57 ly THPT trinh thi huyen THPT HOANG HOA 2 HOANG HOA

7 22 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 12:51

SỎ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOẰNG HÓA ĐÈ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2010-2011 TÁC GIẢ: TRỊNH THỊ HUYỀN TỔ: VẬT THANH HÓA 2011 I Mở đầu Mở rộng toán để giải toán tổng quát hơn, khó vấn đề daỵ học giáo viên quan tâm ý Đối với người hoc vấn đề quan trọng phải nhận biết toán tổng quát mở rộng từ toán nào? Từ biết sử dụng kết toán làm công cụ để giải toán tổng quát Khi giảng dạy phần quang hình học Vật lớp 11 nâng cao, nhận thấy từ toán quang hình mở rộng toán khác nhằm đào sâu suy nghĩ cho đối tượng học sinh giỏi, học sinh ôn thi đại học bồi dưỡng học sinh giỏi II Nội dung Bài toán bản: Đặt vật sáng AB song song với ảnh cách đoạn L=90cm Sau đặt thấu kính hội tụ xen vật ảnh cho trục qua A vuông góc với AB Xê dịch thấu kính dọc theo phương trục chính, người ta thấy có hai vị trí thấu kính có ảnh rõ nét AB ảnh Hai vị trí cách khoảng l=30cm Tính tiêu cự thấu kính (Tương tự tập trang 248, Vật lớp 11 nâng cao) Giải: Cách giải tổng quát để làm sở cho việc mở rộng Theo ta có: d+d’=L suy d’=L-d (1) Thay vào công thức thấu kính: 1 = + f d d' ta d − Ld + Lf = (2) Việc có tìm vị trí thấu kính phù hợp với điều kiện đề hay không tương đương với phương trình (2) có nghiệm hay không tức phụ thuộc vào dấu ∆ ∆ = L2 − L f + Khi ∆ = L2 − L f < (tức L (tức L>4f): Phương trình (2) có hai nghiệm, tức tìm hai vị trí phân biệt thấu kính Hai vị trí đối xứng qua M Áp dụng cho toán (có hai vị trí thấu kính cho ảnh rõ nét) hai nghiệm (2) là: L + L2 − Lf d1 = L − L2 − Lf d2 = Theo đề ra, khoảng cách hai vị trí: l = d1 − d = L2 − Lf ⇒ f = L2 − l 4L Thay số ta có f=20cm Một số toán mở rộng 2.1 Bài toán mở rộng thứ a Cho hệ hai thấu kính L1 L2 trục có tiêu cự f1=10cm; B f2=-20cm cách khoảng a=10cm (hình vẽ 1) Đặt vật sáng AB trước thấu kính A O1 O2 L1 khoảng 20cm (A nằm trục chính).Xác định vị trí, tính chất độ phóng đại ảnh cho quang hệ b.Giữ cố định AB thấu kính L2 Hình dịch chuyển thấu kính L1 khoảng từ AB đến thấu kính L2 Hỏi có vị trí L1 để ảnh qua hệ vị trí câu a không? Giải L1 L2 → A1B1 → A2 B2 a) Ta có sơ đồ tạo ảnh AB d , , d1 d d2 Trong d1=20cm ⇒ d1, = 20cm ⇒ d = a − d1, = 10cm ⇒ d 2' = 20cm (ảnh A2B2 ảnh thật nằm sau thấu kính L2, cách L2 đoạn 20cm) d1' d 2' Độ phóng đại ảnh qua hệ k = − − = −2 , tức ảnh A2B2 ngược chiều so với d1 d AB cao AB lần b) Khi giữ cố định AB thấu kính L dịch chuyển L1 muốn cho ảnh qua hệ vị trí câu a ảnh A1B1 AB qua L1 phải vị trí câu a đến ta thấy việc tìm vị trí L dùng loại toán trên, cụ thể: L=AA1=40cm=4.f Vậy có vị trí (đó vị trí câu a) 2.2 Bài toán mở rộng thứ hai: Đề bài: Một điểm sáng S đặt trục thấu kính hội tụ L có tiêu cự f=30cm cách thấu kính 40cm a) Xác định vị trí ảnh S1 S b) Đặt vị trí ảnh S1 S (đã xác định câu a) gương cầu lõm có tiêu cự fG=52cm trục với thấu kính L mặt phản xạ quay phía S Thay thấu kính L thấu kính hội tụ L đặt trục với gương Xác định tiêu cự thấu kính L1 để dịch chuyển L1 khoảng S gương cho trục L1 gương luôn trùng thấy: Có vị trí L1 mà chùm sáng từ S sau qua thấu kính, gương thấu kính lần thứ lại trở S Có vị trí L1 mà chùm sáng từ S sau qua thấu kính, gương thấu kính lần thứ lại trở S Có vị trí L1 mà chùm sáng từ S sau qua thấu kính, gương thấu kính lần thứ lại trở S Có vị trí L1 mà chùm sáng từ S sau qua thấu kính, gương thấu kính lần thứ lại trở S Không có vị trí L mà chùm sáng từ S sau qua thấu kính, gương thấu kính lần thứ lại trở S Giải: Vị trí ảnh S1 xác định d'= d' f 40.30 = = 120(cm) d − f 40 − 30 L G L ta có sơ đồ tạo ảnh dS → S1 → S2 → S3 d 1, d d 2, d d 3, Để S3 trùng với S S2 phải trùng với S1 Điều xảy hai trường hợp sau: + Khi S1 trùng với tâm gương C (hình 2) + Khi S2 trùng với đỉnh gương (hình 3) Nhận xét: C G Ta thấy SC=56cm4f dịch chuyển thấu kính L1 khoảng từ S đến tâm S1≡S3 G C S1≡S2 mà S1 trùng với C dịch chuyển thấu kính L1 khoảng từ S S S3 Hình đến đỉnh gương G có hai vị trí thấu kính L cho S1 trùng với G Như f1
- Xem thêm -

Xem thêm: 57 ly THPT trinh thi huyen THPT HOANG HOA 2 HOANG HOA , 57 ly THPT trinh thi huyen THPT HOANG HOA 2 HOANG HOA , 57 ly THPT trinh thi huyen THPT HOANG HOA 2 HOANG HOA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay