Mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an

1 49 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 10:02

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu TP/CN-2011/CN.02Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI Kính gửi:1 . Chúng tôi/tôi là: Ông Bà Họ và tênNgày, tháng, năm sinhNơi sinhDân tộcQuốc tịchNghề nghiệpNơi thường trúSố Giấy CMND/Hộ chiếuNơi cấpNgày, tháng, năm cấpĐịa chỉ liên hệĐiện thoại/fax/email Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi: Họ và tên: …………………………… . Giới tính: ……… …… Ngày, tháng, năm sinh: .Nơi sinh: .Dân tộc: Quốc tịch: Nơi thường trú: ……………… .………………………………… ……… .1 Trường hợp người nhận con nuôi thường trú tại Việt Nam, thì gửi UBND xã/ phường/thị trấn nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp người nhận con nuôi tạm trú ở nước ngoài, thì gửi Cơ quan đại diện Việt Nam, nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi.1Ảnh 4 x 6cm(chụp chưa quá 6 tháng)Ảnh 4 x 6 cm(chụp chưa quá 6 tháng)……… .…………………………………………… … .…………………… …Tình trạng sức khỏe: ……………… .…………………………… .…… ……… ……… .…………………………………………… ……………………… .…Họ và tên cha: .Ngày, tháng, năm sinh: . .Dân tộc: Quốc tịch: Nơi thường trú: Họ và tên mẹ: Ngày, tháng, năm sinh: .Dân tộc: Quốc tịch: Nơi thường trú: Họ và tên, nơi thường trú của cá nhân/tổ chức đang nuôi dưỡng/giám hộ trẻ em2: Quan hệ giữa người xin nhận con nuôi và trẻ em được nhận làm con nuôi: Lý do xin nhận con nuôi: .……… CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐƠN XIN KẾT HÔN Kính gửi: Tôi tên: Sinh ngày: tháng năm Dân tộc: Tôn giáo: Cấp bậc: Chức vụ: Đơn vị: Tạm trú: Tình trạng hôn nhân: Qua trình tìm hiểu cô Sinh ngày: tháng năm Dân tộc: Tôn giáo: Nghề nghiệp: Cơ quan đơn vị: Quê quán: Thường trú: Tình trạng hôn nhân: Họ tên cha: , sinh năm: nghề nghiệp: Họ tên mẹ: , sinh năm: ., nghề nghiệp: Sau thời gian tìm hiểu, cô thấy đủ điều kiện xây dựng gia đình đồng ý thống cho phép gia đình hai bên Nay viết đơn kính trình lên thủ trưởng cấp xem xét tạo điều kiện Tôi xin chân thành cảm ơn! , ngày tháng năm TM THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN (Ký ghi rõ họ tên) BÊN NAM (Ký ghi rõ họ tên) BÊN NỮ (Ký ghi rõ họ tên) Mẫu đơn xin giao rừng (dùng cho cộng đồng dân cư thôn) CỘNG HOÀ Xà HÔỊ CHỦ NGHIà VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------- ĐƠN XIN GIAO RỪNG (dùng cho cộng đồng dân cư thôn) Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) . Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) 1. Tên cộng đồng dân cư thôn xin giao rừng (Viết chữ in hoa) (1) Tuổi .chức vụ . 2. Địa chỉ 3. Họ và tên người đại diện (viết chữ in hoa) Sau khi được nghiên cứu Luật Bảo vệ và phát triển rừng, được trao đổi thống nhất trong thôn, có quy chế quản lý rừng sơ bộ (kèm theo) và thống nhất đề nghị uỷ ban nhân dân huyện, xã giao rừng cho cộng đồng như sau: 4. Địa điểm khu rừng xin giao (ghi địa danh, tên lô, khoảnh, tiểu khu) 5. Diện tích xin giao (ha) . 6. Để sử dụng vào mục đích (2) 7. Cam kết sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. ngày tháng năm . Người xin giao rừng (Ký và ghi rõ họ, tên) Xác nhận của UBND xã 1. Xác nhận về tính hợp pháp của cộng đồng dân cư thôn 2. Về nhu cầu và khả năng quản lý, sử dụng rừng của cộng đồng dân cư thôn . 3. Về sự phù hợp với quy hoạch ngày tháng năm . TM. Uỷ ban nhân dân Chủ tịch (Ký tên và đóng dấu) 1. Ghi “Cộng đồng dân cư thôn/bản”, sau đó là tên của thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc hoặc tên của đơn vị tương đương. 2. Rừng theo 3 loại. 3. Kèm theo đơn này phải có biên bản hộp thôn thống nhất việc đề nghị Nhà nước giao rừng và ghi rõ số hộ gia đình có trong thôn Mẫu số 05a/ĐĐ CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN GIAO ĐẤT (Trong khu công nghệ cao, khu kinh tế)Kính gửi: Ban Quản lý khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô1. Người xin giao đất (viết chữ in hoa)*: 2. Địa chỉ trụ sở chính: 3. Địa chỉ liên hệ: Điện thoại:… 4. Địa điểm khu đất xin giao: 5. Diện tích xin giao (m2): 6. Để sử dụng vào mục đích: 7. Thời hạn sử dụng (năm): 8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đấtđai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn; Các cam kết khác (nếu có) ngày tháng năm Người xin giao đất(Ký, ghi rõ họ tên, nếu tổ chức thì phải đóng dấu)* Đối với cá nhân ghi rõ họ tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND, địa chỉ nơiđăng ký hộ khẩu thường trú.Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà”và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấpgiấy CMND của chủ hộ gia đình; trường hợp hai vợ chồng cùng xin giao lại đất thì ghi họ, tên, nămsinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng.Đối với tổ chức phải ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lậphoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư; đối với người Việt Nam định cư ởnước ngoài thì ghi họ và tên, quốc tịch, số và ngày, nơi cấp hộ chiếu. Mẫu số 05b/ĐĐ CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐƠN XIN THUÊ ĐẤT (Trong khu công nghệ cao, khu kinh tế)Kính gửi: Ban Quản lý khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô 1. Người xin thuê đất (viết chữ in hoa)*: 2. Địa chỉ trụ sở chính: 3. Địa chỉ liên hệ: Điện thoại:… 4. Địa điểm khu đất xin thuê: 5. Diện tích xin thuê (m2): 6. Để sử dụng vào mục đích: 7. Thời hạn sử dụng (năm): 8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luậtđất đai; nộp tiền thuê đất đầy đủ, đúng hạn; Các cam kết khác (nếu có) , ngày tháng năm Người xin thuê đất(Ký, ghi rõ họ tên, nếu tổ chức thì phải đóng dấu)* Đối với cá nhân ghi rõ họ tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND, địa chỉ nơiđăng ký hộ khẩu thường trú;Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấpgiấy CMND của chủ hộ gia đình; trường hợp hai vợ chồng cùng xin thuê đất thì ghi họ, tên, năm sinh,số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng.Đối với tổ chức phải ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lậphoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư; đối với người Việt Nam định cư ởnước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi họ và tên, quốc tịch, số và ngày, nơi cấp hộ chiếu.CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày tháng năm 20 ĐƠN XIN PHÚC KHẢO (Dành cho người dự tuyển công chức) Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Tên là: .Nam, nữ: Ngày sinh: Thường trú: Điện thoại liên lạc: Tốt nghiệp trường: .Trình độ: Chuyên ngành Đơn vị dự tuyển: SBD: .; Mã dự tuyển: Sau xem thông báo 02 môn thi Kiến thức chung Nghiệp vụ chuyên ngành Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh năm 20 kết điểm thi sau: Môn Kiến thức chung: điểm Môn Tự luận chuyên ngành: điểm Môn Trắc nghiệm chuyên ngành: điểm Với kết điểm thi trên, làm đơn đề nghị Hội đồng tuyển dụng xem xét chấm phúc khảo thi cho tôi: Môn Môn Môn Tôi xin chân thành cảm ơn./ , ngày tháng năm 20 Người làm đơn (Ký ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an, Mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an, Mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay