500 CÂU HỎI ÔN TẬP CHẮC 7 ĐIỂM VẬT LÝ + ĐÁP ÁN ĐẶNG VIỆT HÙNG 2

10 18 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 06:31

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Khóa luyện thi PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 BỘ 500 CÂU HỎI ÔN CHẮC ĐIỂM MÔN VẬT LÍ – P5 Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG – PHẦN (Kết thúc khóa 2016 nhé) 12/7/2016 – KHAI GIẢNG KHÓA PEN-C 2017 MÔN VẬT LÍ – Dành cho teen 99 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 Câu 1: Quang phổ vạch phát xạ phát A nung nóng chất ℓỏng khí B nung nóng chất khí áp suất thấp C nung nóng chất khí điều kiện tiêu chuẩn D nung nóng chất rắn, ℓỏng khí Câu 2: Người ta phát vết nứt sản phẩm kim loại tia tử ngoại nhờ tính chất sau tia tử ngoại? A làm phát quang số chất B có khả gây số phản ứng hoá học C làm đen phim ảnh D có khả đâm xuyên o Câu 3: Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = , có chiết suất ánh sáng màu đỏ màu tím nd = 1,643 nt = 1,685 Một chùm sáng Mặt Trời hẹp rọi vào mặt bên lăng kính góc tới i nhỏ (gần cạnh lăng kính) Chùm tia ló rọi vuông góc vào đặt cách lăng kính khoảng a = 1m Bề rộng quang phổ cho lăng kính A 1,78 mm B 2,78 mm C 3,67 mm D 4,78 mm Câu 4: Mạch dao động LC dùng máy thu sóng vô tuyến có L không thay đổi, C thay đổi Khi điều chỉnh để C = C1 = 25 (pF) máy thu sóng có bước sóng 20 (m) Khi điều chỉnh để C = C2 = 100 (pF) máy thu sóng có bước sóng A 10 m B 80 m C 100 m D 40 m Câu 5: Phát biểu sau nói tượng quang điện ngoài? A tượng electron bứt khỏi bề mặt kim loại có ánh sáng thích hợp chiếu vào B tượng electron bứt khỏi bề mặt kim loại kim loại bị nung nóng C tượng electron bứt khỏi bề mặt chất bán dẫn có ánh sáng thích hợp chiếu vào D tượng electron bị bứt khỏi mối liên kết khối chất bán dẫn chiếu sáng Câu 6: Một chất có khả phát quang ánh sáng màu đỏ màu vàng Nếu dùng tia tử ngoại để kích thích phát quang chất ánh sáng phát quang có màu A đỏ B cam C lam D vàng Câu 7: Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước bước sóng sóng A giảm tốc độ truyền sóng giảm B tăng tốc độ truyền sóng tăng C tăng tần số sóng giảm D giảm tần số sóng tăng Câu 8: Để giảm tốc độ quay roto người ta sử dụng giải pháp sau cho máy phát điện A Giảm số cặp cực tăng số vòng dây B Tăng số cặp cực tăng số vòng dây C Tăng số cặp cực giảm số vòng giây D Chỉ cần bôi trơn trục quay Câu 9: Sóng dọc A truyền chất rắn bề mặt chất lỏng B truyền chất, kể chân không C không truyền chất rắn D truyền chất rắn, chất lỏng chất khí Câu 10: Một lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ (cm) chu kỳ (s) Tổng quãng đường mà vật nhỏ lắc dao động sau 17 (s) A 3,4 (m) B 1,7 (cm) C 1,7 (m) D 34 (cm) Tham gia khóa PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG HOCMAI.VN Để tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Khóa luyện thi PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 uO nT hi D H oc 01 Câu 11: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lò xo có độ cứng k Con lắc dao động điều hòa với chu kỳ k m k m A B 2π C 2π D m m k k Câu 12: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k vật nhỏ khối lượng m = 100 (g) dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ 10 (cm) tần số góc 4π(rad / s) Thế lắc vật nhỏ vị trí biên A 0,79 (J) B 7,9 (mJ) C 0,079 (J) D 79 (J) Câu 13: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, có tần số 50 Hz Giá trị phần tử R, L không đổi; điện dung tụ thay đổi Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ đạt giá trị cực đại 150 V điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch RL có giá trị 90 V Hệ số công suất đoạn mạch lúc là: A B 0,8 C 0,75 D 0,6 Câu 14: Trên máy sấy tóc Philips HP8112 có ghi 220V – 1100W Với dòng điện xoay chiều, lúc hoạt động định mức, điện áp cực đại đặt vào hai đầu máy có giá trị A 110 V B 220 V C 220 V D 1100 W Câu 15: Ánh sáng đỏ có bước sóng 750 (nm) truyền không khí với tốc độ 3.10 (m/s) có tần số A 225 Hz B 2,5.1013 Hz C 4.108 Hz D 4.1014 Hz Ta iL ie Câu 16: Một mạch dao động LC có lượng 3, 6.10 −5 J điện dung tụ điện C µF Khi hiệu điện hai cực tụ điện V lượng tập trung cuộn cảm A 4,6.10-6 J B 2,6.10-6 J C 4, 6.10 − J D 2, 6.10 − J up s/ π  Câu 17: Dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch có biểu thức i = 2.cos 100πt −  (A) Tần số dòng 3  điện A 100 Hz B 50 (Hz) C 100π(rad / s) D 50 (rad/s) w w w fa ce bo ok c om /g ro Câu 18: Trong đoạn mạch điện xoay chiều có tụ điện điện áp hai đầu đoạn mạch π A trễ pha so với cường độ dòng điện B tăng dung kháng tụ điện tăng π C có giá trị tức thời không đổi D sớm pha so với cường độ dòng điện Câu 19: Công thoát electron khỏi bề mặt kim loại Na có giá trị 3,975.10-19 (J) Giới hạn quang điện kim loại Na A 0,5 µm B 0,3 µm C 0,75 µm D 0,4 µm Câu 20: Sắp xếp sau theo trật tự giảm dần tần số sóng điện từ? A chàm, da cam, sóng vô tuyến, hồng ngoại B sóng vô tuyến, hồng ngoại, chàm, da cam C chàm, da cam, hồng ngoại, sóng vô tuyến D sóng vô tuyến, hồng ngoại, da cam, chàm Câu 21: Công thức xác định toạ độ vân sáng thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng λ.D λ.D A x = k ; (k∈Z) B x = k ; (k∈Z) a 2a λ.D λ.a C x = (k + 0, 5) ; (k∈Z) D x = k ; (k∈Z) a D 100 Câu 22: Đoạn mạch AB gồm phần tử R = 100 (Ω), L = (H) C = (µ F) ghép nối tiếp Đặt điện π π π  áp u = 220 2.cos 100πt −  (V) vào hai đầu đoạn mạch AB Cường độ dòng điện tức thời qua mạch có 4  biểu thức π π   A i = 2, 2.cos 100πt −  (A) B i = 2, 2.cos 100πt −  (A) 2 2   Tham gia khóa PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG HOCMAI.VN Để tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Khóa luyện thi PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 7π   C i = 2, 2.cos 100πt −  (A) D i = 2, 2.cos (100πt ) (A) 12   Câu 23: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm mắc nối tiếp với điện trở Biết điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm 100 V Hệ số công suất đoạn mạch 2π m l l g B C 2π g l D Ta iL ie A uO nT hi D H oc 01 A 0,5 B / C / D Câu 24: Một vật nhỏ khối lượng 250 g dao động theo phương trinh x = 8cos10t (trong x tính cm; t tính s) Thế vật biên âm là: A –128 mJ B –80 mJ C 64 mJ D 80 mJ Câu 25: Khi sóng âm truyền từ nước không khí A tần số không đổi, bước sóng âm giảm B tần số âm giảm, bước sóng không đổi C tần số âm tăng, bước sóng không đổi D tần số không đổi, bước sóng âm tăng Câu 26: Một sóng truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos(20πt – πx) (cm), với t tính băng s; x tính m, tốc độ truyền sóng bằng: A 10 m/s B 20 cm/s C 20 m/s D 10 cm/s Câu 27: Một lắcđơn gồm vật m treo vào sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể, chiều dài l Con lắc dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Tần số góc dao động là: g l Câu 28: Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có cuộn dây cảm có độ tự cảm L = π đoạn mạch om /g ro π A u = 200 cos(100π t + )(V ) π C u = 200 cos(100π t − )(V ) π ) A, t tính giây Biểu thức điện áp xoay chiều hai đầu up s/ (H) có biểu thức i = 2 cos(100π t − B u = 200 cos(100π t − 2π )(V ) π D u = 200 cos(100π t + )(V ) c Câu 29: Đặt điện áp xoay chiều u = U 2cos(ω t) (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp (cuộn dây bo A ok cảm) Khi nối tắt tụ C điện áp hiệu dụng điện trở R tăng lần dòng điện hai trường hợp vuông pha Hệ số công suất đoạn mạch lúc sau B C D ce Câu 30: Một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình: x = cos10π t (cm) Tại thời điểm t1, vật có li fa độ x = 2 giảm Tại thời điểm t = t1 + 1/30 s, vật có li độ w w w A -2(cm) B −2 (cm) C −2 (cm) D -4(cm) Câu 31: Sóng dừng sợi dây đàn hồi, với khoảng cách hai nút sóng liền kề 12 cm Hai điểm M, N dây cách nút khoảng cm, cm Nhận xét sau sai? A Tại thời điểm ly độ hai điểm M N so với vị trí cân chúng B Tại thời điểm tốc độ dao động hai điểm M N C Biên độ dao động M N D Độ lệch pha hai điểm M N π/2 Tham gia khóa PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG HOCMAI.VN Để tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Khóa luyện thi PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 Câu 32: Một vật dao động điều hòa với tần số f = 5/π Hz Khi vận tốc vật 20 m/s gia tốc oc 01 m/s2 Biên độ dao động vật : A cm B 0, cm C cm D cm Câu 33: Một chất điểm dao động theo phương trình x = 6cosωt (cm) Dao động chất điểm có độ dài quỹ đạo là: A 6cm B 12 cm C 24 cm D 3cm Câu 34: Một vật nhỏ dao động theo phương trinh x = 5sin(ωt + 0,5π) cm Pha ban đầu dao động là: A π B –0,5π C D 0,25π Câu 40: Hạt nhân 210 84 om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H Câu 35: Đặt điện áp u = 200 cos100πt (V) vào hai đầu cuộn dây cảm có hệ số tự cảm l= 1/π H Công suất tiêu thụ mạch A 100 W B 200 W C W D 400 W 10 Câu 36: Bình thường khối bán dẫn có 10 hạt tải điện Chiếu tức thời vào khối bán dẫn chùm ánh sáng hồng ngoại λ = 993,75 nm có lượng E = 1,5.10-7 J số lượng hạt tải điện khối bán dẫn 3.1010 Tính tỉ số số photon gây tượng quang dẫn số photon chiếu tới kim loại? 1 A B C D 50 100 75 75 Câu 37: Một vật dao động điều hòa với tần số f, biên độ A Nếu tần số dao động vật tăng gấp thì: A hệ tăng gấp C không đổi bảo toàn B hệ tăng gấp D hệ giảm lần Câu 38: Tia hồng ngoại xạ có A chất sóng điện từ B khả ion hoá mạnh không khí C khả đâm xuyên mạnh, xuyên qua lớp chì dày cỡ cm D bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng đỏ Câu 39: Một lắc lò xo có vật nặng khối lượng m = kg dao động điều hoà phương ngang Khi vật có vận tốc v = 10 cm/s ba lần động Năng lượng dao động vật A 0,03 J B 0,00125 J C 0,04 J D 0,02 J Po phóng xạ anpha thành hạt nhân chì bền Ban đầu mẫu Po chứa lượng mo ce bo ok c Bỏ qua lượng hạt phôton gama Khối lượng hạt nhân tạo thành tính theo m0 sau bốn chu kì bán rã là? A 0,92m0 B 0,06m0 C 0,98m0 D 0,12m0 Câu 41: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số Khi vật thực dao động thứ vật có lượng E1, thực dao động thứ hai vật có lượng E2 Năng lượng cực đại vật thực đồng thời hai dao động fa A E = E1 + E B E = E1 + E + E1E C E = E1E D E = E12 + E 22 w w w Câu 42: Một học sinh làm thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng để đo bước sóng nguồn sáng đơn sắc Khoảng cách hai khe sáng đo 1,00 ± 0,05% (mm) Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến đo 2000 ± 0,24% (mm) Khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp đo 10,80 ± 0,64% (mm) Kết bước sóng đo A 0,60 µm ± 0,93% B 0,54 µm ± 0,93% C 0,60 µm ± 0,59% D 0,60 µm ± 0,31% Câu 43: Mạch dao động máy thu gồm cuộn dây cảm biến thiên từ µH đến 100 µH tụ điện có điện dung biến thiên từ 100 pF đến 500 pF Máy thu bắt sóng vô tuyến có bước sóng nằm khoảng nào? Tham gia khóa PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG HOCMAI.VN Để tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Khóa luyện thi PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 A 188 m đến 214 m B 18,8 m đến 421,5 m C 188 m đến 42,51 m D 18,8 m đến 214 m Câu 44: Một sóng điện tử có tần số f, lan truyền sóng chân không với tốc độ c có bước sóng: A λ = f/c B λ = cf C λ = c/f D λ = c2f Câu 45: Bước sóng là: A khoảng cách hai phần tử sóng gần phương truyền sóng dđ pha B khoảng cách hai vị trí xa phần tử sóng C quãng đường mà phần tử môi trường 1s D khoảng cách hai phần tử sóng dao động ngược pha Câu 46: Một máy phát điện xoay chiều pha (kiểu cảm ứng) có p cặp cực quay với tần số góc n (vòng/phút), với số cặp cực số cuộn dây phần ứng tần số dòng điện máy tạo f (Hz) Biểu thức liên hệ p, n, f là: A f = 60n/p B f = 60np C n = 60p/f D n = 60f/p Câu 47: Một người áp tai vào đường ray tàu hỏa nhe tiếng búa gõ vào đường ray cách km Sau 2,83 s, người nghe tiếng búa gõ truyền qua không khí Tính tốc độ truyền âm thép làm đường ray Cho biết tốc độ âm không khí 330 m/s A 3992 m/s B 1992 m/s C 4992 m/s D 2992 m/s Câu 48: Một dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với nhánh âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz Trên dây AB có sóng dừng ổn định, A coi nút sóng Tốc độ truyền sóng dây 20 m/s Tìm số nút sóng bụng sóng dây, kể A B: A bụng, nút B bụng, nút C bụng, nút D bụng, nút Câu 49: Phát biểu sau sai? Trong trình truyền tải điện xa, công suất hao phí đường dây tải điện: A tỉ lệ với chiều dài đường dây tải điện B tỉ lệ với thời gian truyền điện C tỉ lệ nghịch với bình phương điện áp hai đầu dây trạm phát điện D tỉ lệ với bình phương công suất điện truyền Câu 50: Trên sợi dây đàn hồi 1,2 m hai đầu cố định có sóng dừng, hai đầu cố định hai điểm khác dây không dao động thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng 0,05s Vận tốc truyền sóng dây là: A 12 m/s B 16 m/s C m/s D m/s ok Câu 51: Đặt điện áp xoay chiều u = 200 cos100πt(V) vào hai đầu mạch điện gồm: cuộn dây có L = 1/π H w w w fa ce bo biến trở R Điều chỉnh biến trở R cho R = R1 = 50 Ω R = R2 công suất toàn mạch có giá trị P không đổi Xác định R2 P A 100 Ω, 20W B 200 Ω, 160W C 200 Ω, 100W D 100 Ω, 100W Câu 52: Trên vỏ tụ điện hóa học có số ghi 100 µF – 250 V Khi tụ điện hoạt động mạng điện sinh hoạt có tần số 50 Hz dung kháng tụ điện xấp xỉ A 100,0 Ω B 63,7 Ω C 200,0 Ω D 31,8 Ω Câu 53: Hệ thức liên hệ gia tốc a li độ x vật dao động điều hòa A a = ωx B a = ω2x C a = –ωx D a = –ω2x Câu 54: Trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng S1, S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u1=u2=5cos(20πt+π)cm tạo tượng giao thoa sóng Vận tốc truyền sóng mặt nước 20cm/s Một điểm M mặt nước cách S1 đoạn 16cm cách S2 đoạn 20cm Điểm M thuộc đường A cực đại bậc B cực đại bậc C cực tiểu thứ D cực tiểu thứ Tham gia khóa PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG HOCMAI.VN Để tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Khóa luyện thi PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 ℓ (cm) ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 Câu 55: Kênh truyền hình Vĩnh Phúc phát hai tần số 479,25MHz 850MHz Các sóng vô tuyến mà đài truyền hình Vĩnh Phúc sử dụng loại A sóng trung B sóng cực ngắn C sóng dài D sóng ngắn Câu 56: Trong dao động tắt dần A tốc độ vật giảm dần theo thời gian B li độ vật giảm dần theo thời gian C biên độ vật giảm dần theo thời gian D động vật giảm dần theo thời gian Câu 57: Mạch dao động gồm tụ điện có điện dung 25nF cuộn cảm có độ tự cảm 4mH Tần số góc dao động điện từ mạch A 10–6rad/s B 106rad/s C 10–5rad/s D 105rad/s Câu 58: Mức cường độ âm lớn mà tai người chịu đựng gọi ngưỡng đau có giá trị 130dB Biết cường độ âm chuẩn 10–12W/m2 Cường độ âm tương ứng với ngưỡng đau A 0,1W/m2 B 100W/m2 C 10W/m2 D 1W/m2 Câu 59: Một lắc lò xo dao động điều hòa Khi lò xo có chiều dài lớn A động vật B động vật C gia tốc vật có độ lớn cực đại D vận tốc vật có độ lớn cực đại Câu 60: Hình bên mô tả sóng dừng sợi dây MN Gọi H điểm dây nằm nút M nút P, K điểm nằm nút Q nút N Kết luận sau đúng? A H K dao động lệch pha góc π/5 B H K dao động ngược pha với C H K dao động lệch pha góc π/2 D H K dao động pha với Câu 61: Một nhóm học sinh lớp 12 làm thí nghiệm đo gia tốc trọng trường lắc đơn thu bảng số liệu sau : 20 28 35 44 52 ok c om /g ∆t(s) 6,64 8,05 9,13 10,26 10,87 Trong ℓ chiều dài dây treo lắc, ∆t thời gian lắc thực dao động với biên độ góc nhỏ Gia tốc trọng trường trung bình mà nhóm học sinh tính xấp xỉ A 10,93 m/s2 B 10,65 m/s2 C 9,81 m/s2 D 9,78 m/s2 Câu 62: Một lắc đơn có chiều dài 121cm, dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Lấy π2 = fa ce bo 10 Chu kì dao động lắc là: A 1s B 2,2s C 2s D 0,5s Câu 63: Tìm câu sai sóng cơ: A Chu kì, tần số sóng chu kì, tần số phần tử dao động môi trường B Bước sóng khoảng cách theo phương truyền sóng hai điểm pha dao động liên tiếp w w w C Sóng truyền chân không D có tính tuần hoàn theo không gian Câu 64: Một vật khối lượng m = 100 g dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(2π.t + φ) cm, t tính s Hình chiếu lên trục Ox hợp lực tác dụng lên vật có biểu thức: A Fx = 0,4cos(2π.t + φ) N B Fx = −0,4cos(2π.t + φ) N C Fx = −0,4sin(2π.t + φ) N D Fx = 0,4sin(2π.t + φ) N Câu 65: Một vật dao động điều hòa theo trục cố định (mốc vị trí cân bằng) A động vật cực đại gia tốc vật có độ lớn cực đại Tham gia khóa PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG HOCMAI.VN Để tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Khóa luyện thi PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 B vật cực đại vật vị trí biên oc vào li độ x theo phương trình a = −400π2 x Số dao động toàn phần vật thực giây là: B D 40 A 10 C 20 01 C vị trí cân bằng, vật D vật từ vị trí cân biên, vận tốc gia tốc vật dấu Câu 66: Một lắc lò xo dao động điều hòa Biết lò xo có độ cứng 36 N/m vật nhỏ có khối lượng 100g Lấy π2 = 10 Động lắc biến thiên theo thời gian với tần số A 1Hz B Hz C 12 Hz D Hz Câu 67: Một vật dao động điều hòa trục Ox, xung quanh vị trí cân O Gia tốc vật phụ thuộc uO nT hi D H Câu 68: Trên mặt chất lỏng, O có nguồn sóng dao động có tần số f = 30 Hz Vận tốc truyền sóng giá trị khoảng từ 1,6 m/s đến 2,9 m/s Biết điểm M phương truyền sóng cách O khoảng 10 cm, sóng dao động ngược pha với dao động O Giá trị vận tốc là: A 2,4 m/s B m/s C 1,6 m/s D m/s Câu 69: Một lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng k = 40 N/m, cầu có khối lượng m = 100 g dao động điều hòa với biên độ A = cm Lấ y g = 10 m/s2 Lực đàn hồi nhỏ trình vật dao động là: A Fmin = N B Fmin = 0,02 N C Fmin = N D Fmin = 0,2 N w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie Câu 70: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T pha dao động: A tỉ lệ bậc với thời gian B biến thiên điều hòa theo thời gian C không đổi theo thời gian D hàm bậc hai thời gian Câu 71: Chu kì dao động vật : A khoảng thời gian ngắn để vật trở lại vị trí ban đầu B khoảng thời gian ngắn sau vật lập lại trạng thái dao động nh cũ C khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật đạt li độ cực đại D khoảng thời gian ngắn để độ lớn tốc độ trở giá trị ban đầu Câu 72: Một lắc đơn dao động điều hoà, tăng chiều dài 25% chu kỳ dao động nó: A tăng 25% B tăng 11,80% C giảm 11,80% D giảm 25% Câu 73: Phát biểu sau sai? Quang phổ vạch phát xạ: A chất tạo bất kỳ tỉ khối, áp suất nhiệt độ B nguyên tố khác khác C có vị trí vạch màu trùng với vị trí vạch đen quang phổ vạch hấp thụ D hệ thống các vạch màu riêng rẽ nằm nền tối Câu 74: Sóng điện từ có đặc điểm nêu sau : A Dao động của điện trường từ trường điểm đồng pha với B Là sóng dọc hoặc sóng ngang tùy vào môi trường truyền sóng C Sóng có bước sóng dài mang lượng càng lớn truyền xa D Chỉ truyền được chân không không khí Câu 75: Một vật nhỏ dao động theo phương trình x = Acos(ωt +φ) cm, vào thời điểm ban đầu, vật qua vị trí có li độ x < 0, hướng xa vị trí cân bằng, giá trị φ thỏa mãn : A π < φ < π B − π < φ < C –π < φ < − π D < φ < π Câu 76: Một nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc, công suất W, giây phát 2,5.1019 photon Bức xạ đèn phát xạ : Tham gia khóa PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG HOCMAI.VN Để tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Khóa luyện thi PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 A Tử ngoại B màu đỏ C màu tím D Hồng ngoại Câu 77: Tại điểm M cách tâm sóng khoảng x có phương trình dao động uM = 4cos(200πt - 2πx/λ) (cm).Tần số sóng A 100 Hz B 0,01 Hz C 200 Hz D 10 Hz Câu 78: Một lắc lò xo có khối lượng nặng m = 400 g dao động điều hòa với chu kỳ T = 0,5 s (lấy π2 = 10) Độ cứng lò xo A k = 640 N/m B k = 0,156 N/m C k = 32 N/m D k = 64 N/m Câu 79: Một vật nhỏ thực dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(4πt) với t tính giây Động vật biến thiện với chu kì A 1,50 s B 0,50 s C 0,25 s D 1,00 s Câu 80: Một sóng lan truyền với tốc độ 320 m/s, bước sóng 3,2 m Chu kỳ sóng là: A 50 s B 0,01 s C 0,1 s D 100 s Câu 81: Trong mạch thu sóng vô tuyến người ta điều chỉnh điện dung tụ C = 1/4000π (F) độ tự cảm cuộn dây L = 1,6/π (H) Lấy π2 = 10 Khi sóng thu có tần số A 50 Hz B 25 Hz C 100 Hz D 200 Hz Câu 82: Mọt người xách xô nước đường, bước 50 cm Chu kỳ dao động riêng nước xô s Để nước xô sóng sánh mạnh người phải với vận tốc A v = 100 cm/s B v = 25 cm/s C v = 75 cm/s D v = 50 cm/s Câu 83: Đặc điểm giống sóng sóng điện từ A gồm sóng ngang sóng dọc B truyền nhờ lực liên kết phần tử môi trường C truyền chân không D trình truyền pha dao động Câu 84: Nguyên nhân gây dao động tắt dần lắc đơn dao động không khí A trọng lực tác dụng lên vật B lực cản môi trường C dây treo có khối lượng đáng kể D lực căng dây treo Câu 85: Biểu thức quan hệ biên độ A, li độ x tần số góc ω chất điểm dao động điều hoà thời điểm t A A = v + x2 B A = x + ω v C A = v + ω x D A = x + v2 ω2 ω2 Câu 86: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(2πt - π) cm Tại thời điểm pha dao động 1/6 lần độ biến thiên pha chu kỳ, tốc độ vật bo ok c w fa ce A 12 3π cm/s B 3π cm/s C 6π cm/s D 12π cm/s Câu 87: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng thực dao động điện từ tự Điện tích cực đại tụ 2.10-6C, cường độ dòng điện cực đại mạch 0,1πA Chu kì dao động điện từ tự mạch 10 −3 10 −6 s C 4.10 −7 s D s 3 Câu 88: Đại lượng không ảnh hưởng đến lượng sóng điểm A Biên độ dao động phần tử môi trường B tần số nguồn sóng C Vận tốc dao động cực đại phân tử môi trường D Vận tốc truyền pha Câu 89: Khi cường độ âm tăng lên 1000 lần mức cường độ âm tăng thêm Tham gia khóa PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG HOCMAI.VN w w A 4.10 −5 s B Để tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Khóa luyện thi PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 A 10 dB B 30 dB C 10 10 dB D 100 dB Câu 90: Trong dao động điều hòa thì: A Li độ, vận tốc, gia tốc biến thiên điều hòa theo thời gian có biên độ B Lực phục hồi lực đàn hồi C Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian D Gia tốc hướng vị trí cân tỉ lệ với li độ Câu 91: Một vật dao động điều hòa, câu khẳng định sau ĐÚNG? A Khi vật qua vị trí cân có vận tốc cực đại, gia tốc B Khi vật qua vị trí cân có vận tốc gia tốc cực đại C Khi vật qua vị trí biên vận tốc cực đại, gia tốc D Khi vật qua vị trí biên động Câu 92: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì s Từ thời điểm vật qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ hai, vật có tốc độ trung bình A 27,3 cm/s B 28,0 cm/s C 27,0 cm/s D 26,7 cm/s Câu 93: Chọn phát biểu ? Sóng dọc: A Chỉ truyền chất rắn B Truyền chất rắn, chất lỏng chất khí C Truyền chất rắn, chất lỏng, chất khí chân không D Không truyền chất rắn Câu 94: Một người quan sát sóng mặt hồ thấy khoảng cách hai sóng liên tiếp m có sóng qua trước mặt trọng s tốc độ truyền sóng mặt nước là: A 3,2 m/s B 1,25 m/s C 2,5 m/s D m/s Câu 95: Chọn phát biểu SAI: Đối với dòng điện xoay chiều chu kì: A Dòng điện đổi chiều lần chu kì B Cường độ dòng điện hai lần đạt giá trị cực đại chu kì C Điện lượng trung bình tải qua mạch không D Nhiệt lượng tỏa mạch triệt tiêu Câu 96: Một máy phát điện xoay chiều pha có phần rôto nam châm điện có 10 cặp cực Để phát dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz vận tốc góc rôto phải bằng: A 300 vòng/phút B 500 vòng/phút C 000 vòng /phút D 1500 vòng/phút Câu 97: Nhận xét sau đặc điểm mạch dao động điện từ điều hoà L C không đúng? A Điện tích mạch biến thiên điều hoà B Năng lượng điện trường tập trung chủ yếu tụ điện C Năng lượng từ trường tập trung chủ yếu cuộn cảm D Tần số dao động mạch phụ thuộc vào điện tích tụ điện Câu 98: Tần số sóng ngắn có bước sóng 25 m Biết tốc độ truyền sóng điện từ 3.108m/s A 12Hz B 12 MHz C 120 Hz D 120 MHz Câu 99: Phát biểu sau không đúng? A Ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím B Chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng đơn sắc khác C Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc qua lăng kính D Khi chiếu chùm ánh sáng mặt trời qua cặp hai môi trường suốt tia tím bị lệch phía mặt phân cách hai môi trường nhiều tia đỏ Tham gia khóa PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG HOCMAI.VN Để tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Khóa luyện thi PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 Câu 100: Phát biểu sau không đúng? Cho chùm ánh sáng sau: Trắng, đỏ, vàng, tím A Ánh sáng trắng bị tán sắc qua lăng kính B Chiếu ánh sáng trắng vào máy quang phổ thu quang phổ liên tục C Mỗi chùm ánh sáng có bước sóng xác định D Ánh sáng tím bị lệch phía đáy lăng kính nhiều nên chiết suất lăng kính lớn Câu 101: Hai khe Iâng cách 3mm chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 µm Các vân giao thoa hứng cách hai khe 2m Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2 mm có: A vân sáng bậc B vân sáng bậc C vân tối thứ D vân tối thứ Câu 102: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng chiêu hai khe ánh sáng đơn sắc có λ = 0, µm Khoảng cách ngắn vân sáng bậc ba vân tối thứ sáu 3mm Khoảng cách từ hai khe đến quan sát 2m Khoảng cách hai khe bằng: A 0,714mm B 1mm C 1,52mm D 2mm Câu 103: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng,chiếu vào khe S đồng thời hai xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,490µm λ2 Trên quan sát khoảng rộng đếm 57 vân sáng, có vân sáng màu với vân trung tâm vân nằm khoảng rộng Biết khoảng rộng số vân sáng đơn sắc λ1 nhiều số vân sáng λ2 vân Bước sóng λ2 : A 0,551µm B 0,542µm C 0,560µm D 0,550µm Câu 104: Phát biểu sau đóng? A Hiện tượng quang điện tượng electron bị bứt khái kim loại chiếu vào kim loại ánh sáng thích hợp B Hiện tượng quang điện tượng electron bị bứt khái kim loại bị nung nóng C Hiện tượng quang điện tượng electron bị bứt khái kim loại đặt kim loại vào điện trường mạnh D Hiện tượng quang điện tượng electron bị bứt khái kim loại nhúng kim loại vào dung dịch Câu 105: Giới hạn quang điện niken 248nm, công thoát êlectron khái niken ? A eV B 50 eV C 5,5 eV D 0,5 eV Câu 106: Tia laze đặc tính dươí ? A Độ đơn sắc cao B Độ định hướng cao C cường độ lớn D công suất lớn Câu 107: Tìm phát biểu sai lực hạt nhân: A lực hút B thuộc loại lực tương tác mạnh C có trị số lớn lực đẩy culông proton D lực hút nuclôn gần lực đẩy nuclôn xa w w CHÚC CÁC EM THI TỐT, ĐẠT ĐIỂM SỐ CAO NHẤT TRONG KHẢ NĂNG CỦA MÌNH ! Tham gia khóa PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG HOCMAI.VN Để tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... ω chất điểm dao động điều hoà thời điểm t A A = v + x2 B A = x + ω v C A = v + ω x D A = x + v2 2 2 Câu 86: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos (2 t - π) cm Tại thời điểm pha... có lượng E2 Năng lượng cực đại vật thực đồng thời hai dao động fa A E = E1 + E B E = E1 + E + E1E C E = E1E D E = E 12 + E 22 w w w Câu 42: Một học sinh làm thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe... trị A 110 V B 22 0 V C 22 0 V D 1100 W Câu 15: Ánh sáng đỏ có bước sóng 75 0 (nm) truyền không khí với tốc độ 3.10 (m/s) có tần số A 22 5 Hz B 2, 5.1013 Hz C 4.108 Hz D 4.1014 Hz Ta iL ie Câu 16: Một
- Xem thêm -

Xem thêm: 500 CÂU HỎI ÔN TẬP CHẮC 7 ĐIỂM VẬT LÝ + ĐÁP ÁN ĐẶNG VIỆT HÙNG 2, 500 CÂU HỎI ÔN TẬP CHẮC 7 ĐIỂM VẬT LÝ + ĐÁP ÁN ĐẶNG VIỆT HÙNG 2, 500 CÂU HỎI ÔN TẬP CHẮC 7 ĐIỂM VẬT LÝ + ĐÁP ÁN ĐẶNG VIỆT HÙNG 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay