Toán Hàm Số Sơ đồ

3 28 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 06:35

CỰC TRỊ Gồm gì? Là gì? Để làm gì? Là giá trị lớn ( nhỏ ) khoảng xác định Thỏa mãn bất Viết phương trình nối phương trình Y max CĐ, CT Y Bài toán MỘT SỐ TÍNH CHẤT Vị trí điểm CĐ , CT so với đg thẳng Cấp số cộng Cấp số nhân Đg thẳng nối CĐ, CT so với đg thẳng Tạo thành tam giác thỏa mãn tính chất Tìm m để hàm số có CĐ, CT thỏa mãn tính chất -Trục số -Ước lượng Tính y’= Nhẩm nghiệm Số điểm cực trị hàm số khoảng nghiệm Sử dụng định lý Vi-et Xử lí tính chất Sử dụng hình học ( cạnh góc) ... CĐ, CT Y Bài toán MỘT SỐ TÍNH CHẤT Vị trí điểm CĐ , CT so với đg thẳng Cấp số cộng Cấp số nhân Đg thẳng nối CĐ, CT so với đg thẳng Tạo thành tam giác thỏa mãn tính chất Tìm m để hàm số có CĐ, CT... thỏa mãn tính chất Tìm m để hàm số có CĐ, CT thỏa mãn tính chất -Trục số -Ước lượng Tính y’= Nhẩm nghiệm Số điểm cực trị hàm số khoảng nghiệm Sử dụng định lý Vi-et Xử lí tính chất Sử dụng hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán Hàm Số Sơ đồ , Toán Hàm Số Sơ đồ , Toán Hàm Số Sơ đồ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay