MỘT HƯỚNG KHAI THÁC đoạn TRÍCH “TRAO DUYÊN” TRONG “TRUYÊN KIỀU” của NGUYỄN DU

17 26 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 12:51

Đề tài:MỘT HƯỚNG KHAI THÁC ĐOẠN TRÍCH “TRAO DUYÊN” TRONG “TRUYÊN KIỀU” CỦA NGUYỄN DU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Nguyễn Du đại thi hào dân tộc, nhà văn lớn có nhiều đóng góp cho văn học Việt Nam, đời nghiệp ông mang nhiều tâm tư sâu sắc, quy tụ vấn đề xã hội dự báo nhiều điều cho hậu Trong chương trình môn học THPT, sách giáo khoa chọn giảng kiệt tác truyện Kiều Nguyễn Du Vì tác giả lớn nhất, tiếng văn học Việt Nam Thông qua Truyện Kiều góp phần đưa văn học nước nhà lên đỉnh cao nghệ thuật văn học Việt Nam nói chung, đặc biệt văn học Trung Đại nói riêng Bởi đỉnh cao tinh thần nhân đạo xu hướng văn học mang tư tưởng nhân đạo Như với Truyện Kiều Nguyễn Du trở nên thiên tài văn chương, có nhiều đóng góp cho văn học nước nhà Mặc Truyện Kiều Nguyễn Du có yếu tố vay mượn, vay mượn từ đề tài, cốt truyện, hình tượng nhân vật, Kim Vân Kiều truyện Thanh Tâm Tài Nhân- Trung Quốc Song sáng tạo Nguyễn Du lớn Ông biết sáng tạo yếu tố ngôn ngữ, sáng tạo việc xây dựng hình tượng nhân vật cho phù hợp với tinh thần thời đại mà tác giả sống, phù hợp với tâm lí người Việt Nam đón nhận tác phẩm Về ngôn ngữ thể loại Nguyễn Du viết Truyện Kiều thể loại thơ truyền thống, nôm, để giải số vấn đề lớn thời đại đầy biến cố Nghệ thuật kể chuyện linh hoạt, tự nhiên, theo diễn biến việc người Song tài Nguyễn Du khẳng định bút pháp tả cảnh, tả người Những cảnh người miêu tả tác phẩm có không hai lịch sử văn học dân tộc Đặc biệt khai thác đặc điểm chất việc – nhân vật người hết khám phá diễn tả hợp lí, sâu sắc tinh tế đời sống nội tâm hình tượng nhân vật Bởi Nguyễn Du biết khám phá tình huống, nhân vật tâm lí, theo cách diễn biến riêng biệt, lần giống lần Hơn Nguyễn Du Truyện Kiều chiếm vị trí thiếu chương trình văn học trường phổ thông, tính chương trình văn THPT Nguyễn Du Truyện Kiều chiếm thời lượng lớn Trong Truyện Kiều học với tư cách tác phẩm nhiều đoạn trích Đoạn trích "Trao duyên" đặc biệt, diễn tả sâu sắc bi kịch đời đầyứaóng gió Kiều, đồng thời thể tập trung nghệ thuật miêu tả nội tâm tư tưởng nghệ thuật Nguyễn Du Truyện Kiều Vì "Trao duyên" đoạn trích hay khó khai thác, thu hút tìm tòi khám phá nhà nghiên cứu giáo viên giảng dạy môn văn Qua năm giảng dạy, tích lũy mạnh dạn đề xuất hướng khai thác đoạn trích II THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ TÀI: Như nói trên, đoạn trích tiêu biểu cho ngòi bút Nguyễn Du Truyện Kiều nên "Trao duyên" nhiều nhà nghiên cứu phân tích khám phá nhiều bình diện Lê Trí Viễn với viết "Trao duyên" "Đến với thơ hay" - NXB Giáo dục -1998 phân tích sâu sắc ngôn ngữ nhân vật, cách sử dụng từ ngữ độc đáo, ý nghĩa từ ngữ việc Kiều thuyết phục Vân thay trả nghĩa chàng Kim nhằm làm bật "sắc sảo mặn mà" nhân vật, mà viết chưa làm bật diễn biến tâm trạng nhân vật Thúy Kiều Bài viết Lê Bảo "Giảng văn văn học Việt Nam" - NXBGD-1997 viết công phu, khám phá sâu sắc nhiều phương diện nghệ thuật đoạn trích "Trao duyên" nhằm làm rõ dòng tâm trạng nhân vật tác giả kết luận: “ý thức thân phận người tác phẩm kết yếu tố nghệ thuật kết hợp lại cách nhuần thấm tự nhiên, có nhịp điệu, thành ngữ, việc miêu tả thời gian tâm lý dòng phát triển biện chứng trạng tâm hồn" tác giả Lê Bảo phân tích kỹ yếu tố nghệ thuật nhịp điệu, từ ngữ, thành ngữ - tác giả ý phân tích làm rõ thời gian tâm lý đoạn trích ý vào phần sau mà chưa ý dòng chảy thời gian tâm lý xuất từ đầu đoạn trích, tạo nên nhịp độ chung cho đọan trích quy định ngôn ngữ, hành động nhân vật việc trao duyên Hơn viết chuyên sâu nên áp dụng viết vào giảng hai tiết lớp với trình độ học sinh, giáo viên gặp nhiều khó khăn, lúng túng việc cân nội dung giảng với lượng thời gian lên lớp Ở sách giáo viên sách có tầm định hướng cụ thể chi tiết cho giáo viên soạn bài, lên lớp viết nàykhá rõ ràng, chu đáo với mục đích "làm rõ" chủ đề "bi kịch tình yêu tan vỡ", khám phá lôgích diễn biến tâm trạng ngôn ngữ biểu đạt Bài viết chia đoạn trích làm hai phần với ba nội dung chủ yếu : nội dung thứ "Mâu thuẫn làm cho diễn biến tâm trạng nhân vật" Nội dung thứ hai: "Thúy Kiều nhờ em thay trả nghĩa Kim Trọng" Nội dung thứ ba: "Tâm trạng bi kịch Thúy Kiều” Như tác giả Nguyễn Lộc tập trung khám phá tâm trạng nhân vật phần thứ hai phần đầu đoạn trích tác giả tập trung phân tích sức thuyết phục lời lẽ Thúy Kiều nhờ Thúy Vân trả nghĩa Kim Trọng viết phù hợp với nội dung câu hỏi hướng dẫn học sách giáo khoa sách giáo, khoa có ba câu hỏi: Câu hỏi đòi hỏi học sinh tìm hiểu ý nghĩa số từ ngữ, thành ngữ việc thuyết phục Vân cuả Thúy Kiều Câu hỏi đòi hỏi phân tích tâm trạng Thúy Kiều từ câu: "Ngày xuân em dài " đến hết đoạn trích Như thấy viết có thành công.Tuy nhiên chưa tác giả khám phá đoạn trích từ phía tìm hiểu dòng thời gian tâm lý cảm nhận thời gian nhân vật đoạn trích quy định cách thể ngôn ngữ, hành động thể diễn biến tâm trạng nhân vật Vì để khám phá sâu sắc diễn biến tâm lý nhân vật đề xuất khám phá đoạn trích từ nhìn thời gian nghệ thuật III CƠ SỞ ĐỀ RA GIẢI PHÁP Cơ sở lý luận: Truyện Kiều đỉnh cao cùa ngôn ngữ văn học dân tộc Nguyễn Du nhà nghệ sĩ ngôn ngữ bậc thấy Phong cách ngôn ngữ truyện Kiều đa dạng, điều bộc lộ phần đoạn trích SGK Khi hướng dẫn học sinh tìm hiểu đoận thơ, cần ý đến sắc thái riêng ngôn ngữ nghệ thuật đoạn biến đổi ngôn từ, giọng điệu đoạn Nhiều nhà nghiên cứu, nhà thơ bình giảng kĩ nhiều chữ nghĩa đặc sắc truyện Kiều Một số chữ đề tài tranh luận, đến cách hiểu khác Không cần sâu vào điểm tranh luận chữ nghĩa, giáo viên cần biết ý kiến đưa cách hiểu SGK Một đặc điểm ngôn ngữ Truyện Kiều sử dụng rộng rãi cách nói ước lệ, sử dụng nhiều ẩn dụ, tượng trưng, nhiều điển cố, điển tích Trong quan niệm thơif Trung đại đĩều chứng tỏ uyên bác, điêu luyện tác giả Nhưng với người đọc ngày khó khăn, chí rào cản tiếp nhận tác phẩm cổ điển - ngăn cách không phạm vi ngôn từ mà tầng văn hóa Để khắc phục phần khó khăn học sinh, thiết phải lưu ý em đọc kĩ thích đọc nhiều lần đoạn thơ học Giảng dạy tác giả Nguyễn Du - Truyện Kiều yêu cầu cho học sinh cảm thụ sâu sắc người - đời- nghiệp Nguyễn Du, sáng tác ông mà đỉnh cao Truyện Kiều Khi giảng đến phần biết người nghiệp sáng tác ônng không đứng lập trường, quan điểm giai cấp mình, mà đứng quan điểm nhân dân để sáng tác Để gửi gắm tâm vào tác phẩm văn chương Giáo viên cần lí giải cho học sinh biểu tượng văn học phức tạp Cho nên học sinh cần phải tiếp cận với tác phẩm nhiều hơn, tác phẩm Truyện Kiều có giá trị thực lớn, giá trị nhân đạo sâu sắc Cơ sở thực tiễn Nghiên cứu Truyện Kiều Nguyễn Du vấn đề nhà khoa học trọng từ trước đến nay, có hai công trình lớn có giá trị là: "Phong cách Nguyễn Du Truyện Kiều" Phan Ngọc "Thi pháp Truyện Kiều" Trần Đình Sử; hai tác giả nghiên cứu nhiều phương diện khác Truyện Kiều có tập trung khám phá thời gian nghệ thuật tác phẩm Qua nghiên cứu, Phan Ngọc khẳng định, Truyện Kiều có “hai thời gian", "một thời gian khách quan giới thời gian nội tâm lòng nhân vật”, ông nói "thời gian nghệ thuật không đo kim đồng hồ mà đo xúc cảm tim” Ông cảm nhận thời gian cụ thể nhân vật Thúy Kiều: "Thế giới nội tâm tách thành ba thời gian: sững sờ trước tại, hồi tưởng tới khứ lo lắng cho tương lai" Trong "Thi pháp Truyện Kiều " Trần Đình Sử dành mục lớn để khám phá nhiều phương diện hình tượng thời gian ông Truyện Kiều có "một dòng thời gian tâm lý" sáng tạo độc đáo vượt xa truyện nôm đương thời Nguyễn Du Dòng thời gian tâm lý xuất tất nhân vật rõ Thúy Kiều: "thời gian Kiều hoạt động có ý thức Kiều tạo tương quan với hoàn cảnh” Vì trước hoàn cảnh, cảnh ngộ Kiều lại có cảm nhận thời gian theo cách riêng dòng thời gian bộc lộ rõ giới nội tâm Kiều Sự cảm nhận thời gian Kiều phong phú đa dạng tùy vào biến thái, đổi thay tâm trạng nàng trước cảnh Như ta khẳng định Truyện Kiều có dòng thời gian tâm trạng, dòng thời gian xây dựng cảm nhận, ý thức nhân vật mối quan hệ với hoàn cảnh muốn khám phá giới nội tâm nhân vật ta dựa vào khám phá hình tượng thời gian nghệ thuật mà tác giả xây dựng tác phẩm Những thành tựu ngành thi pháp học cộng với nghiên cứu cụ thể giáo sư hai công trình trang bị cho phương tiện để vào khám phá biểu thời gian nghệ thuật đoạn trích "Trao duyên” Qua nghiên cứu nhận thấy giới nội tâm Kiều bộc lộ rõ qua việc nhà thơ xây dựng dòng thời gian cách đặc biệt thời gian dồn nén, thắt ngặt cảnh đầy bi kịch, thời gian đồng hoảng loạn nội tâm tình yêu tan vỡ IV MỘT HƯỚNG KHAI THÁC ĐOẠN TRÍCH “TRAO DUYÊN” Lưu ý dạy phần tiểu dẫn: Bên cạnh việc xác định vị trí đoạn trích toàn bố cục kết cấu tác phẩm sách giáo khoa trình bày ý giúp học sinh xác định kiện trao duyên xảy giai đoạn đời Kiều để xác định rõ tâm lý nhân vật lúc đồng thời định hướng cho học sinh thấy đoạn trích tập trung miêu tả tâm trạng nhân vật qua ngôn ngữ độc thoại: Nhân vật tự suy ngẫm, tự nếm trải, giãi bày, cảm nhận trước thực tế phũ phàng nên giới nội tâm sâu sắc, chân thực Từ suy nghĩ đó, thử đề xuất hệ thống câu hỏi phần này: Câu hỏi : Dựa vào phần tiểu dẫn SGK hiểu biết Truyện Kiều em nêu ngắn gọn vị trí đoạn trích? Yêu cầu: Đoạn trích nằm phần đầu tác phẩm từ câu 724 đến câu 756 sau loạt biến cố lớn: Kiều phải chia tay để Kim Trọng Liêu Dương hộ tang chú, gia đình Kiều bị vu oan, Kiều phải từ bỏ tình yêu, bán cho Mã Giám Sinh để chuộc cha em, đêm cuối trước ngày Kiều tâm nhờ Vân trả nghĩa chàng Kim Câu hỏi Những biến cố xảy giai đoạn đời Kiều?ở Kiều nảy sinh tâm lý gì? Yêu cầu: Sự kiện xảy Kiều "Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê" (khoảng 15, 16 tuổi) Kiều ngây thơ sáng chưa có va chạm đời, chưa có chuẩn bị chống đỡ nghiệt ngã số phận, tai họa lúc tạo nên Kiều cú sốc tâm lý lớn với biến thái nội tâm vô phức tạp Câu hỏi : Truyện Kiều tác phẩm tự đoạn trích lại sử dụng ngôn ngữ độc thoại, dụng ý tác giả ? Yêu cầu: Để nhân vật tự độc thoại, tức nhân vật tự suy ngẫm, tự nếm trải, tự giãi bày giới nội tâm giới nội tâm lên cách chân thực sâu sắc Từ rút cho học sinh thấy đoạn trích "Trao duyên" chủ yếu thể diễn biến tâm trạng nhân vật, khám phá đoạn trích tức sâu khám phá diễn biến tâm lý Đồng thời để thấy rõ lòng tài Nguyễn Du việc miêu tả tâm lí nhân vật Truyện Kiều Phân tích đoạn trích : câu hỏi:Dựa vào tìm hiểu kết cấu bố cục đoạn trích em đề xuất cách phân đoạn để phân tích? Theo dòng chảy tâm trạng nhân vật đoạn trích chia đoạn trích làm hai phần để tìm hiểu, phần thứ từ đầu câu: "Duyên giữ vật chung", phần thứ hai: Tiếp hết a Phần thứ nhất: Có thể nói "Trao duyên" diễn toàn phần này, tác giả xây dựng bối cảnh thời gian đặc biệt Bối cảnh thời gian làm bật diễn biến tâm trạng nhân vật để phân tích diễn biến tâm trạng Kiều đề xuất câu hỏi sau: Câu hỏi: Kiều tâm với Vân thời điểm nào? Thời điểm tác động đến nhân vật? Yêu cầu : Kiều tâm với Vân vào đêm cuối trước ngày Kiều theo Mã Giám Sinh từ bỏ gia đình, từ bỏ mối tình với chàng kim đi,đây khoảng thời gian ngắn ngủi mà kiều với gia đình Sự thắt ngặt thời gian tạo nên dồn nén cảm xúc đậm đặc, tích tắc thời gian có vận động nội tâm ý thức với biến hóa khôn lường, có thời điểm nhất, người có khả nhận lời gửi gắm tài sản quý giá nhất, hi vọng cuối Kiều Tính chất thắt ngặt, dồn nén bối cảnh thời gian tạo nên lốc nhỏ làm cồn lên suy nghĩ, thổn thức, thúc đẩy nhân vật hành động Sau đắn đo: “Hở môi ngượng ngùng/ để lòng phụ lòng với ai” Kiều định trao duyên cho em Câu hỏi : Việc Kiều trao duyên cho em thể rõ câu thơ đoạn trích? Yêu cầu: trao duyên diễn trọn vẹn phần thứ đoạn trích hoạt động trao duyên diễn câu thơ đầu câu thơ "Duyên giữ vật chung" Những câu thơ thể kiện có không hai đời Kiều, bộc lộ sâu sắc nỗi đau thân phận người, thân phận tình yêu xã hội xưa Câu hỏi : Màn trao duyên diễn qua trình tự nào? Yêu cầu : - Trong câu thơ đầu ngôn từ hành động Kiều vô đặc biệt * Câu thơ mở đầu có hai từ em, cậy *Có phi lý thái độ trân trọng đáng với Thúy Vân Kiều hành động "lạy thưa " Câu hỏi: Em có nhận xét lời lẽ, hành động Kiều Thúy vân trao duyên? Kiều lại hành động thế? Yêu cầu: Lời nói, hành động Kiều thể liên tiếp dồn dập, vội vàng Hành động vội vàng Kiều trước hết bắt nguồn từ việc Kiều ý thức sâu sắc hoàn cảnh tại: Tình yêu vô mãnh liệt, khát khao hạnh phúc vô biên mà thời gian để yêu thương ngắn ngủi, chật hẹp Sóng gió đời khủng khiếp ập tới lúc Chính ý thức thời gian làm cho Kiều phải hành động vội vàng Kiều nói với em lời lẽ khẩn thiết nhất, cảm động “Cậy em em có chịu lời'' Tất trông đợi, ký thác gửi vào từ “cậy”, nàng khẩn khoản van nài em hành động tôn kính mức : "lạy, thưa'' làm điều Kiều muốn Vân chối từ Kiều trả nghĩa chàng Kim muôn Hơn nhịp độ gấp gáp vội vàng câu thơ thể tinh thần tranh chấp với số mệnh Kiều; trước Kiều có kinh nghiệm xương máu phi lý đời: vừa nhận lời yêu Kim Trọng “thề hoa chưa chén vàng” Kim Trọng phải Gia đình hạnh phúc “êm đềm trướng rủ che” cha mẹ : “rường cao rút ngược dây oan”, tai họa ập tới lúc người chống đỡ Kiều phải hành động tranh chấp với thời gian để cứu lấy tình yêu Kim Trọng Câu hỏi: em thử so sánh việc Kiều trao dyên với việc làm khác nàng trước sau này? Yêu cầu: Những định đời Kiều cân nhắc, suy nghĩ chín chắn Khi định bán nàng “để lời thệ hải minh sơn/làm trước phải đền ơn sinh thành” sau đắn đo, dằn vặt khủng khiếp sau kiều phải suy nghĩ nhiều dường Kiều không so đo, tính toán nàng nghĩ đến làm mau chóng Có lẽ nàng biết dùng dằng nữa, thời gian không cho phép, sáng nàng phải lên đường, phải từ bỏ tất Câu hỏi: Trong bốn câu cuối phần thứ Kiều thuyết phục em nào? (Bốn câu cuối từ: "Ngày xuân em dài” “ngậm cười chín suối thơm lây” ) Yêu cầu: Để thuyết phục em , Kiều dùng lời lẽ thật đặc biệt Trong lời nàng có loạt thành ngữ nói lên mối quan hệ thân thiết, ruột rà như: tình máu mủ lời nước non Hay thành ngữ chết: thịt nát xương mòn ngậm cười chín suối Đó lời lẽ có sức mạnh lay động tình cảm, lòng trắc ẩn người người thân Kiều nói với em tất đau đớn, chua xót cho thân phận Lời Kiều lời trăng trối, nàng viện dẫn tình máu mủ ruột rà, chết thê thảm để thuyết phục em Kiều hiểu, để Vân nhận lời khó khăn việc làm thay đổi đời Vân, gánh nặng mà Vân phải mang suốt đời Nàng vô thông cảm cho em nàng không cách khác nghĩa chàng Kim nặng mà hoàn cảnh Kiều lúc quán éo le Câu hỏi :Lời lẽ, thái độ hành động Kiều đây,cho ta thấy điều ? Yêu cầu: Kiều định dứt khoát, tìm cách để thuyết phục Thuý Vân thay trả nghĩa chàng Kim, Kiều ý thức sâu sắc hạn chót thời gian, Kiều làm khác để cứu tình yêu Trong ý thức nàng hành động mà nàng làm cho tình yêu, cho chàng Kim Cho nên nàng dùng tất nỗi thống khổ đời lời lẽ thuyết phục để thuyết phục Vân Câu hỏi: bên cạnh việc thuyết phục Thuý Vân, lời nói Kiều thể điều gì? Yêu cầu: Bên cạnh đó, lời Kiều cho ta thấy cảm nhận nàng bi kịch số phận, bi kịch tình yêu, cách sâu sắc Trong câu, chữ nàng nói với em, có ý thức sâu sắc thân phận mình, hiển diện "mệnh bạc" chết "Thịt nát xương mòn" Nhưng đặc biệt nhất, lời nàng thể nỗi đớn đau trước tan vỡ tình yêu Nàng nhắc lại kỷ niệm tình yêu thật tha thiết (ngay tìm cách trao duyên cho em) Nàng nhớ in phút dây gặp gỡ, hẹn thề ''khi gặp chàng Kim, ngày quạt ước, đêm chén thề "đó phút dây đẹp đời nàng Thế mà tình yêu thật ngắn ngủi, tai hoạ khủng khiếp đổ xuống bất ngờ chống đỡ “sóng gió bất kì”, “giữa đường đứt gánh tương tư” tình yêu phút chốc nát tan Câu hỏi: để diễn tả nỗi đau Kiều tác giả sử dụng phương tiện nghệ thuật nào? Đoạn thơ có điệp ngữ “khi gặp, ngày, đêm”, âm điệu thơ luyến láy, nhịp điệu thơ gấp gáp, hình ảnh thơ tương phản gay gắt diễn giải ý thức sâu sắc Kiều ngắn ngủi mong manh hạnh phúc tình yêu đời dâu bể Tất điều làm bật bi kịch oan trái đời Kiều: Khát khao hạnh phúc vô biên, thực đời sống tàn nhẫn, khủng khiếp biến hạnh phúc thành chốc lát, tất xót xa nuối tiếc khôn nguôi Câuhỏi: Sau lời thuyết phục em việc làm Kiều gì? Yêu cầu: việc làm Kiều trao kỉ vật cho em Câu hỏi: cảm nhận em nghe Kiều dặn dò Vân lúc trao kỷ vật? Yêu cầu: Kiều trao kỷ vật cho em ''chiếc thoa, tờ mây'' vật minh chứng cho tình yêu Kim Kiều nàng đưa lại cho em, việc kết thúc, Vân nhận lời việc đền ơn Kim Trọng xong Thế mà, Kiều thản duyên trao tình dứt nên kỷ vật trao mà nàng cố níu kéo lời dặn “vật chung” Câu thơ từ ngữ miêu tả trực tiếp nội tâm nhân vật, dùng giằng trao kỷ vật Kiều lại gợi dậy cho người đọc cảm nhận tâm trạng tiếc nuối, vò xé nàng 10 Như phần thứ đoạn trích tác giả "sắc sảo" Kiều việc thuyết phục Thúy Vân trả nghĩa chàng Kim Nếu thuyết phục Vân bốn câu đầu hoàn thành viên mãn Ở có việc trao gửi, có người nhận lời gửi gắm, có hoàn cảnh éo le "giữa đường đứy gánh tương tư" buộc Kiều phải nhờ cậy Kiều giãi bày dài dòng, hành động, lời nói Kiều không chịu đạo lý trí mà cảm nhận cảnh ngộ thân tạo khủng hoảng nội tâm sâu sắc Nên nguồn lòng nàng trào dâng không kìm giữ Chúng ta thấy đoạn thơ xuất hai dòng chảy: dòng chảy lý trí dòng chảy tâm trạng Mạch ngầm đầy ba biểu sâu sắc nhìn cảm thông nhân đạo Nguyễn Du trước bi kịch đời Kiều Đồng thời việc khám phá rung động tinh vi tâm hồn nhân vật thế, chứng tỏ nhà thơ kì tài việc phân tích nội tâm nhân vật b.Phần thứ hai: Giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh thấy diễn biến tâm trạng nhân vật từ phần thứ đến phần thứ hai câu hỏi có tính chất gợi ý sau : Câu hỏi : Nếu phần thứ tâm trạng Kiều chủ yếu thể qua cảm nhận ngắn ngủi phần tâm trạng Kiều biểu qua dòng thời gian nghệ thuật ? Yêu cầu: phần thứ Kiều phải dùng lý trí kìm nén cảm xúc để trao duyên cho em lúc việc người xong, lý trí không đủ sức kìm giữ cảm xúc Kiều rơi vào khủng hoảng tâm lý cực độ Tâm trạng Kiều biểu lời nói, hành động Kiều cảm nhận thời gian đặc biệt thời gian đồng khứ, tại, tương lai Câu hỏi : Từ kiện trao duyên Kiều cảm nhận nào? Yêu cầu : Khi duyên trao, tình yêu vĩnh viễn tan vỡ, hạnh phúc trở thành ảo vọng, trở thành thời điểm phân chia, ngã ba đường số phận để nhân vật quay nhìn vào khứ, soi rọi vào tương lai Soi rọi vào tương lai Kiều nhìn 11 thấy hạnh phúc Thúy Vân "nên vợ nên chồng" với chàng Kim Kiều thấy thân phận trở thành kẻ "mệnh bạc", kẻ bị "mất người" Kiều trào lên niềm tự thương khắc khoải, xót xa Câu hỏi : Đồng thời với việc nhìn thấy tương lai Kiều có diễn biến tâm lý nào? Bộc lộ tâm trạng ? Yêu cầu : Từ cay đắng ( tình yêu) hình dung tương lai bất hạnh đối sánh số phận với duyên tình Thuý Vân, Kiều quay tìm đến với tình yêu kỷ niệm ngày gặp gỡ hẹn thề, "phím đàn với mảnh hương nguyền”nhưng tất không Mọi việcđã trở thành khứ, hai từ "ngày xưa" đẩy lùi kỷ niệm êm đềm ngày vào khứ xa xôi, vời vợi (mặc tình yêu Kim - Kiều vừa ''thề hoa chưa chén vàng”, biến gia đình Vương ông xảy gần đồng thời với việc Kim Trọng Liêu Dương) Cái ngày phút chốc "phím đàn", "lò hương " đêm thề thốt, đẹp nhất, quý giá hun hút xa xôi, chìm vào bóng tối Kiều trở khứ tưởng tìm nơi an ủi kỷ niệm lại nhát dao cứa mạnh vào tim, đẩy nàng tới hoảng loạn, nàng chạy trốn kỷ niệm tìm đến với tương lai Câu hỏi : Trước mắt Kiều lên tương lai ? Yêu cầu : Trước mắt Kiều lên tương lai thật hãi hùng, nàng nhìn thấy số phận nơi mai hậu thật thê thảm, nàng người giới bên kia, linh hồn nàng vật vờ theo cỏ trở mang theo niềm tiếc nuối khắc khoải ''hồn mang nặng lời thề " tình yêu bất diệt nàng không chỗ sống thực Cũng ''lò hương ấy",''tơ phím này" người so tơ, đốt lò không Kiều không Kim Sự trở Kiều niềm hy vọng cảm thông người “rưới xin chén nước cho người thác oan” Kiều ví chàng Trương Chi thủa mang nặng khối tình xuống Tuyền đài có thấu hiểu người hoá giải nỗi oan tình, nàng khẩn cầu niềm an ủi để xoa dịu nỗi đau Vậy duyên trao, Kiều không thản, tan vỡ oan khuất tình yêu làm nàng đau đớn không hồn nàng nơi siêu tịnh, nàng hy vọng mai hậu Kim Trọng cảm thông may nỗi oan thác giải tỏa 12 Câu hỏi: em có nhận xét dòng thời gian đây? Yêu cầu: Dòng thời gian không tuân theo chảy trôi thời gian khách quan bên mà có nhịp độ hoàn toàn khác: có hồi hoàn thời gian tại, khứ, tương lai khoảnh khắc ngắn đời Giọng thơ thay đổi, hình ảnh thơ chập chờn ma mị, thời điểm không xác định (mai sau, bao giờ) không khí linh thiêng (đốt lò hương, so tơ phím).Tất nói lên tâm trạng khổ đau khủng hoảng nhân vật Sự đối lập găy gắt ước vọng thực sống làm cho Kiều rơi vào bi kịch, dẫn tới khủng hoảng tâm lý dội Câu hỏi: Nhận xét em nghệ thuật miêu tả nội tâm nhà thơ? Yêu cầu: Xây dựng dòng thời gian tâm lý Nguyễn Du làm bật giới nội tâm đầy mâu thuẫn Kiều Một mặt nàng muốn trao duyên cho em để chàng Kim đỡ đau khổ, mặt nàng không dứt mối tình tuyệt đẹp giữ tình yêu nàng đau đớn đến hoảng loạn Nàng gần thức không gian, thời gian Vì dòng thời gian không tuân theo thời gian khách quan mà có nhịp độ riêng thẫm đẫm cảm xúc, tâm trạng Dùng dòng thời gian đặc biệt nhà thơ mổ xẻ tâm trạng nhân vật cách chân thực nhất, biến đổi tinh vi tâm hồn lý giải thật sâu sắc, tài tình Trong hoảng loạn tình yêu mất, Kiều chìm vào dòng thời gian ảo, Kiều nửa tỉnh nửa mê nói chuyện Vân nàng nói chuyện với mình, nàng đối diện thực tế đớn đau: Trâm gãy gương tan Tơ duyên ngắn ngủi Câu hỏi : Tâm trạng Kiều thể rõ qua từ ngữ nào? Yêu cầu: Từ “bây giờ” mốc oan nghiệt xẻ đời Kiều thành hai nửa Một nửa khứ êm đẹp, nửa bi thương Cái giới hạn chia đời Kiều thành hai nửa bi kịch trao duyên mà Kiều vừa thực xong Cái“bây giờ” trở thành lề khép mở hai giới đời Kiều: khứ “êm đềm trướng rủ che”, tương lai “mệnh bạc” hồn vật vờ theo cỏ ôm mối oan tình không dứt 13 Câu hỏi: Quay lại với tại, đối diện với bi kịch "bây trâm gãy, bình tan” tâm trạng Kiều nào? Yêu cầu:Tâm trạng Kiều có đột biến Nỗi đau tình yêu bị tan vỡ người hiểu, nàng Vân chia sẻ Lúc này, tâm trạng Kiều chìm tới đáy chiêm nghiệm cá nhân, nỗi đau đời, nàng ý thức sâu sắc thân phận trâm gãy bình tan tơ duyên ngắn ngủi phận bạc vôi nước chảy hoa trôi Lời nói Kiều có loạt thành ngữ diễn tả tan vỡ, bất hạnh, trôi vô định số phận, Kiều nhắc tới điều ý thức thân phận, đời bi kịch mình, nhận thức đối lập găt gắt hữu hạn số phận "muôn vàn" vô hạn tình yêu, ước vọng Hiện đẩy nàng xuống tận bi kịch, nỗi đau chia sẻ ai, kể nàng Vân có chàng Kim hiểu, chàng người chia sẻ từ tự thương Kiều tìm đến chàng Kim bóng hình chàng Kim xuất tưởng tượng Kiều Đang đối mặt Thuý Vân mà Kiều dường vượt qua không gian thời gian để tâm với chàng Kim Lời nàng lời than chua xót thân phận thân phận tình yêu, đặc biệt lời tạ lỗi Kim Trọng: Kể hết muôn vàn ân Trăm nghìn gửi lạy chàng Kim Nát thân bồ liễu đền nghì trúc mai Nàng gọi tên chàng Kim tiếng nấc nghẹn ngào mê sảng “Ôi Kim lang Kim lang/ Thôi thiếp phụ chàng từ đây” Những lo cho chàng Kim làm nàng yên tâm khoảng khắc, nàng mang nặng lòng nỗi mặc cảm tội lỗi 14 Câu hỏi: Cảm nhận em tâm trạng nhân vật đây? Yêu cầu: Đoạn thơ diễn tả khủng hoảng, trận sóng gió tơi bời lòng người tài sắc mà mệnh bạc Nàng khổ đau, quằn quại đâu phải mà người nên nỗi đau nhân lên gấp bội Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh tổng kết phương diện nội dung nghệ thuật đoạn trích, từ rút giá trị mặt nội dung tư tưởng thành công nghệ thuật đoạn trích Câu hỏi: em có nhận xét diễn biến tâm trạng nhân vật “trao duyên” vừa phân tích trên? Yêu cầu: Diễn biến tâm trạng nhân vật Thuý Kiều diễn tả cách chân thực, theo dòng chảy tâm lý vô lôgic từ kiên trao duyên đau đớn, bàng hoàng, khủng hoảng nhận thấy tình yêu mất, cuối nỗi đau thương cho thân phận bọt bèo Tâm trạng nhân vật diễn biến từ nỗi đau trước thực tế phũ phàng , ngày chìm sâu vào chiêm nghiệm cá nhân thân phận đời Nỗi đau nàng Kiều đạt đau muôn kiếp phụ nữ xã hội phong kiến xưa Câu hỏi : Em nhận xét nghệ thuật việc xây dựng dòng thời gian tâm lý tác giả đoạn trích? Yêu cầu: Xây dựng dòng thời gian tâm lý Nguyễn Du vào nội tâm nhân vật, vào cá biệt đời, số phận từ đạt đến khái quát cho đời người Với việc xây dựng dòng thời gian tâm lý Nguyễn Du xa tác phẩm truyện Nôm đương thời, ông nhìn nội tâm nhân vật từ phía nhân vật, từ phía mục đích khát vọng, xu hướng hoạt động chúng Truyện Nôm đương thời chua xây dựng dòng thời gian tâm lí, sâu vào tác phẩm “Chinh phụ ngâm” (Đặng Trần Côn-Đoàn Thị Điểm) hay “Cung oán ngâm” (Nguyễn Gia Thiều) thấy tác phẩm có xuất thời gian “đêm năm canh lần nương vách quế” “đêm năm canh trông ngóng lần lần” “Khuy sớm” “khắc đằng đẵng niên”… yếu tố thời gian mang tính chất tượng trưng, dùng với nghệ thuật tả cảnh ngụ tình lấy en để bên chưa có 15 nhìn thời gian tâm lý Truỵên Kiều Nguyễn Du Ở Truyện Kiều thời gian dừng lại biến, quay với khứ, hay nới rộng vào tương lai tất giới nội tâm nhân vật đối lập với giới khách quan giúp tác giả thể diễn biến đa dạng, phức tạp giới tâm trạng nhân vật Tác giả mổ xẻ sâu sắc nỗi đau đớn, chua xót đời nhân vật từ nỗi đau cụ thể nàng Kiều nhà thơ nói nhiều điều sâu sắc xã hội, đời Nhà thơ nói sâu sắc khát vọng hạnh phúc, khát vọng tình yêu nỗi đau đớn xót xa người, số phận đời, người xã hội Chính nói đoạn trích đoạn tiêu biểu Truyện Kiều Những đột phá nghệ thuật Nguyễn Du khẳng định tài năng, vị trí ông văn học dân tộc, thể tâm huyết người có “con mắt nhìn suốt sáu cõi, tâm lòng nghĩ suốt nghìn đời”(Mộng Liên Đường chủ nhân V KẾT QUẢ THỂ NGHIỆM: Trước dạy theo phương pháp Sau dạy theo phương pháp Khi tìm hiểu đoạn trích, học sinh hục Học sinh tiếp cận đoạn trích với tư Thúy Kiều, qua đó, thấy tài cách sản phẩm nghệ thuật Nguyễn Du việc sử dụng nghệ sỹ Từ yếu tố nghệ thuật ngôn từ; mà chưa cảm nhận diễn biến em giải mã cách sâu sắc tâm trạng đặc biệt nhân vật giới nội tâm nhân vật với đầy thôngthường vào tìm hiểu tài lập luận, đổi thay biến hóa tinh vi Cảm nhận thuyết p qua thời gian nghệ thuật rung động trước nỗi đau số phận nhân thể đoạn trích Học sinh chưa vật Cảm nhận lòng nhân đạo có rung động, cảm thông cao thiên tài Nguyễn Du tài trước nỗi đau số phận người nghệ thuật nhà thơ Đồng thời Đặc biệt khó nhận thấy sáng học sinh nhận thấy tạo đột phá Nguyễn Du so với văn tiến Nguyễn Du học đương thời chưa đánh giá Truyện Kiều so với truyện Nôm 16 mực giá trị đoạn trích đương thời VI KẾT LUẬN : Truyện Kiều Nguyễn Du tác phẩm lớn, tác giả gửi gắm nỗi niềm tâm Tâm nỗi niềm bi kịch tình ca mà tình yêu nhà thơ tạo giai điệu Từ thực tế dạy văn khó, giảng dạy văn học cổ lại khó Đòi hỏi người giáo viên không cho học sinh tiếp cận tác phẩm, tác giả cách cụ thể mà khám phá yếu tố nghệ thuật đặc sắc nhà văn, nội tâm nhân vật, cần phải nhạy cảm, có tâm hồn dễ đồng cảm thấy sống với nhân vật, nhập vai với nhân vật Truyện Kiều Nguyễn Du lần khẳng định” Văn chương có loại đáng thờ có loại không đáng thờ Loại không đáng thờ loại chuyên văn chương.Loại đáng thờ loại chuyên người” Trên suy nghĩ, cảm nhận thân sau nhiều trăn trở, băn khoăn giảng dạy đoạn trích Trao duyên, văn chương giếng không đáy, thiết nghĩ trình bày tìm tòi bước đầu không tránh khỏi bất cập, thiếu sót hy vọng nhận bổ sung, góp ý đồng nghiệp để viết tốt hơn, áp dụng vào việc khám há đoạn trích có hiệu Xin chân thành cảm ơn! 17 ... đồng hoảng loạn nội tâm tình yêu tan vỡ IV MỘT HƯỚNG KHAI THÁC ĐOẠN TRÍCH “TRAO DUYÊN” Lưu ý dạy phần tiểu dẫn: Bên cạnh việc xác định vị trí đoạn trích toàn bố cục kết cấu tác phẩm sách giáo... Kiều Vì "Trao duyên" đoạn trích hay khó khai thác, thu hút tìm tòi khám phá nhà nghiên cứu giáo viên giảng dạy môn văn Qua năm giảng dạy, tích lũy mạnh dạn đề xuất hướng khai thác đoạn trích II THỰC... Truyện Kiều Phân tích đoạn trích : câu hỏi:Dựa vào tìm hiểu kết cấu bố cục đoạn trích em đề xuất cách phân đoạn để phân tích? Theo dòng chảy tâm trạng nhân vật đoạn trích chia đoạn trích làm hai phần
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT HƯỚNG KHAI THÁC đoạn TRÍCH “TRAO DUYÊN” TRONG “TRUYÊN KIỀU” của NGUYỄN DU , MỘT HƯỚNG KHAI THÁC đoạn TRÍCH “TRAO DUYÊN” TRONG “TRUYÊN KIỀU” của NGUYỄN DU , MỘT HƯỚNG KHAI THÁC đoạn TRÍCH “TRAO DUYÊN” TRONG “TRUYÊN KIỀU” của NGUYỄN DU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay