Tổng hợp website miễn phí chứa kho đề luyện thi TOEFL Junior

1 47 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 04:31

Đề luyện thi ĐH-CĐ: Dao động điều hòa (đề số 1) Câu 1: Vật nhỏ có khối lượng 200g trong một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 4 cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ có độ lớn gia tốc không nhỏ hơn 2500 cm/s 2 là T/2. Độ cứng của lò xo là A. 20 N/m. B. 50 N/m. C. 40 N/m. D. 30 N/m. Câu 2: Vật nhỏ của một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khi gia tốc của vật có độ lớn bằng một nửa độ lớn gia tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và thế năng của vật là A. 1/2. B. 3. C. 2. D. 1/3. Câu 3: Một chiếc xe chạy trên đường lát gạch, cứ sau 15 m trên đường lại có một rãnh nhỏ. Biết chu kì dao động riêng của khung xe trên các lò xo giảm xóc là 1,5 s. Để xe bị xóc mạnh nhất thì xe phải chuyển động thẳng đều với tốc độ bằng A. 34 km/h. B. 27 km/h. C. 36 km/h. D. 10 km/h. Câu 4: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,2 kg và lò xo có độ cứng k = 20 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,01. Từ vị trí lò xo không bị biến dạng, truyền cho vật vận tốc ban đầu 1 m/s thì thấy con lắc dao động tắt dần trong giới hạn đàn hồi của lò xo. Lấy g = 10 m/s 2 . Độ lớn lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình dao động bằng A. 1,98 N. B. 2 N. C. 1,5 N. D. 2,98 N. Câu5: Một vật thực hiện đồng thời ba dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình )cm()4/t10cos(4x 1 π+π= ; )cm()12/11t10cos(4x 2 π+π= và )cm()12/t10sin(6x 3 π+π= . Phương trình dao động tổng hợp của vật là A. )cm()12/5t10cos(2x π+π= . B. )cm()12/t10sin(2x π+π= . C. )cm()12/5t10sin(2x π−π= . D. )cm()12/5t100cos(2x π−π= . Câu6: Một vật dao động điều hoà với tần số 2 Hz. Điều khẳng định nào sau đây là đúng? A. Động năng và thế năng của vật đều biến thiên điều hoà với chu kỳ bằng 1,0 s. B. Động năng và thế năng của vật bằng nhau sau những khoảng thời gian bằng 0,125 s. C. Động năng và thế năng của vật đều biến thiên điều hoà với chu kỳ bằng 0,5 s. D. Động năng và thế năng của vật luôn không đổi. Câu7: Hai con lắc lò xo giống nhau cùng có khối lượng vật nặng m = 10 g, độ cứng lò xo là k = π 2 N/cm, dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề liền nhau (vị trí cân bằng hai vật đều ở cùng gốc tọa độ). Biên độ của con lắc thứ hai lớn gấp ba lần biên độ của con lắc thứ nhất. Biết rằng lúc hai vật gặp nhau chúng chuyển động ngược chiều nhau. Khoảng thời gian giữa hai lần hai vật nặng gặp nhau liên tiếp là A. 0,02 s. B. 0,04 s. C. 0,03 s. D. 0,01 s. Câu 8: Một con lắc đơn treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên, con lắc dao động với tần số 0,25 Hz. Khi thang máy đi xuống thẳng đứng, chậm dần đều với gia tốc bằng một phần ba gia tốc trọng trường tại nơi đặt thang máy thì con lắc đơn dao động với chu kỳ bằng A. 3 s. B. 32 s. C. 23 s. D. 33 s. Câu 9: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, chọn gốc tọa độ trùng với vị trí cân bằng của vật. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật đi qua vị trí cân bằng là 1 s. Lấy 10 2 =π . Tại thời điểm ban đầu t = 0 vật có gia tốc 0 a = -0,1 m/s 2 và vận tốc 3v 0 π−= cm/s. Phương trình dao động của vật là A. )cm()6/5tcos(2x π−π= . B. )cm()6/tcos(2x π+π= . C. )cm()3/tcos(2x π+π= . D. )cm()3/2tcos(4x π−π= . Câu 1. Con lắc lò xo thẳng đứng, lò xo có độ cứng k = 100N/m, vật nặng có khối lượng m = 1kg. Nâng vật lên cho lò xo có chiều dài tự nhiên rồi thả nhẹ để con lắc dao động. Bỏ qua mọi lực cản. Khi vật m tới vị trí thấp nhất thì nó tự động được gắn thêm vật m 0 = 500g một cách nhẹ nhàng. Chọn gốc thế năng là vị trí cân bằng. Lấy g = 10m/s 2 . Hỏi năng lượng dao động của hệ thay đổi một lượng bằng bao nhiêu? A. Giảm 0,375J B. Tăng 0,125J C. Giảm 0,25J D. Tăng 0,25J Câu 2. Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số và có dạng như sau: x 1 = 3 cos(4t + ϕ 1 ) cm, x 2 = 2cos(4t + ϕ 2 ) cm với 0 ≤ ϕ 1 - ϕ 2 ≤ π. Biết phương trình dao động tổng hợp x = cos(4t + π/6) cm. Hãy xác định ϕ 1 . A. 2 π /3 B. VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Cộng đồng bạn học sinh nhỏ tuổi Việt Nam “chạy đua" tích cực học ngoại ngữ ôn luyện cho không kỳ thi tiếng Anh lớn nhỏ nước TOEFL Junior số thi phổ biến Nhưng vị phụ huynh thực hiểu rõ mục đích hình thức dự thi? Hệ thống Educational Testing Service (ETS) cho mắt kỳ thi thực hành tiếng Anh TOEFL Junior để đánh giá trình độ tiếng Anh học sinh trung học sở, chủ yếu độ tuổi 11-15 Với kỹ nghe tổng hợp, từ vựng tổng hợp, đọc hiểu giao tiếp, kỳ thi giúp nhà trường, giáo viên, phụ huynh học sinh kiểm tra khả ngôn ngữ xác Kỳ thi diễn phương thức khác nhau: Standard Test Comprehensive Test Hình thức áp dụng 50 nước toàn giới, bao gồm Reading Comprehension, Listening Comprehension Language Form and Meaning Trong đó, hình thức thứ hai, thi máy tính áp dụng toàn cầu, kiểm tra bao quát khả tiếng Anh với đầy đủ kỹ nghe - nói - đọc - viết TOEFL Junior Sample Questions Website bao gồm câu hỏi mẫu đề thi TOEFL Junior kỹ đọc - viết - nghe - nói Bên cạnh đó, hướng dẫn chi tiết phần giúp em học sinh hiểu thêm bí kíp làm tốt tự tin bước vào kỳ thi thức Với thiết kế đơn giản, tách biệt rõ ràng phần thi, em phân bố thời gian ôn luyện phần riêng lẻ Exam English - The TOEFL Junior Test Trang web tập trung vào ôn luyện cho thể loại thi giấy: paper-test Chính vậy, em làm đề kỹ năng: Đọc hiểu, Nghe Ngữ pháp từ vựng Các em trực tiếp ôn luyện trang web với kỹ riêng biệt Với câu hỏi, kiểm tra trực tuyến này, học sinh dễ dàng biết đáp án hướng dẫn sau hoàn thành câu trả lời ETS TOEFL Junior Và cuối cùng, trang web thức kỳ thi TOEFL Junior - ETS Không cập nhật thông tin xác chuẩn nhất, website mang đến khối lượng lớn tập luyện thi, câu hỏi mẫu để học sinh thực trước đăng ký dự thi thật Form làm thiết kế giống hệt kỳ thi chuẩn nên giúp em học sinh làm quen để khỏi bỡ ngỡ bước phòng thi thật Hơn nữa, hướng dẫn chi tiết cách điền đáp án cho yêu cầu đề cập chi tiết 1  A.     1 = A 2       )cos( )cos( 22 11   tax tax  1 + x 2 = acos(t +  1 ) + acos(t +  2 )  2 cos. 2 cos2 baba             2 cos. 2 cos2 1212    tax   2 cos2 12    aA   2 12              2 cos0 12   2 12      0 2 cos 12                < 2 12        2 12    6 7 2 12         6 5   ) B.       )cos( )cos( 222 111   tAx tAx .  1 + x 2 .     AtAx   )cos(  cóA         1 = A 1 cos(t +  1            )0(),( 11 11 1 toxA AA A     ; x 2 = A 2 cos(t +  2         )0(),( 12 22 2 toxA AA A      quay 1  2   1 A  2 A  A  2  21 AAA    t + ). B   cos 2 21 2 2 2 1 AAAAA ,  2211 2211 coscos sinsin tan    AA AA    .   )cos()cos( 222111   tAxvàtAx  21    21 0     21 0    0; 2K     )12(,  K  ,(2 1) 22 K       :Hai dao   = k2  1 + A 2  = (2k+1)  1  A 2    2 12    k uông pha  2 2 2 1 AAA  .  2121 AAAAA  . C. : :  )cos()cos( 222111   tAxvàtAx  21 xxx   1111 )cos( AtAx    ; 2222 )cos( AtAx    2121 AAAxxx   Cho vecto A 1 và A 2     hòa )cos(   tAx    2211 coscos  AAA x  và 2211 sinsin  AAA y   22 yx AAA  hay   cos2 21 2 2 2 1 AAAAA  : 2211 2211 coscos sinsin tan    AA AA A A x y     A  1 A  2 A  y x O 3     2,0 K  21max AAA    :  MỤCLỤC GRAMMARREVIEW 1. DANHTỪĐẾMĐƯỢCVÀKHÔNGĐẾMĐƯỢC(COUNTNOUN/NONCOUNTNOUN) QUÁNTỪKHÔNGXÁCĐỊNH"A"VÀ"AN" QUÁNTỪXÁCĐỊNH"THE" CÁCHSỬDỤNGANOTHERVÀOTHER. CÁCHSỬDỤNGLITTLE,ALITTLE,FEW,AFEW SỞHỮUCÁCH VERB 1) PRESENT 1)SIMPLEPRESENT 2)PRESENTPROGRESSIVE(BE+VING) 3)PRESENTPERFECT:HAVE+P II 4)PRESENTPERFECTPROGRESSIVE:HAVEBEENVING 2. PAST 1)SIMPLEPAST:VED 2)PASTPROGRESSEIVE:WAS/WERE+VING 3)PASTPERFECT:HAD+P II 4)PASTPERFECTPROGRESSIVE:HAD+BEEN+VING 3. FUTURE 1)SIMPLEFUTURE:WILL/SHALL/CAN/MAY+VERBINSIMPLEFORM 2)NEARFUTURE 3)FUTUREPROGRESSIVE:WILL/SHALL+VERBING 4)FUTUREPERFECT:WHILL/SHALL+HAVE+P II SỰHÒAHỢPGIỮACHỦNGỮVÀĐỘNGTỪ 1. CÁCTRƯỜNGHỢPCHỦNGỮĐỨNGTÁCHKHỎIĐỘNGTỪ 2. CÁC DANH TỪ LUÔN ĐÒI HỎI CÁC ĐỘNG TỪ VÀ ĐẠI TỪ ĐI THEO CHÚNG Ở NGÔI THỨ 3                  SỐÍT 3. CÁCHSỬDỤNGNONEVÀNO 4. CÁCH SỬ DỤNG CẤU TRÚC EITHER OR (HOẶC HOẶC) VÀ NEITHER NOR        (KHÔNG MÀCŨNGKHÔNG) 5. VINGLÀMCHỦNGỮ 6. CÁCDANHTỪTẬPTHỂ 7. CÁCHSỬDỤNGANUMBEROF,THENUMBEROF: 8. CÁCDANHTỪLUÔNDÙNGỞSỐNHIỀU 9. THÀNHNGỮTHEREIS,THEREARE ĐẠITỪ 1. ĐẠITỪNHÂNXƯNG(CHỦNGỮ) 2. ĐẠITỪNHÂNXƯNGTÂNNGỮ 3. TÍNHTỪSỞHỮU 4. ĐẠITỪSỞHỮU 5. ĐẠITỪPHẢNTHÂN TÂNNGỮ 1. ĐỘNGTỪNGUYÊNTHỂLÀTÂNNGỮ 1 2. VERBINGDÙNGLÀMTÂNNGỮ 3. BỐNĐỘNGTỪĐẶCBIỆT 4. CÁCĐỘNGTỪĐỨNGSAUGIỚITỪ 5. VẤN ĐỀ CÁC ĐẠI TỪ ĐỨNG TRƯỚC ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ HOẶC VING DÙNG LÀM              TÂNNGỮ. CÁCHSỬDỤNGCÁCĐỘNGTỪBÁNKHIẾMKHUYẾT 1. NEED 1)DÙNG NHƯ MỘTĐỘNGTỪ THƯỜNG:ĐƯỢCSỬ DỤNGRASAOCÒNTÙYVÀOCHỦNGỮ                CỦANÓ 2)NEEDĐƯỢCSỬDỤNGNHƯMỘTĐỘNGTỪKHIẾMKHUYẾT 2. DARE 1)KHIDÙNGVỚINGHĨALÀ"DÁM" 2)DAREDÙNGNHƯMỘTNGOẠIĐỘNGTỪ CÁCHSỬDỤNGTOBETRONGMỘTSỐTRƯỜNGHỢP CÁCHSỬDỤNGTOGETTRONGMỘTSỐTRƯỜNGHỢPĐẶCBIỆT 1. TOGET+P 2 2. GET+VING=START+VING:BẮTĐẦULÀMGÌ 3. GETSB/SMT+VING:LÀMAI/CÁIGÌBẮTĐẦU. 4. GET+TO+VERB 5. GET + TO + VERB (CHỈ VẤN ĐỀ HÀNH ĐỘNG) = COME + TO + VERB (CHỈ VẤN ĐỀ NHẬN                   THỨC)=GRADUALLY=DẦNDẦN CÂUHỎI 1. CÂUHỎIYES/NO 2. CÂUHỎITHÔNGBÁO A)WHO/WHATLÀMCHỦNGỮ B)WHOM/WHATLÀMTÂNNGỮ C)CÂUHỎINHẮMVÀOCÁCBỔNGỮ:WHEN,WHERE,HOWVÀWHY 3. CÂUHỎIGIÁNTIẾP 4. CÂUHỎICÓĐUÔI LỐINÓIPHỤHỌAKHẲNGĐỊNHVÀPHỦĐỊNH 1. KHẲNGĐỊNH 2. PHỦĐỊNH CÂUPHỦĐỊNH MỆNHLỆNHTHỨC ĐỘNGTỪKHIẾMKHUYẾT CÂUĐIỀUKIỆN 1. ĐIỀUKIỆNCÓTHỂTHỰCHIỆNĐƯỢCỞHIỆNTẠI 2. ĐIỀUKIỆNKHÔNGTHỂTHỰCHIỆNĐƯỢCỞHIỆNTẠI 3. ĐIỀUKIỆNKHÔNGTHỂTHỰCHIỆNĐƯỢCỞQUÁKHỨ CÁCHSỬDỤNGCÁCĐỘNGTỪWILL,WOULD,COULD,SHOULDSAUIF MỘTSỐCÁCHDÙNGTHÊMCỦAIF 1. IF THEN:NẾU THÌ 2. IF DÙNG TRONG DẠNG CÂU KHÔNG PHẢI CÂU ĐIỀU KIỆN: ĐỘNG TỪ Ở CÁC MỆNH ĐỀ               DIỄNBIẾNBÌNHTHƯỜNGTHEOTHỜIGIANCỦACHÍNHNÓ. 3. IF SHOULD = IF HAPPEN TO = IF SHOULD HAPPEN TO DIỄN ĐẠT SỰ KHÔNG              CHẮCCHẮN(XEMTHÊMPHẦNSỬDỤNGSHOULDTRONGMỘTSỐTRƯỜNGHỢPCỤTHỂ) 4. IF WAS/WERETO 5. IFIT+TOBE+NOT+FOR:NẾUKHÔNGVÌ,NẾUKHÔNGNHỜVÀO. 6. NOT ĐÔI KHI ĐƯỢC THÊM VÀO NHỮNG ĐỘNG TỪ SAU IF ĐỂ BÀY TỎ SỰ NGHI NGỜ,                2 KHÔNGCHẮCCHẮN. 7. IT WOULD IF + SUBJECT + WOULD (SẼ LÀ NẾU – KHÔNG ĐƯỢC DÙNG TRONG              VĂNVIẾT) 8. IF ‘D HAVE ‘HAVE: DÙNG TRONG VĂN NÓI, KHÔNG DÙNG TRONG VĂN VIẾT, DIỄN             ĐẠTĐIỀUKIỆNKHÔNGTHỂXẢYRAỞQUÁKHỨ 9. IF+PREPOSITION+NOUN/VERB (SUBJECT+BEBỊLƯỢCBỎ) 10. IF DÙNG KHÁ PHỔ BIẾN VỚI MỘT SỐ TỪ NHƯ ANY/ANYTHING/EVER/NOT DIỄN ĐẠT            PHỦĐỊNH 11. IF+ADJECTIVE=ALTHOUGH(CHODÙLÀ) CÁCHSỬDỤNGTOHOPE,TOWISH. 1. ĐIỀUKIỆNKHÔNGCÓTHẬTỞTƯƠNGLAI 2. ĐIỀUKIỆNKHÔNGTHỂTHỰCHIỆNĐƯỢCỞHIỆNTẠI 3. ĐIỀUKIỆNKHÔNGTHỂTHỰCHIỆNĐƯỢCỞQUÁKHỨ CÁCHSỬDỤNGTHÀNHNGỮASIF,ASTHOUGH(GẦNNHƯ TÀI LIỆU LTĐH MÔN VẬT LÝ – TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VÀ CÔNG THỨC HOÀNG THÁI VIỆT – ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG - 01695316875 1 BÔ ̣ GIA ́ O DU ̣ C VA ̀ ĐA ̀ O TA ̣ O TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VÀ CÔNG THỨC ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ ĐÀ NẴNG 201 ĐÀ NẴNG 2014 SƢU TẦM & BIÊN SOẠN: HOÀNG THÁI VIỆT TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG SĐT : 01695316875 YMAIL: NGUYENVANVIETBKDN@GMAIL.COM FACEBOOK: https://www.facebook.com/gsbkdn2013 TÊN HS:………………………………………………. TÀI LIỆU LTĐH MÔN VẬT LÝ – TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VÀ CÔNG THỨC HOÀNG THÁI VIỆT – ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG - 01695316875 2 ÔN TẬP 1. Kiến thức toán cơ bản: a. Đạo hàm của một số hàm cơ bản sử dụng trong Vật Lí: Hàm số Đạo hàm y = sinx  y = cosx - sinx b. Các công thức lƣợng giác cơ bản: 2sin 2 a = 1  cos2a - cos = cos( + ) - sina = cos(a + 2  ) 2cos 2 a = 1 + cos2a sina = cos(a - 2  ) sina + cosa = ) 4 sin(2  a - cosa = cos(a +  ) sina - cosa = ) 4 sin(2  a cosa - sina = ) 4 sin(2  a c. Giải phƣơng trình lƣợng giác cơ bản: sin          2 2 sin ka ka a cos  2cos kaa  d. Bất đẳng thức Cô-si: baba .2 ; (a, b   e. Định lý Viet: yx a c Pyx a b Syx , .           lX 2  SX + P = 0 Chú ý: y = ax 2  min thì x = a b 2  ;  x 0 ra rad: 180 0  x f. Các giá trị gần đúng: 2   10; 314  100  ; 0,318   1 ; 0,636   2 ; 0,159   2 1 ; 1,41 373,1;2   Mọi công việc thành đạt đều nhờ sự kiên trì và lòng say mê. TÀI LIỆU LTĐH MÔN VẬT LÝ – TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VÀ CÔNG THỨC HOÀNG THÁI VIỆT – ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG - 01695316875 3 BẢNG CHỦ CÁI HILAP Kí hiệu in hoa Kí hiệu in thƣờng Đọc Kí số A  alpha 1 B  bêta 2   gamma 3   denta 4 E  epxilon 5 Z  zêta 7 H  êta 8   ,  têta 9 I  iôta 10 K  kapa 20   lamda 30 M  muy 40 N  nuy 50   kxi 60 O  ômikron 70   pi 80 P  rô 100   xichma 200 T  tô 300   upxilon 400   phi 500 X  khi 600   Pxi 700   Omêga 800  Thành công không có bước chân của kẻ lười biếng  Ý chí là sức mạnh để bắt đầu công việc một cách đúng lúc.  Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.  TÀI LIỆU LTĐH MÔN VẬT LÝ – TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VÀ CÔNG THỨC HOÀNG THÁI VIỆT – ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG - 01695316875 4 2. Kiến thức Vật Lí: ĐỔI MỘT SỐ ĐƠN VỊ CƠ BẢN Khối lƣợng Năng lƣợng hạt nhân 1g = 10 -3 kg 1u = 931,5MeV 1kg = 10 3 g 1eV = 1,6.10 -19 J  3 kg 1MeV = 1,6.10 -13 J 1ounce = 28,35g 1u = 1,66055.10 -27 kg 1pound = 453,6g Chú ý: 1N/cm = 100N/m Chiều dài  6  1cm = 10 -2 m Vận tốc 1mm = 10 -3 m 18km/h = 5m/s 1  m = 10 -6 m 36km/h = 10m/s 1nm = 10 -9 m 54km/h = 15m/s 1pm = 10 -12 m 72km/h = 20m/s 1A 0 = 10 -10 m Năng lƣợng điện 1inch = 2,540cm 1mW = 10 -3 W 1foot = 30,48cm 1KW = 10 3 W 1mile = 1609m 1MW = 10 6 W 2m 1GW = 10 9 W Độ phóng xạ 1mH = 10 -3 H 1Ci = 3,7.10 10 Bq 1  H = 10 -6 H Mức cƣờng độ âm 1  F = 10 -6 F 1B = 10dB 1mA = 10 -3 A Năng lƣợng 1BTU = 1055,05J 1KJ = 10 3 J 1BTU/h = 0,2930W 1J = 24calo 1HP = 746W 1Calo = 0,48J 1CV = 736W 7 ĐƠN VỊ CHUẨN TRONG HỆ SI (Systeme International)  mét (m)  giây (s)  kilôgam (kg)  kenvin (K)  ampe (A)  canđêla (Cd)  mol (mol) Chú ý:  TÀI LIỆU LTĐH MÔN VẬT LÝ – TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VÀ CÔNG THỨC HOÀNG THÁI Thầy Lê Trọng Duy – Trường PT Triệu Sơn – Thanh Hóa - http://hocmaivn.com TUYỂN CHON CÂU HAY KHÓ – ĐIỂM 10 Câu 01:MộttàuthủykhichưachấthànglêntàudaođộngdậpdềnhtạichỗvớichukỳT=1,2s.Saukhichất hànglêntàuthìnódaođộngdậpdềnhtạichỗvớichukỳT’=1,6s.Hãytìmtỉsốgiữakhốilượnghàngvàkhối lượngcủatàu. A. 5/9  B. 5/8  C. 7/9  D. 6/7 ChọnC. m m' 2 m 1,6 m' 7 k T 2 k 1,2 m 9 m 2 k          . Câu 02:Haiconlắclòxogiốngnhauđềugồmhaivậtcókhốilượng4kggắnvàohailòxocóđộcứng100N/m. Haiconlắcđượcđặtsátbênnhausaocho2trụcdaođộng(cũnglàtrụccáclòxo)đượccoilàtrùngnhauvànằm ngang.TừVTCBkéohaivậttheophươngcủatrụclòxovềcùngmộtphíathêmđoạn4cmvàbuôngnhẹkhông cùnglúc.Chọnt=0làthờiđiểmbuôngvật(1).Thờiđiểmphảibuôngvật(2)đểdaođộngcủa(2)đốivới(1)có biênđộdaođộngcựcđạicóthểlà: A. π/10s. B. 3π/10s. C. 2π/5s. D. t=3π/5s. ChọnD +Chukì: 2 2 ( ) 5 m T s k     . +Daođộngcủa2đốivới1: 2 1 x x x   =>Đểbiênđộnàymax=>daođộng2ngượcphadaođộng1 =>Khi(1)ởbiên(-)thì(2)ởbiên(+)=>Thờigiancáchnhaunhaugiữahailầnthả:T/2+k.T=(2k+1).T/2 NghĩalàbộisốnguyênlẻT/2.Thaysốkiểmtra:ĐAD Câu 03:Mộtconlắclòxotrênmặtphẳngnằmnganggồmlòxonhẹcómộtđầucốđịnh,đầukiagắnvớivậtnhỏ cókhốilượngm.Banđầuvậtmđượcgiữởvịtríđểlòxobịnén9cm.Đặtvậtnhỏm'cókhốilượngbằngmộtnửa khốilượngvậtm,nằmsátm.Bỏquacáclựcmasát.Thảnhẹvậtmđểhaivậtchuyểnđộngtheophươngcủatrụclò xo,đếnlúcvậtmcótốcđộcựctiểu,thìkhoảngcáchgiữahaivậtmvàm'là: A. 4,5cm. B. 4,19cm. C. 9cm. D. 39cm. ChọnB  Thầy Lê Trọng Duy – Trường PT Triệu Sơn – Thanh Hóa - http://hocmaivn.com Câu 04:Trongthangmáytreomộtconlắclòxocóđộcứng25N/m,vậtnặngcókhốilượng400gam.Khi thangmáyđứngyênconlắcđãdaođộngđiềuhoà,chiềudàiconlắcthayđổitừ32cmđến48cm.Tạithờiđiểm màvậtởvịtríthấpnhấtthìchothangmáyđixuốngnhanhdầnđềutheophươngthẳngđứngvớigiatốc1m/s 2 . Biênđộdaođộngcủavậtsauđólà: A. 8,0cm. B. 9,6cm. C. 7,4cm. D. 19,2cm. ChọnB  Câu 05:Conlắclòxothẳngđứng,lòxocóđộcứngk=100N/m,vậtnặngcókhốilượngm=1kg.Nângvật lêncholòxocóchiềudàitựnhiênrồithảnhẹđểconlắcdaođộng.Bỏquamọilựccản.Khivậtmtớivịtríthấp nhấtthìnótựđộngđượcgắnthêmvậtm 0 =500gmộtcáchnhẹnhàng.Chọngốcthếnănglàvịtrícânbằng. Lấyg=10m/s 2 .Hỏinănglượngdaođộngcủahệthayđổimộtlượngbằngbaonhiêu? A. Giảm0,375J B. Tăng0,125J C. Giảm0,25JD. Tăng0,25J  Thầy Lê Trọng Duy – Trường PT Triệu Sơn – Thanh Hóa - http://hocmaivn.com   ChọnC.   2 2 2 m T 2 0,2 s k v A x 6cm         *Dễthấy:   T T 2 t s 6 2 15      Câu 08:Trongkhoảngthờigiantừt=0đếnt 1 = s 48  ,độngnăngcủamộtvậtdaođộngđiềuhoàtăngtừ 0,096Jđếngiátrịcựcđạirồisauđógiảmvề0,064J.Biếtrằng,ởthờiđiểmt 1 thếnăngdaođộngcủavậtcũng bằng0,064J.Chokhốilượngcủavậtlà100g.Biênđộdaođộngcủavậtbằng A. 32cm. B. 3,2cm. C. 16cm. D. 8,0cm. ChọnD. *Tạithờiđiểmt 1 :W đ đanggiảm,thếnăngđangtăng. d t 1 W W 0,064J W 0,128J A x 2        *Thờiđiểmt=0thìW đ =0,096J,W=0,128J →W t =0,032J=1/4W. *Vậtởliđộ 0 A x 2   *Vậtđitừ 0 A x 2  đến 1 A x 2   mất5T/24(s)   5T T 20 rad / s 24 48 10           *Biênđộdaođộng:   2 2 2 1 2W W m A A 8 cm 2 m        Câu 09:Mộtlòxocóđộcứngk=40N/m,đầutrênđượcgiữcốđịnhcònphíadướigắnvậtnặngm.Nângm lênđếnvịtrílòxokhôngbiếndạngrồithảnhẹ,vậtdaođộngđiềuhoàtheophươngthẳngđứngvớibiênđộ 2,5cm.Lấyg=10m/s 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp website miễn phí chứa kho đề luyện thi TOEFL Junior, Tổng hợp website miễn phí chứa kho đề luyện thi TOEFL Junior, Tổng hợp website miễn phí chứa kho đề luyện thi TOEFL Junior

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay