THIẾT BỊ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

91 123 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 09:49

NHỮNG KIẾN THỨC CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, VỀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌCBÀI 1. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC, THIẾT BỊ DẠY HỌC.BÀI 2. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC.BÀI 3. VAI TRÒ CỦA THIẾT BỊ DẠY HỌC TRONG VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC.BÀI 4. MỘT SỐ VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC. những kiến thức chung phơng pháp dạy học, thiết bị giáo dục thiết bị dạy học Bài giảng lớp bồi dỡng nhân viên thiết bị trờng THCS Tỉnh Bình Dơng NGƯT ThS Chu mạnh Nguyên Phần Bài kiến thức thiết bị giáo dục, thiết bị dạy học Bài kiến thức ph ơng pháp dạy học Bài Vai trò thiết bị dạy học việc nâng cao hiệu phơng pháp dạy học Bài Một số văn quản lý nhà nớc thiết bị trờng học Bài kiến thức thiết bị giáo dục thiết bị dạy học nhìn toàn cảnh quy mô hệ thống giáo dục quốc dân Đại học 18t 15t Trung học TS ThS ĐH CĐ 3n THP T 3n TCCN 3-4n THCS 4n Mầm non 6t D ĐT nghề ngắn hạn (dới 1n) 11t Tiểu học TTD N 6th2n G Tiểu học 5n 3t Trờng lớp MG th Nhà trẻ T X Quy mô hệ thống GDQD nớc ( 04/05 ) Số trờng Nhà trẻ Mẫu giáo 67 10.386 Số học Số giáo viên sinh 421.436 42.663 2.332.658 113.035 Tiểu học THCS THPT 14.518 10.075 2.224 7.773.484 6.670.714 2.802.101 360.624 295.056 106.586 TCCN Giáo 285 ĐH: 101 283.335 1.319.754 13.937 47.646 Quy mô hệ thống GDQD Tỉnh Bình Dơng ( 04/05 ) Mầm non Nhà trẻ Mẫu giáo Tiểu học THCS Số tr ờng 36 02 60 122 43 Số học sinh Số giáo viên 3.058 24.684 249 1.044 69.909 55.700 3.238 ( 1,32 ) 2.383 ( 1,76 ) I Một số khái niệm Khái niệm sở vật chất thiết bị trờng học: Bao gồm hệ thống chính: - Cơ sở vật chất - Thiết bị trờng học - CSVC, kỹ thuật xã hội mà nhà trờng sử dụng cho việc thực mục tiêu ĐT Là tất hệ thống phơng tiện vật chất, kỹ thuật khác đợc sử dụng để phục vụ hoạt động giáo dục dạy học nhà trờng Nó bao gồm đồ vật, cải vật chất, tinh thần, tự nhiên xung quanh nhà trờng Khái niệm thiết bị dạy học ( đồ dùng dạy học ): Là phận chủ yếu hệ thống thiết bị trờng học Bao gồm: a Phơng tiện kỹ thuật dạy học: - Thiết bị nghe nhìn - Thiết bị thu nhận, xử lý, truyền thông tin b Thiết bị, vật liệu thí nghiệm, thực hành, mô hình, mẫu vật môn khoa học thực nghiệm c Nhà xởng, vờn trờng d Dụng cụ dạy học môn chuyên biệt: TDTT, Âm nhạc, Mỹ thuật e Tranh ảnh, đồ giáo khoa, phim giáo khoa, băng đĩa hình g Đồ dùng học sinh II Yêu cầu hệ thống thiết bị dạy học Đảm bảo tính hệ thống ( đầy đủ đồng ) Đảm bảo tính khoa học, hiệu Đảm bảo tính s phạm ( giáo khoa ) Đảm bảo tính an toàn Đảm bảo tính mỹ thuật Đảm bảo tính dùng chung cho môn, cho nhiều môn, cho nhiều hoạt động 27/11/2006 ThS ChuManhNguyen 10 06-03-29 Hiu ng ng máy tính tạo lm sng ng cỏc hỡnh nh tnh thụng qua s xut hin ni tip hay thụng qua s chuyn ng ca cỏc hỡnh nh, to n tng v s chuyn ng Hỡnh nh ng cỏc ho chuyn ng máy tính tạo l mt li th vic to s chỳ ý v to hiu ng tớch cc hoỏ ng c hc 77 06-03-29 Computer cú kh nng mụ phng hin thc: S dng phi hp gia cỏc hỡnh nh ng vi õm v kt hp vi cỏc kh nng tng tỏc ca computer nhm mụ t i tng mang tớnh mụ hỡnh gn vi hin thc i tng c mụ phng ỳng vi hin thc nh nú cú th Mụ phng luụn luụn l s tinh gin ca hin thc 78 06-03-29 Mụ phng l mt hỡnh thc c bit ca cỏc chng trỡnh tng tỏc Mụ phng c s dng va nh cụng c va nh chng trỡnh hc Mụ phng c s dng trc ht l nhm phõn tớch cỏc khỏm phỏ v thc nghim c im trung tõm ca mụ phng l tớnh toỏn trng thỏi hin ti ca mụ hỡnh v nhng thụng s ny cú th tỏc ng thụng qua cỏc bin s 79 Bài giới thiệu văn nhà nớc công tác thiết bị giáo dục 80 i định số 3012/QĐ, ngày 12/12/1984 Bộ trởng Bộ GD&ĐT Quy chế bảo quản sử dụng đồ dùng dạy học Quy chế gồm chơng với 21 điều 81 Chơng Nguyên tắc chung Khái niệm ĐDDH Tất ngời ngời nhà trờng có trách nhiệm quản lý ĐDDH theo chế độ quản lý tài sản nhà nớc hành Các cấp quản lý giáo dục phải thờng xuyên kiểm tra đôn đốc trờng học sử dụng bảo quản tốt thiết bị có, trang bị bổ sung hàng năm để đảm bảo đồng theo danh mục ban hành Tạo điều kiện cho nhà trờng có phơng tiện tối cần thiết để bảo quản tổ chức thực hành 82 chơng 2 Những quy định cụ thể sử dụng bảo quản Các trờng học thiết phải có phòng thí nghiệm phòng ĐDDH đợc xây dựng chắn lợp ngói Các nhà trờng phải có cán chuyên trách, cán chuyên trách có trách nhiệm giúp đỡ GV sử dụng bảo quản thiết bị, giúp HT xây dựng kế hoạch Phòng thí nghiệm phòng ĐDDH phải có đầy đủ phơng tiện xếp, bảo quản có hiệu Phải có đầy đủ hồ sơ tài sản, thiết bị đợc lập thành hồ sơ chuyên đề 83 Kiểm kê: Định kỳ ( lần/ năm ) kiểm kê bất thờng ( thay đổi HT ngời phụ trách, hợp nhất, phân chia, giải thể trờng, thiên tai địch hoạ quan cấp yêu cầu) Tổ chức giới thiệu cho GV thiết bị có danh mục GV xây dựng kế hoạch sử dụng cho giảng dạy GV đợc bồi dỡng kỹ sử dụng bảo quản ĐDDH ĐDDH không đợc cho cá nhân mợn Việc điều chỉnh, thay ĐDDH quan QLGD định phải có đủ hồ sơ ĐDDH h hỏng phải lập biên huỷ, lý báo cáo quan quản lý cấp 84 chơng Tổ chức thực Trách nhiệm Giám đốc Sở Trởng phòng GD&ĐT Trách nhiệm Hiệu trởng Trách nhiệm chuyên trách thiết bị Trách nhiệm Công ty sách thiết bị Tỉnh/ Thành phố Chơng 4: Khen thởng kỷ luật Chơng 5: Điều khoản thi hành Quy chế thay cho quy chế tạm thời quản lý ĐDDH, ban hành kèm theo định số 182/QĐ, ngày 18/3/1972 Bộ trởng Bộ Giáo dục 85 Chỉ thị số 15/1999/CT-BGD&ĐT, ngày 20/4/1999 Bộ trởng Bộ GD&ĐT Về việc đẩy mạnh đổi PPGD tr ờng s phạm Đối với trờng s phạm: Củng cố đa vào sử dụng có hiệu phòng thí nghiệm, sử dụng phơng tiện DH đại đào tạo Phát động HS, SV tự làm ĐDDH phục vụ học trờng s phạm, trờng phổ thông Đối với Sở GD&ĐT: u tiên đầu t CSVC, trang thiết bị, phơng tiện giảng dạy học tập nhằm đổi PPDH 86 thông t số 03/tt ngày 19/3/1983 Bộ GD&ĐT Hớng dẫn xây dựng trung tâm thí nghiệm thực hành cho nhà trờng PTCS theo đơn vị cụm trờng Xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm thực hành, phòng thực hành kỹ thuật phổ thông, phòng nghe nhìn cho cụm tr ờng PTCS với điều kiện địa lý, điều kiện thiết bị, điều kiện quản lý điều kiện khác cho phép nâng cao hiệu sử dụng TBDH, hoàn cảnh cha cho phép trờng có đầy đủ 87 thông t 35/2006/TTlt-bgdđt-bnv Định mức biên chế Xếp hạng trờng - Trờng Hạng Hạng Tiểu học TP, đồng bằng, trung du Miền núi, vùng sâu, hải đảo THCS TP, đồng bằng, trung du Miền núi, vùng sâu, hải đảo THPT TP, đồng bằng, trung du Miền núi, vùng sâu, hải đảo Hạng > 28 lớp > 19 lớp 18- 27 lớp 10- 18 lớp < 18 lớp < 10 lớp > 28 lớp > 19 lớp 18- 27 lớp 10- 18 lớp < 18 lớp < 10 lớp > 28 lớp > 19 lớp 18- 27 lớp 10- 18 lớp < 18 lớp < 10 lớp 88 Định mức biên chế viên chức Trờng Hạng Tiểu học - Viên chức TV, TB ời Hạng Hạng ngời THCS - Viên chức Th viện ngời ời - Viên chức Thiết bị ngời THPT - Viên chức Th viện ngời ời - Viên chức Thiết bị ngời ngời ng ngời ng ngời ngời ngời ngời ng ngời 89 Một số vấn đề cần giải thiết bị giáo dục Ngân sách đầu t mua sắm thiết bị cho giáo dục cho trờng học Ngân sách đầu t xây dựng phòng học môn, phòng thực hành, thí nghiệm Vấn đề chất lợng thiết bị Xây dựng đào tạo đội ngũ nhân viên thiết bị trờng học 90 sửưdụngưhiệuưquảưTBDHưlàưkhâuưđộtưpháư đểưđảmưbảoưchấtưlượngưgiáoưdục Trân trọng cảm ơn các bạn quan tâm 91 ... cứu, học tập Thiết bị dạy học chứa đựng di sản vật chất phi vật chất hệ trớc Thiết bị dạy học chứa đựng thông tin đối tợng nhận thức Thiết bị dạy học biểu trng văn hoá giáo dục Thiết bị dạy học... 12 Nhà giáo dục học- viện sĩ Xukhômlinxky Nghệ thuật giáo dục chỗ không giáo dục quan hệ ngời với ngời, gơng sáng lời nói nhà giáo dục, truyền thống đợc trân trọng giữ gìn tổ chức mà giáo dục đồ... kiến thức thiết bị giáo dục, thiết bị dạy học Bài kiến thức ph ơng pháp dạy học Bài Vai trò thiết bị dạy học việc nâng cao hiệu phơng pháp dạy học Bài Một số văn quản lý nhà nớc thiết bị trờng
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT BỊ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, THIẾT BỊ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, THIẾT BỊ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, cái nhìn toàn cảnh về quy mô của hệ thống giáo dục quốc dân, III. Nhiệm vụ của hệ thống thiết bị dạy học, IV. Bản chất của thiết bị dạy học, Kết luận vấn đề 1, Kết luận vấn đề 2, Cần hiểu rõ thế nào là Dạy, I. Những yêu cầu của toàn cầu hoá và xã hội tri thức đối với giáo dục, xã hội học tập bắt nguồn từ sự bùng nổ thông tin, II. Vài hiểu biết về Lý thuyết nhận thức, III. Về phương pháp dạy học, Các Quan điểm dạy học, Dạy học giảI quyết vấn đề, Dạy học nêu vấn đề, Nhận thức về bản chất phương pháp dạy học, iii. Mối quan hệ giữa TBDH với đổi mới PPDH, Các cấp độ phương pháp dạy học, iV. Xu thế đổi mới PPDH, Ưu thế cạnh tranh của máy tính trong đổi mới phương pháp dạy học, Bài 4 giới thiệu các văn bản nhà nước về công tác thiết bị giáo dục, i. quyết định số 3012/QĐ, ngày 12/12/1984 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay