Những quy định về hành lý khi đi máy bay

6 20 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 11:32

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG --------- Số: 27/2002/QĐ-BKHCNMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Hà nội ngày 17 tháng 05 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Về việc ban hành "Quy định về quản mẫu chuẩn và mẫu chuẩn được chứng nhận" BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Pháp lệnh Đo lường ngày 06-10-1999; Căn cứ Điều 11 Nghị định số 06/2002/NĐ-CP ngày 14-01-2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Đo lường; Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22-5-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về quản mẫu chuẩn và mẫu chuẩn được chứng nhận”. Điều 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 4. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Bùi Mạnh Hải QUY ĐỊNH Về quản mẫu chuẩn và mẫu chuẩn được chứng nhận (Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 17-5-2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) 1. Quy định chung 1.1. Chứng nhận mẫu chuẩn là việc cơ quan quản nhà nước về đo lường có thẩm quyền xem xét, đánh giá và xác nhận mẫu chuẩn phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật và đo lường quy định. 1.2. Tổ chức, cá nhân (sau đây gọi tắt là cơ sở) sản xuất hoặc nhập khẩu mẫu chuẩn để kiểm định phương tiện đo thuộc "Danh mục phương tiện đo phải kiểm định" phải đăng ký chứng nhận mẫu chuẩn với cơ quan quản nhà nước về đo lường có thẩm quyền. 1.3. Trường hợp mẫu chuẩn được cơ sở nhập khẩu để kiểm định phương tiện đo đã có giấy chứng nhận của tổ chức nước ngoài đã có sự thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau với Việt Nam về các kết quả đo lường và thử nghiệm thì được miễn việc chứng nhận mẫu chuẩn, nhưng phải thông báo việc nhập khẩu mẫu chuẩn cho cơ quan quản nhà nước về đo lường có thẩm quyền (theo mẫu quy định tại phụ lục 5). 1.4. Trường hợp mẫu chuẩn được cơ sở sản xuất hoặc nhập khẩu chỉ để phục vụ trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh của cơ sở, thì không phải thực hiện việc chứng nhận mẫu chuẩn; nhưng phải thông báo việc sản xuất, nhập khẩu mẫu chuẩn cho cơ quan quản nhà nước về đo Quy định hành máy bay Bạn máy bay lần chưa nắm rõ quy định tiêu chuẩn hành xách tay hay ký gửi máy bay, cụ thể trường hợp bạn mang kg hành chuyến bay? bạn phân vân suy nghĩ xem "liệu hành đem theo, có quy định hãng hay không?" Chúng ta tham khảo viết "quy định hành máy bay" sau để hiểu rõ Mỗi hãng hàng không giới, tùy vào điều kiện giá máy bay ghế, hãng quy định cụ thể chế độ hành xách tay hay ký gửi khác Còn chuyến bay nội địa Việt Nam gồm có hãng VietNam Airlines, Vietjet Air, Jetstar áp dụng quy định hành mang theo máy bay sau: - Cả hãng điều quy định kích thước chuẩn hành xách tay là: kiện hành xách tay không vượt kg tổng kích thước chiều (dài, rộng, cao) không vượt 115cm (56 cm x 36 cm x 23 cm hay 22’’ x 11‘’ x 9’’) Thông tin quan trọng: Trong trường hợp hành xách tay vượt số lượng, trọng lượng kích thước nêu trên, hành hành khách yêu cầu ký gửi Hành ký gửi đủ số kg chia làm hai kiện hành - Hãng hàng không Vietnam Airlines mang: 20 kg ký gửi + kg xách tay (bất kỳ loại giá nào) trừ hạng thương gia bạn mang 30kg ký gửi + 7kg xách tay Hành khách người khuyết tật mang chó dẫn đường lên máy bay Vietnam Airlines mà đóng thêm phí dịch vụ Chó dẫn đường ngồi trước mặt hành khách Nếu bạn bị vượt kg hành hay máy bay hãng bắt buộc bạn phải mua thêm số kg hành vượt với giá 85.000 VNĐ/kg hành - Hãng hàng không Vietjet: mang theo kg xách tay (bất kỳ loại giá nào) Còn hành ký gửi hành khách phải mua thêm Theo Vietjet: Nhạc cụ nặng 75 kg vận chuyển khoang hành khách Vietjet Air Khách hàng phải mua chỗ ngồi để dụng cụ toán cước vận chuyển thích hợp Lưu ý: Sau tháng, khách hàng không nhận hành ký gửi, riêng hãng Vietjet Air vứt bỏ hành mà chịu trách nhiệm - Hãng hàng không Jetstar Pacifìc: kg xách tay (bất kỳ loại giá nào) Còn hành ký gửi hành khách phải mua thêm Lưu ý: Ván tự cân không phép mang lên khoang hành khách hành ký gửi theo quy định Jetstar Hành xách tay lên máy bay phải có kích thước không vượt mức 56 x 36 x 23cm Bạn kiểm tra số kg hành xách tay cân hành xách tay, cân đặt khu vực làm thủ tục cửa máy bay để giúp hành khách kiểm tra số kg hành Các hãng hàng không Việt Nam từ chối vận chuyển thứ nặng mùi nước mắm, sầu riêng… Nếu muốn mang theo, bạn phải gói ghém thật kỹ chuẩn bị sẵn tâm để mạnh dạn bỏ chúng lại bị phát Những hành hạn chế vận chuyển bạn máy bay: - Hành cồng kềnh: Thông thường, hành cồng kềnh hãng xếp vào khoang hành Tuy nhiên, lại có số hành khách mang theo loại hành cồng kềnh họ mong muốn mang chúng theo bên mình, phải đặt hành vào ghế ngồi cạnh mà không chấp nhận vận chuyển khoang hành Trong trường hợp này, muốn hãng hàng không chấp thuận đồng ý hành khách phải đáp ứng điều kiện ghế ngồi hành khách ghế đặt trước phải giữ chỗ Các loại phải đảm bảo chuyến bay hạng dịch vụ Bạn cần biết thêm rằng, quy định áp dụng cho loại hành cồng kềnh có kích thước tương đối có vai trò quan trọng hành khách - Các loại hành đặc biệt Ngoài ra, hãng hàng không lưu ý loại hành đặc biệt xếp vào loại hành hạn chế vận chuyển Tuy nhiên, loại hành cồng kềnh, hãng hàng không đưa điều kiện vận chuyển số loại hành cụ thể sau: + Loại đá khô: Loại đá khô sử dụng để bảo quản hành xách tay chất tươi sống có trọng lượng không vượt 2kg hành khách + Các loại đồ uống có cồn, nước hoa hành khách mang theo dạng hành xách tay hành ký gửi phải tích sau: không vượt lít loại thức uống có cồn không vượt lít nước hoa (trong quy định lọ không vượt 0,5 lít) + Nước hoa mang theo không vượt tiêu cho phép + Các thiết bị y tế + Bình oxy nhỏ dùng cho mục đích y tế: Nếu hành khách muốn mang theo oxy nhỏ chứa khí cacbon dyoxit chúng phải đảm bảo trọng lượng thực không 230g Ngoài ra, họ mang theo bình với kích thước trọng lượng tương tự để dự trữ suốt hành trình bay + Thiết bị trợ tim: Hãng hàng không chấp nhận chuyên chở hành khách sử dụng thiết bị trợ tim thông thường Tuy nhiên, hãng hàng không từ chối vận chuyển hành khách sử dụng thiết bị trợ tim ngực chạy nhiên liệu có chứa chất phóng xạ acquy phutonium + Xe lăn có lắp acquy: Xe lăn hãng hàng không chấp nhận vận chuyển hành ký gửi Mặc dù vậy, hành khách nên tuân thủ theo quy định sau: - Đối với xe lăn dùng acquy khô hành khách nên giữ cho bình acquy trạng thái tháo rời mạng hở buộc chặt bình vào xe lăn Ngoài ra, cực acquy phải bọc kín để tránh nối với mạch điện trình máy bay di chuyển Xe lăn phải bọc kín theo quy định vận chuyển đường hàng không - Đối với xe lăn dùng acquy lỏng: hành khách phải trì di chuyển trạng thái thẳng đứng acquy trạng thái mạch hở không hoạt động Tương tự việc bảo quản xe lăn khô, cực acquy phải bảo vệ để tránh nối với mạch điện acquy buộc chặt với xe lăn Trong trường hợp, hành khách di chuyển xe lăn thẳng đứng bình acquy phải tháo rời khỏi xe vận chuyển hành bình thường Acquy tháo rời đóng gói vận chuyển chắn Chúng phải gắn thẻ nhãn phù hợp theo quy định việc chuyên chở hãng hóa nguy hiểm Các vật dụng cá nhân - Mỗi hành ... BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Số: 1680 QĐ-BTNMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2005 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc ban hành Quy định về quản công chức, viên chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Căn cứ Quyết định số 49-QĐ/TW ngày 03 tháng 5 năm 1999 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy định về phân cấp quản cán bộ; Căn cứ Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước; Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị định số 35/2005/NĐ- CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc xử kỷ luật cán bộ, công chức; Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Quyết định: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản công chức, viên chức. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với Quy định này đều bị bãi bỏ. Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 1 Nơi nhận: Bộ trưởng - Như Điều 3; - Các Thứ trưởng; - Bộ Nội vụ; BÀI BÁO CÁO MÔN: QUẢN HÀNH KHÁCHGIẢNG VIÊN: Giáo Sư LÊ NGUYỄN KHÁNH TRUNGTHÀNH VIÊN: DƯƠNG BẢO LINH MSHV: 96T0032 NHÓM TRƯỞNG PHẠM THỊ THU Á MSHV: 93G0096TRƯƠNG THỊ NGỌC NHƯ MSHV: 93G1042CHƯƠNG 2:NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỦ TỤC VÀ TRẢ LỜI THẮC MẮC CỦA HÀNH KHÁCHI/Những lưu ý về hành khi đi máy bay:1.Hành xách tay:Kiểm tra kích thước tối đa cũng như số lượng các túi hành theo tiêu chuẩn cho phép của hãng hàng không.Hãy sắp xếp để các thứ chủ yếu vào hành ký gửi để giảm nhẹ cho hành ký xách tay.Để các vật dụng như kính, máy ảnh, máy tính xách tay vào túi đựng hành xách tay sau khi sử dụng để tránh bỏ quên. +Sử dụng ngăn để hành phía trên ghế ngồi của mình. +Không nhét quá nhiều trong ngăn để hành phía trên đầu. +Hãy để đồ đạc của mình lại trong trường hợp sơ tán khẩn cấp. +Kiểm tra kích cỡ, trọng lượng hành máy bay bằng khung đo hành xách tay được đặt tại khu vực làm thủ tục và cửa ra máy bay. +Các hãng HK đều từ chối chuyên chở những thứ nặng mùi như nước mắm, sầu riêng…Tất cả vậtdụng sắc nhọn như dao, kéo, không được xách tay mà phải để trong hành ký gửi.*Lưu ý:Vì do an toàn, quý khách chỉ nên mở điện thoại di động khi đã rời khỏi máy bay. Điều đó cũng giúp quý khách không bị bị sao nhãng dẫn đến việc quên các vật dụng cá nhân đi kèm như: túi xách,laptop, ví Tốt nhất hãy kiểm tra thật kỹ để chắc chắn rằng tất cả các vật dụng cá nhân của mình đã được mang theo trước khi xuống máy bay.Hành ký gửi +Ghi tên và địa chỉ của mình vào thẻ nhận dạng hành lý. +Khi gửi lưu ý không quên nhận cuống thẻ từ nhân viên làm thủ tục. +Để đảm bảo an toàn cho hành ký gửi, quý khách không nên để những vật dụng quý như tiền, trang sức, kim loại quý, tài liệu và vật mẫu quan trọng…trong hành lý. Hành nên được bao gói chắc chắn và có khóa. +Không được đóng gói những vật dụng dễ vỡ như đồ sứ, hàng điện tử, chai lọ…bên trong hành lý. +Để nhanh chóng nhận ra hành của mình trong số các hành được băng chuyền tải ra, quý khách nên làm dấu như buộc một dải vải màu vào quai xách. Cũng nên ghi tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc lên thẻ hành lý, trong trường hợp hành bị thất lạc hãng Hàng không có thể nhanh chóng hoàn trả hành cho quý khách.Trường hợp thất lạc hành lý:Tất nhiên không ai muốn bị thất lạc hành nhưng nếu điều đó xảy ra, quý khách phải đến quầy Tìm kiếm hành thất lạc (Lost and Found) để khai báo. Ngoài ra quý khách cũng có thể khiếu nại nếu trong quá trình vận chuyển hành của quý khách bị hư hại. Các hãng Hàng không thường có chính sách riêng về mức bồi thường đối với hành thất lạc và cả chi phí cho những đồ dùng cá nhân mà quý khách mua dùng tạm trong thời gian chờ tìm kiếm hành lý. Số điện thoại tại các quầy tìm kiếm hành thất lạc: +Tại sân bay Nội Bài, điện thoại (04) 884 0008; +Tại sân bay Tân Sơn Nhất, điện thoại (08) 35470415, sau đó xin số nội bộ 6062. +Tại sân bay Đà Nẵng, điện thoại (0511) 2247499Lưu ý: Quý khách tuyệt đối không xách hộ, gửi hộ hành cho bất cứ ai, vì bất cứ do gì, cũng như không đụng đến bất cứ gói hành nào bị hoặc có Những quy định việc phát hành chứng khoán công chúng niêm yết chứng khoán VỤ QUẢN PHÁT HÀNH – UBCKNN Sự cần thiết phải quản việc phát hành niêm yết chứng khoán Hiện nay, văn pháp cao chứng khoán TTCK nói chung Nghị định 144/2003, có số luật nghị định khác quy định việc phát hành chứng khoán loại hình doanh nghiệp cách không thống Do giá trị pháp thấp, phạm vi điều chỉnh Nghị định 144 hạn chế, chưa khắc phục mâu thuẫn xung đột với Luật, nghị định khác, điển hình lĩnh vực quản phát hành chứng khoán công chúng Phát hành chứng khoán công chúng việc chào bán chứng khoán rộng rãi cho người đầu tư xã hội Đó hành động trực tiếp huy động tiết kiệm công chúng đầu tư, đó, việc phát hành chứng khoán công chúng cần Nhà nước quản cách thống nhằm bảo vệ lợi ích đáng người đầu tư lành mạnh TTCK Người đầu tư có nhu cầu cung cấp thông tin trung thực xác tổ chức phát hành để định đầu tư cách có sở Hơn nữa, người đầu tư thông thường chọn mua chứng khoán tổ chức phát hành làm ăn nghiêm chỉnh, có triển vọng phát triển Vì vậy, tổ chức phát hành chứng khoán công chúng phải thực công bố thông tin trước sau phát hành cách thường xuyên Hơn nữa, tổ chức phát hànhquyđịnh sản xuất kinh doanh có hiệu chứng khoán họ niêm yết thị trường giao dịch tập trung, việc niêm yết chứng khoán hình thức chào bán chứng khoán cho công chúng cách liên tục thị trường thứ cấp (thị trường mua, bán lại) Với chức bảo vệ người đầu tư xây dựng thị trường chứng khoán an toàn, công khai hiệu quả, Cơ quan quản Nhà nước chứng khoán thường giao nhiệm vụ giám sát việc công khai hóa thông tin tổ chức phát hành chứng khoán công chúng Nhằm mục đích đó, việc phát hành chứng khoán công chúng phải đăng ký với UBCKNN Ở nước ta nay, khuôn khổ pháp chồng chéo nên doanh nghiệp phát hành chứng khoán công chúng chưa phải bắt buộc thực công bố thông tin tổ chức chứng khoán phát hành, chưa có quan giám sát thống việc phát hành tổ chức Theo Nghị định chứng khoán thị trường chứng khoán số 48/CP/1998 trước đây, UBCKNN quản việc công bố thông tin công ty niêm yết Với Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003, việc phát hành cổ phiếu công chúng DN hoạt động theo luật doanh nghiệp bước đầu UBCKNN quản giám sát, loại trừ DNNN, tổ chức tín dụng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước [Theo quy định Nghị định phát hành chứng khoán công chúng “là việc chào bán đợt chứng khoán chuyển nhượng thông qua tổ chức trung gian cho 50 nhà đầu tư tổ chức phát hành”] Mặt khác, Nghị định 144 chưa điều chỉnh việc giao dịch, lưu ký, đăng ký… chứng khoán không niêm yết Tình hình cho thấy, để phát triển TTCK theo chuẩn mực chung, góp phần hoàn chỉnh thể chế kinh tế thị trường tham gia hội nhập quốc tế phải sớm xây dựng Luật chứng khoán để thống điều chỉnh hoạt động phát hành giao dịch chứng khoán 1.Thông tư số 59/2004/TT-BTC hướng dẫn phát hành cổ phiếu công chúng Thông tư số 75/2004/TT-BTC hướng dẫn việc phát hành trái phiếu công chúng Điều kiện phát hành cổ phiếu lần đầu: Các công ty cổ phần (ngoại trừ tổ chức tín dụng, DNNN doanh nghiệp có vốn đầu tư nước thực CPH) phải đáp ứng điều kiện quy định phát hành cổ phiếu công chúng phải làm thủ tục đăng ký với UBCKNN trước phát hành - Vốn điều lệ góp tối thiểu 05 tỷ đồng tính theo giá trị sổ sách - Hoạt động SXKD có lãi*: - Lợi nhuận sau thuế năm liền trước số dương - Không có lỗ luỹ năm đăng ký phát hành - Phương án sử dụng vốn ĐHCĐ thông qua* - Phát hành thông qua tổ chức trung gian - CTCP thành lập lĩnh vực XD CSHT, công nghệ cao miễn điều kiện vốn kết HĐSXKD Điều kiện phát hành trái phiếu công chúng nói chung tương tự điều kiện để phát hành cổ phiếu, có số điểm khác như: - Về đối tượng: loại hình doanh nghiệp có vốn từ 10 tỉ đồng trở lên, ngoại trừ việc Quy địn h v ềmang hành n ước c ủ a Vietnam Airlines Các bạn du học sinh du học Nhật Bản, bạn có ý định du lịch nước ngoài, thăm người thân ý quy định mang hành Vietnam Airlines nhé! Vietnam Airlines thành lập năm 1956 với tên gọi Vietnam Civil Aviation nòng cốt Tổng công ty Hàng không Việt Nam Hãng đánh giá cao chất lượng phục vụ mạng lưới đường bay Vietnam Airlines hãng hàng không đánh giá cao Việt Nam Tuy nhiên để có chuyến bay thoải mái máy bay Vietnam Airlines bạn cần phải tìm hiểu thật kĩ quy định mang hành nước hãng A- QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HÀNH XÁCH TAY – Hạng thương gia : 02 kiện – Hạng phổ thông : 01 kiện Một kiện hành xách tay có trọng lượng không 7kg – Mỗi kiện có kích thước chiều không 115cm (56x36x23cm) B- QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HÀNH KÝ GỬI (*) Tất khu vực trừ châu Mỹ: (*) xuất Nhật Bản Việt Nam: Hành miễn cước áp dụng cho khách thuyền viên : 40kg Tổng kích thước ba chiều 02 kiện không vượt : 273 cm (107 in) Để đặt hãng hàng không Vietnam Airlines Sen Quốc Tế bạn vui lòng : – Gọi vào số điện thoại : 058.3838.279 – Hotline: 0966.777.628 ... tâm lý để mạnh dạn bỏ chúng lại bị phát Những hành lý hạn chế vận chuyển bạn máy bay: - Hành lý cồng kềnh: Thông thường, hành lý cồng kềnh hãng xếp vào khoang hành lý Tuy nhiên, lại có số hành. .. xảy Những vật dụng xách tay khác mang lên máy bay Ngoài hành lý vận chuyển miễn cước theo quy định trên, hành khách mang lên máy bay vật dụng để sử dụng cho mục đích riêng sử dụng máy bay với đi u.. .hành lý ký gửi theo quy định Jetstar Hành lý xách tay lên máy bay phải có kích thước không vượt mức 56 x 36 x 23cm Bạn kiểm tra số kg hành lý xách tay cân hành lý xách tay, cân
- Xem thêm -

Xem thêm: Những quy định về hành lý khi đi máy bay, Những quy định về hành lý khi đi máy bay, Những quy định về hành lý khi đi máy bay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay