Bảng xếp hạng 49 trường Đại học ở Việt Nam

3 34 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 09:02

Bộ giáo dục và đào tạoTrờng đại học kinh tế quốc dân------------------------------------------hồ thị hải yến hoàn thiện cơ chế tài chính đối với hoạt độngKhoa học và công nghệ trong các trờng Đại học Việt Nam Luận án tiến sỹ kinh tế Hµ Néi, 20082 Bộ giáo dục và đào tạoTrờng đại học kinh tế quốc dân------------------------------------------hồ thị hải yến hoàn thiện cơ chế tài chính đối với hoạt độngKhoa học và công nghệ trong các trờng Đại học Việt Nam Chuyên ngành: Kinh tế học (Kinh tế vĩ mô) Mã số: 62.31.03.01Luận án tiến sỹ kinh tế Ngời hớng dẫn khoa học: Hớng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Văn Công Hớng dẫn 2: PGS.TS. Hoàng Yến3 Hµ Néi, 20084Lời cam đoanTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận án là trung thực và cha từng đợc công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào khác. Tác giả luận án Hồ thị Hải Yến5Mục lụcTrangLời cam đoan 1Mục lục 2Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt 5Danh mục các biểu 6Danh mục các hình vẽ, đồ thị 7Phần mở đầu 8CHƯƠNG I: NHữNG VấN Đề chung về cơ chế TàI CHíNH ĐốI VớI HOạT ĐộNG KHOA HọC Và CÔNG NGHệ trong các trờng đại học141.1. Đặc điểm và nội dung cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong các trờng đại học 141.1.1. Đặc điểm của hoạt động khoa học và công nghệ trong các trờng đại học.141.1.2. Tài trợ cho hoạt động khoa học và công nghệ và bản chất của cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong trờng đại học251.1.3. Nội dung cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong các trờng đại học431.1.4. Tầm quan trọng của cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong các trờng đại học501.2. Kinh nghiệm quốc tế về cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong các trờng đại học.57Chơng II: Thực trạng cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong các trờng đại học nớc ta hiện nay692.1. Thực trạng cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong các trờng đại học nớc ta692.1.1. Khái quát các chủ trơng, chính sách của Nhà nớc có liên quan đến cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong các tr-ờng đại học nớc ta những năm đổi mới69 2.1.2. Thực trạng cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ 756trong các trờng đại học. 2.2. Đánh giá về cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong các trờng đại Bảng xếp hạng 49 trường Đại học Việt Nam Theo bảng xếp hạng tổng thể công bố, ĐHQG Hà Nội đứng đầu bảng với số TS Lê Quang Hưng, nhà nghiên cứu Melbourne, Australia, chủ biên Báo cáo xếp hạng cho biết, nhóm thực đề án đánh giá xếp hạng xu hướng giới bảng xếp hạng phù hợp với Việt Nam Trong đó, đại học Việt Nam lại thiếu động lực cạnh tranh nâng cao chất lượng, thiếu động lực minh bạch thông tin thiếu động lực đẩy nhanh hội nhập quốc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đề tài : Hệ thống đào tạo các ngành tin học trong hệ thống các trờng đại học Việt Nam hiện nay. Nhân loại đang tiến vào thế kỷ 21 kỷ nguyên của tri thức và công nghệ thông tin (CNTT). Trong khi CNTT trên thế giới đ vàã đang phát triển nh vũ b o thì Việt Nam, hai từ Tin học dã ờng nh quá xa lạ với phần đông dân chúng. Có thể họ đ từng nghe đến nó nhã ng nó lại không lâu trong ý nghĩ của họ vì họ đâu biết Tin học là cái gì ? Thậm chí cha từng nhìn tận mắt, sờ tận tay một chiếc máy tính chứ đừng nói đến việc sử dụng chúng nh thế nào. Sớm nhận thức đợc vai trò to lớn của CNTT đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n- ớc, ngay từ năm 1993, Chính phủ đ ra Nghị quyết 49/CP khẳng định vịã trí, vai trò của GD-ĐT trong việc phát triển CNTT nh một yếu tố quan trọng và u tiên hàng đầu. Chỉ thị 58 của Bộ chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT đ nêu rõ các chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lựcã CNTT có trình độ quốc tế. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác GD-ĐT các cấp học, bậc học, ngành học. Phát triển các hình thức đào tạo từ xa phục vụ cho nhu cầu học tập của toàn x hội, đặc biệt tập trungã phát triển mạng máy tính phục vụ cho GD-ĐT, kết nối Internet tới tất cả các cơ sở GD-ĐT. Hiện nay tin học đ có mặt trong chã ơng trình đào tạo của hầu hết các trờng đại học, cao đẳng trên cả nớc. Tuy nhiên, mỗi trờng lại xem xét và nghiên cứu theo những mặt, những lĩnh vực khác nhau của nó. Nhng nhìn chung có ba hệ thống đào tạo chính sau: Một là : Hệ thống các trờng kỹ thuật (đào tạo kỹ s). Hệ thống này gồm các trờng nh: ĐH Bách Khoa HN, ĐH Bách Khoa TPHCM, ĐH Mở 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 HN . Nhiệm vụ chính của họ là xem xét tin học trên phơng diện kỹ thuật thuần tuý, chức năng của họ là đào tạo những kỹ s chuyên sâu về mọi mặt Tin học không chỉ về phần cứng đơn thuần mà còn về công nghệ phần mềm, mạng máy tính.Với những kỹ s phần cứng tin học: họ chuyên về phần cứng máy tính. Nói một cách dễ hiểu thì họ phải biết một cái máy tính có cấu tạo nh thế nào, nguyên lý hoạt động của nó ra sao và khi hỏng hóc thì phải biết nó hỏng đâu và nó có thể đợc sửa chữa nh thế nào? Đồng thời họ phải ứng dụng để chế tạo ra những công cụ làm việc có hiệu quả, từ đó, tăng đợc năng suất lao động và phát triển kinh tế. Đối với kỹ s phần mềm tin học: công việc của họ là tạo ra các phần mềm ứng dụng bằng các ngôn ngữ lập trình cao cấp. Đây là bộ phận không thể thiếu trong tin học mà nếu không có nó thì máy tính không thể hoạt động đợc, hay nhờ nó mà máy tính có thể tính toán đợc hàng triệu phép tính, hàng triệu bài toán phức tạp trong vòng cha đầy một giây. Phần cứng và phần mềm phải luôn vận hành song song với nhau giống nh phần hồn và phần xác của một cơ thể sống. Điển hình của hệ thống này là ĐH Bách Khoa HN, ĐHQG TP.HCM với chức năng là phát triển nguồn nhân lực chất lợng cao cho ngành công nghệ phần mềm và công nghiệp CNTT; phát triển các ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ BÁO CÁO CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2009 Đề tài: XẾP HẠNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC DỰA TRÊN ĐỘ ĐO WEB VÀ ÁP DỤNG VÀO BÀI TOÁN XẾP HẠNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM Người thực hiện: Trần Nam Khánh – K50HTTT Phùng Văn Huy – K50HTTT Nguyễn Tiến Thanh – K51CA Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Hà Quang Thụy Cử nhân Nguyễn Thu Trang Hà Nội, 2009 1 Tóm tắt nội dung Xếp hạng các trường đại học (university ranking) nhận được rất nhiều sự quan tâm của các tổ chức xã hội và tổ chức giáo dục trên thế giới. Hiện nay, nhiều hệ thống xếp hạng dựa trên các phương pháp định tính cũng như định lượng đã được công bố. Trong đó, xếp hạng trường đại học dựa trên độ đo web được khởi xướng bởi phòng nghiên cứu Cybermetrics thuộc trung tâm nghiên cứu CSIC - trung tâm nghiên cứu lớn nhất của Tây Ban Nha - công bố vào tháng 1 và thang 7 hàng năm. Báo cáo đưa ra mô hình thực nghiệm áp dụng phương pháp “xếp hạng dựa trên độ đo web” vào bài toán xếp hạng các trường đại học Việt Nam. Thực nghiệm ban đầu cho kết quả khả quan của mô hình. 2 Mục lục 1. Giới thiệu 4 2. Khái quát về Webometrics 5 2.1. Xếp hạng trang web 5 2.2. Xếp hạng các thực thể trên web 7 2.3. Khái quát về Webometrics 10 3. Một số hệ thống xếp hạng trường đại học điển hình 13 3.1. Phương pháp chung 13 3.1.1. Thu thập dữ liệu 13 3.1.2. Xác định các tiêu chí đánh giá, tính điểm và đánh trọng số cho từng tiêu chí. 13 3.1.3. Tổng hợp và công bố kết quả 15 3.2. Các hệ thống xếp hạng quốc gia 15 3.2.1. Mỹ - US News and World Report (USNWR) 15 3.2.2. Anh - Times Higher Education Supplement (THES) 15 3.2.3. Australia - Good Universities Giude (GUG) 16 3.2.4. Canada - Macleans Raking 16 3.3. Các hệ thống xếp hạng quốc tế 17 3.3.1. Hệ thống xếp hạng học thuật các trường đại học trên thế giới của trường đại học Giao Thông Thượng Hải (Shanghai Jiao Tong University – SJTU) 17 3.3.2. Hệ thống xếp hạng các trường đại học quốc tế của Times Higher Education Supplemen (THES) 18 4. Hệ thống xếp hạng trường đại học dựa trên độ đo Web 19 4.1. Giới thiệu 19 4.2. Phương pháp luận 20 4.2.1. Thu thập dữ liệu 20 4.2.2. Chuẩn hóa chỉ số và xác định trọng số cho các chỉ số 21 5. Mô hình thực nghiệm phương pháp dựa độ đo web trong xếp hạng các trường đại học Việt Nam 22 5.1. Xác định các chỉ số 23 5.1.1. Chỉ số nhận diện (V – Visibility) 23 5.1.2. Chỉ số kích thước (Size – S) 26 5.1.3. Chỉ số phong phú tài liệu (Rich files - R) 26 5.1.4. Chỉ số bài báo khoa học (Scholar – Sc) 26 5.2. Xác định trọng số cho các chỉ số 27 6. Bảng xếp hạng - Phân tích đánh giá 28 7. Kết luận và định hướng nghiên cứu 30 3 Danh sách hình vẽ Hình 1. Đồ thị biểu diễn liên kết web Hình 2. Mô hình chung của tìm kiếm thực thể Hình 3. Một thuật toán xếp hạng thực thể. Hình 4. Mô hình thực nghiệm chung Hình 5. Đồ thị web các trường đại học Hình 6. Sử dụng máy tìm kiếm để xác định liên kết đến (inlinks) Hình 7. Mô hình mở rộng phương pháp 2 Danh sách bảng biểu Bảng 1.Các tiêu chí và trọng số trong xếp hạng của SJTU Bảng 2. Bảng xếp hạng 5 trường hàng đầu theo TJTU (2008) Bảng 3. Bảng xếp hạng 5 trường hàng đầu theo THES (2008) Bảng 4: So sánh về độ bao phủ của Webometrics với ARWU và THES Bảng 5: Bảng xếp hạng 10 trường hàng đầu thế giới theo Webometrics Bảng 6: Các câu truy vấn trong xác định chỉ số V Bảng 7. Các câu truy vấn xác định chỉ số S Bảng 8: Câu truy vấn xác định chỉ số R Bảng 9: Trọng số cho các chỉ số S, V, R, Sc Bảng 10. Bảng xếp hạng các trường đại học Việt Nam Bảng 11. Danh sách các trường Việt Nam được Webometrics xếp hạng Danh sách biểu đồ Biểu đồ 1: Mối quan hệ giữa các độ đo Biểu đồ 2. So sánh kết quả kết quả thực nghiệm và webometrics 4 1. Giới thiệu Chất lượng giáo dục được coi là đòn bẩy quan trọng bậc nhất để thúc đẩy sự phát triển của một quốc gia, và là nguồn đầu tư mang LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN Tôi tên Trần Thị Lệ Quyên, học viên cao học chuyên ngành Đo lường  Đánh giá Giáo dục, khóa 2008, TP Hồ Chí Minh Tôi xin cam đoan: - Công trình nghiên cứu thực - Các số liệu luận văn hoàn toàn trung thực chưa công bố Đảm bảo chất lượng giáo dục - ĐHQG Hà Nội, Trung tâm Khảo thí Đánh giá nghiên cứu khác hay phương tiện truyền thông chất lượng đào tạo - ĐHQG TP Hồ Chí Minh Quý Thầy/Cô tham gia giảng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm kết nghiên cứu Luận văn tốt Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến Quý Thầy/Cô Viện dạy lớp Cao học khóa 2008 Tp Hồ Chí Minh nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn khoa học - PGS.TS Học viên Nguyễn Quý Thanh Thầy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ động viên nhiều trình nghiên cứu, thực luận văn tốt nghiệp Xin trân trọng cảm ơn quý Thầy/Cô anh chị đồng nghiệp công tác Trường Đại học Mở Tp Hồ Chí Minh giúp đỡ trình thu thập Trần Thị Lệ Quyên liệu, cung cấp tài liệu cần thiết cho luận văn, có ý kiến đóng góp quý báu trình nghiên cứu Quá trình thực luận văn nhiều thiếu sót, mong nhận góp ý Quý Thầy/Cô để thân khắc phục hạn chế hoàn chỉnh luận văn, đóng góp tích cực cho ngành Trân trọng cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 19 1.1.Giới thiệu 19 MỤC LỤC 1.2.Tổng quan nghiên cứu Quản trị đại học 19 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 1.3.Cơ sở lý luận, phương pháp tiếp cận 26 MỞ ĐẦU 10 1.4.Một số khái niệm sử dụng 28 Lý chọn đề tài 10 1.4.1 Giới giới tính; Vai trò giới; Bình đẳng giới quan hệ giới 28 Mục tiêu nghiên cứu 13 1.4.2 Quản trị Quản trị đại học, hoạt động Quản trị đại học 29 2.1 Mục tiêu tổng quát 13 1.4.2.1 Về quản trị (Governance) 29 2.2 Mục tiêu cụ thể 13 1.4.2.2 Về Quản trị đại học (University Governance) 29 Ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn 13 1.4.3.Cán quản lý/Lãnh đạo; Vai trò phụ nữ Quản trị đại học 31 3.1 Ý nghĩa mặt lý luận 13 1.5 Tóm tắt 32 3.2 Ý nghĩa thực tiễn 14 Chương QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM 33 Câu hỏi nghiên cứu/Giả thuyết nghiên cứu 14 2.1 Giới thiệu 33 4.1 Câu hỏi nghiên cứu 14 2.2 Mô hình Quản trị đại học Thế giới 33 4.2 Giả thuyết nghiên cứu 14 2.2.1 Sơ lược mô hình Quản trị đại học giới tuyên bố Phương pháp nghiên cứu 15 chung 33 5.1 Các phương pháp sử dụng nghiên cứu 15 2.2.2 Mô hình Quản trị đại học Mỹ 34 5.1.1 Phương pháp phân tích tài liệu, điểm lại thư tịch 15 2.3 Quản trị đại học Việt Nam cấu Quản trị đại học 37 5.1.2 Phương pháp nghiên cứu trường hợp 15 2.3.1 Phân nhiệm quản lý cấp hệ thống trường ĐH-CĐ 37 5.2 Đặc điểm phương pháp sử dụng nghiên cứu 16 2.3.2 Sự tự chủ Quản trị đại học mô hình Quản trị đại học hai cấp 42 Khách thể đối tượng nghiên cứu 16 2.4 Giới thiệu mô hình Đại học Mở 45 6.1 Khách thể nghiên cứu 16 2.4.1 Đại học Mở giới 45 6.2 Đối tượng nghiên cứu 16 2.4.2 Giới thiệu Trường Đại học Mở Tp HCM 46 Dữ liệu mẫu nghiên cứu 17 2.4.2.1 Quá trình thành lập sơ đồ tổ chức 46 7.1 Dữ liệu 17 2.4.2.2 Công tác cán nhà trường 48 7.2 Dữ liệu nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Mở Tp HCM 17 2.4.2.3 Các mối quan hệ bên chế quản lý 49 7.2.1 Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu 17 2.5 Tóm tắt 50 7.2.2 Qui trình thu thập liệu xử lý số liệu 17 Giới hạn nghiên cứu 17 Chương MỘT VÀI BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM VỀ SỰ THAM GIA CỦA PHỤ NỮ VÀO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC TẠI MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 3.1 Giới thiệu 51 Phụ lục 2: THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU 87 3.2 Phân tích thống kê mô tả 51 Phụ lục 3: THỐNG KÊ MÔ TẢ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 88 3.2.1 Tình trạng phiếu khảo sát tỷ lệ Header Page of 16 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Trần Thị Lệ Quyên, học viên cao học chuyên ngành Đo lường Đánh giá Giáo dục, khóa 2008, TP Hồ Chí Minh Tôi xin cam đoan: - Công trình nghiên cứu thực - Các số liệu luận văn hoàn toàn trung thực chưa công bố nghiên cứu khác hay phương tiện truyền thông Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm kết nghiên cứu Luận văn tốt nghiệp Học viên Trần Thị Lệ Quyên Footer Page of 16 Header Page of 16 LỜI CẢM ƠN  Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến Quý Thầy/Cô Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục - ĐHQG Hà Nội, Trung tâm Khảo thí Đánh giá chất lượng đào tạo - ĐHQG TP Hồ Chí Minh Quý Thầy/Cô tham gia giảng dạy lớp Cao học khóa 2008 Tp Hồ Chí Minh Tôi xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn khoa học - PGS.TS Nguyễn Quý Thanh Thầy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ động viên nhiều trình nghiên cứu, thực luận văn tốt nghiệp Xin trân trọng cảm ơn quý Thầy/Cô anh chị đồng nghiệp công tác Trường Đại học Mở Tp Hồ Chí Minh giúp đỡ trình thu thập liệu, cung cấp tài liệu cần thiết cho luận văn, có ý kiến đóng góp quý báu trình nghiên cứu Quá trình thực luận văn nhiều thiếu sót, mong nhận góp ý Quý Thầy/Cô để thân khắc phục hạn chế hoàn chỉnh luận văn, đóng góp tích cực cho ngành Trân trọng cảm ơn! Footer Page of 16 Header Page of 16 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 10 Lý chọn đề tài 10 Mục tiêu nghiên cứu 13 2.1 Mục tiêu tổng quát 13 2.2 Mục tiêu cụ thể 13 Ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn 13 3.1 Ý nghĩa mặt lý luận 13 3.2 Ý nghĩa thực tiễn 14 Câu hỏi nghiên cứu/Giả thuyết nghiên cứu 14 4.1 Câu hỏi nghiên cứu 14 4.2 Giả thuyết nghiên cứu 14 Phương pháp nghiên cứu 15 5.1 Các phương pháp sử dụng nghiên cứu 15 5.1.1 Phương pháp phân tích tài liệu, điểm lại thư tịch 15 5.1.2 Phương pháp nghiên cứu trường hợp 15 5.2 Đặc điểm phương pháp sử dụng nghiên cứu 16 Khách thể đối tượng nghiên cứu 16 6.1 Khách thể nghiên cứu 16 6.2 Đối tượng nghiên cứu 16 Dữ liệu mẫu nghiên cứu 17 7.1 Dữ liệu 17 7.2 Dữ liệu nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Mở Tp HCM 17 7.2.1 Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu 17 7.2.2 Qui trình thu thập liệu xử lý số liệu 17 Giới hạn nghiên cứu 17 Footer Page of 16 Header Page of 16 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 19 1.1.Giới thiệu 19 1.2.Tổng quan nghiên cứu Quản trị đại học 19 1.3.Cơ sở lý luận, phương pháp tiếp cận 26 1.4.Một số khái niệm sử dụng 28 1.4.1 Giới giới tính; Vai trò giới; Bình đẳng giới quan hệ giới 28 1.4.2 Quản trị Quản trị đại học, hoạt động Quản trị đại học 29 1.4.2.1 Về quản trị (Governance) 29 1.4.2.2 Về Quản trị đại học (University Governance) 29 1.4.3.Cán quản lý/Lãnh đạo; Vai trò phụ nữ Quản trị đại học 31 1.5 Tóm tắt 32 Chương QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM 33 2.1 Giới thiệu 33 2.2 Mô hình Quản trị đại học Thế giới 33 2.2.1 Sơ lược mô hình Quản trị đại học giới tuyên bố chung 33 2.2.2 Mô hình Quản trị đại học Mỹ 34 2.3 Quản trị đại học Việt Nam cấu Quản trị đại học 37 2.3.1 Phân nhiệm quản lý cấp hệ thống trường ĐH-CĐ 37 2.3.2 Sự tự chủ Quản trị đại học mô hình Quản trị đại học hai cấp 42 2.4 Giới thiệu mô hình Đại học Mở 45 2.4.1 Đại học Mở giới 45 2.4.2 Giới thiệu Trường Đại học Mở Tp HCM 46 2.4.2.1 Quá trình thành lập sơ đồ tổ chức 46 2.4.2.2 Công tác cán nhà trường 48 2.4.2.3 Các mối quan hệ bên chế quản lý 49 2.5 Tóm tắt 50 Footer Page of 16 Header Page of 16 Chương MỘT VÀI BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM VỀ SỰ THAM GIA CỦA PHỤ NỮ VÀO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC TẠI MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM 51 3.1 Giới thiệu 51 3.2 Phân tích thống kê mô tả 51 3.2.1 Tình ... xếp hạng cho biết, nhóm thực đề án đánh giá xếp hạng xu hướng giới bảng xếp hạng phù hợp với Việt Nam Trong đó, đại học Việt Nam lại thiếu động lực cạnh tranh nâng cao chất lượng, thiếu động lực...Theo bảng xếp hạng tổng thể công bố, ĐHQG Hà Nội đứng đầu bảng với số TS Lê Quang Hưng, nhà nghiên cứu Melbourne, Australia, chủ biên Báo cáo xếp hạng cho biết, nhóm thực đề án đánh giá xếp hạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng xếp hạng 49 trường Đại học ở Việt Nam, Bảng xếp hạng 49 trường Đại học ở Việt Nam, Bảng xếp hạng 49 trường Đại học ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay