Từ vựng tiếng Anh thông dụng về Đồ ăn

4 21 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 08:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Từ vựng tiếng Nhật dùng trong giao tiếp) NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÌNH HUY – MINH D ŨNG Từ vựng TIẾNG NHẬT thông dụng Từ vựng tiếng Nhật dùng trong giao tiếp ( Tái bản lần thứ 10) NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 421/GD-01/5175/901-00 Mã số: U3677L8 Bảng chữ mềm Hiragana Học chữ là bước đầu tiên trong quá trình học tiếng Nhật, nếu phần chữ viết không vững thì bạn không thể tiến xa hơn trong quá tr ình h ọc tiếng Nhật. Khi học bảng chữ cái bạn phải bắt đầu học từ bộ chữ Hiragana. Nhiều bạn khi bắt đầu học tiếng Nhật đều than rằng sao chữ viết tiếng Nhật khó thế, và bắt đầu nản chí. Đódo các bạn chưa t ìm ra cách học chữ vừa vui vẻ, vừa dễ nhớ. Sau đây sẽ là phần hướng dẫn giúp các bạn học tốt bảng chữ cái Hiragana. Khi học chữ, các bạn cần học nhớ mặt chữ trước, sau đó mới học viết và cuối cùng là ghép chữ thành từ để đọc, học chắc từng bước, bạn sẽ nhớ rất nhanh và nhớ kỹ chứ không phải như học vẹt, học trước quên sau. あ a い i う u え e お o か ka き ki く ku け ke こ ko さ sa しshi すsu せ se そ so た ta ちchi つtsuて te と to な na に ni ぬnu ねne のno は ha ひhi ふfu へhe ほho まma みmi むmuめme もmo やya ゆyu よyo らra りri る ru れ re ろro わwa をo んn が ga ぎgi ぐgu げge ごgo ざza じ ji ずzu ぜze ぞzo だda ぢji づzu でde どdo ばba びbi ぶbu べbe ぼbo ぱ pa ぴpi ぷpu ぺpe ぽpo きゃ kya きゅ kyu きょ kyo しゃ sha しゅ shu しょ sho ちゃ cha ちゅ chu ちょ cho にゃ nya にゅnyu にょ nyo ひゃ hya ひゅhyu ひょ hyo みゃmya みゅmyu みょ myo りゃ rya りゅ ryu りょ ryo ぎゃ gya ぎゅ gyu ぎょ gyo じゃ ja じゅ ju じょ jo びゃ bya びゅ byu びょ byo ぴゃ pya ぴゅ pyu ぴょ pyo Bảng chữ cứng Katakana Chắc các bạn đang tự hỏi sao mà Tiếng Nhật nhiều bộ chữ quá, đ ã có b ộ chữ Hiragana rồi mà bây giờ còn thêm bộ chữ Katakana nữa nhỉ. Tuy nhiên, mỗi bộ chữ có một chức năng riêng. Hiragana là chữ viết người Nhật hay dùng, trẻ con Nhật khi học chữ sẽ học bộ chữ này trước. Sau đó mới học thêm bộ chữ Katakana để phiên âm tiếng nước ngoài. Như vậy bộ chữ Katakana chỉ dùng để phiên âm những từ vựng có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài, còn các tr ư ờng hợp còn lại thì sử dụng chữ Hiragana. Chữ Katakana c ũng có đ ầy đủ các loại âm như chữ Hiragana, tuy nhiên phần trường âm, các bạn chỉ cần dùng “ ―” ph ía sau ch ữ cần kéo dài âm là được. Khi học chữ , các bạn cần học nhớ mặt chữ trước, sau đó tập đọc từ vựng cho quen mặt chữ, rồi cuối cùng các bạn mới tập viết. Bây giờ bắt đầu học bảng chữ cái Katakana nào! ア a イi ウu エ e オo カka キki クku ケ e コ ko サsa シshi スsu セ se ソso タ ta チchi ツtsu テte ト to ナna ニni ヌnu ネne ノno ハha ヒ hi フfu ヘhe ホho マma ミmi ムmu メ me モmo ヤya ユyu ヨ yo ラra リri ルru レre ロro ワwa ヲo ンn ガ ga ギgi グgu ゲge ゴge ザza ジji ズzu ゼze ゾzo ダda ヂij ヅzu デde ドdo バ ba ビbi ブbu ベbe ボbo パ pa ピpi プpu ペpe ポpo キャ kya キュ kyu キョ kyo シャ sha シュ shu ショ sho チャ cha チュ chu チョ cho ニャ nya ニュnyu ニョ nyo ヒャ hya ヒュ hyu ヒョ hyo ミャ mya ミュ myu ミョ myo リャ rya リュ ryu リョ ryo ギャgya ギュ gyu ギョ gyo ジャ ja ジュ ju ジョ jo ビャbya ビュ byu ビョ byo ピャpya ピュ pyu ピョ pyo 1 Bài mở đầu 始 はじ めましょう : chúng ta bắt đầu 終 お わりましょう : kết thúc nhé 休 やす みましょう : nghỉ nha わかりますか。 : hiểu không ? はい、わかります。 : vâng, hiểu ạ. もう 一度 いちど : một m ộ lần nữa けっこうです : tốt だめです : không tốt, không đúng 名前 な ま え : tên 試験 し け ん : kỳ thi 宿 題 しゅくだい : bài tập 質問 しつもん : câu hỏi 答 こた え : câu trả lời 例 れい : ví dụ Lời chào hằng ngày おはようございます : chào buổi sáng こんにちは : chào buổi trưa こんばんは : chào buổi chiều おやすみなさい : chúc ngủ ngon さようなら : tạm biệt ありがとう ございます : cám ơn rất nhiều すみません : xin lỗi お願 ねが いします : làm ơn Bài 1: 私 わたし : tôi 私 達 わたしたち : chúng ta, chúng tôi あなた : bạn あの 人 ひと : người kia あの方 かた : vị kia 2 みなさん : các bạn, các anh, các chị, mọi người ~さん : anh ~, chị ~ ~ちゃん : bé ( dùng cho nữ) hoặc gọi thân mật cho trẻ con ( cả nam lẫn nữ) ~くん : bé (dùng cho nam) hoặc gọi thân VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Từ vựng tiếng Anh thông dụng đồ ăn 1.1 Tên ăn từ thịt tiếng Anh – bacon: thịt muối – beef: thịt bò – chicken: thịt gà – cooked meat: thịt chín – duck: vịt – ham: thịt giăm – kidneys: thận – lamb: thịt cừu – liver: gan – mince minced beef: thịt bò xay – pate: pa tê – salami: xúc xích Ý – sausages: xúc xích – pork: thịt lợn – pork pie: bánh tròn nhân thịt xay – sausage roll: bánh mì cuộn xúc xích – turkey: gà tây – veal: thịt bê 1.2 Tên ăn từtiếng Anh – anchovy: cá trồng – cod: cá tuyết – haddock: cá êfin – herring: cá trích – kipper: cá trích hun khói (cá hun khói, thường cá trích) – mackerel: cá thu – pilchard: cá mòi cơm – salmon: cá hồi (nước mặn to hơn) – smoked salmon: cá hồi hun khói VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí – sole: cá bơn – trout: cá hồi (nước nhỏ hơn) – tuna: cá ngừ 1.3 Tên sản phẩm từ sữa tiếng Anh – butter: bơ – cream: kem – cheese: phô mai – blue cheese: phô mai xanh – cottage cheese: phô mai tươi – goats cheese: phô mai dê – crème fraîche: kem lên men – eggs: trứng – free range eggs: trứng gà nuôi thả tự nhiên – margarine: bơ thực vật – full-fat milk: sữa nguyên kem/sữa béo – semi-skimmed milk: sữa béo – skimmed milk: sữa không béo/sữa gầy – sour cream: kem chua – yoghurt: sữa chua 1.4 Một số từ vựng tiếng Anh khác liên quan đến đồ ăn – fast food: đồ ăn nhanh – bun: bánh bao nhân nho – patty: miếng chả nhỏ – hamburger: bánh kẹp – French fries: Khoai tây chiên kiểu Pháp – hotdog: xúc xích nóng kẹp vào bánh mì – wiener: lạp xường – condiments: đồ gia vị – ketchup: nước sốt cà chua nấm – mustard: mù tạt VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí – mayonnaise: nước sốt mayonne – pickle: hoa dầm – popsicle: kem que – crust: vỏ bánh – pizza: bánh pizza – sandwich: bánh kẹp – potato chip: cà chua chiên – popcorn: ngô rang – pie: bánh nướng – donut: bánh rán – gum: kẹo cao su – candy bar: kẹo Từ vựng tiếng Anh đồ uống – beer: bia – coffee: cà phê – fruit juice: nước ép hoa – fruit smoothie: sinh tố hoa – hot chocolate: ca cao nóng – milk: sữa – milkshake: sữa lắc – soda: nước có ga – tea: trà – wine: rượu – lemonande: nước chanh – champagne: rượu sâm banh – tomato juice: nước cà chua – smoothies: sinh tố – avocado smoothie: sinh tố bơ – strawberry smoothie: sinh tố dâu tây – tomato smoothie: sinh tố cà chua VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí – Sapodilla smoothie: sinh tố sapoche – still water: nước không ga – mineral water: nước khoáng – orange squash: nước cam ép – lime cordial: rượu chanh – iced tea: trà đá – apple squash: nước ép táo – grape squash: nước ép nho – mango smoothie: sinh tố xoài – pineapple squash: nước ép dứa – papaya smoothie: sinh tố đu đủ – custard-apple smoothie: sinh tố mãng cầu – plum juice: nước mận – apricot juice: nước mơ – peach juice: nước đào – cherry juice: nước anh đào – rambutan juice: nước chôm chôm – coconut juice: nước dừa – dragon fruit squash: nước ép long – watermelon smoothie: sinh tố dưa hấu – lychee juice (or Litchi): nước vải từ vựng tiếng trung thông dụng chủ đề: Vật dụng gia đình Tài liệu tiếng trung hay: Từ vựng tiếng trung thông dụng chủ đề: Vật dụng gia đình 1. Từ vựng: Ghế – Chair Pinyin: yǐ zi Phồn thể: 椅子 Giản thể: 椅子 Ví dụ: 十分疲惫的他,后仰在椅子上就睡着了 Pinyin: Shífēn píbèi de tā, hòu yǎng zài yǐzi shàng jiù shuìzhele Dịch: Anh ta mệt đến nỗi ngay khi ngồi xuống ghế liền ngủ luôn 2. Từ vựng: Tủ đựng đĩa chén – Cupboard Pinyin: guì zi Phồn thể: 櫃子 Giản thể: 柜子 Ví dụ: 我把惫子惫了惫遍也惫惫着 Pinyin: Wǒ bǎ guì zǐ fānle gè biàn yě méi zhǎozhe Dịch: Tôi tìm khắp cái tủ đựng chén mà không tìm thấy. 3. Từ vựng: Rèm – Curtain Pinyin: chuāng lián Phồn thể: 惫簾 Giản thể: 柜柜 Ví dụ: 拉惫惫惫,流光照惫屋里 Pinyin: Lā kāi chuānglián, liú guāngzhào jìn wū li Dịch: Kéo rèm lên, ánh trăng ùa vào tràn ngập phòng 4. Từ vựng: Bàn - Desk Pinyin: shū zhuō Phồn thể: 書惫 Giản thể: 惫惫 Ví dụ: 他打算把惫惫和沙惫掉惫惫 Pinyin: Tā dǎsuàn bǎ shūzhuō hé shāfā diàoguò er Dịch: Anh ta dự định đổi chỗ cái bàn và cái ghế sofa 5. Từ vựng: Cửa ra vào – Door Pinyin: mén Phồn thể: 門 Ví dụ: 我惫要惫好惫惫,惫防惫人溜惫惫惫 Pinyin: Wǒmen yào suǒ hǎo ménchuāng, jǐnfáng huàirén liū mén qiào suǒ Dịch: Chúng ta nên khóa cửa ra vào và cửa sổ để đề phòng kẻ gian đột nhập 6. Từ vựng: Đèn đóm – Light Pinyin: dēng Phồn thể: 燈 Giản thể: 惫 Ví dụ: 去惫家惫具店惫惫只惫能惫惫 Pinyin: Qù zhè jiā dēngjù diàn mǎi liǎng zhī jiénéng dēng ba Dịch: Đi ra cửa hàng bán đèn mua hai bóng tiết kiệm điện đi 7. Từ vựng: Sô pha – Sofa Pinyin: shā fā Phồn thể: 沙發 Giản thể: 沙惫 Ví dụ: 皮沙惫惫惫惫新惫 Pinyin: Pí shāfā gānggāng fānxīnguò Dịch: Chiếc ghế sô pha da này mới được làm mới lại 8. Từ vựng: Tivi – Television Pinyin: diàn shì Phồn thể: 電視 Giản thể: 惫惫 Ví dụ: 惫台惫惫机可以接收到一百多惫惫惫惫道 Pinyin: Zhè tái diànshì jī kěyǐ jiēshōu dào yībǎi duō gè diànshì píndào Dịch: Chiếc Tivi này có thể bắt được hơn 100 kênh khác nhau 9. Từ vựng: Bồn cầu – Toilet Pinyin: mǎ tǒng Phồn thể: 馬桶 Giản thể: 惫桶 Ví dụ: 房惫中的每惫人都惫到了惫桶抽水的惫音 Pinyin: Fángjiān zhōng de měi gèrén dōu tīng dàole mǎtǒng chōushuǐ de shēngyīn Dịch: Mọi người trong phòng đều nghe rõ tiếng xả nước trong toilet 10. Từ vựng: Tường – Wall Pinyin: qiáng bì Phồn thể: 牆壁 Giản thể: 惫壁 Ví dụ: 子惫穿惫惫壁,留下了一惫洞眼惫 Pinyin: Zǐdàn chuānguò qiángbì, liú xiàle yīgè dòng yǎn er Dịch: Một viên đạn xuyên qua tường, để lại một lỗ lớn trên đó 11. Từ vựng: Tủ quần áo - Wardrobe Pinyin: yī chú Phồn thể: 衣惫 Giản thể: 衣惫 Ví dụ: 他的衣惫里有干惫的衣物 Pinyin: Tā de yī chú li yǒu gānjìng de yīwù Dịch: Trong tủ quần áo này có quần áo sạch 12.Từ vựng: Cửa sổ – Window Pinyin: chuāng hu Phồn thể: 惫戶 Giản thể: 惫惫 Ví dụ: 他家的惫惫惫是惫惫着,就像惫人居住一惫 Pinyin: Tā jiā de chuānghù zǒng shì jǐn bìzhe, jiù xiàng méi rén jūzhù yīyàng Từ vựng tiếng trung thông dụng chủ đề: Nhà cửa Tài liệu tiếng trung hay: Từ vựng tiếng trung thông dụng chủ đề: Nhà cửa 1. Từ vựng: Tầng hầm – Basement Pinyin: dì xià shì Phồn thể: 地下室 Giản thể: 地下室 Ví dụ: 地下室太惫了,惫法住 Pinyin: Dìxiàshì tài yīnle, méi fǎ zhù Dịch: Tầng hầm u ám quá, không thể ở được. Translate: This basement is too shady, we can not live in. 2.Từ vựng: Phòng tắm – Bathroom Pinyin: yù shì Phồn thể: 浴室 Giản thể: 浴室 Ví dụ: 惫店有男浴室和女浴室 Pinyin: Fàndiàn yǒu nán yùshì hé nǚ yùshì Dịch: Trong khách sạn có phòng tắm riêng cho con trai và con gái 3. Từ vựng: Phòng ngủ - Bedroom Pinyin: wò shì Phồn thể: 臥室 Giản thể: 臥室 Ví dụ: 我惫把沙惫搬到了惫室 Pinyin: Wǒmen bǎ shāfā bān dàole wòshì Dịch: Chúng tôi mang sofa vào phòng ngủ 4. Từ vựng: Dưới cầu thang - Downstair Pinyin: lóu xià Phồn thể: 樓下 Giản thể: 惫下 Ví dụ: 我每天都把自行惫停在惫下的惫棚里 Pinyin: Wǒ měitiān dū bǎ zìxíngchē tíng zài lóu xià de jū péng lǐ Dịch: Chúng tôi mỗi ngày đều đỗ xe tại BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Từ vựng tiếng Nhật dùng giao tiếp) NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÌNH HUY – MINH DŨNG Từ vựng TIẾNG NHẬT thông dụng Từ vựng tiếng Nhật dùng giao tiếp ( Tái lần thứ 10) NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 421/GD-01/5175/901-00 Mã số: U3677L8 Bảng chữ mềm Hiragana Học chữ bước trình học tiếng Nhật, phần chữ viết không vững bạn tiến xa trình học tiếng Nhật Khi học bảng chữ bạn phải bắt đầu học từ chữ Hiragana Nhiều bạn bắt đầu học tiếng Nhật than chữ viết tiếng Nhật khó thế, bắt đầu nản chí Đó bạn chưa tìm cách học chữ vừa vui vẻ, vừa dễ nhớ Sau phần hướng dẫn giúp bạn học tốt bảng chữ Hiragana Khi học chữ, bạn cần học nhớ mặt chữ trước, sau học viết cuối ghép chữ thành từ để đọc, học bước, bạn nhớ nhanh nhớ kỹ học vẹt, học trước quên sau あa か ka さ sa た ta な na いi き ki しshi ちchi に ni は ひhi まma みmi やya らra りri わwa うu えe お o く ku け ke こ ko すsu せ se そ so つtsu て te と to ぬnu ねne のno ふfu へhe むmu めme ゆyu る ru れ re ほho もmo よyo ろro をo んn が ga ざza だda ばba ぱ pa ぎgi じ ji ぢji びbi ぴpi きゃ kya しゃ sha ちゃ cha にゃ nya ひゃ hya みゃmya りゃ rya ぐgu ずzu づzu ぶbu ぷpu げge ぜze でde べbe ぺpe きゅ kyu しゅ shu ちゅ chu にゅnyu ひゅhyu みゅmyu りゅ ryu ごgo ぞzo どdo ぼbo ぽpo きょ kyo しょ sho ちょ cho にょ nyo ひょ hyo みょ myo りょ ryo ぎゃ gya じゃ ja びゃ bya ぴゃ pya ぎゅ gyu じゅ ju びゅ byu ぴゅ pyu ぎょ gyo じょ jo びょ byo ぴょ pyo Bảng chữ cứng Katakana Chắc bạn tự hỏi mà Tiếng Nhật nhiều chữ quá, có b ộ chữ Hiragana mà thêm chữ Katakana Tuy nhiên, chữ có chức riêng Hiragana chữ viết người Nhật hay dùng, trẻ Nhật học chữ học chữ trước Sau học thêm chữ Katakana để phiên âm tiếng nước Như chữ Katakana dùng để phiên âm từ vựng có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài, trường hợp lại sử dụng chữ Hiragana Chữ Katakana có đầy đủ loại âm chữ Hiragana, nhiên phần trường âm, bạn cần dùng “ ―” phía sau ch ữ cần kéo dài âm Khi học chữ , bạn cần học nhớ mặt chữ trước, sau tập đọc từ vựng cho quen mặt chữ, cuối bạn tập viết Bây bắt đầu học bảng chữ Katakana nào! アa カka サsa タ ta ナna イi キki シshi チchi ニni ウu クku スsu ツtsu ヌnu エe ケe セ se テte ネne オo コ ko ソso ト to ノno ハha ヒ hi マma ミmi ヤya ラra リri ワwa フfu ヘhe ムmu メ me ユyu ルru レre ホho モmo ヨ yo ロro ヲo ンn ガ ga ザza ダda バ ba パ pa グgu ズzu ヅzu ブbu プpu ゴge ゾzo ドdo ボbo ポpo ギgi ジji ヂij ビbi ピpi ゲge ゼze デde ベbe ペpe キャ kya キュ kyu キョ kyo シャ sha シュ shu ショ sho チャ cha ニャ nya ヒャ hya ミャ mya リャ rya ギャgya ジャ ja ビャbya ピャpya チュ chu ニュnyu ヒュ hyu ミュ myu リュ ryu ギュ gyu ジュ ju ビュ byu ピュ pyu チョ cho ニョ nyo ヒョ hyo ミョ myo リョ ryo ギョ gyo ジョ jo ビョ byo ピョ pyo Bài mở đầu はじ : bắt đầu 始 めましょう お : kết thúc 終わりましょう やす : nghỉ nha : hiểu không ? : vâng, hiểu 休 みましょう わかりますか。 はい、わかります。 いちど m ộ : lần : tốt : không tốt, không もう 一度 けっこうです だめです なまえ : tên 名前 しけん : kỳ thi 試験 しゅくだい : tập 宿題 しつもん : câu hỏi 質問 こた : câu trả lời 答え れい 例 : ví dụ Lời chào ngày おはようございます こんにちは こんばんは おやすみなさい さようなら ありがとう ございます すみません : chào buổi sáng : chào buổi trưa : chào buổi chiều : chúc ngủ ngon : tạm biệt : cám ơn nhiều : xin lỗi ねが : làm ơn お願 いします Bài 1: わたし : 私 わたしたち 私達 あなた : chúng ta, : bạn ひと : người あの 人 かた あの方 : vị : bạn, anh, chị, người : anh ~, chị ~ : bé ( dùng cho nữ) gọi thân mật cho trẻ ( nam lẫn nữ) : bé (dùng cho nam) gọi thân mật : người nước ~ みなさん ~さん ~ちゃん ~くん ~じん ひと : người ~人 せんせい : giáo viên 先生 きょうし : giáo viên , giáo sư (dùng để nói đến nghề nghiệp) 教師 がくせい : học sinh, sinh viên 学生 かいしゃいん : nhân viên công ty 会社員 しゃいん : nhân viên công ty ~ ~社員 ぎんこういん : nhân viên ngân hàng 銀行員 いしゃ : bác sĩ 医者 けんきゅうしゃ : nghiên cứu sinh : kỹ sư 研究者 エンジニア だいがく : trường đại học 大学 びょういん : bệnh viện 病院 でんき : điện : (hỏi người đó) : ngài nào, vị (cùng nghĩa lịch hơn) : ~tuổi 電気 だれ どなた ~さい なんさい : tuổi : tuổi (lịch hơn) : : không : xin lỗi ( muốn nhờ việc đó) 何歳 おいくつ はい いいえ しつれいですが なまえ : bạn tên gì? : chào lần đầu gặp お名前は? はじめまして ねが どうぞ よろしく お願 いします こちらは ~さんです : hân hạnh làm quen : ngài ~ き ~から 来ました アメリカ : đến từ ~ : Mỹ おととし はあ もう わけ 申 し 訳 ありません あず 預 かります せんじつ : xin lỗi : giữ, cất, lưu trữ : hôm trước, bữa hôm trước 先日 たす 助 かります むかしばなし 昔 話 ある~ おとこ : giúp đỡ : chuyện đời xưa : có ~ : đàn ông 男 こ 子どもたち いじめます かめ たす 助 けます しろ [お] 城 ひめさま お姫 様 たの 1 ... béo/sữa gầy – sour cream: kem chua – yoghurt: sữa chua 1.4 Một số từ vựng tiếng Anh khác liên quan đến đồ ăn – fast food: đồ ăn nhanh – bun: bánh bao nhân nho – patty: miếng chả nhỏ – hamburger:... popcorn: ngô rang – pie: bánh nướng – donut: bánh rán – gum: kẹo cao su – candy bar: kẹo Từ vựng tiếng Anh đồ uống – beer: bia – coffee: cà phê – fruit juice: nước ép hoa – fruit smoothie: sinh...VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí – sole: cá bơn – trout: cá hồi (nước nhỏ hơn) – tuna: cá ngừ 1.3 Tên sản phẩm từ sữa tiếng Anh – butter: bơ – cream: kem – cheese:
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh thông dụng về Đồ ăn, Từ vựng tiếng Anh thông dụng về Đồ ăn, Từ vựng tiếng Anh thông dụng về Đồ ăn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay