LÝ THUYẾT QUẢN LÝ THEO TIẾP CẬN HỆ THỐNG VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC

10 24 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 12:31

1.Sự ra đờiSự ra đời: Hình thành trong thời gian chiến tranh thế giới lần thứ II (19391945), Lý thuyết quản lý theo tiếp cận hệ thống (hay lý thuyết định lượng về quản lý) Thế chiến thứ II đặt ra nhiều vấn đề mới cho quản trị. Nước Anh đã thành lập một đội nghiêm cứu hành quân để chống lại quân Đức. Kết thúc thế chiến thứ II, các nhà công nghiệp Mỹ ngày càng quan tâm và áp dụng các kỹ thuật định lượng vào việc nghiên cứu, nhằm tăng tính chính xác của các quyết định quản trị. Trong bối cảnh đó, 1 lý thuyết mới ra đời: Lý thuyết định lượng về quản trị. Lý thuyết này đc gọi với nhiều tên khác: lý thuyết hệ thống, lý thuyết định lượng về quản trị,lý thuyết khoa học quản trị. Tất cả những tên này nhằm để biểu đạt về ý nghĩa của lý thuyết, xây dựng trên nhận thức Quản trị là quyết định và muốn quản trị có hiệu quả ,cách giải quyết phải đúng đắn.2. Nội dung học thuyếtHệ thống được hiểu là một tập hợp các phần tử (thành tố) tạo thành một chỉnh thể có liên hệ qua lại với nhau và phụ thuộc lẫn nhau, để thực hiện được mục tiêu chung. Quan điểm hệ thống trong quản lý là quan điểm nêu lên cách tiếp cận một trong bốn trào lưu chủ yếu trong lý luận quản lý, giải quyết vấn đề bằng cách xem xét các vấn đề trong khuôn khổ của cái gọi là đầu vào (nhập lượng của hệ thống); quá trình biến đổi; đầu ra (xuất lượng) của hệ thống và mối liên hệ ngược.Đầu vào: Là nguồn lực vật chất, con người, tài chính và thông tin được đưa vào quá trình biến đổi và sẽ tạo thành đầu ra của hệ thống.Quá trình biến đổi: Là công nghệ hay quá trình biến đổi, chuyển hoá đầuvào để tạo thành đầu ra của hệ thống.Đầu ra: Là kết quả của quá trình biến đổi khi hệ thống đã tiếp nhận đầu vào.Liên hệ ngược: Là hình thức thông tin về thực trạng của hệ thống và kết quả hoạt động của hệ thống.Do sự bùng nổ của thông tin và cuộc cách mạng về thông tin, xã hội loài người có những bước chuyển biến mang tính cách mạng mạnh mẽ trên từng quốc gia và trên toàn cầu kéo theo nó là những thay đổi có tính cách mạng trong việc áp dụng những kỹ thuật công nghệ cao vào các quá trình lao động. Cùng với những trào lưu này, quan điểm tiếp cận hệ thống đã áp dụng có hiệu quảthống kê và sự phát triển của mô hình toán kinh tế với sự trợ giúp của máy tính điện tử vào quá trình quản lý.Quan điểm cơ bản của tiếp cận hệ thống khác biệt rất xa so với quan điểm của hai nhóm lý thuyết trên. Cả hai lý thuyết truyền thống và hành vi đều cho rằng hiệu quả trong quản lý tuỳ thuộc vào năng suất của người lao động, trong khi tiếp cận hệ thống lại cho rằng nó tuỳ thuộc vào sự đúng đắn trong các quyết định của nhà quản lý. Trường phái này dựa trên suy đoán là tất cả các vấn đề đều có thể giải quyết được bằng các mô hình toán, và nó có các đặc tính sau HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC Khoa học Quản lý đại cương_03 CHỦ ĐỀ BÁO CÁO THUYẾT QUẢN THEO TIẾP CẬN HỆ THỐNG OCTOBER 20, 2016 NHÓM Khoa học Quản lý đại cương 1.Sự đời -Sự đời: Hình thành thời gian chiến tranh giới lần thứ II (1939-1945), thuyết quản theo tiếp cận hệ thống (hay thuyết định lượng quản lý) Thế chiến thứ II đặt nhiều vấn đề cho quản trị Nước Anh thành lập đội nghiêm cứu hành quân để chống lại quân Đức Kết thúc chiến thứ II, nhà công nghiệp Mỹ ngày quan tâm áp dụng kỹ thuật định lượng vào việc nghiên cứu, nhằm tăng tính xác định quản trị Trong bối cảnh đó, thuyết đời: thuyết định lượng quản trị thuyết đc gọi với nhiều tên khác: thuyết hệ thống, thuyết định lượng quản trị,lý thuyết khoa học quản trị Tất tên nhằm để biểu đạt ý nghĩa thuyết, xây dựng nhận thức " Quản trị định" muốn quản trị có hiệu ,cách giải phải đắn Nội dung học thuyết Hệ thống hiểu tập hợp phần tử (thành tố) tạo thành chỉnh thể có liên hệ qua lại với phụ thuộc lẫn nhau, để thực mục tiêu chung Quan điểm hệ thống quản quan điểm nêu lên cách tiếp cận bốn trào lưu chủ yếu luận quản lý, giải vấn đề cách xem xét vấn đề khuôn khổ gọi đầu vào (nhập lượng hệ thống); trình biến đổi; đầu (xuất lượng) hệ thống mối liên hệ ngược Đầu vào: Là nguồn lực vật chất, người, tài thông tin đưa vào trình biến đổi tạo thành đầu hệ thống Quá trình biến đổi: Là công nghệ hay trình biến đổi, chuyển hoá đầu vào để tạo thành đầu hệ thống Đầu ra: Là kết trình biến đổi hệ thống tiếp nhận đầu vào Liên hệ ngược: Là hình thức thông tin thực trạng hệ thống kết hoạt động hệ thống Do bùng nổ thông tin cách mạng thông tin, xã hội loài người có bước chuyển biến mang tính cách mạng mạnh mẽ quốc gia toàn cầu kéo theo thay đổi có tính cách mạng việc áp dụng kỹ thuật công nghệ cao vào trình lao động Cùng với trào lưu này, quan điểm tiếp cận hệ thống áp dụng có hiệu thống kê phát triển mô hình toán kinh tế với trợ giúp máy tính điện tử vào trình quản Quan điểm tiếp cận hệ thống khác biệt xa so với quan điểm hai nhóm thuyết Cả hai thuyết truyền thống hành vi cho hiệu quản tuỳ thuộc vào suất người lao động, tiếp cận hệ thống lại cho tuỳ thuộc vào đắn định nhà quản Trường phái dựa suy đoán tất vấn đề giải mô hình toán, có đặc tính sau Nhấn mạnh phương pháp khoa học giải vấn đề quản Áp dụng phương pháp tiếp cận hệ thống để giải vấn đề Sử dụng mô hình toán học Định lượng hóa yếu tố có liên quan áp dụng phép tính toán học xác suất thống kê 5 Chú ý yếu tố kinh tế - kỹ thuật quản yếu tố tâm xã hội Sử dụng máy tính điện tử làm công cụ Tìm kiếm định tối ưu hệ thống khép kín Để giải vấn đề chất lượng tiến hành nỗ lực riêng rẽ mà cần phải giải tất nhân tố tác động đến chất lượng, trình chất lượng hệ thống hoàn chỉnh từ lúc nhận thức yêu cầu khách hàng đến lúc thỏa mãn yêu cầu Phương pháp tiếp cận hệ thống quản chất lượng khuyến khích tổ chức phân tích yêu cầu khách hàng, xác định trình giúp cho sản phẩm khách hàng chấp nhận giữ trình tầm kiểm soát Như để quán triệt quan điểm phương pháp tiếp cận hệ thống, doanh nghiệp tổ chức cần phải xây dựng áp dụng hệ thống quản chất lượng gồm số bước quan trọng sau : - Xác định nhu cầu mong muốn khách hàng bên quan tâm khác - Xây dựng sách, mục tiêu chất lượng - Xác định trình trách nhiệm cần thiết để đạt mục tiêu chất lượng - Xác định cung cấp nguồn lực cần thiết để đạt mục tiêu chất lượng - Áp dụng phương pháp đo để xác định hiệu lực hiệu trình - Xác định biện pháp ngăn ngừa không phù hợp loại bỏ nguyên nhân gây chúng - Thiết lập áp dụng trình để cải tiến liên tục hệ thống quản chất lượng Như vậy, phương pháp tiếp cận hệ thống quản chất lượng có đặc trưng riêng biệt : hướng vào trình, hướng vào phòng ngừa, có chế hành động khắc phục phòng ngừa, có tiêu chuẩn quy tắc làm chuẩn mực đánh giá,linh họa đáp ứng biến động môi trường Bằng cách tiếp cận vậy, doanh nghiệp tổ chức tạo tin tưởng vào khả trình chất lượng sản phẩm, cung cấp sở cho việc cải tiến liên tục Điều dẫn đến việc gia tăng thỏa mãn khách hàng bên quan tâm khác thành viên tổ chức Các ưu, nhược điểm *ưu điểm Áp dụng phương pháp tiếp cận hệ thống để giải vấn đề Sử dụng mô hình toán học kỹ thuật tính toán để giải vấn đề giải toán toán học Định lượng hóa yếu tố có liên quan (Định lượng hợp nhờ Nhấn mạnh phương pháp khoa học giải vấn đề quản việc lựa chọn phương án thích hợp dựa tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật định)và áp dụng phép tính toán học xác suất thống kê 5 Chú ý yếu tố kinh tế - kỹ thuật quản yếu tố tâm xã hội Sử dụng máy tính điện tử làm công cụ vừa công cụ trợ giúp định – giải vấn đề, vừa phương tiện để tiến vào kỷ nguyên thông tin Tìm kiếm định tối ưu hệ thống khép kín *Những đóng góp hạn chế thuyết quản theo tiếp cận hệ thống Đóng góp: - Quan điểm hệ thống nối dài trường phái truyền thống (quản khoa học) - Trường phái hệ thống thâm nhập hầu hết tổ chức đại với kỹ thuật phức tạp Ngày khoa học quản lý, quản tác nghiệp quản hệ thống thông tin quan trọng cho nhà quản tổ chức lớn đại Các kỹ thuật trường phái đóng góp lớn việc nâng cao trình độ hoạch định kiểm tra hoạt động Các kỹ thuật trường phái đóng góp lớn việc nâng cao trình độ hoạch định kiểm tra hoạt động Hạn chế: - Khó mô hình hóa toán học tâm người - Không trọng đến yếu tố người tổ chức quản - Các khái niệm kỹ thuật quản thuyết khó hiểu, cần phải có chuyên gia giỏi, việc phổ biến thuyết hạn chế Khả vận dụng tư tưởng, học thuyết Mặc dù có hạn chế định thuyết tiếp cận hệ thống có tính vận dụng cao đời sống thực tiễn nói chung công tác quản nói riêng, đặc biệt quản đại Trước hết, Tiếp cận hệ thống mang lại nhiều lợi ích, có chuyển biến mang tính cách mạng thông tin,cụ thể: Đã áp dụng kĩ thuật công nghệ cao vào trình lao động với trào lưu này, quan điểm tiếp cận hệ thống xác định có hiệu vào thống kê phát triển mô hình kinh tế với trợ giúp máy tính điện tử vào trình quản Tiếp cận hệ thống vận dụng rộng rãi tất lĩnh vực đặc biệt quản giáo dục Việc đưa ứng dụng kĩ thuật cao quản đem lại mặt tích cực đóng góp phần không nhỏ trình quản giáo dục dạy học, điển hình như: - Nó mang lại tài nguyên giáo dục phong phú cho tất người - Như công cụ hỗ trợ để giảng dạy học tập môn học, đổi phương pháp giảng dạy học tập -Như công cụ hỗ trợ công tác quản lý, hỗ trợ việc bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên cán quản - Như phương tiện giải trí thư giãn lành mạnh động lực cho phát triển giáo dục tiêu biểu nhà trường, học viện, trường đại học Hiện nay, quản giáo dục đẩy mạnh việc sử dụng CNTT vào việc quản lý, giảng dạy Tịa phòng ban làm việc sử dụng máy tính công cụ quan trọng để lưu trữ xử thông tin Trong công việc giảng dạy giảng viên, giáo viên sử dụng máy tính để lấy thông tin hình ảnh mạng để giúp cho môn học thêm phần phong phú, kích thích tò mò sinh viên từ làm cho tiết học thêm sinh động Trong học tập bạn sinh viên sử dụng CNTT ngày lớn, chiếm ưu cao Họ sử dụng thông tin hình ảnh mạng áp dụng vào học, lấy thông tin làm tảng để phát triển kiến thức việc trao đổi thông tin học tập cách dễ dàng khoa học Không dừng lại đó, vận dụng thuyết tiếp cận hệ thống quản giáo dục thể khía cạnh nhà trường quan tâm đến giáo dục, rèn luyện tư hệ thống cho người học, chứng môn thuyết hệ thống đưa chương trình đào tạo hầu hết trường kỹ thuật quản Việc rèn luyện cho nguồn nhân lực có tư hệ thống coi nhiệm vụ vô quan trọng trinh đào tạo thiếu tư hệ thống, thiếu nhìn toàn diện giải công việc đảm bảo tính hiệu Bởi việc tiếp cận hệ thống quản giáo dục quan trọng Từ lợi ích đem lại mà việc quản có bước tiến quan trọng nâng giáo dục nước nhà lên tầng cao so với giáo dục cũ-nền giáo dục chưa tiếp cận hệ thống ... máy tính điện tử vào trình quản lý Quan điểm tiếp cận hệ thống khác biệt xa so với quan điểm hai nhóm lý thuyết Cả hai lý thuyết truyền thống hành vi cho hiệu quản lý tuỳ thuộc vào suất người lao
- Xem thêm -

Xem thêm: LÝ THUYẾT QUẢN LÝ THEO TIẾP CẬN HỆ THỐNG VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC, LÝ THUYẾT QUẢN LÝ THEO TIẾP CẬN HỆ THỐNG VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC, LÝ THUYẾT QUẢN LÝ THEO TIẾP CẬN HỆ THỐNG VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay