày xa có một con suối chảy mon men gần đến một sa mạc hùng vĩ, nhng nó sợ hãi trớc cảnh hoang sơ này, nó lo lắng trớc cảnh đổi thay. Thâm tâm nó muốn có nhiều nớc và cuộc sống tơi đẹp nhng nó lại chẳng muốn đổi thay dòng chảy, không dám mạo hiểm. Có một giọng nói bên tai nó: Nếu ngơi không dám cất bớc thì chẳng bao giờ ngơi hiểu đợc mảnh đất dới chân ngơi, hãy tin tởng mọi việc sẽ tốt đẹp với ngơi trên mảnh đất mới lạ này. Thế rồi suối nhỏ bớc tiếp đi. Trên sa mạc, oi ả nồng nực ngày càng tăng lên và dòng suối nhỏ đã bốc hơi cạn kiệt. Những hạt nớc li ti quần tụ lại trên cao thanh những áng mây bay trên sa mạc. Những áng mây lang thang ngày qua ngày vợt qua sa mạc đến với biển cả, rồi mây giăng ma trên biển lớn. Bây giờ thì suối nhỏ đã có một cuộc sống bội phần tơi đẹp hơn cả giấc mơ ngày thơ ấu. Em xin trích ra một đoạn trong tác phẩm Dạy con làm giàu dể thấy rằng tầm quan trọng của việc ra quyết định là rất lớn trong cuộc sổng của mỗi con ngời. Trong xu hớng toàn cầu hoá ngày nay mà gắn liền với nó là sự phát triển nh vũ bão của nền kinh tế thì vai trò của nhà quản trị ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, quyết định dến sự thành bại của doanh nghiệp. Một trong những phẩm chất cần thiết của họ chính là khả năng ra quyết định, bởi lẽ một quyết định có thể đa doanh nghiệp đến nấc thang của thành công nhng ngợc lại nó cũng có thể đẩy doanh nghiệp đến bờ vực thẳm. Chất lợng và kết quả của quyết định có khả năng ảnh hởng tích cực hoặc tiêu cực đến nhân viên và tổ chức. Chính vì vậy nhà quản trị phải tối đa hoá khả năng ra quyết định của mình thì mới thật sự trở thành một nhà quản trị có hiệu quả. Nhận thức đợc tầm quan trọng của việc ra quyết định, và ngành quản trị kinh doanh em đang theo học, em đã chọn đề tài Kỹ năng ra quyết định trong doanh nghiệp đẻ tìm hiểu. Với sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo, em đã hoàn thành dề tài này. Do thời gian và kién thức còn hạn chế, nếu có gì thiếu sót, em rất mong đợc sự góp ý của thầy cô và các bạn. Em xin chân thành cám ơn. Sinh viờn : Trn Th Hng 1 ỏn mụn hc Qun tr Kinh doanh Phần I: Cơ sở lí luận của việc ra quyết định I./ Quyt nh qun tr I.1/ Khỏi nim. Quyt nh qun tr l phng ỏn c chn sau khi ó tớnh toỏn, cõn nhc ca ch th qun tr trc khi thc hin nhm gii quyt mt vn no ú. Thc cht quyt nh qun tr l nhng hnh vi sỏng to, t chu trỏch nhim ca ngi lóng o trong tin trỡnh tin hnh hot ng qun tr t chc gii quyt mt vn ó chớn mui ( hoc n hn chút ) trờn c s hiu bit cỏc quy lut vn ng khỏch quan ca t chc v vic phõn tớch cỏc thụng tin v hin trng ca t chc v mụi trng. Quyt nh phi tr li c cỏc cõu hi sau: phi lm gỡ? Khụng lm hay lm khỏc i cú c khụng? Lm nh th no? Ai lm? Lm trong bao lõu? Lm õu? iu kin cn phi cú thc hin l gỡ? Ai s cn tr quyt nh, mc v cỏch x lớ? Khú khn no s xy ra v cỏch khc phc? trin vng ca vic thc hin quyt nh? t chc kim tra v bỏo cỏo phi nh th no? hu qu ca vic ra quyt nh? quyt nh no trc ú phi hu b? Quyt nh no s phi a ra tip theo? v.v. I.3/ Phõn loi quyt nh Cỏch thc phõn loi Cỏc quyt nh Tớnh cht, c im Theo tớnh cht Chin lc Chin thut. Tỏc nghip Liờn quan mc tiờu tng quỏt, di hn Liờn quan mc tiờu hp, nh mc tiờu ca b phn chc nng Liờn quan iu hnh cụng vic hng ngy Sinh viờn : Trn Th Hng 2 Đề án môn học Quản trị Kinh doanh Theo thời gian • Dài hạn • Trung hạn • Ngắn hạn  Hơn một chu kỳ hoạt động  Trong một chu kỳ hoạt động  Ngắn hơn một chu kỳ Theo chức năng quản trị • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHẠM PHƯƠNG THẢO CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH TRONG VIỆC LỰA CHỌN HÃNG HÀNG KHÔNG VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH TỚI NHẬT BẢN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60 34 01 02 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHẠM PHƯƠNG THẢO CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH TRONG VIỆC LỰA CHỌN HÃNG HÀNG KHÔNG VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH TỚI NHẬT BẢN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60 34 01 02 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: PGS.TS DƯƠNG CAO THÁI NGUYÊN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm 2015 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS Dương Cao Thái Nguyên Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 15 tháng 08 năm 2015 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Chức danh Hội đồng Họ tên PGS.TS Nguyễn Phú Tụ Chủ tịch TS Trương Quang Dũng Phản biện TS Nguyễn Hồng Nga Phản biện TS Nguyễn Thế Khải Ủy viên TS Phan Thị Minh Châu Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 11… tháng…07 năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Phạm Phương Thảo Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: ngày 07 tháng 09 năm 1990 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Nơi sinh: Vinh, Nghệ An MSHV: 1341820138 I Tên đề tài: Những yếu tố ảnh hưởng đến định doanh nghiệp lữ hành việc lựa chọn hang hang không vận chuyển khách du lịch đến Nhật Bản II Nhiệm vụ nội dung: - Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn hãng hàng không vận chuyển khách du lịch tới Nhật Bản doanh nghiệp lữ hành - Đo lường mức độ tác động yếu tố đến định doanh nghiệp - Từ kết nghiên cứu đưa hàm ý sách III- Ngày giao nhiệm vụ: 01/2015 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 11/07/2015 V- Cán hướng dẫn: PGS.TS Dương Cao Thái Nguyên CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS.TS Dương Cao Thái Nguyên KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn PHẠM PHƯƠNG THẢO ii LỜI CÁM ƠN Qua trình học tập nghiên cứu, tận tình giúp đỡ quý thầy cô giáo, hoàn thành chương trình học tập nghiên cứu luận văn với đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến định doanh nghiệp lữ hành việc lựa chọn hãng hàng không vận chuyển khách du lịch tới Nhật Bản” Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Dương Cao Thái Nguyên tạo điều kiện tận tình hướng dẫn trình nghiên cứu hoàn thiện đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn anh, chị Học viện Hàng không Việt Nam, anh chị làm việc phòng vé máy bay, anh chị làm việc phận thiết kế, điều hành hành tour du lịch, anh chị thuộc ban giám đốc, trưởng, phó phận anh chị nhân viên làm việc doanh nghiệp lữ hành quốc tế mà tác giả tới khảo sát, cung cấp tài liệu thống kê, hướng dẫn cách xử lý thông tin Tôi xin chân thành cảm ơn Tác giả Luận văn PHẠM PHƯƠNG THẢO iii TÓM TẮT Mục đích nghiên cứu đề tài nhận diện đo lường nhân tố tác động đến định lựa chọn tổ chức mà cụ thể định doanh nghiệp lữ hành việc lựa chọn hãng khàng không vận chuyển khách du lịch tới Nhật Bản; Trên sở đó, đề số hàm ý sách giúp cho hãng hàng không thực dự án nghiên cứu thị trường, thiết kế kế hoạch marketing, nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ hướng, có hiệu Đề tài có ý nghĩa công ty lữ hành việc nắm bắt yếu tố mức độ ảnh hưởng chúng để có tiêu chuẩn lựa chọn hãng hàng không phục vụ tour du lịch cách đắn Mô hình nghiên cứu đề xuất xây dựng sở lý thuyết khách hàng tổ chức, hành vi mua tổ chức, trình thông qua định lựa chọn tổ chức mô hình yếu tố ảnh hưởng đến định mua tổ chức Vì đề tài ngành hàng không mẻ, tác giả đào sâu nghiên cứu đưa vào đề tài khái niệm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - - PHẠM PHƯƠNG THẢO PHẠM PHƯƠNG THẢO CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH TRONG VIỆC LỰA CHỌN HÃNG HÀNG KHÔNG VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH TỚI NHẬT BẢN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60 34 01 02 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm 2015 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH TRONG VIỆC LỰA CHỌN HÃNG HÀNG KHÔNG VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH TỚI NHẬT BẢN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60 34 01 02 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: PGS.TS DƯƠNG CAO THÁI NGUYÊN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm 2015 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 11… tháng…07 năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS Dương Cao Thái Nguyên Họ tên học viên: Phạm Phương Thảo Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: ngày 07 tháng 09 năm 1990 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Nơi sinh: Vinh, Nghệ An MSHV: 1341820138 I Tên đề tài: Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM Những yếu tố ảnh hưởng đến định doanh nghiệp lữ hành việc lựa chọn hang hang không vận chuyển khách du lịch đến Nhật Bản ngày 15 tháng 08 năm 2015 II Nhiệm vụ nội dung: Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Chức danh Hội đồng Họ tên PGS.TS Nguyễn Phú Tụ Chủ tịch TS Trương Quang Dũng Phản biện TS Nguyễn Hồng Nga Phản biện TS Nguyễn Thế Khải Ủy viên TS Phan Thị Minh Châu Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn hãng hàng không vận chuyển khách du lịch tới Nhật Bản doanh nghiệp lữ hành - Đo lường mức độ tác động yếu tố đến định doanh nghiệp - Từ kết nghiên cứu đưa hàm ý sách III- Ngày giao nhiệm vụ: 01/2015 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 11/07/2015 V- Cán hướng dẫn: PGS.TS Dương Cao Thái Nguyên Ủy viên, Thư ký CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV PGS.TS Dương Cao Thái Nguyên KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i ii LỜI CÁM ƠN LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Qua trình học tập nghiên cứu, tận tình giúp đỡ quý thầy cô giáo, hoàn thành chương trình học tập nghiên cứu luận văn với đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến định doanh nghiệp lữ hành việc lựa chọn hãng hàng không vận chuyển khách du lịch tới Nhật Bản” Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Dương Cao Thái Nguyên tạo điều kiện tận tình hướng dẫn trình nghiên cứu hoàn thiện đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn anh, chị Học viện Hàng không Việt Nam, anh chị làm việc phòng vé máy bay, anh chị làm việc phận thiết kế, điều hành hành tour du lịch, anh chị thuộc ban giám đốc, trưởng, phó phận anh chị nhân viên làm việc doanh nghiệp lữ hành quốc tế mà tác giả tới PHẠM PHƯƠNG THẢO khảo sát, cung cấp tài liệu thống kê, hướng dẫn cách xử lý thông tin Tôi xin chân thành cảm ơn Tác giả Luận văn PHẠM PHƯƠNG THẢO iii iv TÓM TẮT cho thấy sáu nhân tố kể có ý nghĩa thống kê tác động đến định doanh nghiệp lữ hành việc lựa chọn hãng hàng không vận chuyển Mục đích nghiên cứu đề tài nhận diện đo lường nhân tố tác khách đến Nhật Bản Điều cho thấy giả thuyết nghiên cứu chấp nhận động đến định lựa chọn tổ chức mà cụ thể định doanh nghiệp Yếu tố tác động mạnh đến định doanh nghiệp lữ hành Giá cả; kế lữ hành việc lựa chọn hãng khàng không vận chuyển khách du lịch tới Nhật đến nhóm tham khảo, thương hiệu quảng cáo, chất lượng dịch vụ, tính pháp lý Bản; Trên sở đó, đề số hàm ý sách giúp cho hãng hàng không yếu tố tác động yếu đến định lựa chọn hãng hàng không tính thuận thực dự án nghiên cứu thị trường, thiết kế kế hoạch marketing, nghiên cứu lợi phát triển sản phẩm dịch vụ hướng, có hiệu Đề tài ... sản, lập thành danh mục riêng kèm theo Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh) : (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định) (ghi rõ họ tên chữ in hoa)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu quyết định bán doanh nghiệp, Mẫu quyết định bán doanh nghiệp, Mẫu quyết định bán doanh nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay