Bài kiểm tra tính đơn điệu của hàm số giáo viên

2 27 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 06:52

TRUNG TÂM LUYỆN THI WTS https://www.facebook.com/TrungtamluyenthiWTS/ https://www.facebook.com/thaynguyenvanson Youtube: Thầy giáo Nguyễn Văn Sơn – 0986.035.246 BÀI KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ Bài 1: Khảo sát vẽ đồ thị hàm số y= y = x − x − 2x + Bài 2: Xét tính đơn điệu hàm số sau 1.y = cosx + • • Tập xác định : D= R y’ = - sinx – sin2x = -sinx ( 1+ 2cosx ) y’ =   ( k • Ta có :y” = -cosx – 2cos2x + y”( = - cos – 2cos2 = + y”( = -cos – 2cos = > y = x • Tập xác định : D • y’ = ( với -1 < x < ) y’ =  -  x = x = • Bảng biến thiên hàm số: X f’(x) f(x) -1 - + - 0 Vậy hàm số đạt GTLN hàm số đạt GTNN y= Bài 3: Cho hàm số x = x = 2x2 − 3x + m (2) x−1 Tìm m để hàm số (2) đồng biến khoảng (−∞; −1) TRUNG TÂM LUYỆN THI WTS https://www.facebook.com/TrungtamluyenthiWTS/ https://www.facebook.com/thaynguyenvanson Youtube: Thầy giáo Nguyễn Văn Sơn – 0986.035.246 • Tập xác định: D = R \ {1} y' = 2x2 − 4x + 3− m f (x) = (x − 1) (x − 1)2 Ta có: f (x) ≥ ⇔ m≤ 2x2 − 4x + (−∞; −1) Để hàm số luốn đồng biến khoảng g(x) = 2x2 − 4x + ⇒ g'(x) = 4x − Đặt Ta có bảng biến thiên hàm số x g’(x ) g(x ) (−∞; −1) -1 ⇔ y' ≥ 0, ∀x∈ (−∞; −1) ⇔ m≤ g(x) (−∞;−1] Hàm số (2) đồng biến g(x), ∀x∈ (−∞; −1] Dựa vào BBT hàm số Vậy m≤ ta suy (−∞; −1) hàm số (2) đồng biến m≤ ... bảng biến thiên hàm số x g’(x ) g(x ) (−∞; −1) -1 ⇔ y' ≥ 0, ∀x∈ (−∞; −1) ⇔ m≤ g(x) (−∞;−1] Hàm số (2) đồng biến g(x), ∀x∈ (−∞; −1] Dựa vào BBT hàm số Vậy m≤ ta suy (−∞; −1) hàm số (2) đồng biến... https://www.facebook.com/thaynguyenvanson Youtube: Thầy giáo Nguyễn Văn Sơn – 0986.035.246 • Tập xác định: D = R {1} y' = 2x2 − 4x + 3− m f (x) = (x − 1) (x − 1)2 Ta có: f (x) ≥ ⇔ m≤ 2x2 − 4x + (−∞; −1) Để hàm số luốn đồng biến
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài kiểm tra tính đơn điệu của hàm số giáo viên , Bài kiểm tra tính đơn điệu của hàm số giáo viên , Bài kiểm tra tính đơn điệu của hàm số giáo viên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay