Bài giảng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin

149 21 0
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 07:31

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CNTT (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa) Lưu hành nội bộ HÀ NỘI - 2006 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CNTT Biên soạn : THS. LÊ THỊ HỒNG HẠNH CN. NGUYỄN THỊ HUỆ 1 LỜI NÓI ĐẦU Công nghệ thông tin từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Việc dạy và học Tiếng Anh Công nghệ thông tin tại Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông từ lâu đã được quan tâm và phát triển. Tiếp theo cuốn giáo trình Tiếng Anh công nghệ thông tin đã và đang được dạy và học tại Học viện, cuốn sách Hướng dẫn học Tiếng Anh công nghệ thông tin dùng cho Hệ đào tạo từ xa đã được ra đời nhằ m mục đích giúp học viên có thể tự học tập tốt hơn. Cuốn sách cũng được hình thành dựa trên sườn của cuốn giáo trình gốc 10 bài gồm các hướng dẫn cụ thể từ mục từ mới, ý chính của bài khoá, phần dịch, ngữ pháp xuất hiện trong bài học. Ngoài ra, để giúp học viên có cơ hội tự trau dồi vốn từ vựng và hoàn cảnh giao tiếp chuyên nghiệp hơn trong lĩnh vực Công ngh ệ thông tin, nhóm tác giả còn dành riêng một mục Hội thoại ở cuối của mỗi bài học. Kèm theo phần nội dung hướng dẫn dạy và học cho 10 bài, các bạn học viên còn có thể tự luyện tập củng cố các kiến thức học được trong 10 bài qua việc luyện tập làm các bài tập và so sánh kết quả ở phần đáp án. Cuốn sách lần đầu ra mắt không khỏi có nhiều khiếm khuyết, rất mong nhận đượ c sự đóng góp ý kiến của độc giả và học viên gần xa. Chúng tôi xin chân thành cám ơn các bạn đồng nghiệp cũng như Ban lãnh đạo Học viện và Trung tâm Đào tạo Bưu chính viễn thông I đã tạo điều kiện giúp đỡ để chúng tôi có thể hoàn thành tốt cuốn sách hướng dẫn học tập này. Xin trân trọng cám ơn. Unit 1: The computer 3 UNIT 1: THE COMPUTER I. MỤC ĐÍCH BÀI HỌC Trong bài này chúng ta sẽ học: - Từ vựng chuyên ngành liên quan trong bài. - Nắm được ý chính của bài khoá. - Làm quen với cách liên kết và bố cục của một đoạn văn. - Luyện tập kỹ năng nói qua tình huống hội thoại trong bài. II. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ 1. Từ vựng chuyên ngành Accumulator (n) Tổng Addition (n) Phép cộng Address (n) Địa chỉ Appropriate (a) Thích hợp Arithmetic (n) Số học Capability (n) Khả năng Circuit (n) Mạch Complex (a) Phức tạp Component (n) Thành phần Computer (n) Máy tính Computerize (v) Tin học hóa Unit 1: The computer 4 Convert (v) Chuyển đổi Data (n) Dữ liệu Decision (n) Quyết định Demagnetize (v) Khử từ hóa Device (n) Thiết bị Disk (n) Đĩa Division (n) Phép chia Electronic (n,a) Điện tử, có liên quan đến máy tính Equal (a) Bằng Exponentiation (n) Lũy thừa, hàm mũ External (a) Ngoài, bên ngoài Feature (n) Thuộc tính VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí BÀI GIẢNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CNTT Học viện bưu viễn thông Biên soạn : THS LÊ THỊ HỒNG HẠNH CN NGUYỄN THỊ HUỆ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí LỜI NÓI ĐẦU Công nghệ thông tin từ lâu đóng vai trò quan trọng sống Việc dạy học Tiếng Anh Công nghệ thông tin Học viện công nghệ Bưu viễn thông từ lâu quan tâm phát triển Tiếp theo giáo trình Tiếng Anh công nghệ thông tin dạy học Học viện, sách Hướng dẫn học Tiếng Anh công nghệ thông tin dùng cho Hệ đào tạo từ xa đời nhằm mục đích giúp học viên tự học tập tốthơn Cuốn sách hình thành dựa sườn giáo trình gốc 10 gồm hướng dẫn cụ thể từ mục từ mới, ý khoá, phần dịch, ngữ pháp xuất học Ngoài ra, để giúp học viên có hội tự trau dồi vốn từ vựng hoàn cảnh giao tiếp chuyên nghiệp lĩnh vực Công nghệ thông tin, nhóm tác giả dành riêng mục Hội thoại cuối học Kèm theo phần nội dung hướng dẫn dạy học cho 10 bài, bạn học viên tự luyện tập củng cố kiến thức học 10 qua việc luyện tập làm tập so sánh kết phần đáp án Cuốn sách lần đầu mắt không khỏi có nhiều khiếm khuyết, mong nhận đóng góp ý kiến độc giả học viên gần xa Chúng xin chân thành cám ơn bạn đồng nghiệp Ban lãnh đạo Học viện Trung tâm Đào tạo Bưu viễn thông I tạo điều kiện giúp đỡ để hoàn thành tốt sách hướng dẫn học tập Xin trân trọng cám ơn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí UNIT 1: THE COMPUTER I MỤC ĐÍCH BÀI HỌC Trong học: - Từ vựng chuyên ngành liên quan - Nắm ý khoá - Làm quen với cách liên kết bố cục đoạnvăn - Luyện tập kỹ nói qua tình hội thoại trongbài II HƯỚNG DẪN CỤ THỂ Từ vựng chuyên ngành Accumulator (n) Tổng Addition (n) Phép cộng Address (n) Địa Appropriate (a) Thích hợp Arithmetic (n) Số học Capability (n) Khả Circuit (n) Mạch Complex (a) Phức tạp Component (n) Thành phần Computer (n) Máy tính Computerize (v) Tin học hóa VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Convert (v) Chuyển đổi Data (n) Dữ liệu Decision (n) Quyết định Demagnetize (v) Khử từ hóa Device (n) Thiết bị Disk (n) Đĩa Division (n) Phép chia Electronic (n,a) Điện tử, có liên quan đến máy tính Equal (a) Bằng Exponentiation (n) Lũy thừa, hàm mũ External (a) Ngoài, bên Feature (n) Thuộc tính Firmware (n) Phần mềm cứng hóa Function (n) Hàm, chức Fundamental (a) Cơ Greater (a) Lớn Handle (v) Giải quyết, xử lý Input (v,n) Vào, nhập vào Instruction (n) Chỉ dẫn Internal (a) Trong, bên Intricate (a) Phức tạp Less (a) Ít Logical (a) Một cách logic Magnetic (a) Từ Magnetize (v) Từ hóa, nhiễm từ Manipulate (n) Xử lý Mathematical (a) Toán học, có tính chất toán học Mechanical (a) Cơ khí, có tính chất khí Memory (n) Bộ nhớ Microcomputer (n) Máy vi tính Microprocessor (n) Bộ vi xử lý Minicomputer (n) Máy tính mini VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Multiplication (n) Phép nhân Numeric (a) Số học, thuộc số học Operation (n) Thao tác Output (v,n) Ra, đưa Perform (v) Tiến hành, thi hành Process (v) Xử lý Processor (n) Bộ xử lý Pulse (n) Xung Register (v,n) Thanh ghi, đăng ký Signal (n) Tín hiệu Solution (n) Giải pháp, lời giải Store (v) Lưu trữ Subtraction (n) Phép trừ Switch (n) Chuyển Tape (v,n) Ghi băng, băng Terminal (n) Máy trạm Transmit (v) Truyền Các ý - Computers are machines capable of processing and outputting data Máy tính loại mà sử lý cho số liệu - All computers accept and process information in the form of instructions and characters Các máy tính nhận sử lý thông tin dạng lệnh kýtự - The information necessary for solving problems is found in the memory of the computer Thông tin cần để giải toán thấy nhớ máytính - Computers can still be useful machines even if they can‟t communicate with the user Máy tính công cụ có ích kể không kết nối với người ngườidùng - There are many different devices used for feeding information into a computer Có nhiều thiết bị khác dùng để nhập liệu vào máytính - There aren‟t many diferent types of devices used for giving results as there are for accepting information Không có nhiều loại thiết bị dùng sản phẩm thiết bị nhận thông tin - Computers can work endlessly without having to stop to rest unless there is a breakdown Máy tính làm việc không ngừng không cần dừng để nghỉ trừ có hỏng hóc Bài khoá: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A computer is a machine with an intricate network of electronic circuits that operate switches or magnetize tiny metal cores The I switches, like the cores, are capable of being in one of two possible I states, that is, on or off; magnetized or demagnetized The machine is capable of storing and manipulating numbers, letters, and characters.The basic idea of a computer is that we can make the machine what we want by inputting signals that turn certain switches on and turn others off, or that magnetize or not magnetize the cores The basic job of computers is the processing of information For this reason, computer can be defined as devices which accept information in the form of instructions called a program and characters called data, perform ... HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI TẬP TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CNTT (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa) Lưu hành nội bộ HÀ NỘI - 2006 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI TẬP TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CNTT Biên soạn : THS. LÊ THỊ HỒNG HẠNH CN. NGUYỄN THỊ HUỆ Câu hỏi 3 CÂU HỎI Câu 1: Hãy đọc kỹ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi Throughout the ages people have sought to understand the world around them and to explain it in a systematic way. A system is simply a group of elements which work together to achieve a purpose. Systems can be very large, such as the system of courts and laws we call our 'legal system', or very small, such as the system involved in cleaning your teeth. Systems can occur in nature or be designed by people. The water cycle (described below) is an example of a natural system. Banking systems and computer systems are examples of systems designed by people. Input-process-output Processing systems accomplish a task: they take one or more inputs and carry out a process to produce one or more outputs. An input is something put into the system, a process is a series of' actions or changes carried out by the system, while an output is something taken from the system. All systems can be represented by the following input-process-output (IPO) diagram. The shaded area in the diagram represents the system. The letter 'I' stands for input and the letter '0' stands for output. The input into this system is an output from another system and the output from this system is an input into another system. To develop these ideas further we will consider three systems: coffee making the water cycle and the shop. THE WATER CYCLE Water circulates between the earth and the atmosphere; this is an example of a system occurring in nature. It is driven by. the heat of the sun which causes evaporation from bodies of water and transpiration from plants. The water vapour in the atmosphere forms clouds under certain conditions. When these clouds have more water vapour than they can hold, precipitation occurs and the water is returned back to the earth as rain;' hail, dew or snow. This process of moving water from the earth into the atmosphere and back to the earth is called the water cycle. The inputs are the heat from the sun, and water from oceans, lakes, rivers and plants. The process consists of actions such as evaporation, transpiration and precipitation. The output is the circulation of the water between the earth and its atmosphere. THE SHOP A shop is a retail system designed by people; its purpose is to allow customers to purchase goods or items. The inputs are the goods to be sold. The process consists of actions such as Câu hỏi 4 receiving goods from the warehouse, packing the goods into the shop and selling the goods at the counter. The output is the goods sold to the customers. 1. Write down whether the following statements are true or false. a. A system is a group of elements which work together to achieve a purpose. b. An input is something taken from the system. c. Systems have only recently been studied. d. A process involves any actions or changes carried out by the system. e. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CNTT (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa) Lưu hành nội bộ HÀ NỘI - 2006 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CNTT Biên soạn : THS. LÊ THỊ HỒNG HẠNH CN. NGUYỄN THỊ HUỆ 1 LỜI NÓI ĐẦU Công nghệ thông tin từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Việc dạy và học Tiếng Anh Công nghệ thông tin tại Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông từ lâu đã được quan tâm và phát triển. Tiếp theo cuốn giáo trình Tiếng Anh công nghệ thông tin đã và đang được dạy và học tại Học viện, cuốn sách Hướng dẫn học Tiếng Anh công nghệ thông tin dùng cho Hệ đào tạo từ xa đã được ra đời nhằ m mục đích giúp học viên có thể tự học tập tốt hơn. Cuốn sách cũng được hình thành dựa trên sườn của cuốn giáo trình gốc 10 bài gồm các hướng dẫn cụ thể từ mục từ mới, ý chính của bài khoá, phần dịch, ngữ pháp xuất hiện trong bài học. Ngoài ra, để giúp học viên có cơ hội tự trau dồi vốn từ vựng và hoàn cảnh giao tiếp chuyên nghiệp hơn trong lĩnh vực Công ngh ệ thông tin, nhóm tác giả còn dành riêng một mục Hội thoại ở cuối của mỗi bài học. Kèm theo phần nội dung hướng dẫn dạy và học cho 10 bài, các bạn học viên còn có thể tự luyện tập củng cố các kiến thức học được trong 10 bài qua việc luyện tập làm các bài tập và so sánh kết quả ở phần đáp án. Cuốn sách lần đầu ra mắt không khỏi có nhiều khiếm khuyết, rất mong nhận đượ c sự đóng góp ý kiến của độc giả và học viên gần xa. Chúng tôi xin chân thành cám ơn các bạn đồng nghiệp cũng như Ban lãnh đạo Học viện và Trung tâm Đào tạo Bưu chính viễn thông I đã tạo điều kiện giúp đỡ để chúng tôi có thể hoàn thành tốt cuốn sách hướng dẫn học tập này. Xin trân trọng cám ơn. Unit 1: The computer 3 UNIT 1: THE COMPUTER I. MỤC ĐÍCH BÀI HỌC Trong bài này chúng ta sẽ học: - Từ vựng chuyên ngành liên quan trong bài. - Nắm được ý chính của bài khoá. - Làm quen với cách liên kết và bố cục của một đoạn văn. - Luyện tập kỹ năng nói qua tình huống hội thoại trong bài. II. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ 1. Từ vựng chuyên ngành Accumulator (n) Tổng Addition (n) Phép cộng Address (n) Địa chỉ Appropriate (a) Thích hợp Arithmetic (n) Số học Capability (n) Khả năng Circuit (n) Mạch Complex (a) Phức tạp Component (n) Thành phần Computer (n) Máy tính Computerize (v) Tin học hóa Unit 1: The computer 4 Convert (v) Chuyển đổi Data (n) Dữ liệu Decision (n) Quyết định Demagnetize (v) Khử từ hóa Device (n) Thiết bị Disk (n) Đĩa Division (n) Phép chia Electronic (n,a) Điện tử, có liên quan đến máy tính Equal (a) Bằng Exponentiation (n) Lũy thừa, hàm mũ External (a) Ngoài, bên ngoài Feature (n) Thuộc tính Firmware (n) Phần mềm được cứng hóa Function (n) Hàm, chức năng Giáo án Số: Số tiết giảng: Số tiết giảng: Thực ngày… tháng … năm 20 Lớp Ngày TÊN BÀI HỌC: Unit : COMPUTER APPLICATIONS - Mục đích: - Giới thiệu tổng quát chương trình học, cách đánh giá, phương pháp tự học - Giới thiệu khái quát ứng dụng máy tính, chức năng, cần thiết máy tính sống hàng ngày - Yêu cầu: - Nắm số từ vựng quan trọng - Nắm ý bài, số từ vựng quan trọng I ỔN ĐỊNH LỚP: phút Số học sinh vắng Lớp HS-SV vắng II KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian: Dự kiến học sinh Lớp HS-SV Nội dung kiểm tra: Không III GIẢNG BÀI MỚI: Đồ dùng dạy học: Giáo trình Infortech, đề cương giảng, phấn, bảng, đài Nội dung phương pháp Tiết số 1,2 STT Nội dung - Giới thiệu chung giáo trình, chương trình học, số kiểm tra, hình thức đánh giá kết học tập, tài liệu tham khảo, cách thức tự nghiên cứu - Làm quen với lớp - Reading: Computer applications: Các ứng dụng máy tính - Gợi mở nội dung đọc - Đọc bài, giải thích từ nắm nội dung - Làm luyện tập, trả lời câu hỏi theo nội dụng đọc Thời gian (phút) 30’ 15’ 30’ 15’ Phương pháp thực Giáo viên Sinh viên - Khái quát chương trình giảng dạy, hình thức đánh giá Phương pháp học tập - Nghe đặt câu hỏi có - Gợi mở cho SV chức máy tính: What are computer applications? - search information - write letters, reports - read news and all topics - Yêu cầu học sinh đọc qua đọc nối đoạn với tranh phù hợp - … - Vào đọc: - giải thích từ mới, khái - Nêu chức máy tính - Thảo luận để đưa đáp án - Nối đoạn văn với tranh cụ thể - Ghi chép từ mới, dịch giáo viên đoạn văn Phương tiện Giáo trình, phấn bảng đề cương giảng STT Nội dung Thời gian (phút) Phương pháp thực Giáo viên niệm - Yêu cầu học sinh nối từ với khái niệm Sinh viên - Làm tập Phương tiện Tiết số STT Nội dung Reading: What can computers do? - help us study/ work/ manage - help us relax - help us connect to the world Đọc trả lời câu hỏi giáo viên - Where can you find a computer? + school/ hospital/ shop/ company… - What can computer help us in work? + store/ manage data Tổng kết nội dung đọc Bài đọc có ý sau: - Computers are used in telephone system - Chips are used in calculator, microwave, TV set - Computer can be connected around the world IV TỔNG KẾT BÀI Thời gian: 1’ - Các chức máy tính sống: Thời gian (phút) 10’ 25’ 5’ Phương pháp thực Giáo viên Sinh viên - Giáo viên gợi mở, giúp học sinh trả lời câu hỏi - Đưa câu trả lời - Vào đọc: - giải thích từ mới, khái niệm - Yêu cầu học sinh nối từ với khái niệm - Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi - Yêu cầu SV xem lại đọc tổng kết ý - Ghi chép từ mới, dịch giáo viên đoạn văn - Làm tập - Trả lời câu hỏi giáo viên - Tổng kết ý đọc Phương tiện Giáo trình, phấn bảng đề cương giảng Giáo trình, phấn bảng đề cương giảng - Help us study/ work - Appear in every field of life, everywhere V CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Thời gian: 1’ - Yêu cầu SV học từ VI Tự đánh gíá giáo viên THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN Ngày tháng năm 20 Giáo viên soạn Mai Thành Hạnh Giáo án Số: Số tiết giảng: Số tiết giảng: Thực ngày… tháng … năm 20 Lớp Ngày TÊN BÀI HỌC: Unit 2: CONFIGURATIONS - Mục đích: - Giới thiệu cấu hình chung máy tính - Yêu cầu: - Nắm phần máy tính, chức chúng - Hiểu số khái niệm (hardware, software, peripherals, storage/ input/ output devices) I ỔN ĐỊNH LỚP: phút Số học sinh vắng Lớp HS-SV vắng II KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian: 5’ Dự kiến học sinh Lớp HS-SV Nội dung kiểm tra: Chuyển câu sau sang thể bị động - People use computers to store databases People use computers everywhere People use computers to manage manufacturing People use computers to relax III GIẢNG BÀI MỚI: Đồ dùng dạy học: Giáo trình Infortech, đề cương giảng, phấn, bảng, đài Nội dung phương pháp Tiết số 4, STT Nội dung - Giới thiệu chung hệ thống máy tính - Điền từ vào tranh Reading: What is a computer?: Cấu hình - Đọc bài, giải thích từ nắm nội dung - Làm luyện tập, trả lời câu hỏi theo nội dụng đọc Questions: Nối từ với định nghĩa Thời gian (phút) 15’ 25’ 20’ Phương pháp thực Giáo viên Sinh viên - Yêu cầu SV điền từ vào tranh - Chữa - Gợi mở HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CNTT (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa) Lưu hành nội HÀ NỘI - 2006 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CNTT Biên soạn : THS LÊ THỊ HỒNG HẠNH CN NGUYỄN THỊ HUỆ LỜI NÓI ĐẦU Công nghệ thông tin từ lâu đóng vai trò quan trọng sống Việc dạy học Tiếng Anh Công nghệ thông tin Học viện công nghệ Bưu viễn thông từ lâu quan tâm phát triển Tiếp theo giáo trình Tiếng Anh công nghệ thông tin dạy học Học viện, sách Hướng dẫn học Tiếng Anh công nghệ thông tin dùng cho Hệ đào tạo từ xa đời nhằm mục đích giúp học viên tự học tập tốt Cuốn sách hình thành dựa sườn giáo trình gốc 10 gồm hướng dẫn cụ thể từ mục từ mới, ý khoá, phần dịch, ngữ pháp xuất học Ngoài ra, để giúp học viên có hội tự trau dồi vốn từ vựng hoàn cảnh giao tiếp chuyên nghiệp lĩnh vực Công nghệ thông tin, nhóm tác giả dành riêng mục Hội thoại cuối học Kèm theo phần nội dung hướng dẫn dạy học cho 10 bài, bạn học viên tự luyện tập củng cố kiến thức học 10 qua việc luyện tập làm tập so sánh kết phần đáp án Cuốn sách lần đầu mắt không khỏi có nhiều khiếm khuyết, mong nhận đóng góp ý kiến độc giả học viên gần xa Chúng xin chân thành cám ơn bạn đồng nghiệp Ban lãnh đạo Học viện Trung tâm Đào tạo Bưu viễn thông I tạo điều kiện giúp đỡ để hoàn thành tốt sách hướng dẫn học tập Xin trân trọng cám ơn Unit 1: The computer UNIT 1: THE COMPUTER I MỤC ĐÍCH BÀI HỌC Trong học: - Từ vựng chuyên ngành liên quan - Nắm ý khoá - Làm quen với cách liên kết bố cục đoạn văn - Luyện tập kỹ nói qua tình hội thoại II HƯỚNG DẪN CỤ THỂ Từ vựng chuyên ngành Accumulator (n) Tổng Addition (n) Phép cộng Address (n) Địa Appropriate (a) Thích hợp Arithmetic (n) Số học Capability (n) Khả Circuit (n) Mạch Complex (a) Phức tạp Component (n) Thành phần Computer (n) Máy tính Computerize (v) Tin học hóa Unit 1: The computer Convert (v) Chuyển đổi Data (n) Dữ liệu Decision (n) Quyết định Demagnetize (v) Khử từ hóa Device (n) Thiết bị Disk (n) Đĩa Division (n) Phép chia Electronic (n,a) Điện tử, có liên quan đến máy tính Equal (a) Bằng Exponentiation (n) Lũy thừa, hàm mũ External (a) Ngoài, bên Feature (n) Thuộc tính Firmware (n) Phần mềm cứng hóa Function (n) Hàm, chức Fundamental (a) Cơ Greater (a) Lớn Handle (v) Giải quyết, xử lý Input (v,n) Vào, nhập vào Instruction (n) Chỉ dẫn Internal (a) Trong, bên Intricate (a) Phức tạp Less (a) Ít Logical (a) Một cách logic Magnetic (a) Từ Magnetize (v) Từ hóa, nhiễm từ Manipulate (n) Xử lý Mathematical (a) Toán học, có tính chất toán học Mechanical (a) Cơ khí, có tính chất khí Memory (n) Bộ nhớ Microcomputer (n) Máy vi tính Microprocessor (n) Bộ vi xử lý Minicomputer (n) Máy tính mini Unit 1: The computer Multiplication (n) Phép nhân Numeric (a) Số học, thuộc số học Operation (n) Thao tác Output (v,n) Ra, đưa Perform (v) Tiến hành, thi hành Process (v) Xử lý Processor (n) Bộ xử lý Pulse (n) Xung Register (v,n) Thanh ghi, đăng ký Signal (n) Tín hiệu Solution (n) Giải pháp, lời giải Store (v) Lưu trữ Subtraction (n) Phép trừ Switch (n) Chuyển Tape (v,n) Ghi băng, băng Terminal (n) Máy trạm Transmit (v) Truyền Các ý - Computers are machines capable of processing and outputting data Máy tính loại mà sử lý cho số liệu - All computers accept and process information in the form of instructions and characters Các máy tính nhận sử lý thông tin dạng lệnh ký tự - The information necessary for solving problems is found in the memory of the computer Thông tin cần để giải toán thấy nhớ máy tính - Computers can still be useful machines even if they can’t communicate with the user Máy tính công cụ có ích kể không kết nối với người người dùng - There are many different devices used for feeding information into a computer Có nhiều thiết bị khác dùng để nhập liệu vào máy tính - There aren’t many diferent types of devices used for giving results as there are for accepting information Không có nhiều loại thiết bị dùng sản phẩm thiết bị nhận thông tin - Computers can work ... ĐẦU Công nghệ thông tin từ lâu đóng vai trò quan trọng sống Việc dạy học Tiếng Anh Công nghệ thông tin Học viện công nghệ Bưu viễn thông từ lâu quan tâm phát triển Tiếp theo giáo trình Tiếng Anh. .. lâu quan tâm phát triển Tiếp theo giáo trình Tiếng Anh công nghệ thông tin dạy học Học viện, sách Hướng dẫn học Tiếng Anh công nghệ thông tin dùng cho Hệ đào tạo từ xa đời nhằm mục đích giúp học... triển công nghệ máy tính nay, máy tính bị lạc hậu Người ta nói rằng, kỹ thuật chuyên trở phát triển nhanh công nghệ máy vi tính ngày công hành trình băng Đại tây dương vài giây Ngữ pháp: Trong Tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin, Bài giảng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin, Bài giảng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay