Biểu mẫu trong tố tụng hành chính

142 19 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 11:32

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA LUẬT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT Khóa 34 (2008 – 2012) Đề tài: GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH Giảng viên hướng dẫn : Sinh viên thực hiện : ThS. Diệp Thành Nguyên Trần Mộng Nghi Bộ môn: Luật Hành chính MSSV : 5085978 Lớp : Luật Tư pháp 2-K34 Cần Thơ, tháng 5 năm 2012 Lời cảm ơn! Những năm tháng được sống dưới mái trường Đại học Cần Thơ là khoảng thời gian hạnh phúc đối với tôi. Thời gian bốn năm không quá dài nhưng cũng đủ để cảm nhận những tình cảm thiêng liêng và chân thành mà tôi nhận được. Cha mẹ đã cho tôi hành trang cuộc sống để bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, Thầy, Cô đã tận tâm dạy bảo, truyền đạt kiến thức quý báu để tôi có thể vững vàng hơn, bạn bè đã động viên, an ủi và sẻ chia những niềm vui nỗi buồn để tôi thấy mình được ấm áp. Nhân đây tôi xin gửi lời cám ơn đến Cha mẹ tôi, những người luôn dõi theo từng bước đi trong cuộc đời của tôi, lời cảm ơn đến Thầy, Cô trường Đại học Cần thơ nói chung và quý Thầy, Cô Khoa Luật nói riêng những người lái đò âm thầm lặng lẽ nhưng cao cả đã tận tâm dạy bảo cho tôi những kiến thức và cả vốn sống. Đặc biệt tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Thầy Diệp Thành Nguyên - người đã tận tâm và nhiệt tình dạy bảo để tôi có thể hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Và cảm ơn những người bạn của tôi đã yêu mến và chia sẻ cùng tôi vượt qua thời gian khó khăn này. Chúc mọi người nhiều sức khỏe và đạt được những thành công trong cuộc sống. Trân trọng cảm ơn! Cần Thơ tháng 5/2011. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN ………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………. Thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm trong tố tụng hành chính GVHD: Th.s Diệp Thành Nguyên SVTH: Trần Mộng Nghi Mục Lục PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 1 3. Phạm vi nghiên cứu 2 4. Phương pháp nghiên cứu 2 5. Bố cục của đề tài 3 CHƯƠNG 1: 4 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 4 1.1. Khái quát về giám đốc thẩm, tái thẩm trong tố tụng hành chính 4 1.1.1. Khái niệm, mục đích, ý nghĩa của thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm trong tố tụng hành chính 4 1.1.1.1. Khái niệm thủ tục giám đốc thẩm 4 1.1.1.2. Mục đích, ý nghĩa của thủ tục giám đốc thẩm trong tố tụng hành chính 4 1.1.2. Khái niệm, mục đích, ý nghĩa của thủ tục tái thẩm trong tố tụng hành chính 5 1.1.2.1 Khái niệm thủ tục tái thẩm 5 1.1.2.2. Mục đích và ý nghĩa của thủ tục tái thẩm 6 1.2. Lịch sử hình thành thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm trong tố tụng hành chính 7 1.1.1.Quy định của pháp luật về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm trong tố tụng hành chính từ 01/7/1996 đến 30/6/2011 7 1.2.1.1 Thủ tục giám đốc thẩm 7 1.2.1.2 Thủ tục tái thẩm 8 1.2.2 Quy định của pháp luật về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm trong tố tụng Mẫu số 01-HC (Ban hành kèm theo Nghị số 02/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc (1) , ngày tháng năm ĐƠN KHỞI KIỆN Kính gửi: Tòa án nhân dân(2) Người khởi kiện: (3) Địa chỉ:(4) Số điện thoại (nếu có): ., số fax (nếu có): Địa thư điện tử (nếu có): Người bị kiện:(5) Địa chỉ:(6) Số điện thoại (nếu có): ., số fax (nếu có): Địa thư điện tử (nếu có): Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):(7) Địa chỉ:(8) Số điện thoại (nếu có): ., số fax (nếu có): Địa thư điện tử (nếu có): Quyết định (9) bị kiện số…… ngày tháng năm Hành vi hành bị kiện………………………………………… Tóm tắt nội dung định hành chính, định kỷ luật buộc việc, định giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh, nội dung giải khiếu nại danh sách cử tri tóm tắt diễn biến hành vi hành chính(10): Nội dung định giải khiếu nại (nếu có): Yêu cầu đề nghị Tòa án giải quyết(11): Người khởi kiện cam đoan không đồng thời khiếu nại (12)đến người có thẩm quyền giải khiếu nại Những tài liệu, chứng chứng minh kèm theo đơn khởi kiện gồm (13) có: Người khởi kiện (14) Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01-HC: (1) Ghi địa danh, ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày tháng năm ) (2) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải vụ án; Tòa án nhân dân cấp huyện, cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), Tòa án nhân dân cấp tỉnh, ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên) (3) Nếu người khởi kiện cá nhân, ghi họ tên; trường hợp người khởi kiện người đại diện hợp pháp người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người bị hạn chế lực hành vi dân sự, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi đồng thời phải ghi rõ họ tên, địa người đại diện; người khởi kiện quan, tổ chức, ghi tên quan, tổ chức ghi họ, tên người đại diện hợp pháp quan, tổ chức khởi kiện (4) Ghi địa thời điểm nộp đơn khởi kiện Nếu người khởi kiện cá nhân, ghi đầy đủ địa nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú thôn B, xã C, huyện D, tỉnh E); người khởi kiện quan, tổ chức, ghi địa trụ sở quan, tổ chức (ví dụ: Công ty TNHH G có trụ sở: Số 50 phố H, quận I, thành phố K) (5) Nếu người bị kiện người có thẩm quyền ghi chức danh người bị kiện (ví dụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh A); quan, tổ chức, ghi tên, địa trụ sở quan, tổ chức (7) Ghi tương tự hướng dẫn điểm (3) (6) (8) Ghi tương tự hướng dẫn điểm (4) (9) Tùy theo trường hợp mà ghi định hành định kỷ luật buộc việc định giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh định giải khiếu nại danh sách cử tri (10) Tùy theo trường hợp mà ghi tóm tắt nội dung cụ thể định hành định kỷ luật buộc việc định giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh định giải khiếu nại danh sách cử tri hành vi hành (11) Nêu cụ thể vấn đề yêu cầu Tòa án giải như: Yêu cầu hủy bỏ toàn phần định hành định giải khiếu nại có liên quan (nếu có); buộc thực chấm dứt hành vi hành chính; hủy định kỷ luật buộc việc trái pháp luật; hủy phần toàn định giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh; buộc quan lập danh sách cử tri sửa đổi, bổ sung danh sách cử tri theo quy định pháp luật; buộc quan, tổ chức bồi thường thiệt hại, khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, cá nhân bị xâm phạm định hành chính, hành vi hành chính, định kỷ luật buộc việc, định giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh trái pháp luật gây (12) Tùy trường hợp mà ghi định hành chính, định kỷ luật buộc việc, định giải khiếu nại định xử lý vụ việc cạnh tranh, định giải khiếu nại danh sách cử tri, hành vi hành (13) Ghi rõ tên tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có tài liệu phải đánh số thứ tự (ví dụ: tài liệu kèm theo đơn gồm có: Bản Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Bản chứng minh nhân dân (căn cước công dân) ) (14) Nếu người khởi kiện cá nhân, phải có chữ ký điểm người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện cá nhân, chữ, không nhìn được, tự làm đơn khởi kiện, tự ký tên điểm nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện phải có người có lực hành vi tố tụng hành đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện; quan, tổ chức khởi kiện, người đại điện hợp pháp quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu quan, tổ chức Mẫu số 02-HC (Ban hành kèm theo Nghị số 02/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) TÒA ÁN NHÂN DÂN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: ./ /GXN-TA (2) , ngày tháng năm GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ NHẬN ĐƠN KHỞI KIỆN Kính gửi:(3) Địa chỉ: (4) Tòa án nhân dân nhận đơn khởi kiện đề ngày tháng năm (5) nộp trực tiếp (hoặc tổ chức dịch vụ bưu chuyển đến) ngày tháng năm Về yêu cầu Tòa án giải (ghi tóm tắt yêu cầu đơn khởi kiện) Tòa án nhân dân tiến hành xem xét đơn khởi kiện theo quy định ...Tiểu luận luật học: Xử lý định giải trái thẩm quyền tố tụng hành LỜI NÓI ĐẦU Quản lý hành Nhà nước hình thức hoạt động Nhà nước thực trước hết chủ yếu quan hành Nhà nước, có nội dung bảo đảm chấp hành Luật, Pháp lệnh Nghị quan quyền lực Nhà nước, nhằm tổ chức đạo thực cách trực tiếp thường xuyên công xây dựng kinh tế, văn hoá, xã hội hành - trị nước ta Trong trình hoạt động quản lý hành Nhà nước, quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền công chức Nhà nước trao quyền thường xuyên ban hành định quản lý hành nhà nước hình thức văn nhằm điều chỉnh quan hệ nảy sinh đời sống xã hội theo ý chí Nhà nước Các định hành kết thể ý chí quyền lực Nhà nước Nói cách khác, định hành Nhà nước kết thể ý chí quyền lực đơn phương quan Nhà nước có thẩm quyền, ban hành sở luật để thực thi luật Nhằm đề chủ trương sách nhiệm vụ lớn có tính chất định hướng quản lý Nhà nước đặt ra, sửa đổi, bãi bỏ quy phạm pháp luật hành làm phát sinh thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp lý cụ thể để thực chức nhiệm vụ quản lý Nhà nước Như vậy, nói, định quản lý hành Nhà nước sản phẩm hoạt động quản lý Nhà nước, đóng vai trò, vị trí trung tâm hoạt động quản lý Nhà nước Quyết định quản lý hành nhà nước phương tiện thiếu hoạt động quan quản lý hành Nhà nước nhằm sử dụng, thực hầu hết chức quản lý tổ chức, điều chỉnh, kế hoạch hóa, lãnh đạo, điều hành Hiệu lực quản lý Nhà nước phần lớn tùy thuộc vào nội dung, chất lượng biện pháp tổ chức thực định quản lý Nhà nước Quyết định làm cho xã hội phát triển, đời sống nhân dân nâng cao Đảng Nhà nước ta rằng, để lãnh đạo quản lý tốt, phải định đúng, kịp thời tổ chức thực định Việc xây dựng ban hành định quản lý hành nhà nước phải tuân theo quy trình chặt chẽ, thống người định quản lý hành nhà nước phải chịu trách nhiệm định Quyết định hành Nhà nước, dừng lại phạm vi thẩm quyền ban hành giải khiếu kiện tố tụng hành vấn đề nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện thực tiễn hoạt động quản lý Nhà nước Được giúp đỡ hướng dẫn thầy cô Trường Chính trị Tỉnh Khánh Hòa với kiến thức tiếp thu qua trình học tập nghiên cứu Do ham thích thân nhằm góp phần nhỏ bé vào việc học tập nghiên cứu số vấn đề định quản lý hành Nhà nước, thực phần suy nghĩ từ học Tiểu luận: Xử lý định giải trái thẩm quyền tố tụng hành đường vào thực tế với tình “ Quyết định chuyển hồ sơ vụ án có thuộc đối tượng để kháng cáo hay không” “Xử lý định giải trái thẩm quyền tố tụng hành chính” để làm tiểu luận tốt nghiệp Trong điều kiện thời gian hạn chế, khả có hạn chắn không tránh khỏi khiếm khuyết, kính mong thầy cô giúp đỡ bỏ qua thiếu sót Xin chân thành cám ơn quý thầy cô Trường Chính trị Tỉnh Khánh Hòa giúp đỡ hoàn thành tiểu luận Tiểu luận: Xử lý định giải trái thẩm quyền tố tụng hành PHẦN THỨ NHẤT MÔ TẢ TÌNH HUỐNG Hiện khiếu kiện lĩnh vực hành xảy nhiều sống, nhiều trở thành vấn đề thời sôi động nước, đơn khởi kiện Tòa án không nhiều số vụ án hành Toà án thụ lý so với thực tế Khi có tranh chấp xảy ra, quan Nhà nước phải can thiệp, can thiệp quan Nhà nước phải pháp luật cho phép, nghĩa can thiệp phải theo luật định Nếu can thiệp quan Nhà nước không pháp luật, không thẩm quyền theo luật định, sở pháp lý gây hậu pháp lý định Trong thời gian qua Tòa án nhân dân thành phố N.T tỉnh K H thụ lý giải vụ kiện hành định hành UBND thành phố N.T, UBND tỉnh K.H lại ban hành định giải tiếp theo, gây không khó khăn vướng mắc việc giải vụ án Tòa án, ảnh hưởng đến quyền khiếu nại khởi kiện công dân theo quy định pháp luật Trong tiểu luận xin nêu 01 vụ án cụ thể để thấy rõ bất cập việc giải khiếu nại, khiếu kiện định quản lý hành Nhà nước ( xin không phân tích nội dung định ) địa phương, phát sinh nhiều quan điểm trái ngược nhau, là: “ Nhà ông Trần Văn Ngữ số HĐ- phường Phương Sơn với nhà bà Nguyễn Thị Kim Khánh số 5/5 B HĐ - phường PS có xảy tranh chấp quyền sử dụng diện tích 9,234 m2 đất Theo ông Ngữ phần đất thuộc quyền sử dụng nhà ông bà Khánh tự ý xây cất lấn chiếm phần đất Để bảo vệ quyền lợi mình, ông Ngữ đả gửi đơn khiếu nại lên UBND thành phố N.T Căn vào hồ sơ tài liệu thu thập sở điều tra, xác minh ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT - - NIÊN LUẬN CHỨNG CỨ VÀ CHỨNG MINH TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện: TS Nguyễn Duy Phương Nguyễn Thị Thu Mã sinh viên: 13a5011358 Lớp: Luật K37D Huế,6/2016 MỤC LỤC Lời cảm ơn Được phân công tổ thực hành nghề nghiệp trường Đại Học Luật Đại Học Huế đồng ý thầy giáo hướng dẫn TS.Nguyễn Duy Phương sinh viên chọn đề tài “ chứng chứng minh tố tụng hành chính” làm niên luận Để hoàn thành niên luận Sinh viên xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo tận tình hướng dẫn, giảng dạy suốt trình học tập, nghiên cứu trường Đại Học Luật Đại Học Huế Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS.Nguyễn Duy Phương, người chu đáo, hướng dẫn tạo điều kiện giúp em hoàn thành tốt niên luận Mặc dù dã có nhiều cố gắng để thực đề tài cách hoàn chỉnh Song buổi đầu làm quyen với công tác nghiên cứu hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên không khỏi tránh khỏi thiếu sót định mà thân chưa thấy Sinh viên mong góp ý quý thầy cô giáo, bạn đọc để niên luận hoàn chỉnh Sinh viên xin chân thành cảm ơn! Huế ngày 15/5/2016 Sinh viên Nguyễn thị thu A MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Cũng văn pháp luật tố tụng hình dân sự, quy định chứng cứ, chứng minh chiếm vị trí quan trọng hệ thống quy định tố tụng hành chính, quy định thể chất tố tụng hành tính dân chủ hoạt động tố tụng hành chính, sở cho hoạt động tố tụng để giải vụ án hành có hiệu Nội dung quy định chứng cứ, chứng minh thể ý chí nhà làm luật, dựa quy luật khách quan phát triển xã hội bị chi phối nguyên tắc chung chứng cứ, chứng minh Các quy định chứng cứ, chứng minh tố tụng hành lần ghi nhận Pháp lệnh Thủ tục giải vụ án hành năm 1996, sửa đổi bổ sung năm 1998 năm 2006 Tuy nhiên việc áp dụng quy định Pháp lệnh để giải vụ án hành thời gian qua tuỳ tiện, thiếu thống Không vụ án người khởi kiện phát chứng không đủ điều kiện để thu thập được, ngoại trừ việc “cầu viện” án Người bị kiện có nghĩa vụ cung cấp chứng cố tình không cung cấp cung cấp không đầy đủ Việc thu thập chứng đương sự, án từ phía quan, tổ chức gặp không khó khăn việc chậm trả lời, trả lời không xác, không đầy đủ không Chính quy định tiếp tục pháp điển hoá Luật Tố tụng hành năm 2010, có hiệu lực từ ngày 01/7/2011 Việc pháp điển quy định thủ tục tố tụng nói chung quy định chứng cứ, chứng minh Luật Tố tụng hành năm 2010 cần thiết Đây văn quy phạm pháp luật có hiệu lực cao, điều chỉnh cách đầy đủ, toàn diện quan hệ tố tụng giải khiếu kiện hành chính, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quản lý xã hội, quản lý nhà nước pháp luật tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp công dân Thực trạng với mong muốn nghiên cứu làm sáng tỏ cách đầy đủ lý luận thực tiễn chứng minh chứng tố tụng hành sinh viên chọn đề tài: “chứng chứng minh tố tụng hành chính” làm niên luận Tình hình nghiên cứu đề tài Trước có Luật Tố Tụng Hành Chính năm 2010 Mọi thủ tục tố tụng hành thực theo pháp lệnh Bởi vậy, số viết, luận văn nghiên cứu theo pháp lệnh Từ luật tố tụng hành có hiệu lực kể từ ngày 1/7 năm 2011 vấn đề chứng minh chứng có số viết “luật tố tụng hành bước tiến quan trọng quy định chứng cứ, chứng minh luật tố tụng hành năm 2010” tác giả Nguyễn Thị Thu Hương ,Khoa Đào tạo thẩm phán – Học viện Tư pháp; “Những vấn đề cần chứng minh tố tụng hành chính” thạc sĩ Trần Thị Hạnh Dung đăng ngày 22/1/2013 trang wiki luật; “hoàn thiện quy định luật tố tụng hành việc giao nộp, thu thập chứng vụ án hành chính” tác giả Nguyễn Sơn Lâm kiểm sát viện kiểm sát nhân dân tối cao số 13/2014 tr 47-51 Những viết giả nhiều khía cạnh vấn đề chứng vấn đề chứng minh lĩnh vực cụ thể, tài liệu để sinh viên hoàn thiện niên luận Phạm vi nghiên cứu đề tài Với nội dung niên luận, sinh viên chưa có đủ điều kiện nghiên cứu hết vấn đề chứng chứng minh tất vụ án hành theo phạm vi điều chỉnh luật tố tụng hành chính, tác giả nghiên cứu chuyên sâu chứng chứng minh phạm vi vụ án hành truyền thống, lĩnh vực khác tác giả hi vọng có hội thực đầy đủ nội dung chế định công trình nghiên cứu sau Phương pháp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong hoạt động tố tụng nói chung, việc chứng minh đóng vai trò định làm sáng tỏ quan hệ cần giải quyết, sở để đương bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp để Toà án đưa phán Có thể nói mục đích hoạt động tố tụng chứng minh án, định Toà án kết cuối trình chứng minh Đương chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp có chứng cứ, Tòa án giải đắn vụ việc có đầy đủ chứng làm rõ vấn đề Tùy theo hình thức tố tụng mà chủ thể có nghĩa vụ chứng minh khác VAHC thường chứa đựng nhiều mâu thuẫn, phức tạp, liên quan đến hoạt động quản lý hành nhà nước nhiều lĩnh vực đời sống xã hội Trong đó, Tòa án với vai trò trung gian, không thực hoạt động quản lý hành nhà nước lại chủ thể có quyền phán xét, đưa kết giải tranh chấp hành sở áp dụng quy định pháp luật nội dung có liên quan Vì vậy, giải VAHC khách quan, công bằng, phù hợp với quy định pháp luật, tất vấn đề đương đưa cần phải xác minh, làm rõ thông qua hoạt động chứng minh, đầy đủ, xác, hợp pháp, có Kế thừa có chọn lọc khắc phục bất cập PLTTGQVAHC Ngày 24-11-2010, kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII thông qua Luật TTHC, có hiệu lực từ ngày 01-7-2011 Chế định chứng minh chứng quy định đầy đủ, chi tiết thành chương riêng Luật TTHC, gồm 20 điều (từ Điều 72 – Điều 91) tạo bình đẳng hội việc thu thập xuất trình chứng cứ, xác định thật vụ án, Toà án chủ động trình chứng minh VAHC, giải VAHC nhanh chóng, hiệu quả, pháp luật, mang lại ý nghĩa thực tiễn quan trọng việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, quan, tổ chức bị định hành chính, hành vi hành quan nhà nước, người có thẩm quyền quan hành nhà nước xâm phạm Tuy nhiên, qua thực tiễn giải VAHC năm qua cho thấy quy định Luật TTHC bộc lộ nhiều điểm chưa hợp lý nói chung cách nhìn nhận hoạt động chứng minh nói riêng Một mặt không phản ánh đắn chất TTHC, không phát huy vai trò chủ động tích cực đương việc tự bảo vệ quyền lợi ích mình, mặt khác tạo gánh nặng cho quan tiến hành tố tụng phải làm thay nhiều nhiệm vụ đương làm giảm hiệu giải VAHC Toà án nhân dân thể việc Toà án cấp huỷ, sửa án Toà cấp với số lượng lớn Xuất phát từ nguyên nhân trên, tác giả chọn đề tài “Hoạt động chứng minh tố tụng hành chính” làm khóa luận tốt nghiệp với mong muốn làm sáng tỏ thêm vấn đề lý luận thực tiễn chế định quan trọng Tình hình nghiên cứu Tại trường đại học Luật TPHCM có luận văn thạc sĩ tác giả Nguyễn Sơn Lâm: “Chứng vụ án hành chính” – năm 2013 Luận văn thạc sĩ tác giả Lê Thanh Hà: “Chứng minh tố tụng hành chính” – năm 2014 Những công trình nói giải nhiều vấn đề chứng chứng minh, nhiên nhiều vấn đề cần phải làm sáng tỏ thêm, khía cạnh lý luận thực tiễn, tác giả nghiên cứu chứng cứ, không nghiên cứu toàn chứng minh TTHC Những viết tạp chí khoa học pháp lý chủ yếu TTHC kể đến như: Những vấn đề Luật Tố tụng hành chính, Trần Đình Khánh, Tạp chí Kiểm sát số 4/2011; Một số nội dung Luật Tố tụng hành chính, Trần Huy Lộc, Tạp chí Toà án nhân dân số 24/2010; Một số quy định Luật Tố tụng hành chính, Vũ Thanh Tuấn, Tạp chí Toà án nhân dân số 14/2011; Luật Tố tụng hành sửa đổi, bổ sung, Đỗ Văn Chỉnh, Tạp chí Toà án nhân dân số 11/2011; Bước tiến quan trọng quy định chứng cứ, chứng minh Luật Tố tụng hành năm 2010, Nguyễn Thị Thu Hương, Tạp chí Nghề luật số 04/2011; Những vấn đề cần chứng minh Tố tụng hành chính, Trần Thị Hạnh Dung, Tạp chí Dân chủ pháp luật số 09/2012; Hoạt động áp dụng pháp luật nội dung giải quyết các khiếu kiện hành ở Việt Nam Thực trạng giải pháp, Trần Mạnh Hùng - TAND tối cao Các viết đề cập quy định Luật TTHC so với PLTTGQVAHC, có phần nhỏ đề cập đến phần chứng minh, chứng cứ, chưa nghiên cứu sâu khía cạnh hoạt động chứng minh Như vậy, nói đến vấn đề chứng minh TTHC chưa có công trình nghiên cứu cách chuyên sâu Phạm vi nghiên cứu Do khuôn khổ hạn chế khóa văn tốt nghiệp, tác giả có điều kiện tập trung nghiên cứu số vấn đề lý luận hoạt động chứng minh chủ thể tiến hành tham gia tố tụng VAHC, quy định liên quan pháp luật TTHC số kết khảo sát thực tiễn hoạt động chứng minh Trên sở đó, tác giả 1 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tòa án quan có chức đặc biệt máy nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quan có quyền xét xử Tòa án xét xử giải vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, hành giải việc khác theo quy định pháp luật Trong phạm vi chức mình, Tòa án có nhiệm vụ bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa quyền làm chủ nhân dân, bảo vệ tài sản Nhà nước, tập thể, bảo vệ tính mạng, tài sản, tự do, danh dự nhân phẩm công dân Các quyền lợi ích đáng hợp pháp công dân cụ thể bị vi phạm từ nhiều phía: vi phạm hành vi trái pháp luật quan nhà nước nói chung (cơ quan lập pháp, quan hành pháp, quan hành nhà nước cán công chức quan này) hành vi trái pháp luật tổ chức xã hội, kinh tế công dân khác Nhưng vi phạm Hiến pháp pháp luật quan hành nhà nước cán công chức làm thiệt hại quyền lợi ích hợp pháp công dân gây nên vụ khiếu kiện vấn đề thiết đòi hỏi phải có giải hiệu Qua đó, nhằm bảo vệ quyền người, tạo dựng lòng tin quần chúng nhân dân Nhà nước Nguyên tắc "Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân độc lập tuân theo pháp luật" tố tụng hành nguyên tắc để Tòa án thực nhiệm vụ xét xử nhằm thực mục tiêu Nguyên tắc thể quan điểm Nhà nước hoạt động xét xử vụ án hành chính, Hội thẩm Thẩm phán có quyền đưa phán sở quy định pháp luật để giải vụ án hành cách khách quan xác mà phụ thuộc vào tác động khác, kể tác động quan Đảng hay quan hành nhà nước Đây nguyên tắc Hiến định ghi nhận từ sớm phát triển Hiến pháp pháp luật, ghi nhận cụ thể Luật tố tụng hành Mặc dù quy định Hiến pháp nhiều văn pháp luật khác thực tế việc áp dụng nguyên tắc giải vụ án hành nhiều bất cập, chưa thực đem lại hiệu thiết thực trình khiếu kiện công dân Tòa án Đặc biệt theo tinh thần Nghị 49/NQ-TW Bộ Chính trị ngày 02/06/2005 chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 với trọng tâm đổi tổ chức hoạt động quan tư pháp nói chung hệ thống Tòa án nói riêng việc sâu nghiên cứu nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân độc lập tuân theo pháp luật xét xử vụ án hành vấn đề có ý nghĩa thiết thực phục vụ cho trình nghiên cứu mặt lý luận thực tiễn Chính lý đó, tác giả chọn đề tài "Nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân độc lập tuân theo pháp luật tố tụng hành Việt Nam" làm đề tài luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu đề tài "Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân độc lập tuân theo pháp luật" không vấn đề mới, thời gian qua có nhiều viết, công trình nghiên cứu tìm hiểu vấn đề này, như: Khóa luận tốt nghiệp: "Khi xét xử Thẩm phán, Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật", Hàn Mạnh Thắng, Trường Đại học Luật Hà Nội, 1997; Luận văn "Nguyên tắc xét xử Thẩm phán Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật tố tụng dân sự", Trần Thị Nhung San, Trường Đại học Luật Hà Nội, 1995; "Bảo đảm nguyên tắc xét xử Thẩm phán Hội thẩm nhân dân độc lập tuân theo pháp luật", Trần Văn Kiểm, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 1(186), 2011; "Nguyên tắc Thẩm phán Hội thẩm xét xử độc lập tuân theo pháp luật chức kiểm sát việc tuân theo pháp luật hoạt động xét xử tòa án", Đỗ Thị Phương, Đề tài nghiên cứu khoa học, Viện Khoa học xét xử - Tòa án nhân dân tối cao; sách chuyên khảo tác giả sâu nghiên cứu vấn đề “Độc lập xét xử nhà nước pháp quyền Việt Nam” Tiến sĩ, luật sư Lưu Tiến Dũng, 2012; “Tính độc lập tòa án ” Tiến sĩ Văn Hòa, 2007; nhiều viết đăng tạp chí chuyên ngành khác Tuy nhiên, đề tài nghiên cứu sách báo chuyên ngành dừng lại việc nghiên cứu nguyên tắc độc lập tố tụng nói chung, chưa có đề tài sâu nghiên cứu nguyên tắc độc lập Thẩm phán Hội thẩm tố tụng hành Vì vậy, việc sâu nghiên cứu nguyên tắc bối cảnh tố tụng hành có ý nghĩa lý luận thực tiễn quan trọng Trên sở tiếp thu, tổng hợp đề tài, viết trước, với tìm tòi, trình nghiên cứu mình, tác giả vào phân tích nguyên tắc "Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân độc lập tuân theo pháp luật tố tụng hành chính", để thấy rằng, việc áp dụng nguyên tắc thực tế nhiều bất cập đưa giải pháp thích hợp để nguyên tắc thực thi có hiệu Đề tài lựa chọn tác giả nhằm mục đích khẳng định đường lối chủ trương Đảng cải cách tư pháp đắn, kịp thời nên thống ... ÁN HÀNH CHÍNH Căn vào khoản Điều 38, Điều 141, Điều 142 Điều 145 Luật tố tụng hành chính; Sau nghiên cứu hồ sơ vụ án hành sơ thẩm; Xét thấy:(3) QUYẾT ĐỊNH: Tạm đình giải vụ án hành. .. Luật tố tụng hành chính; - Lưu hồ sơ vụ án 25 Hướng dẫn sử dụng mẫu số 12-HC: (1) Ghi tên Tòa án định tiếp tục giải vụ án hành chính; Tòa án định Tòa án nhân dân cấp huyện cần ghi rõ tên tỉnh, thành... QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Căn vào khoản Điều 38, Điều 143 Điều 144 Luật tố tụng hành chính; Sau nghiên cứu hồ sơ vụ án hành sơ thẩm; Xét thấy(3) QUYẾT ĐỊNH: Đình giải vụ án hành thụ lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Biểu mẫu trong tố tụng hành chính, Biểu mẫu trong tố tụng hành chính, Biểu mẫu trong tố tụng hành chính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay